Sunteți pe pagina 1din 21

CRUCIADELE

 Fenomen major al evului mediu occidental

 Născute dintr-un sentiment moral-religios care s-a


suprapus unor interese materiale, cruciadele au fost rând
pe rând privite când ca o epopee eroică, când ca o
exaltare mistică sau formă de agresiune justificată de unii
( un contradjihad ) ori ca o simplă dorinţă de cucerire

 Ele sunt şi o întregire a procesului de colonizare petrecut


în Europa, la ele paticipând toate păturile sociale

 Pot fi comparate cu o coliziune majoră între lumea


occidentală, bizantină şi islamică
 Termenul de cruciat-
cruciadă este ulterior
evenimentului şi derivă
de la semnul crucii
cusut pe vesmintele
luptătorilor
CAUZELE CRUCIADELOR
 RELIGIOASE  ECONOMICE
-Apusenii doreau să pună
-Considerate războaie sfinte de stăpânire pe drumurile
către ideologia creştină au fost comerciale controlate de
organizate pentru eliberarea Bizanţ şi obţinerea de noi pieţe
LOCURILOR SFINTE de sub de desfacere şi aprovizionare
dominaţia musulană ( în sec. al
XI-lea de sub stăpînirea turcilor POLITICO-MILITARE
selgiucizi ) -Iniţiativa papalităţii de a
organiza aceste expediţii în
-Realizarea în siguranţă a urma cărora şi-ar fi mărit sfera
pelerinajelor de influenţă ( înlăturarea
efectelor schismei din 1054 )
-Bizanţul dorea recuperarea
teritoriilor pierdute
FORŢE PARTICIPANTE
 Nobilimea
 Evul mediu a creat prototipul cavalerului fară frică

 Oamenii de rând
 Cruciadele au dezvăluit societăţii că şi omul de rând e capabil de
bravură, iar curajul nu este numai apanajul exclusiv al cavalerului

 Cruciada a fost acceptată de toate păturile sociale, deoarece ea a


unit un crez politic cu idealul cavaleresc de aventură şi năzuinţa
micilor producători spre emancipare
SIGILIU AL CAVALERILOR
CRUCIAŢI
 Imaginea celor doi
cavaleri pe un singur
cal a fost interpretată
ca dualitatea călugăr-
soldat şi ca simbol al
sărăciei voluntar
asumate
PRINCIPALELE CRUCIADE
 Cruciada I ( 1096-1099 )
-singura finalizată cu succes

Cruciaţii au cucerit Antiohia şi Ierusalimul


Este creat Regatul IERUSALIMULUI după model
apusean ( primul monarh - Godefroy de Bouillon ),
pentru apărarea căruia au
fost create ordinele miliaro-călugăreşti

Alte formaţiuni statale întemeiate :


Principatul de Antiohia
Comitatul de Tripoli
 Cruciada a II a ( 1147-1148 )
Ierusalimul este pierdut de către creştini

Cruciada a III a ( 1189-1192 )

cruciada regilor : Frederic Barbarossa


Filip al II lea August
şi prototipul regelui
cavaler
Richard Inimă de Leu,
care recucereşte cetatea Akra
AKRA - Cheia Palestinei
 Cruciada a IV a ( 1202-1204 )

a fost deturnată de la scopul ei de către


dogele Veneţiei – Enrico Dandolo- care
urmărea avantaje comerciale

Cruciaţii cuceresc Constantinopolul unde


până în 1261 a fost creat Imperiul Latin ,
după care bizantinii revin în capitală
ORDINE CAVALEREŞTI CREATE
PENTRU APĂRAREA ŢĂRII SFINTE:
TEMPELIERII
 Ordin creat în 1129
 Recunoscuţi după
hainele albe şi crucea
roşie
 Cei mai bine echipaţi,
disciplinaţi şi antrenaţi
războinici din
perioada cruciadelor
CAVALERII IOANIŢI
( OSPITALIERII )

 Cunoscuţi şi sub
numele de cavalerii
de Rodos sau Malta
au avut ca misiune
principală – protecţia
pelerinilor în Ţara
Sfântă
CAVALERII TEUTONI
 Ordin militar germanic
creat în Palestina în
1099
 Simbol crucea neagră
 Din secolul al XIII lea
rătăcesc prin Europa
–Ţara Bârsei (1211-
1225 ) şi apoi Prusia
Orientală
CAVALERII ORDINULUI ECVESTRU
AL SFÂNTULUI MORMÂNT

 Legat de activitatea
Bisericii Sf. Mormânt

şi protecţia Patriarhiei
Latine de la Ierusalim
KRAK DE CHEVALIERS ( castelul
cavalerilor ) – HOMS ( SIRIA )
 După T.E. Lawrence este cel mai admirabil
şi mai bine păstrat castel din lume.
 În 1935 a fost cumpărat de guvernul
francez şi restaurat sub conducerea lui
Pierre Coupel
 Actualmente este inclus în patrimoniul
U.N.E.S.C.O. Şi aparţine Siriei
CONSECINŢE
 Dezvoltarea comerţului mediteranean
- principalii beneficiari: Veneţia, Genova şi într-
o primă faza Pisa
 Contacte culturale Orient - Occident
 Întărirea puterii monarhilor
-centralizarea statală
 A accentuat ruptura dintre ortodocşi şi catolici
 A determinat reactivarea spiritului expansionist
musulman – turcii otomani
 Cruciadele au contribuit însă la configurarea în
perspectivă a ideii unităţii europene,
care-şi găseşte originile în Evul Mediu,
prin mobilizarea oamenilor
indiferent de neam, în jurul unui ideal.