Sunteți pe pagina 1din 19

STUDIU DE CAZ

ANALIZA CONCURENŢILOR
COMPANIEI MOLDTELECOM
(DIN PRISMA SERVICIULUI
INTERNET FIX SI TRANSMISIUNI DE DATE)

Marcova Anna
MM 131 m
CUPRINS:
1. Caracteristica generală a întreprinderilor, a serviciului si
misiunea
2. Analiza SWOT
3. Analiza mediului concurential, modelul Porter
4. Pozitionarea concurentilor principali in raport cu firma, Modelul
BCG
5. Strategii concurentiale in functie de pozitia competitiva a firmei
CARACTERISTICA GENERALĂ A
ÎNTREPRINDERILOR
Moldtelecom este Operatorul Naţional de Telecomunicaţii din Republica Moldova cu servicii şi produse de cea
mai înaltă calitate.
 
Întreprinderea de Stat Moldtelecom a fost înfiinţată în 1993 ca urmare a restructurării sectorului de telecomunicaţii
din Republica Moldova.
La 5 ianuarie 1999 Întreprinderea de Stat Moldtelecom a fost reorganizată în Societate pe Acţiuni, Statul fiind
fondator şi unic acţionar.

Combinaţia perfectă de tehnologii moderne şi management flexibil contribuie la asigurarea clienţilor cu servicii de
cel mai înalt nivel. Implementarea serviciilor Internet şi transport date, telefonie mobilă, IP
telefonie, VideoTelefonie, cartele preplătite tête-à-tête,Numărul Verde,  Allodin ş a. sunt o dovadă în plus a
intenţiilor Moldtelecom de a promova şi în continuare tot ce este actual şi util, pentru a fi in pas cu cerinţele pieţei.

Misiunea Moldtelecom:
Clientul şi necesităţile acestuia sunt pe primul loc.
ANALIZA SWOT A COMPANIEIPuncte
Puncte forte MOLDTELECOM
slabe

1. lider pe piața de acces la Internet în bandă largă 1. Piața de desfacere relativ mică.
(71,8%) in localitatile rurale si urbane. 2. Puterea de cumpărare a populație scăzută.
2. după volumul vânzărilor, primul loc pe acest 3. Costuri înalte pentru deservirea rețelelor.
segment de piață cu o cotă de piață de circa 57% 4. Serviciile electronice nu sînt destul de bine
3. Loialitatea clienţilor este răsplătită de Moldtelecom cunoscute de către populație.
cu servicii moderne, acesta oferind, la momentul 5. Concentrarea pieței de desfacere în orașele mari.
actual, cea mai extinsă arie de acoperire pentru 6. Rata de penetrare a serviciilor de internet în bandă
serviciile de telefonie fixă şi Internet, disponibile la larga este scăzută în comparație cu țările europene.
nivel naţional pentru 90% din populaţia Moldovei, 7. Organizarea companiei menține încă aspecte
Moldtelecom fiind totodată unicul operator din ţară, birocratice din trecut.
care prestează servicii de acces la Internet în zona 8. Personalul companiei este preponderent în vîrstă.
rurală.
4. Dispune de personal calificat și cu o experiența
vastă în domeniu.
5. Introduce permanent tehnologii de ultimă oră.
6. Este lider absolut pe piața Internetului si a telefoniei
fixe.
7. Deține tehnologii de mare performață.
Oportunități: Amenințari:
1. Serviciile de telecomunicații sunt din ce în ce 1. Instabilitatea politică din țară.
mai actuale pentru populație. 2. Migrarea populație în străinătate.
2. Produsele companiei au un înalt grad de 3. Intensificarea concurenței pe piața
aplicabilitate pentru sectoarele economice. telecomunicațiilor.
3. Dezvoltarea pieței de servicii acces internet în 4. Scaderea puternică a veniturilor din vinzarea
bandă largă. serviciilor de telefonie fixă.
4. Dezvoltarea sistemelor de plăți electronice.
5. Creșterea veniturilor din vinzarea serviciilor de
telefonie mobilă,internet și televiziune IPTV
ANALIZA SWOT A COMPANIEI ORANGE
Puncte tari Puncte slabe
1. Marcă recunoscută la nivel mondial; 1. Viteză joasă de transmisie a internetului prin modem la
2. Prima companie de telefonie mobilă din Republica Moldova; computere;
3. Deținerea poziției de lider pe piața de telefonie mobilă
autohtonă; 2. Ofera servicii de internet fix doar pentru persoanele
4. Existența unei imagini bune despre companie; juridice;
5. Suficiența resurselor financiare disponibile;
6. Personal calificat; 3. Gama vastă de produse contribuie la faptul că clientul
7. Politică de promovare puternică; mai greu face o alegere,persistă riscul să nu aleagă nimic
8. Existența unui sistem bine organizat și eficace de planificare şi să plece la concurenţi;
strategică;
9. Promovare eficienta
4. Legătura slabă sau lipsa legăturii de telefonie mobilă în
10. Fiind un brand internaţional clienţii sunt mai uşor atraşi
11. Reţea de distribuţie dezvoltată
unele regiuni și sate din Republica Moldova.

