Sunteți pe pagina 1din 122

MM

MANAGEMENTUL CALITĂŢII
II
SS
TT
AA
Evitarea erorilor şi
KK
EE greşelilor
&
&
EE
“Către
RR
RR
OO
excelenţă
RR
PP
RR
prin
OO
OO
FF performanţă”
II
NN 1
GG Ediţia: 2004
Evitarea erorilor ESTE
MM
II
SS • Utilizarea caracteristicilor procesului sau a celor constructive, pentru
TT a preveni erorile sau impactul negativ al acestora.
AA • Cunoscută ca Poka-yoke, termenul japonez pentru “evitarea erorilor
KK de inadvertenţă”, care a fost formalizat de Shigeo Shingo.
EE
• Ieftină.
• Foarte eficace pentru producătorii care o cunosc şi o aplică.
&
& • Bazată pe simplitate şi ingeniozitate.
EE • Ceva ce deja aveţi în organizaţie.
RR
RR Evitarea erorilor NU ESTE
OO
RR • O ştiinţă accesibilă doar iniţiaţilor.
• O tehnică de sine stătătoare, care să elimine nevoia de
PP a răspunde la erori prin alte metode.
RR
OO • Binecunoscută şi practicată în fabricaţie (chiar mai puţin
OO în sectorul serviciilor, respectiv în cel al sănătăţii).
FF
II
NN 2
GG Ediţia: 2004
Exemple
MM
II
SS Nu rareori, când avem de trimis mai multe
TT scrisori, încurcăm adresanţii. Plicurile cu
AA
KK fereastră rezolvă problema: adresantul se
EE trece o singură dată pentru o
corespondenţă.
&
& Un exemplu mai puţin cunoscut: lestul
batiscafului este prins cu
EE elecromagneţi. În caz de avarie la
RR
RR sistemul de alimetare cu energie
OO elecrică, lestul cade şi batiscaful începe
RR să se ridice la suprafaţă.
PP Robinetul este prevăzut cu celulă
RR
OO fotoelelctrică; aceasta, în momentul
OO în care nu mai este folosit, îl închide
FF automat după câteva secunde.
II
NN 3
GG Ediţia: 2004
Calitatea după anul 2000
MM
II
SS Continuă să fie definită de către client.
TT Este din ce în ce mai rar considerată un avantaj
AA competitiv.
KK Este din ce în ce mai des considerată ca intrinsecă (aşteptată).
EE Are nevoie de utilizarea informată ??? a instrumentelor calităţii.
Are nevoie de mai multe soluţii şi îmbunătăţiri eficace din punctul
&
& de vedere al costurilor.

EE
RR
RR Ce-aţi zice să nu mai aşteptăm 50 de ani?
OO
RR John P. Lafferty a scris următoarele:

PP “Shingo şi-a adus în America dispozitivele Poka-Yoke la mijlocul


RR anilor ’80... Din nefericire, metodele lui au fost primite în această
OO ţară similar cu felul în care i s-a răspuns doctorului W. E. Deming
OO în anii ’50. Ne-au trebuit 30 de ani ca să ne convingem că
FF Deming avea dreptate în privinţa controlului statistic. Oare va
II trebui să aşteptăm încă 30 ca să-l credem pe Shingo?“
NN 4
GG Ediţia: 2004
Exemple
MM
II
SS Chiuvetele au prevăzut un orificiu în partea
TT
AA superioară pentru ca, în cazul în care
KK robinetul a fost uitat deschis, apa să nu se
EE reverse peste marginile chiuvetei.

&
& Circuitele electrice de putere au obligatoriu în
EE componenţă întrerupătoare automate de
RR suprasarcină, care decuplează circuitul în caz
RR de supraîncărcare, evitând astfel pericolul de
OO
RR incendiu.

PP
RR
OO Noile intrerupătoare de baie
OO închid lumina la câteva clipe
FF după ce baia a fost părăsită.
II
NN 5
GG Ediţia: 2004
M Shingo Shigeo :Defecte = Ø este posibil 100%!
M
II
SS John Grout: Dacă Defecte = Ø este posibil, Mistake-proofing va face parte
TT din “trusa de scule” a celor care îl vor atinge.
AA
KK
EE

&
&
EE
RR
RR
OO
RR
Pe o linie de asamblare, subansamblurile
PP montate la locul de muncă precedent trebuie
RR să aibă un anumit gabarit.
OO
OO
FF
II
NN 6
GG Ediţia: 2004
De ce este important conceptul “Zero Defecte”?
MM
II
SS Vă asiguraţi că clientul este mulţumit şi
TT că vă rămâne loial
AA
KK Clienţii mulţumiţi înseamă mai
EE multe vânzări!

&
&
Elementul cheie al • Supraproducţie
EE capabilităţii de eliminare a • Întârzieri (timp de aşteptare)
RR pierderilor.
RR • Transport
OO • Activităţi suplimentare în
RR
proces
PP
RR 9 Pierderi: • Stocuri
• Mişcări
OO
OO • Produse defecte
FF
II • Resurse blocate
NN • Resurse prost utilizate 7
GG Ediţia: 2004
Ecuaţia Profit - Care sunt costurile
MM
Cost al calităţii defectelor ?
II
SS Costul Să lucrezi mai bine
TT Profit
calitţăţii Cost
Cost Preţ costă mai mult ? NU!
AA
KK Firma are nevoie de Procese mai bune
EE
0 SMQ conduc la costuri
reduse pentru:
Reprelucrări
&
&
Deşeuri
EE Preţ de Garanţii
RR Profit Cost piaţă
RR Inspecţii
OO Organizaţie de Pierderi = tot ce facem şi
0 calitate
RR costă, fără să adauge valoare
PP produsului
RR Există întotdeauna
OO un anume cost Obiectivul nostru:
OO
FF asociat fiecărui Valoare adăugată = Maximă
II defect de fabricaţie ! Non-valoare adăugată = Minimă
NN 8
GG Ediţia: 2004
Exemple
MM
II
SS In garajele subterane, la intrare, se atârnă
TT table avertizoare, care limitează gabaritul
AA
KK maşinilor ce intră în garaj (calibru
EE TRECE/NU TRECE).

&
&
Lovirea unei astfel de table crează
EE mult mai puţine probleme maşinii,
RR
RR decât lovirea de un planşeu de beton.
OO
RR
PP
RR
OO Senzorul de presiune, cu care
OO este dotată plita, întrerupe
FF alimentarea cu energie, imediat
II ce s-a ridicat vasul.
NN 9
GG Ediţia: 2004
Care sunt cauzele “defectelor”?
MM Factori culturali
II Variaţia intrinsecă a proceselor
SS
Complexitatea proceselor sau produselor Complexitate Cultură
TT
AA Greşeli Greşeli
KK
Fiecare trebuie administrată pentru
EE Variaţii
a imbunătăţi calitatea şi disponibilitatea

&
& Imbunătăţirea continuă = eliminarea continuă a pierderilor
EE Metoda
RR
RR Identificarea
OO pierderii
RR
PP Verificarea şi măsurarea Căutarea cauzelor
RR rezultatelor
OO
OO
FF Implementarea
II îmbunătăţirii continue
NN 10
GG Ediţia: 2004
Eliminarea pierderilor şi
MM îmbunătăţirea continuă
II
SS
TT
AA
KK Abordarea Mijloacele Strategia
EE
Eliminarea Flux bucată cu bucată
pierderilor
Ciclu de realizare
SMED
& a produsului
& Controale vizuale

EE KAIZEN Organizarea locului de munca


RR Costuri
RR
OO Kanban
RR Îmbunătăţirea Munca standardizată
continuă Controlul Procesului
PP TPM
RR Poka-Yoke Calitate de prima
OO dată
OO
FF
II
NN 11
GG Ediţia: 2004
Ce este Sistemul Calităţii Zero Defecte (ZDQ)?
MM
II
SS
TT Un concept din domeniul calităţii, cere
AA
KK fabricaţie cu ZERO defecte şi eliminarea
EE
pierderilor asociate defectelor!
&
&
EE
“ZERO” este ţinta!
RR
RR Se bazează pe un sistem în
OO
RR care defectele se previn.
PP Controlul procesului trebuie să
RR asigure că este imposibil să
OO apară produse defecte!
OO
FF
II
NN 12
GG Ediţia: 2004
Cum uşurează ZDQ munca?
MM
II Recunoaşteţi că este normal ca uneori să se facă şi greşeli.
SS
TT Nu arătaţi cu degetul. Operatorii şi maşinile mai
AA fac şi greşeli câteodată.
KK
EE Căutaţi căile prin care să impiedicaţi erorile să
devină defecte!
&
& Soluţia? O metodă prin care procesul devine
EE
imun la erori.
RR ZDQ ne asigură că defectele nu se livrează!
RR
OO
RR Cum obţinem ZDQ ?Nu daţi vina postfactum. Nu cereţi ca
data viitoare “să se lucreze mai bine”. Faceţi în aşa fel încât
PP procesul să nu permită greşeli sau erori!
RR
OO
OO Faceţi în aşa fel încât erorile să nu devină
FF
II niciodată defecte!
NN 13
GG Ediţia: 2004
Exemplu din medicina de urgenţă
MM
II
SS Este o Bandă Broselow folosită de către echipajele de la URGENŢĂ, pentru acţiuni
TT în caz de traume pediatrice.
AA
KK
EE

&
&
În principiu este vorba de
EE o bandă colorată aplicată
RR pe un şir de
RR
compartimente care conţin
OO
RR doze de medicaţie
diferenţiate în funcţie de
PP greutatea / înălţimea
RR copilului.
OO
OO
FF
II
NN 14
GG Ediţia: 2004
Exemple de eficacitate a sistemelor
MM Mistake-proofing
II
SS
TT
AA
KK
EE
Firma Cooper Automotive:
&
&  95% mai puţine defecte decât cel mai apropiat
EE competitor
RR  75% mai puţine accidente
RR
OO  99,6% mai puţine defecte la client (13 ppm)
RR
 88% reducerea defectelor din firmă
PP
RR  70% mai mici costuri de garantare
OO  89% reducere deşeuri (0,7%)
OO
FF  60% creştere de productivitate
II
NN 15
GG Ediţia: 2004
Exemple de eficacitate a sistemelor
MM Mistake-proofing
II
SS Dispozitivele tind să fie necostisitoare...
TT
AA
KK
EE Costul dispozitivelor Poka-Yoke
1
0.9
&
Probabilitatea

& 0.8
0.7
EE 0.6
Frecvenţe de apariţie
RR 0.5
Probabilitatae cumulată
0.4
RR 0.3
OO 0.2
RR 0.1
0
$250 to $1000

PP
$100 to $250
$25 or less

$1000 or more
$25 to $100

RR
OO
OO
FF
II Cost
NN 16
GG Ediţia: 2004
Exemple de eficacitate a sistemelor
MM
Mistake-proofing
II
SS AT&T Power Systems este primul producător din SUA care
TT a câştigat premiul Deming. Media defectelor constatate la
AA clienţi s-a redus cu 70%.
KK O linie de montaj pentru maşini de spălat a produs 180.000
EE unităţi fără nici un defect (în 6 luni).

