Sunteți pe pagina 1din 5

TRANZISTOARE

CU EFECT DE CÂMP
(TEC)
TRANZISTOARE CU EFECT DE CÂMP
 Acestea fac parte din categoria tranzistoarelor
unipolare denumite astfel datorită conducţiei care
este asigurată de un singur tip de sarcini majoritare –
electroni sau goluri.
 Principiul de funcţionare constă în variaţia
conductivităţii unui canal semiconductor controlată cu
ajutorul unui câmp electric aplicat unui electrod de
comandă numit grilă. Denumirea prescurtată: TEC
 Există două tipuri de tranzistoare cu efect de câmp:
– TEC cu joncţiuni sau TEC-J;
– TEC cu contact metal-oxid-semiconductor sau TEC-MOS.
TRANZISTOARE CU EFECT DE CÂMP

Tranzistorul TEC – J

 Figura 1, a prezintă structura şi funcţionarea unui TEC –


J. Canalul de conducţie de tip n se învecinează cu două
joncţiuni pn polarizate invers.
 Pe extremităţile regiunii n (canalul) se află terminalele
SURSĂ (S) şi DRENĂ (D).
 Regiunile p, mult mai dotate, sunt interconectate prin
terminalul de comandă GRILĂ (G).
Există două tipuri de TEC – J:
– cu canal n (figura 1,b);
– cu canal p (figura 1,c).
TRANZISTOARE CU EFECT DE CÂMP

Figura 1. Tranzistorul cu efect de câmp cu grilă joncţiune:


a) structura de principiu;
b) simbolul pentru TEC – J cu canal n;
c) simbolul pentru TEC – J cu canal p.
TRANZISTOARE CU EFECT DE CÂMP

 Simbolurile corespunzătoare tranzistoarelor TEC-J şi


mărimile caracteristice sunt prezentate în figura 1,b
 iD – curentul de drenă
 UGS – tensiunea grilă-sursă (tensiune de comandă)
 UDS – tensiunea drenă-sursă (tensiune de ieşire).
 În comparaţie cu tranzistoarele bipolare, se observă că
în cazul TEC nu există un curent de grilă, comanda fiind
asigurată de tensiune.
 Conducţia prin canalul de tip n este controlată prin
polaritatea şi amplitudinea tensiunii aplicată grilei (UGS).