Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT

DIDACTIC
CLASA A VI-A

LEGENDA STÎNCA CORBULUI,


DE ALECU RUSSO
Cînd?

Unde?
-“Când se petrece acţiunea ?”
Cine? -“Unde se petrece acţiunea ?”
Stînca -“Cine este personajul principal ?”
corbului -“Ce alte personaje apar in text ?”
-„Care este momentul istoric evocat de
autor în acest text?”

Ce?
Care?
SUBIECTUL OREI:
LEGENDA STÎNCA CORBULUI DE ALECU RUSSO
Astăzi la lecție va trebui să:

-să restabilim ordinea ideilor din text;


-să identificăm indicii de timp și spațiu;
-să caracterizăm succint personajele din
text;
-să distingem ideile reale de cele fantastice.
RESTABILIȚI ORDINEA
IDEILOR:
a. Tătarii năvălesc în sat și tatăl și logodnicul ei cad
în luptă.
b. Acesta avea o fată de o frumusețe rară – Corbița-
care urma să se căsătorească cu un flăcău plăieș.
c. Un străin pribegind dinspre Borsec și-a durat o
casă la Bicaz.
d. Tătarii sunt uciși de plăieși.
e. Fiind urmărită de năvălitori, Corbița se aruncă în
prăpastie.
CARE SUNT ETAPELE NARAȚIUNII:

SD

DA DSD
PIRAMIDA
NARAȚIUNII
SI SF
Indicii de timp Indicii de spațiu

   
Piatra corbului
SISTEMUL DE
PERSONAJE:

Elev 1: Corbița
Elev 2: tătarii
Elev 3: călăuzul muntean
Elev 4: tatăl Corbiței
Elev 5: Logodnicul Corbiței
Elev 6: plăieșii
PĂLĂRIILE GÎNDITOARE

Pălăria albă-prezintă faptele așa cum s-au întîmplat-rezumat

Pălăria roșie – exprimă sentimentele trăite în acest text;

Pălăria neagră – prezintă lucrurile negative, rele din text;

Pălăria galbenă – apreciază lucrurile pozitive, bune din text;

Pălăria verde – găsește altă rezolvare a problemei din text;


Pălăria albastră – faceți un rezumat, o concluzie la ceea ce au spus colegii.
ADEVARAT SAU FALS

1. Textul studiat este o legendă. A F


2. Corbița era personajul secundar din text. A F
3. Situația inițială a textului este că tătarii sunt uciși. AF
4. Acțiunea se desfășoară într-un timp precizat. AF
5. Acest text este unul nonliterar. AF
6. Textul este alcătuit din 2 părți. AF
Tema pentru acasă:
1. Caracterizarea personajului
Corbița.
2. Legenda or. Nisporeni.

S-ar putea să vă placă și