&
&
TRW a redus PPM constatat de către client, de la 288 la 2.
EE GE Aircraft Engines cheltuieşte minimum 500.000 $ pentru
RR fiecare “oprire de motor în timpul zborului” (IFSD).
RR
OO Cheltuiala de 10.000 $, necesară pentru a împiedica apariţia
RR unui IFSD, îi aduce beneficii de 50:1.
Ortho-Clinical Diagnostics (Johnson & Johnson) a economisit
PP 75.000 $ pe an, descoperind o nouă utilizarea a notelor pe post-
RR
OO it-uri.
OO
FF
II Sursa: Productivity Inc. şi profile pentru premiul Shingo
NN 17
GG Ediţia: 2004
M
Regula 1-10-100
M
II
SS Regula 1-10-100 spune că, pe măsură ce un produs sau serviciu trece prin
TT sistemul de fabricaţie, costul necesar corecţiei unei erori se multiplică de 10 ori.
AA Activitatea Cost
KK Comandă preluată corect $1
EE Eroare detectată la facturare$ 10
Eroare detectată de client $ 100
&
& Clientul nemulţumit îşi împărtăşeşte experienţa cu alţii, iar costul creşte la $1000
EE
RR Exemple de eficacitate ridicată a sistemelor Mistake-proofing
RR
OO Rapoartele “10:1, 100:1, chiar 1000:1” de venituri pe investiţie nu sunt deloc
exagerate în practică:
RR
Dana Corporation a raportat economii de $500.000 datorate unui dispzitiv de $6
PP . (83.000:1)
AT&T Power Systems (Lucent Technologies) a raportat economii nete de
RR $2.545 pe dispozitiv (3.300 dispozitive) (în 1997= (25:1*)
OO Weber Aircraft a raportat economii de $350.000 în primul an de implementare a
OO aproximativ 300 de dispozitive. (11:1*)
FF *la un cost mediu al dispozitivului de $100
II
NN 18
GG Ediţia: 2004
Poka-Yoke are ca rezultat Calitatea proceselor
MM
II
SS
TT
AA Durata ciclului de
KK Calitate de prima dată Cost fabricaţie unitar
EE
Transformare = producţie de calitate de prima dată
&
&
EE Inspecţia….eliminată ???
RR
RR Transportul
OO
RR Linii dedicate
Depozitarea
PP
RR
OO Întârzieri-
OO aşteptare Flux bucată cu bucată
FF
II
NN 19
GG Ediţia: 2004
Relaţia dintre procese şi defectele de calitate
MM
II
SS
TT
AA
KK
EE •Aproape toate activităţile din afaceri, servicii sau industrie
pot fi considerate procese.
&
& •Procesele de fabricaţie implică fluxuri de materiale. De
EE exemplu: prelucrarea, asamblarea şi ambalarea.
RR
RR •Procedeele din cadrul afcerilor implică fluxuri de informaţii.
OO De exemplu: planificarea financiară, aprovizionarea şi
RR procesarea comenzilor.
PP •Toate procesele au un anumit potenţial de a da naştere la
RR defecte. Şi toate oferă posibilităţi de eliminare a acestora şi
OO
OO de îmbunătăţire a calităţii.
FF
II
NN 20
GG Ediţia: 2004
De ce este important conceptul “Zero
MM Defecte”?
II
SS Este elementul cheie al capabilităţii de a
TT
AA implementa sisteme Kaizen + Lean.
KK
EE

&
& Nu sunt necesare
EE stocurile
RR
RR
OO
“las’ să fie”
RR
PP
RR
OO
OO Permite companiilor să facă numai
FF
II ceea ce vrea clientul.
NN 21
GG Ediţia: 2004
De ce Kaizen ?
MM Implementarea proiectului de
îmbunătăţire a procesului
II
SS 6 Sigma
Economii

TT • Metodologii bazate pe date pentru mărirea


AA Menţinerea impactului Imbunătăţirii Procesului
performanţelor
KK procesului
• Aplicarea Tehnicilor de Control pentru
EE eliminarea erodării Îmbunătăţirilor
• Procedurarea/standardizarea Îmbunătăţirilor
Timp pentru o menţinere îmbunătăţită a parametrilor
& critici din proces
&
Proiectele CPI (Îmbunătăţirea controlului
EE Proiect
Economii

CPI procesului) pun accentul pe control şi


RR pe menţinere pe termen lung
RR
OO
RR Kaizen

Economii
Timp
CPI
PP
RR
OO Kaizen
OO
FF Timp
II
NN Proiectele Kaizen pun accentul pe îmbunătăţirile incrementale 22
GG Ediţia: 2004
Compararea instrumentelor utilizate
MM
II
SS Instrumente ICP (6σ ) Kaizen Descriere
TT majore Lean
AA Cp/Cpk ✔ Evaluarea capabilităţii procesului
DOE ✔ Proiectarea experimentelor
KK SPC ✔ Controlul proceselor pe bază de tehnici statistice
EE FMEA ✔ Instrument de evaluare a riscurilor
Analiza Regresiei ✔ Efectul corelat al unei variabile asupra alteia
Harta Proceselor ✔ ✔ ✔ Cartogr. etapelor procesului pt comunicarea şi identificarea oportunităţilor
5 De ce / 2 Cum ✔ ✔ ✔ Metode de determinare a cauzei radacină
&
& Pareto ✔ ✔ ✔ Diagrama de ierarhizare a elementelor
Os de peste ✔ ✔ ✔ Diagrama Cauze-Efect
5S ✔ ✔ Eliminarea pierderilor / deşeurilor
EE Mgmt Vizual ✔ ✔ ✔ Accentuarea tehnicilor vizuale de management proces
RR Poka-Yoke ✔ ✔ Tehnici de prevenire a erorilor
RR Diagrama Spagetti ✔ ✔
Kanban ✔ ✔ Tehnica de depozitare materiale utilizată pentru controlul procesului
OO Stabilirea Tactului ✔ ✔ Determinarea pasului / tactului procesului
RR Lucrare Std ✔ ✔ Evaluarea sarcinilor realizate în cadrul procesului
SMED ✔ ✔ Single minute exchange of dies – reglare-pornire rapidă a maşinii
TPM ✔ Integrarea strategiei de mentenanţă cu procesul
PP Fabricaţie în celulă ✔ Reducerea stocurilor & a ciclului de fabricatie prin amplasament şi prin
RR organizarea fabricaţiei în sistem pull
OO
OO Extindeţi
FF Extindeţiprogramul
programuldedeîmbunătaţire
îmbunătaţireaaproceselor
proceselorprin
prinutilizarea
utilizarea
pachetului de instrumente KAIZEN
pachetului de instrumente KAIZEN
II
NN 23
GG Ediţia: 2004
Cum reducem defectele ca
MM să nu mai risipim bani?
II
SS Să înţelegem cum funcţionează procesul.
=
TT Să înţelegem relaţiile acestuia cu alte Să reducem
AA procese. variaţia procesului
KK Să indentificăm intrările şi ieşirile procesului.
EE
Să cunoaştem furnizorii si clienţii procesului. ŞI
Ce determină apariţia defectelor ?
&
&
Varitaţia procesului rezultată din:
EE
RR 1. Proceduri sau standarde inadecvate.
RR 2. Maşini şi echipamente.
OO 3. Material neconform.
RR 4. SDV-uri uzate.
Cu excepţia greşelilor umane,
PP 5. Greşeli umane.
aceste condiţii pot fi previzionate
RR
OO şi eliminate prin implementarea
OO unor acţiuni corective, prin care să
FF se înlăture cauza defectului.
II
NN 24
GG Ediţia: 2004
M A greşi e omeneşte
M
II
SS
TT Iată un extras dintr-un articol de ziar intitulat
AA intitulat “Chirurgul a operat un pacient pe partea
KK sănătoasă a capului”:
EE

&
& USA - Spitalul din Rhode Island a comunicat
Ministerului Sănătăţii că un chirurg a operat
EE partea sănătoasă a creierului unui pacient,
RR după ce imaginea scanată CAT a fost aşezată
RR invers pe panoul de vizualizare a
OO
RR radiografiilor.
Pacientul avea o hemoragie în partea dreaptă
PP a creierului, dar imaginea inversată a făcut să
RR pară că hemoragia era în partea stângă.
OO
OO
FF
II
NN 25
GG Ediţia: 2004
M A greşi e omeneşte
M
II
SS Aţi fost vreodată într-una din situaţiile de mai jos:
TT Să mergeţi la serviciu şi să nu vă amintiţi
AA cum aţi ajuns acolo?
KK
EE Să vă intoarceţi de la serviciu direct acasă
când, de fapt, aţi fi vrut să treceţi pe la
prăvălie?
&
&
EE Li se întâmplă şi operatorilor
RR
RR Operatorii termină schimbul şi nu-şi mai amintesc ce au făcut în
OO timpul schimbului.
RR
După ce, toată dimineaţa au făcut nişte
PP subansambluri verzi, după prânz
RR
OO muncitorii au montat tot timpul
OO subansamblurile verzi pe suporturi roşii.
FF
II
NN 26
GG Ediţia: 2004
M Li se întâmplă şi proiectanţilor
M
II
SS I-am făcut cadou nepoţelei mele de 5 ani
acest aparat de fotografiat, proiectat
TT special pentru copii (vezi imaginea A).
AA După ce a făcut câteva fotografii, nepoţica
mea a început, curioasă, să apese toate
KK butoanele, inclusiv cel lateral, care
EE deschide comaprtimentul pentru peliculă.
(vezi imaginea B). Fiindcă se întâmpla
ceva, a continuat să apese butonul şi să
strice filmul, indiferentă la rugăminţi,
& admonestări, interdicţii.
&
EE
RR A distrus 3-4 filme în câteva zile, şi filmul pentru astfel de aparate nu
RR este deloc ieftin! Tatăl ei a încercat s-o înveţe să lucreze cu aparatul,
dar fără succes. A încercat s-o convingă să nu deschidă aparatul
OO până nu e gata filmul, dar nimic; după două-trei poze, deschidea din
RR nou capacul, să vadă pozele !

PP
RR
OO Aparatul ar fi avut nevoie de un sistem de
OO protecţie “anti curiozitate de copil” a
FF compartimentului respectiv.
II
NN 27
GG Ediţia: 2004
M Li se întâmplă şi proiectanţilor
M
II
SS
TT
AA Nişte prieteni şi-au renovat toamna trecută
KK sediul firmei. Deoarece firma a crescut şi
EE acum au multă aparatură şi documente, s-
au gândit să schimbe uşa cu una mai
sigură. Toate bune şi frumoase dar, după
&
& ce au montat-o, au început problemele.
Oricum suceau cheile în cele două
EE
încuietori, nu reuşeau să deschidă uşa!
RR
RR În cele din urmă au descoperit că cele 2
OO chei trebuiau acţionate în sensuri diferite.
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN 28
GG Ediţia: 2004
Luate individual, greşelile sunt
M
rare
M
II
SS
TT Tipul sarcinii Probabilitate
AA Detecţia deviaţiilor sau inspecţie 0,07
KK Intrare Alpha input pe caracter 0,008
EE
Intrare numerică pe caracter 0,003
Asamblare pe element al sarcinii 0,00007
&
& Ca grup, sunt uzuale
EE #1 (Harris)
Studiul de cercetare >0,80
RR #2 (Rook)
Studiul de cercetare 0,82
RR #3 (Voegtlen)
Studiul de cercetare 0,60
OO #4 (lămpi de noptieră)
Studiul de cercetare >0,70
RR Greşeli de interpretare
semnale radar la NASA >0,50
PP Probleme de mentenanţă
RR înregistrate de Autoritatea Aviatică >0,94
OO
OO
FF Date din “Increderea în activitatea umană – Situaţia actuală şi posibilităţi”
II Jeremy C. Williams, 1989
NN 29
GG Ediţia: 2004
Ce determină apariţia defectelor ?
MM
II
• Uitarea
SS
TT
Eroarea simplă- cea mai
• Înţelegerea greşită
Greşeli
AA obişnuită cauză a
KK • Identificarea greşită
defectelor
EE • Lipsa de exeperienţă
apare imprevizibil • Revolta (ignorarea regulilor sau
&
& procedurilor)
EE • Neglijenţa sau lipsa de ordine şi
RR rigoare
RR Asiguraţi- vă că
OO • Încetineala
RR ţineţi sub control • Lipsa standardizării
PP toate condiţiile necesare pentru • Luarea prin surprindere
RR ca (funcţionarea într-un mod
OO
OO TOT TIMPUL neaşteptat a maşinii etc)
FF • Greşeala intenţionată (sabotaj)
II să se facă produse conforme
NN 30
GG Ediţia: 2004
Relaţia între defect şi eroarea umană
MM
II
SS
TT
AA
KK
EE

