Sunteți pe pagina 1din 29

DREPTUL U.E.

APARITIA SI EVOLUTIA
COMUNITATILOR ECONOMICE
dupa al2lea RAZBOI MONDIAL
TRATATUL
• Acordul de vointa = baza tratatului
• Exprimarea consimtamantului; nu poate exista
constrangere
• Principiile tratatului : egalitate, integritate teritoriala,
cooperare, libertate, respectarea dr omului.
• Tratat+cutuma= izvor de drept
• Bilateral sau multilateral
• Obiect: economic, politic, comercial
• Cu sau fara termen
• Sanctiuni: cu si fara folosirea fortei armate
SANCTIUNI cu folosirea fortei armate
• Consiliul de securitate ONU, membrii mentin
forte armate cu utilizare imediata
• 1. Forte multinationale de mentinere a pacii,
observatori civili care raporteaza catre ONU,
control, supraveghere a zonei de conflict
• 2. Peacekeeping: armament usor, ocupa zona
tampon dintre beligeranti
• 3. Peacebuilding- intervin dupa incetarea focului
armat, ajutor umanitar si reconstructie
SANCTIUNI fara folosirea fortei armate
• 1. Ruperea relatiilor diplomatice, retragerea
ambasadelor
• 2. Intreruperea relatiilor economice
• 3. Embargoul – retinerea vaselor si a incarcaturii
in port, excluderea importului
• 4. Blocada – impiedicarea accesului navelor la
tarm , se specifica data si ora inceperii,
incalcarea=ruptura blocadei=capturarea navei,
exceptie: forta majora, avaria.
Fazele Tratatului

• 1. NEGOCIEREA : sefi de stat, guvern, min,


ambasad, imputerniciti; fara limita de timp; in
6 limbi oficiale….
• 2. REDACTAREA
• 3. SEMNAREA. Parafare. Ratificare
• 4. APLICAREA
1. Istoric

• Al 2lea razboi mondial: 1939-1945, aliante


militare prin tratate:
1.trat.Bruxelles 1948 (Franta,Anglia,
Germania,Italia, Benelux)
2. NATO 1949 Washiongton: +America si Canada
3. OECE 1948 care devine in 1960 OCDE
4. CONSILIUL EUROPEI 1949 (Rom 1993);
propunerea lui Winston Churchill 1946
5. ONU – 1942 alianta militara, 1945 –org.int.
NATO
• 1949 – Alianta militara Nord Atlantica,securitate,
aparare, prevenirea razb.
• Initial 12(Fr.,UK,USA,Ita,Benelux,Canada,Portug,NordEurop), actual 28
• Franta se retrage in 1966 si revine in 2009
• Aderari: 1952(Grecia,Turcia),1955(Germ), 1982(Spania),
1999(Ungaria,Polonia,Cehia), 2004(estEurop), 2009(Croatia,Albania)
• Romania: 2004;2008 cel mai mare summit la B.
• Summit Nato: 2016 Varsovia, 2017 Bruxelles
• Structura: cartier general Bruxelles, Consiliu Nato,
Adunare Parlam Nato, Structuri Militare
• Secretar General actual- Jens Stoltenberg
• 1999 Misiune Nato in Kosovo
OCED
• 1948 – OECE
• - 35 STATE. Sediul secretariat Paris
• Cercetare, analiza, prognoza, investitii, inovari,
cooperare, tehnologie, dezvoltare, mediu.
• Statistica comparata, statistica economica,
baze de date, studii, analize.
• 1996-2006- Donald Johnston-Canada
• 2006- Jose Angel Gurria – Mexic
• 60%econ mondiala, 70%comert, 20%populatie
CONSILIUL EUROPEI
• Organiz. internat.; mai 1949; sediu: Strasbourg
• Consiliul Europei=Consiliul European=Consiliul Uniunii
Europene ???
• Componenta:47 state membre, 8 observatori
• Limbi oficiale: Engleză, Franceză. Secretar general
Thorbjørn Jagland
• Adunare Parlamentara (parlam.din tarile membre)si
Comitet de Ministrii (min. de ext.)
• Obiective: Protejarea dr. omului; Protejarea democrației
pluraliste; Protejarea supremației dreptului; Solutii pt
probl soc.europ.: SIDA, discriminarea,
clonarea,dr.omului,droguri,terorism.
Belgia, Danemarca, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda,
Suedia și Turcia (1949)
Islanda și Germania (1950)
Austria (1956)
Cipru (1961)
Elveția (1963)
Malta (1965)
Portugalia (1976)
Spania (1977)
Liechtenstein (1978)
San Marino (1988)
Finlanda (1989)
Ungaria (1990)
Polonia (1991)
Bulgaria (1992)
Estonia, Lituania, Slovenia, Republica Cehă, Slovacia, România (1993)
Andorra (1994)
Letonia, Albania, Republica Moldova, Ucraina, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (1995)
Federația Rusă și Croația (1996)
Georgia (1999)
Armenia, Azerbaidjan (2001)
Bosnia și Herzegovina (2002)
Serbia (împreună cu Muntenegru) (2003)
Monaco (2004)
Muntenegru (2007)
CONSIULIUL EUROPEAN
• Consiliul European este o instituție a Uniunii Europene.
Este format din liderii de stat sau de guvern ai statelor
membre ale Uniunii, Președintele Comisiei Europene și
Președintele Consiliului European, actualmente Donald Tusk
• Este organismul strategic al Uniunii (cel care rezolva crizele),
acționând ca o președinție colectivă a UE
• Reuniunile Consiliului European sunt prezidate de către
președintele său și au loc cel puțin de 4 ori pe an, de obicei,
în clădirea Justus Lipsius, sediul central al Consiliului Uniunii
Europene din Bruxelles
• Consiliul European a fost înființat ca un organism informal
în 1974, a devenit o instituție oficială a UE în 2009, când
Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare.
Cladirea Europa Bruxelles
CONSIULIU UNIUNII EUROPENE
Consiliul de Ministri