5. Mediul economic turbulent.


Oportunități Amenințări
1. Posibilități de extindere a nomenclatorului de produse și 1. Prezența unor puternici concurenți pe piață ( Moldtelecom,
servicii precum oferirea Internetului fix pentru persoane Starnet, SunComunications);
fizice; 2. Scăderea nivelului de trai;
2. Prezența clienților receptivi pe piață; 3. Schimbări demografice nefavorabile;
3. Cererea mare pe piață la serviciile de telefonie mobilă; 4. Calamități naturale;
4. Tendințe pozitive în domeniu, ce duc la crearea a noi locuri 5. Instabilitate politică;
de muncă. 6. Criza economică.
5. Datorită faptului că Orange Moldova este liderul inovaţiilor 7. Mediul economic si politic turbulent
în sfera tehnologiilor informaţionale, aceasta poate beneficia 8. Cresterea impozitelor
de susţinere sporită din partea statului (de ex. Ministerul 9. Lansarea unor noi oferte, mai avantajoase de către
Dezvoltării Tehnologiilor Informaţionale) concurenţi)
ANALIZA SWOT A COMPANIEI STAR NET
Puncte Forte Puncte slabe
1. Brand „fabricat în Moldova” cu activitatea de 1. Prezența unor puternici concurenți pe piață
baza in prestarea serviciilor de Internet ( Moldtelecom, SunComunications);
2. Primul operator de pe piaţă care a investit în 2. Consultantii de la serviciul suport clientela sunt
tehnologia FTTB (fibra optică până la bloc) necompetenti si aroganti;
3. În 2009, a lansat două proiecte sociale foarte 3. Incompetenta lucratorilor tehnici;
ambiţioase: reţeaua de Wi-Fi gratuit în 4. Lipsa conexiunilor de Internet in localitatile
parcurile din capitală şi proiectul educaţional rurale a Moldovei;
„Noi apreciem inteligenţa” astfel sporind
increderea populatiei;
4. Cel mai rapid internet 300 MBPS
5. „StarNet” ocupă astăzi o cotă de circa 20% din
piaţa de Internet a republicii, iar în Chişinău –
55%.
Oportunități: Amenințari:
1. Serviciile de telecomunicații sunt din ce în ce mai 1. Instabilitatea politică din țară.
actuale pentru populație. 2. Migrarea populație în străinătate.
2. Produsele companiei au un înalt grad de aplicabilitate 3. Intensificarea concurenței pe piața telecomunicațiilor.
pentru sectoarele economice. 4. Scaderea puternică a veniturilor din vinzarea
3. Dezvoltarea pieței de servicii acces internet în bandă serviciilor de telefonie fixă.
largă.
4. Dezvoltarea sistemelor de plăți electronice.
MODELUL PORTER
Analiza rivalitatii intre firmele existente in cadrul sectorului de activitate
Pe piata serviciilor de Internet se pot
identifica urmatorii concurenti directi ai
companiei Moldtelecom: StarNet , Orange
si alte companii (Sun Comunications).
Conform fig.2 observam ca Moldtelecom
este lider pe piața de acces la Internet în
bandă largă, atingind o cota de piata 71,8%
in tr. 3., astfel observam ca concurentul de
baza este StarNet-ul (CP 15,5 %) , Orange
Moldova (CP 2,9 %) si alti operatori
(SunComunications)(9,9%).