&
&
EE
RR
RR
OO
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN 31
GG Ediţia: 2004
Aveţi două opţiuni:
MM
II
SS Pretindeţi vigilenţă. Impuneţi operatorilor
TT
AA “să fie mai atenţi!”
KK
EE
Creaţi sisteme de evitarea greşelilor.
Eliminaţi şansele de a se greşi.
&
&
EE
RR Acţiunea corectivă
RR
OO La o evaluare mai atentă a acţiunilor corective intreprinse
RR pentru se poate observa că în cel puţin 20-30% din acestea
sunt “operatorul a fost atenţionat şi reinstruit.”
PP
RR Atenţionările tip “fii mai atent” sau “ai mai multă grijă” nu sunt
OO eficace pentru oameni, mai ales în medii repetitive.
OO
FF
II
NN 32
GG Ediţia: 2004
M
“Fii mai atent” nu este eficace
M
II
SS
TT “Vechea abordare a problemelor legate de erorile umane era să
AA învinovăţeşti omul, să-l dăscăleşti şi să-i atragi atenţia să fie mai
KK atent… Cred că natura umană nu prea poate fi schimbată şi oamenii
EE vor continua să facă greşeli. Dacă nu le poţi tolera,...ar trebui să
îndepărtezi oportunităţile de realizare a erorilor.”
“Instruirea şi motivarea funcţionează cel mai bine atunci când
&
& sistemul este fizic foarte bine proiectat. Dacă instruieşti oamenii să
utilizeze sisteme slab proiectate, o vreme se vor descurca. Apoi, se
EE vor întoarce la modul de lucru cu care erau obişnuiţi, sau vor face
RR
RR ce este mai uşor, nu ce este mai sigur.”
OO “Nu vei deveni producător de clasă mondială numai prin instruiri.
RR Trebuie să îmbunătăţeşti sistemul, astfel încât modalitatea uşoară
de a realiza o sarcină să fie şi modalitatea corectă şi sigură. Astfel,
PP potenţialele erori umane se vor reduce drastic.”
RR
OO
OO
Chappell, L. 1996. Soluţia Pokayoke . Revista Automotive News Insights, (August 5): 24i.
FF
LaBar, G. 1996. Poate ergonomia să vindece”eroarea umană” ? Occupational Hazards 58(4): 48-51.
II
NN 33
GG Ediţia: 2004
Noua atitudine faţă de prevenirea erorilor
MM
II
SS “Gândiţi-vă la utilizatorul unui obiect care
TT încearcă să realizeze o anumită sarcină prin
AA
KK aproximări succesive imperfecte. Nu vă gândiţi
EE că utilizatorul face greşeli; gândiţi-vă la acţiuni
ca aproximări a ceea ce se doreşte.”*
*Sursa: Proiectarea obiectelor de toată ziua D.A. Norman, 1988,
&
& Doubleday

EE "Faceţi ca acţiunile greşite să fie mai greu de


RR realizat.
RR Faceţi acţiunile reversibile - să le “desfaceţi”-
OO sau faceţi în aşa fel încât ceea ce e maigreu de
“desfăcut” să fie mai dificil de făcut.
RR Uşuraţi “descoperirea” greşelilor sau erorilor ce
pot apărea.
PP Faceţi în aşa fel încât acţiunile incorecte să
RR devină corecte.”
OO
OO *Sursa: Proiectarea obiectelor de toată ziua, de D.A. Norman, 1988,
FF Doubleday
II
NN 34
GG Ediţia: 2004
Ce aţi face în acest caz?
MM
II
SS Caravan Nissan Stanza
TT A) Puneţi o etichetă de avertizare pe uşiţa de alimentare cu combustibil
AA şi pe uşiţa glisantă.
KK B) Întăriţi conducta de benzină, pentru a rezista impactului.
EE
C) Creaţi un sistem de blocare, care trebuie activat pentru a putea scoate
capacul de la rezervorul de benzină care să impiedice deschiderea
&
& uşii glisante
D) Mutaţi uşiţa de alimentare etc din drumul
EE uşii glisante(ex. pe cealaltă parte)
RR
RR
OO
RR Hotelul Louis XIV A) Angajaţi un manager de palier care să
deschidă uşile când este necesar
B) Închiriaţi numai jumătate din camerele
PP din hotel
RR C) Demolaţi şi construiţi o nouă clădire cu
OO baie la fiecare cameră
OO D) Folosiţi o curea de piele cu acre să
FF ţineţi închise ambele uşi
E) Folosiţi sisteme de inchidere electrice,
II ca la maşină.
NN 35
GG Ediţia: 2004
M Exemple de Mistake-Proofing
M
II
SS Cheia de contact : trebuie introdusă
TT şi acţionată înainte de a putea roti
AA volanul, respectiv trebuie oprit
KK motorul înainte de a putea fi
EE indepărtată.

&
& ABS: o apăsare bruscă
EE a frânei de picior este
Sisteme de avertizare
RR incorectă, dar ABS o
privind statutul
RR transformă într-un
anumitor elemente de
OO proces de frânare
siguranţă
RR corect.

PP Incuietoarea de la uşă: 3 sisteme error-


RR proofing încorprorate: asigură faptul că nici
OO o uşă nu a fost lăsată deschisă, se închide şi
OO se blochează automat când maşina a
FF depăşit 25 Km/h şi blocarea nu funcţionează
II când motorul funcţionează şi uşa este
NN deschisă. 36
GG Ediţia: 2004
Exemple de fiecare zi
MM
II
SS Discheta de 3.5 inch nu poate fi inserată decât
TT
AA când este corect orientată.
KK
EE
Zona de alimentare cu combustibil la maşină are trei
dispozitive error-proofing:
&
& 1. o inserţie care nu permite introducerea pistoalelor de
alimentare pentru combustibil cu plumb.
EE
2. capacul este legat de rezervor pentru a nu se pierde şi
RR
RR pentru a preveni închiderea măştii cu rezervorul deschis.
OO 3. capacul rezervorului are un sistem care semnalizează că
RR a fost strâns corect şi pentru a preveni supra-strângerea.
PP
RR La noile modele de maşini de tuns iarbă este
OO obligatorie dotarea cu o bară de siguranţă, care
OO trebuie trasă spre mânerul propriu-zis pentru a
FF porni maşina. Dacă i se dă drumul, lama maşinii
II se opreşte în cel mult 3 secunde.
NN 37
GG Ediţia: 2004
Ce aţi face în acest caz?
MM
II
SS
TT Maşina de sudat în puncte GM
AA
KK A) Responsabilizaţi
EE
operatorul
B) Ţineţi evidenţa piuliţelor
&
& lipsă pe o diagramă
EE C) Ridicaţi frecvenţa
RR mentenanţei preventive
RR
OO D) Modificaţi maşina, ca să
RR se oprească, dacă piuliţa
nu este prezentă.
PP E) Schimbaţi sistemul de
RR
OO fixare cu unul tip clip-in.
OO
FF
II
NN 38
GG Ediţia: 2004
Exemple de Mistake-Proofing
MM
II
SS Binney and Smith (creioane) – senzori pe bază de lumină verifică
TT fiecare cutie şi opresc maşina când cutia nu este completă.
AA Trinity Industries - şabloanele elimină măsurarea şi scot în evidenţă
KK absenţa anumitor piese.
EE Software - avertizare DOS în caz de eroare (bad command or file
name). În Windows nu poţi pune pointerul şi da clic pe ceva ce nu
este activ în acel moment.
&
&
EE
RR Mistake proofing pentru proces. Pe
RR această linie se realizează două
OO modele: cu 2 uşi şi cu 4 uşi.
RR
Dispozitivul este astfel proiectat încât
PP să fie imposibil ca o piesă model cu 2
RR uşi să fie pusă în dispozitiv, când linia
OO este reglată pentru modelul cu 4 uşi şi
OO vice-versa.
FF
II
NN 39
GG Ediţia: 2004
Abordări în Evitarea Greşelilor
MM
II
SS Prevenirea greşelilor în mediul de lucru
TT
AA Detectarea greşelilor (autocontrol)
KK Prevenirea greşelilor (Inspecţia la sursă)
EE Prevenirea influenţelor generate de greşeli

& Instrumente utilizate pentru


&
ZERO DEFECTE
EE
RR Factori culturali:
RR  Echipe, indepărtarea fricii, angajamentul managementului
OO
RR Variaţii:
 SPC, DOE
PP Complexitate:
RR  Cartografierea procesului, DFMEA
OO
OO Greşeli:
FF  Mistake-proofing, Poka-Yoke, sau ZQC
II
NN 40
GG Ediţia: 2004
M
Cele 4 Componente ale ZDQ
M
II
SS ZDQ funcţionează prin combinarea a 4 componente elementare:
TT 1. Inspecţia la Sursă (punctul de generare)
AA 2. 100 % Verificări tip Audit
KK
EE 3. Feedback imediat
4. Poka-Yoke