• Institutie parte a legislativului UE


• Componenta: 28-27 ministri
• Sediu : Bruxelles
• Limbi oficiale: 24
• Presedintia: 6 luni prin rotatie;Rom in 2019
• Scop : stabilirea legislației UE prin procedura de co-
decizie cu Parlamentul European
• Institutiile UE: Parlamentul, Consiliul European,
Consiliul de Ministri, Comisia Europeana, Curtea de
Justitie, Banca Centrala, Curtea de Conturi.
ONU
• 1942 – alianta; 1945 – organizatie; 194 state
• Scop: pacea mondiala, dr.omului, coop. int.
• Sediu: New York
• Limbi oficiale: 6 (…)
• Secretar General: Antonio Guterres – 2017
• Structura: Adunare Generala, Consiliu de
Securitate, Secretariat, Curtea Internationala
de Justitie, Consiliul Economic si Social, Agentii
Specializate
G77-coalitie libera a ONU-77(1964)+66
• Obiective: 1. Mentinerea pacii si securitatii,
castile albastre, premiul Nobel 1988; - in 2013
existau 15 misiuni de mentinere a pacii .
• 2. Drepturile omului (femeile,discriminarea)
• 3. Dezvoltarea economica si asistenta umanitara
(educatia, egalitatea, sanatatea, mediul)
• Finantare: 22%SUA, 10%Japonia, 7%Germania
• ROMANIA: DIN 1955, participa activ cu trupe in
Congo, Haiti, Sudan. Timisoara: centru de tranzit
pt refugiati. 2011: membru al Consiliului
Dr.Omului
Organizatiile Internationale
• - asociatii de state, constituite prin tratate, cu
personalitate juridica
• - cooperare liber consimtita
• - militare, economice, stiintifice
• - tratat: obiect, scop, structura, functii
• - internationale ONU
• Regionale : Consiliul Europei, Liga Araba
• - org cu caracter deschis (…), inchis
Comunitatile Europene
• 1. CECO – 1951(1952)
Membri: Franta, Germania, Italia, Benelux
• 2. CEE – 1957 - Roma
• 3. CEEA (Euratom) -1957(1958)
• Structura: Inalta Autoritate, Consiliul Special
de Ministri, Adunarea Comuna, Curtea de
Justitie
• Reprezinta temelia UE
Dezvoltarea Comunitatilor Europene
1. Perfectionarea institutiilor comunitare
2. Extinderea Comunitatilor prin noi membri
Obiective: Pacea mondiala,Mentinerea valorilor si
institutiilor Comunitatilor, Justitia, Dezvoltarea
Economica (preturi, stab.econ., progres, forta de
munca, export-import)
Principii: 1. Principiul transferului de competente,
limite Constitutionale)
2. Principiul proportionalitatii
Aquis ul Comunitar: totalitatea principiilor, legilor,
politicilor si practicilor UE. (tratate,acte,decizii)
Tratate
• 1. Paris 1951-52 CECO
• 2. Roma 1957-58 CEE si CEEA
• 3. Bruxelles 1965-67
• 4. Acordul Schengen 1985
• 5. Actul Unic Eropean 1986-87
• 6. Maastrich 1992-93
• 7. Amsterdam 1997-99
• 8. Nisa 2001-03
• 9. Lisabona 2007-09
Crize si esecuri
• 1. Politica scaunului gol – Franta 1958 si 1965
