Sunteți pe pagina 1din 7

REDRESOARE, FILTRE ŞI

SURSE STABILIZATE

Redresoare trifazate
Filtrarea tensiunii redresate
Stabilizatoare lineare de
tensiune
Redresoare trifazate

 Schema de principiu a redresorului trifazat monoalternanţă şi


formele de undă

Figura 5. Redresorul trifazat monoalternanţă:


a) schema redresorului; b) formele de undă
 Tensiunea medie redresată U med =(3√6/2π)*U2=1.17*U2, cu
condiţia ca: UR = Us = Ut = U2
Redresoare trifazate

 Schema de principiu a redresorului trifazat monoalternanţă şi formele


de undă

Figura 6. Redresorul trifazat în punte: a) schema redresorului;


b) formele de undă
 Din cele 6 diode, 2 diode se află succesiv în conducţie conform
diagramei formelor de undă.
 Tensiunea medie redresată are valoarea U med=(3√6/π)*U2=2.35 U2 .
Filtrarea tensiunii redresate

 Schema de unui redresor monofazat, monoalternanţă cu


filtrarea tensiunii continue

Figura 7. Redresorul monofazat monoalternanţă cu filtru: a)


schema redresorului; b) forme de undă
 Condensatorul C reprezintă un dispozitiv care acumulează
energie când dioda D este blocată şi apoi cedează această
energie când dioda D conduce.
Filtrarea tensiunii redresate

 Condensatorul se încarcă prin dioda D pe durata


semialternaţei pozitive a tensiunii U2 şi se descarcă prin
rezistenţa RS pe durata semialternanţei negative a lui U2.
 Tensiunea pe dioda D este: uA=u2-uc

Figura 8. Caracteristica externă a redresorului cu filtru capacitiv


Stabilizatoare lineare de tensiune

 Sunt circuite care menţin tensiunea constantă la bornele


sarcinii, în condiţiile în care curentul de sarcină şi temperatura
variază între anumite limite.
 Stabilizatoarele lineare se subîmpart în:
- parametrice (cu diode Zener);
- cu reacţie (cu buclă de control a mărimii de ieşire).
 Stabilizatoarele parametrice utilizează caracteristica statică,
din cadranul III, a diodei Zener.
 Unei variaţii în limite largi a curentului (vezi figura 9) îi
corespunde o variaţie mică a tensiunii.
 Zona de lucru a stabilizatorului se află între IZ min şi IZ max; IZmax
= Pdz/Uz .
Stabilizatoare lineare de tensiune

Figura 9. Stabilizator parametric cu diodă Zener :


a) schema stabilizatorului; b) caracteristica statică a diodei Zener
La sarcină minimă (RS  ) curentul IZ  IZMAX .
La conectarea sarcinii , curentul prin dioda Zener va fi IZ.
Dacă IZMIN < IZ < IZMAX, tensiunea pe diodă (şi pe RS) rămâne aproape
constantă.
Efectul de stabilizare este acelaşi indiferent dacă variază U1 sau RS.