&
& Inspecţia
EE Cele 3 abordări de bază ale inspecţiei
RR produsului fabricat sunt:
RR • Inspecţia standard- de evaluare
OO
RR • Inspecţia de informare
• Inspecţia la sursă
PP
RR Primele două sunt larg utilizate şi considerate tradiţionale.
OO
OO
FF În realitate, numai inspecţia la sursă elimină defectele.
II
NN 41
GG Ediţia: 2004
M
1. Inspecţia la sursă
M
II
SS Concentrat pe prevenire, nu pe detecţie. Este unul din cele 4
TT elemente de bază ale ZDQ. Diferă de inspecţiile de evaluarea şi de
AA informare prin următoarele:
KK
EE Identifică erorile şi furnizeză feedback inainte de procesare
Elimină riscul de a se mai face produse cu defecte.
&
&
Combină fazele Check şi Do in
EE abordarea ZDQ; faza Do este ţinută
RR sub control astfel încât să nu poată Proces cu Zero Defecte
RR merge prost pe durata a 100% din
OO Detectare eroare
prioada de fabricaţie!
RR
PP Poate include: Feedback/Acţiune
corectivă
RR Senzori care detectează piese alimentate greşit
OO Tije ce impiedică alimentarea greşită
OO
FF Lumini de avertizare
II Semnale sonore
NN 42
GG Ediţia: 2004
Inspecţia la sursă-ZDQ
MM
II
SS
TT Verificaţi dacă sunt asigurate condiţii optime de derulare a
AA procesului ÎNAINTE de a începe derularea lui şi de a putea
KK
EE apărea erori.
Asiguraţi condiţiile pentru un feedback instantaneu.
Proiectaţi astfel sistemul încât corecţiile să se facă înainte
&
& de apariţia defectului.
EE
RR 2. 100% verificări prin audit
RR Constă în inspecţie la sursă pentru fiecare piesă şi este cel de-al
OO doilea element de bază al ZDQ. Diferă de inspecţia SQC prin:
RR
PP
• NU se bazează pe eşantionare
• PREVINE defectele
BIECTI
RR
OO
• NU se bazează pe ipoteza că defectele VZero
OO
apar statistic Defecte
FF
II 100% verificări prin audit pe flux!
NN 43
GG Ediţia: 2004
100% verificări prin audit
MM
II
SS Constă în inspecţie la sursă pentru fiecare piesă şi este cel de-al
TT
AA doilea element de bază al ZDQ. Diferă de inspecţia SQC prin:
KK NU se bazează pe eşantionare
EE PREVINE defectele
NU se bazează pe ipoteza ca defectele apar statistic
&
&
EE
RR
RR
OO BIECTI
VZero
RR
PP
RR Defecte
OO
OO
FF
II
NN
100% verificări prin audit pe flux!
44
GG Ediţia: 2004
Feedback imediat
MM
II
SS Corecţia erorii cât mai devreme posibil este cel de-al 3-lea din
TT
AA elementele de bază ale ZDQ. Diferă de abordările tradiţionale ale
KK inspecţiei, care:
EE
Corectează problemele după
&
& realizarea procesului
Se ocupă de problemă când
EE
RR erorile au devenit deja defecte
RR Eroarea apărută nu este, uneori,
OO identificată niciodată
RR
PP ZDQ trimite un semnal operatorului şi–l anunţă
RR
OO că a apărut o eroare!
OO
FF
II Inspecţia ZDQ = Feedback imediat
NN 45
GG Ediţia: 2004
M
4. Poka-yoke
M
II
SS
TT Cel de-al 4-lea element al ZDQ
AA
KK NU se bazează pe faptul că operatorii “Maşina s-a oprit. Cu
EE identifică greşelile siguranţă am greşit
ceva!”
Inspecţie necostisitoare la sursă
&
&
Asigură un feedback rapid în 100%
EE din timpul de realizare a produsului
RR
RR BEEP!
OO Cele mai multe dispozitive
RR BEEP!
Poka-yoke sunt senzori sau BEEP!
PP limitatori, care asigură o
RR
OO conformitate 100% pe toată
OO durata de fabricaţie
FF
II
NN 46
GG Ediţia: 2004
M
Ce este Poka-yoke?
M
II
SS
TT O metodă care utilizează senzori sau alte
AA
KK dispozitive pentru captarea erorilor care ar
EE putea trece de operatori sau asamblori.
& Poka-yoke afectează două din elementele ZDQ:
&
Identificarea imediată a defectului ( Inspecţia la sursă)
EE Feedback imediat pentru acţiune corectivă
RR
RR Eficacitatea sistemului depinde de locul de utilizare:
OO
RR Inspecţia la Sursă sau Inspecţia Informativă.
PP
RR Poka-yoke detectează
OO
OO
eroarea, anunţă operatorul
FF şi poate opri procesul.
II
NN 47
GG Ediţia: 2004
Poka-yoke şi Inspecţia la Sursă
MM (Abordarea proactivă)
II
SS
TT Un sistem ZDQ complet implementat trebuie să utilizeze
AA
KK sisteme Poka-yoke la sau înainte de punctele de
EE inspecţie pe flux.

&
&
Poka-yoke va surprinde
EE erorile înainte de fabricarea
RR
RR unui reper defect pe toată
OO durata de fabricaţie
RR
(100% din timp).
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN 48
GG Ediţia: 2004
Erorile sunt greu de administrat prin metode
MM statistice.
II
SS
TT
Variaţie normală
Probabilitate

AA Operaţie omisă
KK
EE

&
&
LIC
EE LSC
RR Lăţimea orificiului
RR
OO Error-proofing şi SPC
RR
SPC este util în detectarea mutaţiilor mediei aritmetice a procesului. Modificările
PP aduse procesului trebuie să fie continue, ca să poată fi detectate.
RR Erorile umane tind să fie evenimente rare, intermitente. Ca atare sunt greu de
OO detectat prin diagrame de control.
OO Pentru a reduce defectele cauzate de erorile oamenilor, utilizaţi metode error-
FF proofing (nu SPC).
II
NN 49
GG Ediţia: 2004
M
Poka yoke & SPC
M
II
SS
TT Diagrama X-barat Diagrama p
AA
KK (date măsurabile) (date atributive)
EE

&
& Verificări Utilizată pentru Caz particular al
successive sortarea defectelor, diagramei np,
EE sau NU imbunătăţeşte proiectată
RR
RR autocontrol procesul ad hoc,
OO va sorta şi defectele
RR
PP
RR Inspecţia la Utilizată la iniţierea de Utilizată pentru
OO sursă acţiuni corective eliminarea anumitor
OO pentru cauze speciale tipuri de defecte
FF
II
NN 50
GG Ediţia: 2004
Poka-yoke şi
MM
Inspecţia Informativă(Abordarea Reactivă)
II
SS
TT Verificarea se face imediat după ce se încheie procesul.
AA Poate fi o verificare făcută de către operatorul din proces sau o
KK verificare făcută la începerea procesului următor.
EE NU este 100% eficace, nu va elimina toate defectele.
Este eficace în prevenirea transferului defectelor către procesul
&
& următor.
EE
RR Deşi mai puţin eficace decât
RR Inspecţia la sursă, această
OO
RR metodologie este mai eficace decât
eşantionarea statistică şi furnizează
PP
RR un feedback real pentru reducerea
OO defectelor.
OO
FF
II
NN 51
GG Ediţia: 2004
Localizarea inspecţiilor
MM
II
SS
TT
AA
KK Niveluri de verificare
EE
INSPECŢIE DISPOZITIV DISPOZITIV INSPECŢII
OPERATOR ERROR PROOFING ERROR PROOFING ÎNTRE
&
& cu oprirea procesului cu avertizare PROCESE
EE
RR
RR
OO
RR
PP
RR PROCES PROCES PROCES PROCES
OO A B C D
OO
FF
II
NN 52
GG Ediţia: 2004
Verificări succesive şi autocontrol
MM (inspecţii corective post-fabricaţie şi de produs)
II
SS
TT
AA
KK
EE Reprelucr. Atribut de
sau produs
deşeu corectat
Parametri de Atribute de Funcţie Doar reprel.
&
& proces produs de Indiciu
incorecţi incorecte reglare
EE
RR Caută şi Parametri Atribut
RR descoperă proces produs
cauzele corecţi corect
OO
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN 53
GG Ediţia: 2004
Inspecţia la sursă
MM (inspecţie preventivă de proces)
II
SS
TT Inspecţie la sursă Parametri de Funcţie de Acţiune de Parametri de Atribute
proces reglaj remediere proces produs corecte
AA incorecţi
Indiciu
corecţi
KK
EE

&
& Parametrii Func ţie de Acţiune de Parametri Atribute
Proces cu autocorecţie proces reglaj remediere proces produs
EE incorec ţi corec ţi corecte
RR
RR
OO
RR
PP Parametru de Atribut de
RR Eliminarea oportunităţii de eroare proces
inconsecvent,
produs
corectat
OO (proiectare anti-eroare) reproiectat
OO
FF
II
NN 54
GG Ediţia: 2004
M
Tehnici de Inspecţie
M
II
SS
TT
AA
KK
EE Tehnica de Inspecţie Descriere
De evaluare Evaluează calitatea rezultatelor fabricaţiei sau
& sortează prodisele defecte dintre produsele bune
&
De informare Evaluează procesele prin inspectarea rezultatului
EE şi folosind informaţiile câştigate pentru a
RR controla procesul (bucla de reacţie).
RR La sursă uează anticipat dacă sunt asigurate toate condiţiile
OO
RR sare pentru realizarea unei producţii de calitate.

PP
RR
OO
OO
FF
II
NN 55
GG Ediţia: 2004
Funcţii de reglare
MM
II
SS Funcţii de reglare Descriere
TT
AA Fizice Verifică, pentru a asigura că atributele fizice ale
KK (Shingo: contact), procesuluisau produsuluisunt corecte şi fără erori.
EE Succedări (Shingo: Verifică relaţiile de precedenţă din proces, pentru a se
secvenţă de mişcare) asigura că etapele sunt realizate în ordinea corectă.
Grupare sau numărare Uşurează verificareaexistenţei setului adecvat de
&
& (Shingo: metode cu resurse, atunci când sunt necesare, sau că s-a realizat
EE valoare fixă), numărul corect de repetări.
RR Disponibilitatea Determină şi se asigură că informaţiile necesare în
RR informaţiei proces sunt disponibile lamomentul şi locaţia corecte
OO (Chase and Stewart) şi că pot fi accesate, sau ies în evidenţă, în ciuda unui
RR fond de “zgomote”.
PP Cum veţi detecta eroarea?
RR
OO  automat, independent de atenţia umană
OO  Eroare in modul de “detecţie”
FF
II  Simplu şi cu costuri scăzute, dacă este posibil
NN 56
GG Ediţia: 2004
Funcţii de regularizare (Indicii)
MM
II
SS Funcţii de Descriere
TT regularizare
AA

Metode de Control
Avertizări Semnalizează greşeala, dar permiteprocesuluisă continue.
KK Verificare tip Sistemul seopreşte. Sunt necesareacţiuni dereglaj pentru a
EE
calibru corectagreşeala.
Absenţa Acţiunea conduce larăspuns absent.Procesulnici nu se
& răspunsului defectează, nici nu continuă.
& Auto corecţie Procesul se opreşte. Sistemulpropunecorecţii pt. greşeală.
EE Să discută m Procesulcaută informaţii privind intenţiile reale (ce se
RR despre asta urmăreşte, defapt)
RR Învaţă-mă Procesulasociază rezulatelecorecte cuacţiuni incorecte.
OO
RR Cum veţi opri procesul?
 Trebuie muncitorul să primească mesajul?
PP  Prin avertizare audio sau vizibilă
RR  Prin interzicerea continuării procesării
OO
OO Cum veţi elimina posibilitatea de a greşi?
 Prin Anti-Murphysme
FF
 Simplitate
II
 Simetrie
NN 57
GG Ediţia: 2004
Ierarhia tehnicilor
MM
II
SS
TT
AA
KK Inspecţia la sursă
Mai bine
EE
Inspecţie Autocontrol
&
& Informativă Verificări succesive
EE
RR
Inspecţie de evaluare
RR
OO
Mai bine

RR
Metode de control
PP
RR Metode de avertizare
OO
OO
FF
II
NN 58
GG Ediţia: 2004
Când funcţionează şi când nu
MM
II
SS
TT

Autocon
AA
KK
EE

&
&
EE
inspecţia
RR
RR
OO
RR
împre
PP
RR
1. Operaţi
manual
OO
OO
FF
II
NN
GG Ediţia: 2004 vigilenţ 59
Caracteristici cheie / Error-Proofing
MM
II
SS Previne trecerea spre clienţi a defectelor.
ERROR
PROOFIN
G

TT
Detectează erorile cât de aproape posibil de sursă.
ERROR

AA PROOFIN
G

KK ERROR
La identificarea erorilor, asigură feedback şi AC imediată.
EE
PROOFIN
G

Conştientizezi faptul că oamenii nu sunt infailibili.


ERROR
PROOFIN
G

&
&
ERROR
PROOFIN
G
La îmbunătăţiri folosesc experienţa tuturor angajatilor.

EE
RR Error-Proofing: două tipuri
RR STOP
OO PREVENIRE - “NU POATE FACE”
RR Verificare pentru depistarea erorilor anticipate ÎNAINTE să apară.
Asigură piesa, subansamblul sau operaţia împotriva erorilor pentru
PP operaţia următoare.
RR
OO DETECŢIE – “NU POATE TRECE”
OO Verificare pentru depistarea erorilor anticipate DUPĂ ce apar
FF
II Asigură produsul final împotriva erorilor pentru client.
NN 60
GG Ediţia: 2004
Error Proofing determinat de PFMEA
MM
II
SS
TT
AA
KK
EE

&
&
EE
RR
RR
OO
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II Tipuri de Inspecţi: A – asigură evitarea Erorii B – verificată cu dispozitive C – Inspecţie manuală
NN 61
GG Ediţia: 2004
Sistemele Poka-yoke guvernează procesul
MM
II
SS În fabricaţie se utilizeaza 2 abordări sistemice Poka-Yoke, care
TT conduc la un ZDQ de succes:
AA 1. Abordarea de tip control
KK Opreşte procesul când apare o eroare.
EE Ţine pe loc piesa “suspectă” când operaţia nu este completă.
2. Abordarea de tip avertizare
&
& Semnalizează operatorului să oprească procesul şi să
corecteze problema.
EE
RR
RR Abordarea 5W2H
OO What? (Ce?) Subiect
RR Why? (De ce?) Scop
PP Where? (Unde?) Localizare
RR
OO When? (Când?) Moment/durată/succesiune
OO Who? (Cine?) Persoane implicate
FF
II How? (Cum?) Metodă
NN How much? (Cât?) Cost/impact 62
GG Ediţia: 2004
M
Sisteme de Control
M
II
SS •Scoate elementul uman în afara ecuaţiei; nu depinde de operator
TT sau asamblor.
AA
KK •Are o capabilitate ridicată de a atinge zero defecte.
EE •Maşina se opreşte cînd detectează o neregularitate.

