Sunteți pe pagina 1din 8

Contribuția lui Vasile Alecsandri la

evoluția și promovarea limbii române

Autor: Popa Nicoleta


Profesor: Amoașii Ana
Limba – cel mai important produs al
spiritului uman și marca esențială a
identității unui popor – reprezintă
componenta fundamentală a temeliei
oricărei culturi.
Vasile Alecsandri a fost
poet, dramaturg,
folclorist, om politic,
ministru, diplomat,
academician, membru
fondator al Academiei
Române, creator al
teatrului românesc şi a
literaturii dramatice în
România, personalitate
marcantă a Moldovei şi
apoi a României de-a
lungul întregului secol al
XIX-lea.
Epigonii
S-acel rege al poeziei, vecinic tânăr si ferice,
Ce din frunze îţi doineşte, ce cu fluierul îţi zice,
Ce cu basmul povesteşte - veselul Alecsandri,
Ce-nşirând mărgăritare pe-a stelei blânda raza
Acum seculii străbate, o minune luminoasa,
Acum râde printre lacrimi, când o cânta pe Dridri

(Mihai Eminescu)
Etapele de evoluție
Debutul său stă sub semnul unui romantism tipic, entuziast, liric (Buchetiera
de la Florența, Doine și lăcrimioare) dar și al unei necruțătoare critici .

O a doua etapă, așa-zisă de limpezire, de obiectivare a viziunii și a mijloacelor


artistice, se poate observa începând cu prozele călătoriei în Africa și
terminând cu expresia artistică matură din pasteluri și din unele legende.

Cea de-a treia etapă îl face să revină spre teatru, cu o viziune în general


romantică, viziune filtrată însă printr-un echilibru al sentimentelor, printr-o
seninătate a înțelegerii care îl apropie de clasicism. Epoca în care trăiește
Alecsandri este fundamental romantică, dar fără îndoială că a vorbi despre
clasicism și romantism la modul concret , e o aventură la fel de mare ca aceea
de a descoperi marile curente europene într-o literatură cu altă evoluție
culturală și istorică decât cele din vestul Europei.
Volume de teatru. Comedii
Chirița în Iași sau două fete ș-o
neneacă (1850)
Teatru românesc. Repertoriul dramatic al
d-lui Vasile Alecsandri (1852)
Chirița în provincie (1855)
Chirița în voiagiu (1865)
Chirița în balon (1875)
Volume de poezie
Poezii poporale. Balade (Cîntice
bătrânești) adunate și îndreptate de
Vasile Alecsandri, Volumul I (1852)
Poezii poporale. Balade (Cîntice
bătrânești) adunate și îndreptate de
Vasile Alecsandri, Volumul II (1853)
Doine și lăcrimioare, 1842-1852 (1853)
Poezii populare ale românilor adunate și
întocmite de Vasile Alecsandri .
Pastelurile sunt o specie a
genului liric cunoscute – în
această formă – numai în
perimetrul literaturii românE,
create și aduse la celebritate
de Alecsandri însuși, într-un
ciclu de versuri .Ele
reprezintând, partea cea mai
durabila si mai valoroasa a
operei lui V. Alecsandri.
Majoritatea sunt scrise intre
1868 si 1869 si publicate in
Convorbiri literare la varsta
deplinei maturitati artistice si
in urma unei bogate experiente
lirice.
Mulțumesc pentru
atenție !