 
 Utilizatorii serviciilor de internet sunt reprezentantii tuturor grupurilor sociale, preponderent fiind tineretul din
Republica Moldova, incepand cu elevi, studenţi pana la pensionari, persoane fizice şi juridice, cetateni ai RM si
cetateni straini aflati pe teritoriul Moldovei.
Loialitatea clienţilor este răsplătită de Moldtelecom cu servicii moderne, acesta oferind, la momentul actual, cea
mai extinsă arie de acoperire pentru serviciile de telefonie fixă şi Internet, disponibile la nivel naţional pentru
90% din populaţia Moldovei, Moldtelecom fiind totodată unicul operator din ţară, care prestează servicii de
acces la Internet în zona rurală.

Analiza capacitatii de
negociere a clientilor
Analiza gradului de amenintare a unor produse de substitutie
 Serviciul de Internet Fix este amenintat de modemele portative oferite atit de
Moldtelecom si Compania Orange si de accesul liber prin WI-FI care este tot mai
larg raspindit in oras prin parcuri, statile auto, Universitati, Cafenele etc de catre
Star Net si Orange.
 
Analiza intrarilor de noi competitori in cadrul domeniului de activitate
Domeniul telecomunicatiilor este unul dintre sectoarele cele mai profitabile ale
economiei Republicii Moldova, patrunderea unor noi concurenti pe aceasta piata
fiind foarte dificila. Jucatorii de pe aceasta piata pot apela oricand la strategii
menite sa creeze bariere de intrare pe piata a altor concurenti
(ex.strategia preţurilor scazute).
Un alt aspect ce trebuie luat in vedere de catre noii competitor ar fi gradul de
fidelitate al clientilor fata de brandurile existente pe piata. Pentru a putea convinge
acesti clienti, noii competitor ar trebui sa vina cu produse si oferte si mai bune,
ceea ce nu va fi simplu.
MODELUL BCG AL COMPANIEI MOLDTELECOM

Moldtelecom
Starnet
Orange
Alti operatori
Operatorul VV (mln.lei) VV princip. Rata cresterii Cota relativa Aria (*100)
Concurent (%) pe piata
(mln.lei)
Moldtelecom 174.55 37.57 12.27 4.64 71.78
Star Net 37.57 174.55 2.13 0.21 15.45
Alti operatori 23.96 174.55 -18.49 0.13 9.85
Orange 7.07 174.55 -3.39 0.04 2.9

Analizind Matricea BCG, obtinuta in urma calculelor, observam ca liderul incontestabil in prestarea
serviciului internet Fix este Compania MOLDTELECOM, aceasta are o cota relativa mare, de 4.64 fata
de concurentul sau de baza StarNet, care are cota de 0.21.
MTC se afla in pozitia vedetelor, este bine stabilit pe piata si are o rata de crestere in ascensiune.
Concurentul de baza, Star Net- ul se afla in cadranul pietrelor de moara, este o situatie rea, dar daca sa
luam in consideratie ca se face analiza din punct de vedere a intregului teritoriului RM, MTC este lider
in acoperire – 80 % din suprafata, insa pe teritoriul Chisinaului acoperirea Star Net e de 55 %, astfel SN
are sanse de a-si schimba pozitia prin investitii si largirea acoperirii inafara Capitalei.
Daca e sa privim compania Orange si alti concurenti, putem concluziona ca ei au o pozitie slaba, rata de
crestere indicind valori negative.
STRATEGIA RECOMANDATA
Moldtelecom este liderul in domeniul serviciului de Internet fix, principalul
obiectiv al liderului este de a sustine avantajul concurential si de a creste in
continuu puterea de dominati.
Pentru a ramine pe pozitii MTC ar putea aborda strategia de extindere a pietii
totale -atragerea clientilor noi prin oferte avantajoase si marirea vitezei de
internet,
cu cresterea cotei de piata si apararea pozitiei sale pe piata.

S-ar putea să vă placă și