&
& “Îmi pare bine

EE
Sisteme de avertizare că alarma s-a
oprit, acum nu
mai fac piese
RR •Uneori sistemele de oprire automată nu pot defecte!”

RR fi utilizate.
OO
RR •Pentru a atrage atenţia operatorului, se poate
folosi un sistem de averizare sau de alarmare,
PP •De exemplu: de sistem de alarmare, care utilizează scale, lumini şi
RR sunete pentru a atrage atenţia asupra problemei.
OO
OO •O altă opţiune neautomată, dar eficace, este avertizarea cu
FF ajutorul codurilor de culori .
II
NN 63
GG Ediţia: 2004
M
Cele 7 reguli pentru obţinerea Poka- Yoke
M
II
SS
TT 1) Procese de calitate – Proiectaţi procese de calitate
AA “robustă” pentru a obţine zero defecte.
KK 2) Mediu de lucru în echipă - ridicaţi nivelul cunoştinţelor
EE
şi experienţa echipelor, pentru a obţine eforturi îmbunătăţite.
3) Eliminarea erorilor – Folosiţi o metodologie robustă de
&
& rezolvare a problemelor, care să scadă defectele la zero.
EE 4) Eliminaţi “cauza rădăcină” a erorilor- folosiţi abordarea Cei 5 De ce? şi
RR Cei 2 Cât? (5W2H)
RR
OO 5) Bine de prima dată- Folosiţi resursele, pentru a realiza corect toate funcţiunile
RR încă de la prima încercare.

PP 6) Eliminaţi deciziile care nu adaugă valoare – Nu căutaţi justificări, eliminaţi-


RR le pur şi simplu!
OO
OO 7) Implementaţi o abordare de îmbunătăţire continuă incrementală –
FF Implementaţi imediat acţiunile de îmbunătăţire şi concentraţi-vă pe îmbunătăţiri
II incrementale - eforturile nu trebuie să aibă drept rezultat imediat o îmbunătăţire
NN cu 100%. 64
GG Ediţia: 2004
Mistake-proofing cumulează
MM
II
SS
TT “cunoştinţe” şi “experienţă umană generală”
AA
KK
EE
Cunoştinţe: Experienţă:
“Imbunătăţesc” SOP  Dă indicii privitor la ce
&
& (creşte complexitatea?) trebuie făcut
EE Reinstruiesc
RR  Schimbă tehnologia: include
RR Recertifică abilităţile detaliile în proces
OO
RR Administrează şi ridică  Eliberează mintea, ca să
PP
nivelul de atenţie vadă “imaginea de
RR ansamblu”
OO
OO  Uşurează “cunoaşterea
FF operaţiilor”
II
NN 65
GG Ediţia: 2004
Folosiţi-vă “cunoştinţele generale”
MM
II
SS
TT
AA
5
KK
EE min
CONCUR
S
&
&
EE
RR
RR
Cum eliminaţi această
OO
RR
problemă?
PP
RR Soluţia piedică
OO
OO
FF
II ac
NN 66
GG Ediţia: 2004
A cui semnătură este necesară?
MM
II
SS
TT Experienţă umană generală (avize la modificarea tehnologiei)
AA
KK
EE Înainte:

&
&
EE
RR
RR După:
OO
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN 67
GG Ediţia: 2004
M
Nici un sistem de bariere nu este perfect…
M
II
SS …dar se pot face îmbunătăţiri
TT
AA
KK Eroare
EE
Eroare

&
&
EE
RR
RR
OO
RR
PP
RR
OO
OO Vătămare
FF Vătămare
II
NN Adaptat din Administrarea riscurilor de accidente în organizaţii de James Reason
68
GG Ediţia: 2004
Folosiţi-vă “cunoştinţele generale”
MM
II
SS Rezultate precise fără cunoştinţe sau acţiuni precise?
TT
AA
KK Acestea ne dau indicii privitor la ce ar trebui făcut:
EE » Cartografierea naturală
&
» Permisivităţi
&
EE
» Vizibilitate
RR
RR
» Feedback
OO » Constrângeri
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN 69
GG Ediţia: 2004
Care buton porneşte care arzător?
MM
II
SS Cartografiere
TT
AA naturală:
KK
EE Aragazul A
Aragazul B
&
&
EE Cum aţi acţiona aceste uşi?
RR Împingeţi sau trageţi uşa? Spre stânga
RR Permisivităţi
OO sau spre dreapta?
RR
De unde ştiţi?
PP
RR A B C
OO
OO
FF
II
NN 70
GG Ediţia: 2004
Vizibilitate &Feedback
MM
II
SS Vizibilitate înseamnă să faci în aşa fel, încât reperele
TT relevante să fie vizibile şi să indice eficace statutul
AA sistemului la acel moment.
KK
EE
Feedback înseamnă să se furnizeze un efect imediat şi
evident pentru fiecare acţiune întreprinsă.
&
&
EE
RR Siropul “Hungry Jack” are o mică
RR fereastră în partea inferioară a
OO containerului, care îşi schimbă
RR
culoarea de la negru la aproape
PP transparent când este încălzit, şi
RR lasă să se vadă cuvântul HOT.
OO Acesta semnalizează că siropul
OO
FF este cald şi poate fi servit
II
NN 71
GG Ediţia: 2004
Reducerea riscurilor de scurtcircuit
MM
II
SS Constrângeri
TT
AA
KK
EE
Asigură poziţionarea
&
& corectă a
EE ştecherului în priză
RR
RR şi împiedică un
OO
RR eventual scurtcircuit
PP
la conectare
RR
OO
Izolaţie
OO
FF
II
NN 72
GG Ediţia: 2004
Exerciţiu Lego
MM
II
SS Constrângeri
TT
AA Conţinutul unei genţi este o jucărie. Tehnologii şi
KK proiectanţii au petrecut luni întregi cu proiectarea şi
EE
finisarea acestui produs Este destinat copiilor de 5-
10 ani. Vă rog încercaţi să le asamblaţi CORECT. Ar
&
& trebui folosite toate reperele.
EE
RR “Primul semn că o persoană gândeşte
RR
OO inteligent este că păstrează toate piesele."
RR Aldo Leopold

PP
RR
OO
OO Aici aveţi răspunsul
FF
II
NN 73
GG Ediţia: 2004
MM
II
SS
TT
AA
KK
EE Iată ce ar trebui să
conţină geanta. În
&
& total 24 de piese.
EE
RR
RR
OO
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN 74
GG Ediţia: 2004
Constrângeri
MM
II
SS
TT Constrângeri Descriere Aplicare
AA
KK Fizice Formă şi dimensiune, Poziţionare
EE controlul relaţiei dintre ele picioare jucărie
Semantice Se bazează pe indicii date Faţa şi casca de
& înţelegerea corectă a
&
situaţiei
EE
RR Culturale Aderă la convenţii Lumini: Roşu spate şi
cunoscute galben la caschetă în faţă
RR
OO Logice Bazate pe înţelegerea Asamblare interrelaţiilor
RR printr-un proces de eliminare (antena în
spate fiindcă nu are
PP loc altundeva)
RR
OO
OO
FF
II
NN Sursa: The Design of Everyday Things, de D.A. Norman, 1988, Doubleday 75
GG Ediţia: 2004
Metode utilizate în sistemele Poka-yoke
MM
II
SS
TT Sistemele Poka-yoke au la bază trei metode
AA
KK primare:
EE
1. Contact
&
&
2. Numărare
EE
RR
RR 3. Succesiune de mişcări
OO
RR Fiecare metodă poate fi utilizată atât în sisteme de
control cât şi în cele de avertizare.
PP
RR
OO Fiecare metodă foloseşte o abordare preventivă a
OO procesului, diferită în tratarea neregularităţilor.
FF
II
NN 76
GG Ediţia: 2004
Metoda bazată pe contact
MM
II
SS Metoda bazată pe contact funcţionează prin detectarea faptului că
TT un dispozitiv sesizor face contact cu o piesă sau obiect în cadrul
AA unui proces.
KK
EE Un exemplu de metodă bazată Cilindrul
pe contact sunt comutatoarele lipseşte, pistonul
limitatoare, care sunt presate extins la
&
& când pistoanele sunt Cilindrul este prezent maximum face
introduse în cilindri. alarma să
EE pornească.
RR Comutatoarele sunt conectate la
RR
OO pistoanele care ţin piesa în
RR poziţia corectă. În acest exemplu
lipseşte un cilindru şi piesa nu
PP este lăsată să treacă la Nu poţi trece
RR la pasul
OO următoarea etapă a procesului. următor.
OO
FF
II Metodă bazată pe contact care utilizează
NN comutatoare limitatoare: identifică cilindrul lipsă 77
GG Ediţia: 2004
Dispozitive care asigură contactul fizic cu piesa
MM
II
SS
TT
AA
KK
EE

&
&
EE
RR
RR Comutatoare
OO limitatoare
RR
PP Comutatoare
RR
OO basculante
OO
FF
II
NN 78
GG Ediţia: 2004
Dispozitive energetice de contact
MM
II
SS
TT Comutatoarele fotoelectrice
AA pot fi utilizate cu obiecte
KK translucide sau
EE Lumină transparente, după caz.
Metoda bazată pe
&
& transmisia luminii: 2
unităţi, una emiţător şi
EE alta receptor.
RR Transmiţător Receptor
RR Metoda bazată pe
OO reflectarea luminii:
RR senzorul piezoelectric
răspunde luminii
PP Obiect reflectate de obiect pentru
RR a-i detecta prezenţa.
OO
OO
FF Dacă obiectul întrerupe transmisia, i se semnalizează maşinii să se oprească.
II
NN 79
GG Ediţia: 2004
Dispozitive energetice de contact
MM
II
SS Uşa se deschide automat cînd un
TT
AA obiect sau o persoană se apropie de
KK ea la o distanţă mai mica de 80 cm.
EE

