Sunteți pe pagina 1din 6

Amplificatoare de semnal mic şi de c.c.

 Un amplificator de semnal mic este un etaj de


amplificare aflat la începutul unui lanţ de
amplificare şi preia la intrarea sa, semnalul
variabil al unor dispozitive ca: microfon, cap
magnetic, traductor piezoelectric etc.;
 Nivelul (amplitudinea) semnalului la intrare este
de ordinul mV iar frecvenţa poate varia în limite
largi (ex. zeci de Hz până la zeci de kHz);
 Principalul rol al său este amplificarea liniară
(fără distorsiuni) a semnalului mic (audio) aplicat la
intrare.
 O schemă tipică de bază, este amplificatorul în
cuplaj RC cu un singur tranzistor (figura 4.7, a).
Rolul componentelor schemei din figura 4.7,
aspecte funcţionale
 RB1, RB2 şi RE sunt rezistenţe care asigură polarizarea în c.c.;
 RC rezistenţa din colector, contribuie la polarizarea tranzistorului,
stabilind panta dreptei de sarcină, pe care se află punctul static
de funcţionare şi în plus, formează sarcina tranzistorului
împreună cu rezistenţa RS;
 C1 permite cuplajul sursei de semnal variabil (microfon, cap
magnetic etc.) cu baza tranzistorului şi are rolul de a bloca
componenta continuă din semnalul de intrare (separare
galvanică, filtrare trece-sus);
 CE permite cuplajul la masă pentru semnalul variabil;
 C2 separă galvanic colectorul tranzistorului de rezistenţa RS astfel
încât aceasta este parcursă doar de componenta variabilă
amplificată a semnalului;
 RE are de asemenea şi rolul de rezistenţă de reacţie negativă
pentru stabilizarea amplificării.
Rolul componentelor schemei din figura 4.7,
aspecte funcţionale

Formele de undă din figura 4.7, b indică următoarele


situaţii:
 În circuitul de intrare, iB şi tensiunea uBE sunt în fază;
 Curentul IC(M) este în fază cu curentul IB(M) şi rezultă în
urma amplificării cu factorul 0 al tranzistorului;
 Tensiunea u0 (semnalul de ieşire) este defazată cu 180°
în urma semnalului de intrare, circuitul având funcţia de
inversor de fază;
 Circuitul prezentat aparţine clasei amplificatoarelor de
curent alternativ deoarece condensatorii de cuplaj C1,
C2 nu permit trecerea curentului continuu.
Rolul componentelor schemei din figura 4.7,
aspecte funcţionale

Figura 7. Amplificatorul de semnal mic cu cuplaj RC:


a) schema amplificatorului; b) forme de undă
Amplificatorul de curent continuu

 Sunt amplificatoare pentru frecvenţe cuprinse între


0 Hz (curent continuu) şi câţiva MHz;
 Amplificatorul diferenţial este un exemplu în
acest sens;
 Schema de principiu a unui amplificator diferenţial
(figura 4.8) cuprinde două etaje identice cu
tranzistoarele T1 şi T2 cu emitoarele conectate şi
alimentate de la sursa de c.c. IEE;
 Se observă că există două intrări (u1, u2) între care
apare semnalul diferenţial uid = u1 – u2, şi o singură
ieşire – tensiunea u0d;
 Circuitul este alimentat de la sursa dublă Ec, EE.
Amplificatorul de curent continuu

Figura 8. Amplificatorul diferenţial realizat cu tranzistoare bipolare


În cazul în care ieşirea este asimetrică (u0d = u01 – u02),
semnalul u0d este în antifază cu intrarea 2 (u2) care se
numeşte intrarea inversoare.
Pe de altă parte semnalul uod este în fază cu intrarea 1
(u1) care este numită neinversoare.