Sunteți pe pagina 1din 29

GLUCIDELE

Clasificare CHO

HCOH

CH 2OH
GLICERALDEHIDA

CHO CHO
HCOH HOCH
HCOH HCOH
CH 2OH CH 2OH
ERITROZA TREOZA
CHO CHO CHO CHO

HCOH HOCH HCOH HOCH

HCOH HCOH HOCH HOCH

HCOH HCOH HCOH HCOH

CH 2OH CH 2OH CH 2OH CH 2OH


RIBOZA ARABINOZA XILOZA LIXOZA

CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

HCOH HOCH HCOH HOCH HCOH HOCH HCOH HOCH

HCOH HOCH HOCH HCOH HOCH HOCH


HCOH HCOH

HCOH HCOH HCOH HCOH HOCH HOCH HOCH HOCH

HCOH HCOH HCOH HCOH HCOH HCOH HCOH HCOH

CH 2OH CH 2OH CH 2OH CH 2OH CH 2OH CH 2OH CH 2OH CH 2OH


ALOZA ALTROZA GLUCOZA MANOZA GULOZA IDOZA GALACTOZA TALOZA
GLUCIDELE
Clasificare
CH 2OH

C O

CH 2OH
CHO CHO
DIHIDROXIACETONA

H C OH HO C H
CH2OH

C O
CH 2OH CH 2OH
HCOH
D-Gliceraldehida L-Gliceraldehida
CH2OH
ERITRULOZA

CH 2OH CH 2OH
C O C O

HCOH HOCH
HCOH HCOH
CH 2OH CH 2OH
RIBULOZA XILULOZA

CH2OH CH 2OH CH 2OH CH2OH

C O C O C O C O

HCOH HOCH HCOH HOCH

HCOH HCOH HOCH HOCH

HCOH HCOH HCOH HCOH

CH2OH CH2OH CH 2OH CH 2OH


PSICOZA FRUCTOZA SORBOZA TAGATOZA
GLUCIDELE
Clasificare

CH CH
CH O
O CH O
CH2 O CH
CH HC
HC
PIRAN FURAN
CH 2OH
C O HOH 2C COH HOH 2C CH 2OH
O
HO C H HOCH H HO
O H OH
H C OH HCOH
OH H
H C OH HC
CH 2OH CH 2OH
D- Fructoza DFructofuranoza
H O
C HCOH
CH 2OH
H C OH HCOH H O H
C H O H
HO HOCH OH H
HO OH
H C OH HCOH H OH
H C OH HC
CH 2OH
CH 2OH
D-Glucoza DGlucopiranoza
GLUCIDELE
Clasificare

H
CH 2OH
HO
Forma baie H O
HO H
H
H OH
OH
Conformatia scaun ecuatorialã
a glucopiranozei

Forma scaun
Proprietăţile monozaharidelor
Condensarea cu alcooli

CH 2OH CH 2OH
H O H H O H
H H
OH H OH H
HO OH + HO R HO O R + H2O
H OH H OH
 -Monozaharid  -Glicozid
Oxidarea şi reducerea monozaharidelor
COOH H O H O
C C
H C OH
H C OH H C OH
HO C H
HO C H HO C H
H C OH
H C OH HO C H
H C OH
H C OH H C OH
CH2OH
COOH COOH
Acid gluconic Acid glucuronic Acid galacturonic
CH 2OH CH 2OH
H C OH H C OH
H C OH HO C H
H C OH H C OH
CH 2OH CH 2OH
D-Ribitol D-Xilitol
Derivaţii monozaharidelor
O C O C COOH

HO O C O C HOH2C O OH
C
-2H H2O
O O O C H H
HO C O C
H H
H C H C H C OH

C H
OH H
HO C H HO C H HO
D2Deoxiriboza
CH 2OH CH 2OH CH 2OH
Acidul L-ascorbic Acidul dehidro- Acidul diceto-
L-ascorbic L-gulonic
CH3 CH3
CH2OH
HO O H H O H
H H OH O
OH H OH
H OH HO OH OH
H OH H H HO OH
6-d e oxi-L-g a la ctoza 6 -d e oxi-L-m a n oza NH2
-L-Fucoza -L-Ra m noza DGlucozamina
Derivaţii monozaharidelor
COOH
CH2OH
CH2OH Acid Nacetilmuramic
O C O
O
O
OH HO OH O CH 2
HO OH O NH C CH3 O H C OH
NH C CH3 H3C C COOH
Nacetilglucozamina CH 3 C NH C H
H
O
H HO C H
CH3 C NH O COOH
R H C OH
H H
H OH
OH H H C OH H C OH
R=
Acid s ia lic H C OH CH 2OH
CH2OH Acidul N-acetilneuraminic
Sistemul de grupe sanguine
AB0
Dizaharide
CH 2OH CH 2OH CH 2OH
H O H HOH 2C O H HO O
H H O OH
H H
OH H O
H HO OH H O
OH H
HO CH 2OH H H H
H OH OH H H OH H OH
Zaharoza Lactoza