&
&
EE
RR
RR Liftul este prevăzut cu două
OO sisteme error-proofing: uşa nu se
RR
închide dacă un obiect se află la
PP mai puţin de 80 cm distanţă în faţa
Obiect
RR ei, iar podeaua are un sistem de
OO detecţie a supraîncărcării, care nu
OO
FF permite pornirea liftului cu o
II încărcătură mai mare decât cea
NN prescrisă. 80
GG Ediţia: 2004
Dispozitiv de contact
MM
II
SS Exemplu: dispozitiv Poka-Yoke de contact cu
TT
AA comutator limitator.
KK
EE
În acest caz,
&
& comutatorul face
contact cu o piesă de
EE
RR metal, sesizându-i
RR prezenţa.
OO
RR
Dacă nu se face nici un
PP contact , procesul se
RR
OO opreşte automat.
OO
FF
II
NN 81
GG Ediţia: 2004
M
Metodele bazate pe contact
M
II
SS NU trebuie să fie high-tech!
TT
AA Uneori cea mai bună metodă constă în utilizarea dispozitivelor
KK
EE pasive. Acestea pot fi cât se poate de simple: ghidaje de diferite
tipuri, care să nu permită pieselor să fie aşezate într-o opziţie
incorectă sau greşită înainte de procesare.
&
&
EE
RR
RR Folosiţi în avantajul dvs. piesele
OO
RR proiectate asimetric sau neregulat!
PP O piesă cu un orificiu, un bosaj sau un capăt neregulat este
RR candidatul perfect pentru un sistem de detecţie pasivă. Această
OO metodă semnalizează pe loc operatorului că piesa nu este în
OO
FF poziţia corectă.
II
NN 82
GG Ediţia: 2004
Tehnici
M
Utilizaţi ghidajele Utilizaţi interferenţele
M
II
SS Bolţurile de ghidare asigură alinierea corec-
TT tă a piesei înainte de începerea procesului.
AA Montaj corect
KK
EE
Bolţul previne montarea
incorectă
&
&
EE
RR
RR
OO Blocul de ghidare previne
RR alinierea defectuoasă

PP Scula nu va coborî,
RR decât după ce piesa a
OO fost poziţionată
OO corect.
FF
II
NN 83
GG Ediţia: 2004
Metodă bazată pe numărare
MM
II Se foloseşte când este necesar un număr
SS
fix de operaţii în proces sau când
TT
AA produsul are ataşat un număr fix de
KK componente.
EE Un senzor numără de câte ori este
utilizată o piesă sau este realizat un
& proces şi eliberează piesa numai când s-
&
a atins numărul fixat.
EE În exemplul dat se foloseşte un limitator
RR
pentru detectarea şi numărarea orificiilor
RR
OO realizate. Soneria alertează operatorul că
RR etapele prevăzute în proces s-au efectuat.

PP O altă abordare constă în numărarea


RR “Am o piesă în pieselor sau componentelor
OO plus. Trebuie să necesare pe măsură ce operaţia se
OO fi sărit o etapă!” finalizează. Dacă operatorul găseşte
FF piese rămase, va şti că ceva a fost
II omis din proces.
NN 84
GG Ediţia: 2004
Tehnici : Utilizaţi numărătoarele de cicluri
MM
II
SS Descrierea procesului: Operatorul schimbă capetele de sudură,
TT când acestea se uzează.
AA
KK LAMPA SE APRINDE
EE CÂND S-AU FĂCUT NUMĂR
NUMĂR CRITIC
4000 DE PUNCTE CRITIC
DE SUDURĂ CONTOR
&
& CONTOR
4000 4000
875 4000
EE
RR NUMĂR DE SUDURI
RR NUMĂR DE SUDURI
OO
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II Notă: În operaţiile critice procesul poate fi oprit.
NN 85
GG Ediţia: 2004
Metodă bazată pe succesiunea operaţiilor
MM
II
SS Cea de-a 3-a metodă Poka-Yoke foloseşte senzori pentru a determina
TT dacă s-a realizat o mişcare sau o etapă din proces. Dacă etapa nu s-a
AA produs sau s-a realizat într-un ritm diferit, senzorul semnalizează un
KK temporizator sau un alt dispozitiv, care opreşte maşina şi avertizează
EE operatorul.

&
& Această metodă utilizează
senzori şi dispozitive
EE fotoelectrice conectate la
RR
RR un temporizator. Dacă
OO mişcarea nu se realizeaza
RR când s-a stabilit,
PP comutatorul semnalizează
RR oprirea procesului sau
OO avertizarea operatorului.
OO
FF
II
NN 86
GG Ediţia: 2004
Metodă bazată pe succesiunea operaţiilor
MM
II
SS Pentru a ajuta operatorul să aleagă piesa corectă pentru etapa corectă a
TT procesului, se utilizează aspectul secvenţial al metodei bazate pe
AA succesiunea mişcărilor. Aceasta este utilă mai ales la utilizarea pieselor
KK multiple, care sunt asemănătoare ca formă şi mărime.
EE
In acest exemplu, fiecare pas al ciclului maşinii este legat la un panou
indicator şi la un temporizator. Dacă vreun ciclu al maşinii nu se realizează
&
& în intervalul de timp necesar sau în ordinea stabilită, lumina de avertizare
pentru pasul respectiv se va aprinde şi maşina se va opri.
EE
RR
RR
OO
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN Maşina Tablou de monitorizare 87
GG Ediţia: 2004
Tehnici: Combinaţi procesele
MM
II
SS
TT
AA
KK
EE

&
&
EE
RR
RR
OO
RR
PP E important să se controleze Şi atunci, de ce să nu facem
RR
OO distanţa între cele 3 orificii... cele 3 orificii deodată?
OO
FF Notă: această soluţie creşte complexitatea procesului
II
NN 88
GG Ediţia: 2004
Error-proofing de sistem
MM
II
SS
TT
AA
KK
EE
Fiecare
&
& ieşitură ...
EE
RR
RR
OO
RR ...are propriul
PP său ghidaj
RR
OO unic.
OO
FF Modificaţi dimensiunile pieselor
II
NN 89
GG Ediţia: 2004
Error-proofing de sistem
MM
II
SS
TT
AA
KK
EE

&
&
EE
RR
RR
OO
RR
Acest reper este adesea Fără să fie afectată funcţionalitatea,
PP pus cu susul în jos, dând piesa a fost reproiectată simetric, ca să
RR naştere la defecte nu mai conteze sensul de poziţionare
OO
OO
FF Folosiţi simetria
II
NN 90
GG Ediţia: 2004
Error-proofing de sistem
MM
II
SS
TT Error-proofing
AA
KK
EE
Înainte: După:
&
& Acme
Acme
Acme
EE
RR
RR
OO Modificând forma orificiului de
RR Eticheta poate fi uşor
montată cu capul în jos. fixare pe una din părţi, se
PP previne acest defect.
RR
OO
OO
FF Folosiţi asimetria
II
NN 91
GG Ediţia: 2004
Error-proofing de sistem
MM
II
SS
TT
AA
KK
EE

&
&
EE
RR
RR Sugestie: transformaţi piesa într-un
OO Un bolţ obişnuit
RR permite nealinierea SDV. Noul bolţ, având o formă conică,
pieselor asamblate. asigură automat alinierea celor două
PP piese.
RR
OO
OO
FF Transformaţi un reper într-un SDV
II
NN 92
GG Ediţia: 2004
Tipuri de dispozitive sesizoare
MM
II
SS
TT Dispozitivele sesizoare utilizate în sistemele
AA Poka-Yoke pot fi împărţite în 3 categorii:
KK
EE 1. Dispozitive cu contact fizic

&
&
2. Dispozitive sesizoare energetice
EE 3. Dispozitive de avertizare
RR
RR
OO
RR Fiecare categorie de senzori
include o paletă largă de
PP
RR dispozitive utilizabile şi adaptabile
OO în funcţie de proces.
OO
FF
II
NN 93
GG Ediţia: 2004
Senzori pe bază de contact fizic
MM
II
SS Aceste dispozitive funcţionează prin atingerea efectivă a unui obiect.
TT Acesta poate fi o piesă a unui echipament, sau chiar reperul fabricat.
AA
KK
EE În cele mai multe
cazuri, senzorii
trimit un semnal
&
& electronic când au
EE realizat contactul.
RR În funcţie de
RR proces, acest
OO semnal poate opri
RR procesul sau
operaţia în curs,
PP sau poate
RR declanşa un
OO
OO sistem de
FF avertizare pentru
II operator.
NN 94
GG Ediţia: 2004
Comutator de contact
MM
II
SS Se utilizează pentru a detecta prezenţa sau absenţa fizică a unui
TT obiect sau reper – previne lipsa reperelor.
AA
KK Se utilizează pentru detectarea fizică a înălţimii sau dimensiunii
EE
unei piese.