prima criza majora privind finantarea politicii
agricole
• 2. Respingerea candidaturii Regatului Unit al
Marii Britanii si Irlandei de Nord; Franta se
opune- 1967
• 3. Tratatul instituind o Constitutie pentru
Europa. 2 state il resping in 2006
• 4. Brexit 2016; referendum 52%
Extinderea Comunitatilor Europene/UE
1.) Fondatori: 6 state (….) ca CEE 1957-1958 la Roma; ca
UE in 1993 la Maastrich
2.) 1972: Marea Britanie, Irlanda, Danemarca
3.) 1981: Grecia
4.) 1986 : Spania si Portugalia
5.) 1995: Austria,Finlanda, Suedia; Norvegia NU
6.) 2004: Cipru,Malta,Ungaria,Polonia,Cehia, Letonia,
Lituania, Estonia, Slovenia, Slovacia
7.) 2007: Bulgaria si Romania
8.) 2013: Croatia
9.) In discutii: Macedonia, Turcia(99), Serbia, Albania
Criterii de aderare
• În 1993, în cadrul Consiliului European de la Copenhaga, statele
europene au făcut un pas decisiv către extinderea globală.
Statele post-sovietice, dacă doreau, puteau să depună cereri de
aderare în comunitatea europeană, însă trebuie să respecte o
serie de criterii pentru a se conforma Acquis-ului comunitar:
• POLITICE: instituții stabile care să garanteze democrația,
respectarea drepturilor omului și ale minorităților, existența și
funcționarea unei justiții independente
• ECONOMICE: existența unei economii de piață funcțională
capabilă să facă față presiunilor concurențiale ale pieței interne
UE. Programe PHARE/SAPARD
• INSTITUTIONALE: transpunerea legislației comunitare și
capacitatea de a aplică angajamentele asumate
UE
• Centre politice: Bruxelles,Strasboug,Luxemburg,
Frankfurt
• Limbi oficiale: 24
• Presedinti: Parlament – Martin Shultz
Consiliul European – Donald Tusk,Comisia Europeana –
JeanClaude Junker
• Institutii UE: Comisia Europeană, Consiliul European,
Consiliul Uniunii Europene, Curtea Europeană de Justiție
și Banca Centrală Europeană. Parlamentul European
este ales la fiecare 5 ani de cetățenii europeni.
• Spatiul Schengen: state UE si nonUE
• Zona Euro : 19 state . 2012: Premiul Nobel
Romania in UE
• 1. Obtine statutul de Stat Asociat
• 2. 1995 Cerere de aderare
• 3. 1997 Stat candidat
• 4. 1998 Comisia Europ recomanda printr un raport
inceperea negocierilor
• 5. 1999 incep negocierile
• 6. 2004 se inchid negocierile
• 7. 2005 formalitati de redactare
• 8. martie 2005 semnare
• 9. mai 2005 ratificare in Parlament
• 10. ian 2007 intra in vigoare
Romania - 2007
• 1980- accord comercial…suspendat pt
incalcarea dr omului
• 3 criterii: politic economic, acquis com si adm
• Dialog intre UE si ROM, traducerea Acquis-ului
comunitar si prezentarea unei viziuni asupra
viitorului UE
• Ajutor de pre-aderare: Phare(100 mil),
Sapard(270 mil),ISPA(153 mil)