O H
C CH 2OH CH 2
CH2OH HO C H H O H H O OH
H O H
H O H H C OH OH H OH H
H HO HO H
OH H O C H
HO H OH H OH
H
Izomaltoza
OH HO C H
Maltoza CH2OH
Polizaharide

 - amiloză
Polizaharide

amilopectina
Polizaharide
Polizaharide
Polizaharide
CH 2OH CH 2
H O H HOH 2C O H dextransucraza HOH 2C
H
H O H O H
H
OH H O
H HO
OH H + H HO
HO CH 2OH H CH 2OH
HO
H OH OH H H OH OH H
Zaharoza
Dextran n Fructoza
Polizaharide
CH 2OH CH 2OH
O O
O O O OH

NH NH
H3CCH
CH 3CO CH 3CO
HOOC
NAM NAG
Polizaharide
Lipoteichoic acids: (LTA). Acest polizaharid
se întinde în întregul strat peptidoglicanic și
apare la suprafața celulei, motiv pentru care
este folosit ca determinant antigenic

Lipopolizaharid (LPS). Aceste structuri


sunt compuse din lipide A, care leaga
LPS in membrana exterioară.
Jumătatea polizaharidic apare pe
suprafata celulelor, servind ca un factor
determinant antigenic (" antigenul O ").
Polizaharide
Glicozaminoglicani (GAG)
COOH HO3SO CH2OH CH 2OH
O O O HSO 3O O
O O
O OH     COOH 
O
OH
OH NH NH
acid glucuronic OH
acid L-iduronic CH 3CO
CH3COCH3 N-acetil galactozamina
N-acetil galactozamina 4 sulfat
4 sulfat
Fragment de condroitin-4-sulfat Fragment de dermatan-sulfat

COOH  CH 2OSO3H


O O HO O
O OH

OH NH
acid glucuronic
CH 3CO
N-acetil galactozamina
6 sulfat
Fragment de condroitin-6-sulfat
Polizaharide (GAG)
CH2OH HSO3OCH2
COOH  CH 2OH
O OH O H O
O O
H H O H
O OH OH H
HO H H H
O
OH NH H OH H NH
acid glucuronic
CH 3CO CH3CO
N-acetil glucozamina

Fragment de acid hialuronic Fragment de keratan-sulfat

H
COOH HSO3OCH2
Heparani sulfații sunt H O H H O H
COOH
H H
prezenți la suprafața H H
O OH O OH
celulelor din endoteliul
vascular ancorând
H HSO3O H HNSO3H
lipoproteinlipaza
plasmatică Fragment de heparinã
Glicoproteine
CH2OH
O
C O
OH
HO OH + NH2 CO CH2 CH
NH
NH
CH3CO
N acetil rest de Asn
glucozamina dintr-un lant peptidic

C O
CH2OH
O NH CO CH2 CH
OH NH
HO OH
NH

CH3CO
Glicoproteine

Sialaze Sia Sia


Ma n Ma n Ma n Gal Gal Gal
Ma n Ma n Ma n NAG Ma n Ma n NAG NAG
Ma n Ma n Ma n Ma n Ma n Ma n
Ma n NAG Ma n NAG Ma n
NAG NAG NAG
NAG NAG Fuc NAG
Asn Asn Asn
Simple Hibride Complexe
Glicoproteine
glucidul terminal
al unui glicozaminoglican

OH
+
OH O

CH 2 H2O CH 2
CO CH NH CO CH NH
rest de serinã legãtura glicozidicã
inclus într-o proteinã din proteoglicani
Glicoforina A

•Glicoforina A
•Glicoforina B
•Glicoforina C
•Glicoforina E
•Glicoforina D e cunoscută ca
fiind o varietate a glicoforinei C.

Sistemul de grupe sanguine


MN S
Proteoglicani
Proteoglicani
Proteoglicani din salivă
A. Un segment de glicoproteină
secretată de glanda salivară □ = N-
acetil galactozamină; ○ = acid N-
acetil neuraminic
B. Segment de glicoproteină cu un
conţinut mai redus de glucide dar mai
complex □ = N-acetil galactozamină;
● = galactoză ○ = acid N-acetil
neuraminic
C. Structura unui proteoglican, unde
se vede scheletul proteic de care se
leagă condroitin sulfaţi şi keratani
sulfaţi, încărcaţi puternic negativ când
nu este saturat cu contra ioni şi are o
mică cantitate de apă de hidratare