Sunteți pe pagina 1din 7

2.Dioda semiconductoare.

Joncţiunea pn. Aplicaţii.


2. Dioda semiconductoare
 Joncţiunea p-n este un semiconductor monocristalin
format dintr-un material p şi un material n aflate în
contact (joncţiune)
 La nivelul joncţiunii, are loc un schimb de sarcini –
golurile din materialul p difuzează prin joncţiune în
materialul n – electronii din materialul n trec în
materialul p
 În zona joncţiunii apare regiune de sarcină spaţială
de lăţime L
 În zona L se formează un câmp electric care
echilibrează schimbul de sarcini.
p L n

- - - + + +

- - - + + +
Figura 5
Dioda semiconductoare
 Dioda semiconductoare este un dispozitiv
electronic constituit dintr-o joncţiune pn
prevăzută cu contacte metalice la regiunile p şi
n şi introdusă într-o capsulă din sticlă, metal .
 Terminalele sunt anodul şi catodul.

Figura 6. Simbolul diodei semiconductoare


Dioda semiconductoare

 Polarizarea unei diode semi-


conductoare reprezintă
alimentarea ei de la o sursă
de curent continuu conducţie
(baterie).
 Polarizare directă se
numeşte alimentarea în
sensul conducţiei
 Polarizare inversă se
numeşte alimentarea în
sensul blocării.
blocare
 Rezistenţa R asigură controlul
şi limitarea curentului anodic
(prin diodă).
Figura 7
Dioda semiconductoare
 Caracteristica statică a diodei este variaţia curentului
anodic iA, în funcţie de tensiunea anodică uA.
iA

Us IS
tr
UD uA

Figura 8. Forma grafică a caracteristicii iA(uA)


 În forma analitică caracteristica statică este dată de:
iA=IS[exp(quA/kT)-1] ,
unde: iA – curentul anodic
Is – curent de saturaţie invers (valoare constantă)
q – sarcina elementară (electronul)
uA – tensiunea anodică
k – constanta Boltzmann
T – temperatura absolută
Tipuri de diode semiconductoare şi
aplicaţii

 Diode redresoare – se utilizează în schemele


redresoarelor din sistemele de alimentare cu
energie electrică
Caracteristici: aria joncţiunii este cuprinsă între 1
mm2 (curenţi mici) şi 1 cm2 (curenţi mari), curent
mediu redresat, tensiune de străpungere inversă
 Diode stabilizatoare (Zener) – se utilizează la
stabilizarea tensiunii
Caracteristici: tensiunea de stabilizare (Zener) UZ
(2,7 – 200 V), curentul IZ, puterea disipată PZ=UZ·IZ
Tipuri de diode semiconductoare şi
aplicaţii
 Diode de comutaţie, de mică putere – se
utilizează la transmiterea impulsurilor, protecţie în
circuite digitale şi analogice
 Diode varicap – se utilizează la circuitele de acord
în domeniul radio-TV
 Diode tunel, diode GUNN – se utilizează în
circuite de foarte înaltă frecvenţă, oscilatoare şi
amplificatoare de microunde
 Fotodiode, celule fotovoltaice – conversia
radiaţiei luminoase în energie electrică – de la
senzori optici la panouri solare
 Diode fotoemisive (LED –uri)– conversia energiei
electrice în radiaţie vizibilă sau invizibilă (IR sau UV)