Sunteți pe pagina 1din 16

LIPIDELE

Trigliceridele
CH2OH R'COOH CH2OCOR'
esterificare
CH OH R''COOH CHOCOR'' 3 H2O
hidroliza
CH2OH R'''COOH CH2OCOR'''
Acidul gras C18 : 9 adică cu 18 atomi de carbon şi o dublă
legătură între atomul de carbon 9 şi 10, acidul oleic are
următoarea formulă:

CH3CH2(CH2)5CH2CH CHCH2(CH2)3CH2CH2CH2COOH
18 17 11 10 9 8 4 3 2 1 nr.atomului de C
LIPIDELE
Trigliceridele
Denumirea uzuală Nr.atomi Formula Localizare
carbon
Acizi graşi saturaţi
Miristic 14 CH3(CH2)12COOH Lipide din lapte
Palmitic 16 CH3(CH2)14COOH Generală
Stearic 18 CH3(CH2)16COOH Generală
Arahic 20 CH3(CH2)18COOH Generală
Acizi graşi nesaturaţi
Palmitoleic 16 palmitic Generală
Oleic 18 stearic Generală
Ricinoleic 18 stearic Generală
Linoleic 18 stearic Fosfolip. membranare
Linolenic 18 stearic Fosfolip. membranare
Arahidonic 20 arahic Fosfolip. membranare
LIPIDELE
Fosfolipide
Glicerofosfatide
O

O
Etanolamina (HO-CH2-CH2-NH2)
H2C O C R'
Colina(HO-CH2-CH2-N+(CH3)3),
R'' C O CH O Serina (HO-CH2-CH(NH2)COOH),
Inozitol ((CHOH)6)
H 2C O P OH

O OH
O
O H2C O C R'
O H2C O C R'
R'' C O CH O
R'' C O CH O
H2C O P O CH2 CH 2 NH 2 +
H2C O P O CH2 CH 2 N (CH 3)3
OH
OH
LIPIDELE
Fosfolipide
Glicerofosfatide

Etanolamina (HO-CH2-CH2-NH2)
Colina(HO-CH2-CH2-N+(CH3)3),
Serina (HO-CH2-CH(NH2)COOH),
Inozitol ((CHOH)6)
O

O H2C O C R'
O
R'' C O CH O
O H2C O C R' OH OH
H 2C O P O
R'' C O CH O OH
OH
OH
H2C O P O CH2 CH COOH
OH
OH NH 2
LIPIDELE
Fosfolipide
Glicerofosfatide
LIPIDELE
Plasmalogeni

Sunt derivați ai glicerofosfolipidelor care au în poziția 1 legat


printr-o legătură eterică un rest de alcool nesaturat iar în
poziția 3 un aminoalcool. Apar în special în țesutul miocardic
unde reprezintă aprox. 50% din fosfolipidele membranare.
Factorul de activare al plachetelor este un derivat de
plasmalogen, în care, în poziția 1 avem un alcool saturat cu
15 C, în poziția 2 restul acetil iar în 3 colina
O H2C O CH CH R'

R'' C O CH O
+
H2C O P O CH 2 CH 2 N (CH 3)3

OH
LIPIDELE
Sfingogliceridele
LIPIDELE
Sfingogliceridele
LIPIDELE
Sfingoliceridele

Sfingomielina se gasește în cantități importante în


țesutul nervos, creier și în structura tecii mielinice, care
asigură ixolarea electrică a axonilor
Cerebrozidele sunt niște glicolipide care au gruparea
aminică acilată cu acid cerebronic, nervonic, oxinervonic
Gangliozidele sunt ceramide care au la alcolul legat de
C1 cel puțin un rest de acid sialic.
Se cunosc peste 60 de ganglozide, ele sunt componente
ale membranelor, reprezentând 6% din lipidele țesutului
nervos din creier. Funcționeza ca receptori pe suprafața
membranei celulare pentru unii hormoni hipofizari.
LIPIDELE
Steroizii
CH3
Colesterol
CH CH(CH2)3CH(CH3)2
3

CH3 C D

A B
HO
LIPIDELE
Steroizii
CH3 CH3
Ergocalciferol
Vitamina D2 CH CH CH CH CH CH(CH3)2
3

CH2

HO

CH 3 O
OH CH(CH 3)2C N(CH 2)2SO 3
Taurocolat CH 3
H
CH 3

HO OH
LIPIDELE
Steroizii
OH
CH3
HO C CH2OH
Cortizol
CH3
O

O
Aldosteron CHO
HO C CH2OH
CH3
O

O
LIPIDELE
Steroizii
OH
CH 3
Estradiol H O

CH3C H CH3
Progesteron
CH3
HO OH
CH 3
Testosteron H O
CH 3

O
LIPIDELE
Prostaglandinele
O
7 5 3 COOH
1 R1
9 8 6 4 2
10
11 12 14 16 18
13 15 17 19 CH
20 3
R2
Acidul prostanoic PGA
O
COOH

CH3
PGA sunt cetone  nesaturate
HO PGE1
PGE sunt cetone  hidroxilice
HO
PGF sunt 1,3 dioli
O
COOH

CH3

HO
HO PGE2

HO

COOH

CH3

HO
HO PGF2 
LIPIDELE
Lipoproteinele

Clasa Mărimea Densita TG CE C PL AP Princi


particulelor tea g/cm3 % % % % % palele
(nm) AP
CM 80-1000 <0.94 85 4 2 7 2 A,B,C, E
VLD 30-80 0.94- 55 12 7 18 8 B, C, E
L 1.006
IDL 25-30 1.006- 24 29 9 19 19 B, E
1.019
LDL 20-25 1.019- 6 42 8 22 22 B
1.063
HDL 10-15 1.063- 4 15 4 29 47 A,C,D, E
1.210
LIPIDELE
Lipoproteinele