&
&
EE
RR
RR
OO
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN 95
GG Ediţia: 2004
Senzori energetici
MM
II
SS
TT Aceste dispozitive
AA funcţionează prin
KK utilizarea diferitelor
EE forme de energie,
pentru a detecta
& apariţia sau absenţa PFS - presiune
& şi forţă Fibră optică
unui defect.
EE
RR
RR
OO
RR
PP
RR
OO
OO
FF
II Vibraţii
NN Fotoelectric
96
GG Ediţia: 2004
M
Senzori de avertizare
M
II
SS
TT Senzorii de avertizare Cod de culori
AA semnalează
KK
EE operatorului că a
apărut o problemă.
Pentru a atrage
&
& atenţia lucrătorilor,
EE aceşti senzori
RR utilizează culori,
RR alarme, lumini!
OO
RR
Lumini conectate la
PP Aceşti senzori pot
microcomutatoare
RR fi utilizaţi împreună
OO şi temporizatoare
cu un senzor de
OO
FF contact sau
II energetic.
NN Lumini 97
GG Ediţia: 2004
M
Tehnici Error-Proofing
M
II
SS
TT Error-Proofing Manual
AA
KK Tehnici şi dispozitive error-proofing neautomate care, fie ajută
EE fabricarea, fie sprijină angajaţii în luarea unor decizii corecte.
•Furnizează detecţie, feedback, acţiune
&
& •Sunt iniţiate de către operator
•Depind de judecata umană
EE •Sunt dispozitive error-proofing simple
RR
RR •Scule şi Dispozitive de Lucru •Dispozitive de inspecţie
OO •Dispozitive •Şabloane
RR •Unelte de mână •Controale vizuale
PP •Verificatoare, calibre •Indicatoare
RR •Coduri de culori
OO •Containere
OO •Eşantioane de graniţă
FF •Calibre, verificatoare
II
NN 98
GG Ediţia: 2004
M
Tehnici Error-Proofing
M
II
SS
TT Error-Proofing Automat
AA
KK
EE Sisteme error-proofing care previn sau detectează automat erorile şi
avertizează operatorii că a apărut o problemă
•Furnizează detecţie şi feedback
&
& •De obicei depind de maşină
EE •Sunt dispozitive error-proofing sofisticate
RR
RR •Dispozitive de contact •Dispozitive fără contact
OO •Limitatoare comutatoare •Celule fotoelectrice
RR
•Comutatoare de contact •Comutatoare de proximitate
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN 99
GG Ediţia: 2004
Servicii: exemple Poka-Yoke Furnizor
MM
II Sarcină
SS
TT Tratare Tangibile
AA
KK Poka-yoke de sarcină: (Să faci incorect, să faci ceva ce nu s-a cerut,
EE comandă greşită, să faci prea încet) (ex. la McDonald’s)
 Butoane de la casa de marcat etichetate pe produse, nu pe cifre
&
&  Etichete care indică ordinea comenzii şi produsul comandat, între
bucătărie şi vânzători
EE
RR Poka-yoke de tratare: (lipsa unui comportament curtenitor,
RR profesionist)
OO
RR  Clopoţel la uşa magazinului
 Înregistrarea culorii ochilor pe formularul de tranzacţii bancare
PP (pentru a asigura contactul vizual al funcţionarului cu clienţii)
RR
OO Poka-yoke tangibil: (Erori în elementele fizice ale serviciului)
OO  Etichete de hârtie lipite pe prosoape (indică rufărie curată)
FF
II  Plicuri cu fereastră
NN 100
GG Ediţia: 2004
Servicii: exemple Poka-Yoke Client
MM Pregătire
II
SS
TT Concentrare Poka-yoke la pregătire: (neaducerea
AA materialelor necesare, neînţelegerea rolului,
KK Rezolvare neangajarea serviciului corect)
EE
 Telefoane date pentru a reaminti programarea
 Checklist pentru studenţi cu cerinţele de absolvire
&
&
EE Poka-yoke de concentrare: (lipsă de atenţie, neînţelegere sau lapsus)
RR  Bariere”de sortare după înălţime” în parcurile de distracţii
RR  ATM-uri care utilizează un sistem de citit carduri prin scanare, în loc de a le
OO introduce în bancomat
RR
Poka-yoke de rezolvare: (lipsa semnalării unui neajuns la serviciul
PP respectiv, a furnizării de feedback, de a afla la ce să te aştepţi)
RR  Oferirea premiilor pentru completarea chestionarelor de evaluare de către
OO client
OO
FF
II
NN 101
GG Ediţia: 2004
M Când funcţionează bine sistemele Mistake-Proofing
M
II
SS
TT 1. Operaţii manuale, în care este necesară vigilenţa operatorului.
AA 2. Operaţii în care poate apărea o poziţionare greşită.
KK 3. Operaţii în care sunt necesare ajustări.
EE 4. Când echipa are nevoie de instrumente de bun simţ şi nu de vreun
instrument “minune”.
5. Când metodele bazate pe SPC sunt greu de aplicat sau aparent
&
& ineficace.
EE 6. Când sunt importante atributele, nu măsurătorile.
RR 7. Când instruirea este costisitoare şi viteza de rotaţie a personalului
RR este mare.
OO 8. Când apar modele de fabricaţie mixte.
RR 9. Când clienţii fac greşeli şi dau vina pe furnizorul de servicii.
10. Când pot reapărea cauze speciale de variaţie.
PP 11. Când costurile externe ale defectelor depăşesc cu mult costurile
RR interne ale defectelor.
OO
OO
FF
II
NN 102
GG Ediţia: 2004
Când sistemele Mistake-Proofing NU
MM funcţionează bine
II
SS
TT
AA
KK 1. Încercări distructive.
EE
2. Ritm de fabricaţie foarte rapid.
&
&
EE 3. Modificări ce apar mai rapid decât se
RR
RR poate răspunde la ele.
OO
RR
4. La autocontrol, atunci când diagramele
PP
RR de control sunt utilizate eficace.
OO
OO
FF
II
NN 103
GG Ediţia: 2004
Error-Proofing / Concepte de bază
MM
II
SS • Reduceţi numărul de piese de la punctul de lucru.
TT • Blocaţi (izolaţi, închideţi) celelalte repere.
AA
• Utilizaţi concepte de fabricaţie sincronă, pentru a crea zone
KK
EE mai mici, cu mai puţine repere.
• Asiguraţi împotriva erorilor, sau cât de devreme în proces,
cât este posibil.
&
& • Utilizaţi dispozitivele, pentru a ajuta realizarea corectă a
reperelor.
EE • Dispozitivele pot verifica caracteristicile, reperele,
RR subansamblurile, ansamblurile, sau etichetele adecvate.
RR
OO • Utilizaţi afişaje “ÎN DERULARE”, pentru a indica ce piese şi
RR coduri de piesă sunt procesate.
• Exemple de piesă (piese), etichetă (etichete), şi cod(-uri) de
PP reper corect.
RR • Proiectaţi sisteme error-proofing care să dea rezulate cu
OO oamenii şi cu procesul respectiv.
OO • Încorporaţi sistemul error-proofing în dispozitivele existente; nu
FF adăugaţi alte dispozitive.
II
NN 104
GG Ediţia: 2004
Error-Proofing / Concepte de bază
MM
II
SS • Incurajaţi şi îmbunătăţiţi organizarea locului de muncă.
TT • Un loc pentru fiecare obiect şi fiecare obiect la locul lui.
AA
KK • Curat, gata de utilizare, în ordinea utilizării.
EE • Bine luminat.
• Expuneri curate şi clare, în locuri în care pot fi văzute de
&& operator.
EE • Nici un fel de piese de schimb sau etichete care nu sunt
RR necesare la acel moment în zonă.
RR
OO • Utilizaţi controalele vizuale.
RR • Faceţi-le cât mai simple posibil.
• Codurile de culori ar trebui să ia în considerare deficienţele
PP
RR vizuale.
OO • O imagine (încă) valorează cât o mie de cuvinte.
OO
FF • O piesă valorează cât o mie de imagini..
II
NN 105
GG Ediţia: 2004
Error-Proofing /Control vizual: Feedback
MM
II
SS
TT • Utilizaţi analogia Client-Furnizor.
AA • Cereţi feedback continuu.
KK • Utilizaţi conceptul “calitate de prima dată”.
EE • Clasificaţi defectele:
• Izolate
 Acceptaţi-le la nivel ZERO; respingeţi la nivel de 1 defect.
&
&  Cauza rădăcină este cunoscută.
 Problema poate fi reparată /corectată imediat.
EE • Cronice (Repetitive)
RR  Utilizaţi FTQ pentru a determina limitele de reacţie (limitele de
RR control).
OO  Cauzele rădăcină pot fi necunoscute sau diverse.
RR  Desemnaţi o acţiune corectivă care să rezolve problema pe
termen scurt.
PP • Revizuiţi diagramele flux şi planul de control
RR • Determinaţi semnalul de avertizare adecvat pentru fiecare
OO
OO defect
FF • Specificaţi planul de reacţie pentru fiecare problemă/ defect.
II
NN 106
GG Ediţia: 2004
M
Aştepări în utilizarea Error-Proofing
M
II
SS
TT • Aşteptările clienţilor (ce se verifică):
AA
KK
EE • Operatorii să înţeleagă de ce este pus dispozitivul de error-proofing şi cum
anume funcţionează.
• Sunt disponibile mostre martor pentru a se verifica funcţionarea adecvată a
&
& dispozitivului.
• Mostre martor sunt utilizate la intervale de timp/cu o frecvenţă logică şi cu
EE regularitate, pentru a se verifica dispozitivul şi că aceste verificări sunt
RR
RR documentate.
OO • Mostrele-martor sunt identificate, pentru a se preveni introducerea lor în proces
RR ca piese bune.
• Dispozitivele error-proofing sunt “înregistrate” în aşa fel, încât să se asigure
PP trasabilitatea existenţei şi mentenanţei lor în întreg sistemul de fabricaţie.
RR Trebuie să existe o “Listă de evidenţă a dispozitivelor error-proofing”.
OO • Instrucţiunile de lucru pentru operator sunt la îndemână şi explică modul de
OO utilizare a dispozitivelor error-proofing.
FF
II
NN 107
GG Ediţia: 2004
Aştepări în utilizarea Error-Proofing
MM
II
SS Aşteptările clienţilor (ce se verifică):
TT
AA • Planurile de reacţie sunt la îndemână, pentru a acoperi posibilitatea de
KK defectare a dispozitivului.
EE • Dispozitivul este reglat pentru a fi “asigurat împotriva defectării” şi pentru
ca, mai degrabă să respingă piese bune, decât să accepte piese rele.
& • Tipul de feedback dat operatorului de către dispozitiv. Avertizează
& operatorul, sau opreşte procesul automat? Feedback-ul este suficient de
EE rapid şi evident?
RR • Error-proofing este documentat în documentaţia de proces (Diagrama flux
RR a Procesului, FMEA de Proces, planuri de control cuprinzătoare şi
OO inteligibile, instrucţiuni de lucru etc).
RR
• Furnizorul a utilizat o abordare logică a aplicării dispozitivelor error-
PP proofing şi a luat în considerare caracteristicile semnificative şi indicele
RR de prioritate şi risc din FMEA de proces.
OO
OO
FF
II
NN 108
GG Ediţia: 2004
Întrebări pentru procesul de fabricaţie
MM
II
SS • Operatorii înţeleg de ce s-au instituit sistemele de error-proofing şi cum
TT anume funcţionează acestea?
AA • Eşantioanele de reglaj sunt la îndemână, pentru a se putea verifica
KK funcţionarea sistemelor error-proofing şi frecvenţa de verificare este
EE documentată?
• Eşantioanele de reglaj sunt identificate adecvat, pentru a evita amestecarea
& acestora cu produsele din fluxul normal de fabricaţie?
& • Cum reacţionează dispozitivele de error-proofing pentru a notifica
EE operatorii că a apărut o eroare- avertizează operatorul sau opresc procesul?
RR • Dispozitivele error-proofing sunt înregistrate, sunt codificate prin culori,
RR sau sunt altfel identificate adecvat, astfel încât să fie gestionate separat de
OO echipamentele de fabricaţie?
RR
• Dispozitivele error-proofing sunt incluse în documentaţia procesului,
PP inclusiv în diagrama flux, planul de control şi FMEA de proces?
RR • Planurile de reacţie sunt stabilite pentru cazurile în care se constată că
OO dispozitivul error-proofing funcţionează defectuos?
OO • Dispozitivele error-proofing sunt incluse în vreun proces de analiză a liniei
FF de fabricaţie şi în planul de audit (structurat pe niveluri de complexitate a
II procesului)?
NN 109
GG Ediţia: 2004
Întrebări pentru controlul vizual
MM
II
SS
TT • Este posibilă identificarea separată a fiecărui reper?
AA • Este posibil ca fiecare reper să fie identificat mai devreme în proces cu
KK un cod care să poată fi regăsit şi în ansamblul general?
EE • Există implementată o procedură de creare, implementare, identificare
şi utilizare a controalelor vizuale?
& • Elementele de sprijin pentru controlul vizual sunt disponibile; i.e.
& mostre de graniţă, catalog de defecte etc?
EE • S-au realizat studii Gage R&R pentru elementele de sprijin / mostrele
RR de graniţă?
RR • Tablourile cu mostre sau alte elemente de sprijin sunt vizibile la fiecare
OO loc de muncă unde trebuie utilizate?
RR
• Dacă pe aceeaşi linie se realizează mai multe repere, tablourile cu
PP mostre sau alte elemente de sprijin disponibile la locurile de muncă
RR sunt numai cele legate de reperele procesate şi toate celelalte sunt
OO depozitate separat?
OO • Se utilizează codurile de culori pentru a diferenţia repere, etichete,
FF containere similare?
II
NN 110
GG Ediţia: 2004
Întrebări pentru asigurarea RU
MM
II
SS
TT
AA • Care sunt tipurile evidente de variaţii în metode?
KK • De la operator-la-operator?
EE
• De la schimb-la-schimb?
• De la piesă-la-piesă?
&
& • De la locaţie-la-locaţie?

