Sunteți pe pagina 1din 17

CICLUL INFORMATIV

Conf.univ.dr. Vasile BOGDAN


2019
AGENDA

 Surse de informatii
 Ciclul informativ
 Detalii surse de informatii
I. Surse de informatii

• OSINT – Informaţii din surse deschise

• HUMINT – Informaţii din surse umane (clandestine)

• SIGINT – Informaţii din semnale electronice

• IMINT – Informaţii din imagini

• MASINT – Informaţii din măsurători şi semnături / amprente tehnice

• TECHINT – Informaţii ştiinţifice şi tehnologice

• COOP-INT – Informaţii obţinute prin cooperare


II. Ciclul informativ (1)

Ciclul informativ – SCHEMA de PRINCIPIU


II. Ciclul informativ (2)

Ciclul informativ - GENERIC


II. Ciclul informativ (3)

Ciclul informativ – cu detalierea implicarilor


II. Ciclul informativ (4)

Ciclul informativ – activitati majore


II. Ciclul informativ (5)

Ciclul informativ – VARIANTE


II. Ciclul informativ (6)

Ciclul informativ – VARIANTE (2)


III. Detalii surse de informatii (1)

OSINT

80 %

Efectul CNN
III. Detalii surse de informatii (2)
HUMINT
III. Detalii surce de informatii (3)

SIGINT
III. Detalii surse de informatii (4)

IMINT
III. Detalii surse de informatii (5)

MASINT
III. Detalii surse de informatii (6)

TECHINT
Concluzii

 Considerații finale
- Nevoia de utilizare a tuturor surselor la dispozitie
- Folosirea inteligenta a ciclului informativ
- Coroborarea daleor de analiza
- Folosirea de algoritmi si suport tehnologic la analiza
- Pondere sporita a informației dificil de atins
- Noi abordări
- Sprijin cu informatii prin cooperare

Imposibilitatea asigurarii informarii 100 % din necesar