EE • Toate lucrurile necesare (instrucţiuni de lucru, controale vizuale,


RR unelte etc) se găsesc la îndemâna operatorului, pentru a-l sprijini
RR în respectarea procedurilor?
OO • Operatorilor li se asigură instruirea periodică privind sistemele
RR de error-proofing? Instruirea lor este documentată? Este
evaluată? Este analizată şi revizuită pe baza evaluărilor?
PP
RR • Instruirea operatorilor se face printr-o aceeaşi metodă? Cu
OO aceleaşi materiale? În instruiri de aceeaşi durată?
OO • Instruirea operatorilor se realizează de către acelaşi trainer? Care
FF este variaţia evidentă de la trainer-la-trainer?
II
NN 111
GG Ediţia: 2004
M
Error-Proofing - Cea mai bună practică
M
II
SS
TT
• APQP
AA • Proiecte compatibile cu procesul şi echipamentul de fabricaţie.
• PFMEA reanalizat la fiecare modificare de proces.
KK • Echipamente capabile să realizeze cerinţele de calitate ale
EE procesului şi de ritm de fabricaţie.
• Procedură documentată de notificare a echipei de proiectare tehnologică a
locaţiei
&
& respective, în legătură cu materiale sau repere noi sau modificate.
• Documente tipărite, editate, aprobate şi difuzate înainte de începerea fabricaţiei
EE (SOP).
RR
RR • Sistem
OO • Procedurile de mentenanţă preventivă şi reparaţii sunt
RR documentate şi respectate.
• Piesele de schimb pentru toate echipamentele sunt

PP identificate şi obtenabile.
• Instruirea este definită, stabilită, documentată şi verificată
RR pentru întregul personal.
OO • Audituri continue pe niveluri de complexitate a procesului sunt realizate de către
OO managerul de calitate, sau reprezentantul acestuia, pentru a verifica conformitatea
FF cuultimele instrucţiuni de lucru, specificaţii de proces, instrucţiuni de lucru-operator
II (SOP), şi proceduri de mentenanţă.
NN 112
GG Ediţia: 2004
Error-Proofing - Cea mai bună practică
MM
II
• Proces
SS • Sistemele error-proofing sunt la locul de realizare a produsului, pentru
TT a preveni reintrarea în procesul de fabricaţie principal a pieselor
AA defecte, după ce au parcurs o buclă de reparare.
KK • Fabricarea tuturor componentelor şi materialelor conform tuturor
EE procedurilor relevante de fabricaţie la nivelul de calitate dorit.
• Stadiul şi calitatea tuturor reperelor şi materialelor verificate pentru a
& respecta specificaţiile şi cerinţele de proiectare, realizate ca funcţie a
& verificării primei piese fabricate; parte din planul de control.
EE • Reperele respinse sunt separate şi, dacă este posibil, închise într-o
RR incintă.
RR • Elemente de sprijin la locul de muncă pentru a ajuta operatorul să
OO identifice reperele şi să aplice corect etichetele.
RR
• Inlăturarea necesităţii ca operatorii să ia decizii de tip BUN/ RĂU.
PP • Mostre de graniţă sunt prezente la locul de muncă pentru repere,
RR materiale şi etichete.
OO • Stocurile sunt controlate şi este interzisă reamestecarea pieselor şi
OO materialelor similare.
FF
II • Dispozitivele error-proofing sunt identificate prin cod de culori pentru
NN a le deosebi de cele de fabricaţie 113
GG Ediţia: 2004
M
Error-Proofing - Cea mai bună practică
M
II
SS • Proces (Continuare)
TT • Dispozitivele error-proofing sunt identificate prin cod de culori pentru
AA a le deosebi de cele de fabricaţie.
KK • Sunt prezente display-uri pentru operator, suficient de mari şi de
EE convenabil amplasate, pentru a fi văzute cu uşurinţă.
• Dezvoltarea de software nu se realizează pe echipamentele de
fabricaţie.
&
& • Pentru produsele cu software sau calibrare unică, programatorul este
prezent la verificările asupra primei piese.
EE • Dacă este absolut necesar să se facă dezvoltare de software pe
RR echipamentele de fabricaţie, se utilizează media movibil (ex. drive ZIP).
RR După o astfel de utilizare a echipamentelor de fabricaţie pentru
OO dezvoltarea de software, este obligatorie o calibrare / verificare
RR completă a echipamentului şi setărilor programelor utilizate curent.
• Calitatea pieselor, materialelor şi a etichetelor este verificată după
PP efectuarea oricăror schimbări la echipamente.
RR • Sistemul de ambalare previne ambalarea produselor neconforme.
OO • Sistemul de ambalare permite numai ambalarea produselor indicate pe
OO eticheta de livrare.
FF • Produsele nu se separă şi, o dată separate, nu se reamestecă cu
II produsele finalizate.
NN 114
GG Ediţia: 2004
M
Error-Proofing - Cea mai bună practică
M
II
SS
TT Etichetarea
AA • Pentru procesele de etichetare manuală, un anunţ afişat în zonă, tip
KK “În lucru” indică clar operatorilor care este produsul aflat în fabricaţie
EE la acel moment.
• Produsele au etichete care pot fi citite de maşină.
&
&
• Toate etichetele de reper cerute de către client sunt scanate la
ambalarea pentru livrare.
EE • Pentru tipărire sau verificări succesive la locul de stocare nu se
RR introduc manual nici un fel de date.
RR
OO • Etichetele de livrare vechi sunt inlăturate de pe containerele,
RR coşurile, paletele etc reutilizabile.
• În zona de operare a operatorului de la ambalare, nu se stochează
PP nici un fel de containere cu livrări parţiale.
RR • Containere parţial umplute trebuie stocate într-o zonă special
OO identificată, în care să existe o locaţie specifică pentru fiecare reper
OO şi nu trebuie să se găsească concomitent mai mult de un singur
FF container cu repere de un anumit tip în respectiva zonă.
II
NN 115
GG Ediţia: 2004
M
Error-Proofing - Cea mai bună practică
M
II
SS
TT
Etichetarea (Continuare)

AA Etichetele nu se reutilizează niciodată, sub nici un pretext.
KK
EE • Sunt implementate verificări la locul de aplicare, pentru a se asigura
aplicarea etichetelor adecvate pe paleţi, pe vagoane, respectiv
corectitudinea, exactitatea şi acurateţea celorlalte documente de
&
& livrare, respectiv faptul că acestea sunt corect aplicate şi corespund
transmisiei EDI.
EE •Sunt implementate verificări la locul de aplicare, pentru etichetele de
RR livrare nescanabile (conţinurt şi calitate).
RR
OO •Sunt etichetate numai reperele bune cunoscute ca atare, cu excepţia
RR cazurilor în care se utilizează un sistem informatic intern pentru a
urmări produsele înseriate şi pentru a preveni ambalarea produselor
PP rele.
RR
OO •Sunt utilizate afişaje tip “Container OK pentru livrare” (de exemplu
OO după ce a trecut de un dispozitiv/sistem error-proofing la ambalare).
FF •Dacă se cere supra etichetarea pentru etichetele de livrare, este
II implementată verificarea corectitudinii etichetelor aplicate.
NN 116
GG Ediţia: 2004
M
Error-Proofing - Cea mai bună practică
M
II
SS
TT
Etichetarea (Continuare)
AA •Nu se permite utilizarea în producţie a etichetelor neautorizate pentru
KK lansare.
EE
•Se verifică periodic formatul etichetelor, pentru a corespunde
imprimantelor dedicate.
&
& •Pentru dispozitivele de verificare descărcate manual, la care se aplică
etichetele de produs, produsul se blochează în dispozitiv până la
EE încheierea verificărilor, declararea conformării şi verificarea etichetei,
RR dacă este corectă şi dacă este corect localizată.
RR
OO • Orice scanare de etichetă care a eşuat se raporteaza supervizorului.
RR • Etichetele tipărite la cerere sunt aplicate imediat după tipărire.
PP •Sunt utilizate sisteme error-proofing, pentru a exclude posibilitatea
RR scanărilor repetate de etichete, pentru a obţine “o scanare bună”.
OO •Se verifică: eticheta corectă - pe piesa corectă – în cutia - coşul etc
OO etichetat adecvat – în containerul / remorca etichetată adecvat.
FF
II
NN 117
GG Ediţia: 2004
Error-Proofing / Plan de implementare (ex.)
MM
II
SS PUNCT DE LUCRU:

ERROR-PROOFING
REZUMAT ERROR-PROOFING

PROGRESE
VERIF. LOCAŢIE TIP FEEDBACK
TT ECHIPA:

CONTROL
SUCCESIVĂ

AVERTIZARE

SPRIJINĂ
AA DATA:

OPRIRE
SURSA
AUTO
TERM.
KK NR.
El.DE IMBUNĂTĂŢIRE
“CAUZA RĂDĂCINĂ”
ACŢIUNE NECESARĂ
“ACŢIUNE CORECTIVĂ”
RESP. DATA
IMPL.
IMPL.
EE *(S / L)

&
&
EE
RR
RR
EXEMPLU
OO
RR MODEL
PP
RR
OO
OO
FF
II
NN * INDICĂ IMBUNĂTĂŢIRILE CA FIIND IMPLEMENTATE ÎN TERMEN SCURT ”S” (0-3 LUNI) SAU LUNG ”L” (4-12LUNI.)
118
GG Ediţia: 2004
M
Verificarea sistemelor Error-Proofing
M
II
SS SCOP:
TT
AA Să se asigure că dispozitivele error-proofing, utilizate la
KK fabricarea şi asamblarea produsului, funcţionează adecvat.
EE

DEFINIŢII:
&
& Dispozitiv error-proofing - (NU POATE FACE) – Dispozitive care
împiedică fabricarea sau asamblarea produsului neconform.
EE
RR
RR Dispozitiv de detecţare a erorilor – (NU POATE TRECE sau NU POATE
OO FI ACCEPTAT). Dispozitive care împiedică transferul unui produs
RR neconform (de.exemplu un echipament de inspecţie 100% pe linia de
fabricaţie).
PP
RR Toate dispozitivele error-proofing, cu potenţial de a da greş, de a se
OO uza, de a se deplasa, sau de a se deregla în vreun fel, TREBUIE
OO verificate CEL PUŢIN o dată pe zi.
FF
II
NN 119
GG Ediţia: 2004
Verificarea sistemelor Error-Proofing
MM
II
SS >>> Document master al dispozitivelor error-proofing, cu
TT numărul de identificare şi localizarea
• Frecvenţa de verificare
AA • Identificaţi calibrele (Bun/Rău) şi defectele ce se verifică
KK
EE >>> Plan de reacţie clar definit, dacă dispozitivul nu identifică
eroarea.
• Când/dacă se opreşte procesul când dispozitivul nu
&
&
identifică o piesă neconformă?
• Plan de rezervă? (Inspecţie 100% etc).
• Piesele suspecte sunt trecute din nou prin dispozitiv?
EE • Cum/când se repară dispozitivul?
RR >>> • Dimensiunile loturilor dintre două verificări ale
RR dispozitivului.
OO • Istoricul procesului pentru determinarea frecvenţei de
verificare.
RR • Cât de robust este procesul?

PP >>> Dezvoltaţi o bază de date cu neconformităţile la verificarea


dispozitivelor error-proofing.
RR • Cu planul de reacţie aplicat neconformităţilor.
OO • Documentaţi-le ca lecţii învăţate.
OO
FF >>> Metoda de transmitere a informaţiilor către management
II • Stabiliţi cum se vor prezenta şi afişa rezultatele.
NN 120
GG Ediţia: 2004
M La final: 3 reguli ale POKA-YOKE
M
II
SS
TT Nu aşteptaţi până găsiţi un POKA-YOKE perfect.
AA
KK Realizaţi-l!
EE
Dacă ideea dvs de POKA-YOKE are mai mult de
& 50% şanse de reuşită… Realizaţi-l!
&
EE Realizaţi-l acum! ….Îmbunătăţiţi-l mai târziu!
RR
RR
OO
RR
PP
RR Cele două orificii laterale ascund
OO intrerupătoare, care întrerup automat
OO alimentarea uscătorului de păr în momentul în
FF care acesta est pus în suport, chiar dacă nu a
II fost oprit de la buton.
NN 121
GG Ediţia: 2004
“Cei ce nu sunt nemulţumiţi nu vor progresa
MM
niciodată.” - Dr. Shigeo Shingo
II
SS Inginer mecanic
TT S-a născut în Saga City, Japonia, la 8
AA ianuarie 1909.
KK
EE In 1955 a preluat proiectarea tehnologică
şi instruirea pentru îmbunătăţire din
fabrica în care lucra, aparţinând lui
&
& Toyota Motor Company.
EE În anii ‘50 a fost un promotor de marcă al
RR controlului proceselor prin metode
RR statistice, dar această abordare l-a
OO nemulţumit, deoarece şi-a dat seama că
RR nu vor ajunge să reducă defectele de
produs la zero .
PP Este părintele mai multor instrumente de
RR
OO îmbunătăţire a proceselor, printre care
OO poka-yoke şi SMED.
FF A murit la 14 noiembrie 1990, în vârstă de
(1909 –
II 81 de ani. 1990)
NN 122
GG Ediţia: 2004