Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS’’ GALAȚI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI INGINERIA ALIMENTELOR


SPECIALIZAREA INDUSTRIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Studiul preliminar al compușilor


antioxidanți din Sorghum bicolor

Studenți: Pelipenco Georgiana, an I SIA


Petrea Beatrice-Daniela, an I SIA
Deliană Irina, an I SIA
Îndrumători: Conf. dr. Furdui Bianca
Prof. dr. Dinică Rodica Mihaela
Drd. Cudălbeanu Mihaela
CUPRINS

• INTRODUCERE
• IMPORTANȚA SORGULUI
• OBIECTIVUL STUDIULUI
• MATERIALE ȘI METODE
• REZULTATE ȘI DISCUȚII
• CONCLUZII
• REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
INTRODUCERE
Sorghum bicolor

familia Poaceae, genul Sorghum

cuprinde numeroase specii anuale şi perene, din care importanţă


mai mare o are Sorghum bicolor

principala cereală pentru pâine în Africa, Europa de Sud, America


Centrală și Asia de Sud

originea în Africa Ecuatorială - cereală adaptată la clima caldă și


uscată

boabele de S. bicolor variază foarte mult, diferite tipuri de


culoare, formă și dimensiune, mai mici decât cele de grâu
Figura 1. Specia Sorghum bicolor
Sorgul are o valoare nutrițională mai mică decât
porumbul. Este bogat în carbohidrați, conține 10% proteine și
3,4% grăsimi, calciu și cantități mici de fier, vitamina B1 și
niacină.
Pentru consumul uman, boabele lipsite de gluten sunt de
obicei măcinate într-o masă care este utilizată în terci de
cereale, flatbreads și prăjituri. Aroma caracteristică puternică
poate fi redusă prin prelucrare.
IMPORTANȚA Boabele sunt de asemenea utilizate pentru fabricarea
SORGULUI uleiului comestibil, a amidonului, a dextrozei (zahăr) și a
băuturilor alcoolice. Stemurile sunt folosite ca furaje și
materiale de construcție.
Sorgul zaharat este cultivat în principal în Statele Unite
și Africa de Sud pentru furaje și pentru fabricarea siropului și
este uneori utilizat în producția de alcool etilic pentru
biocombustibili.
în alimentaţia oamenilor si în industrie pentru extragerea amidonului şi
alcoolului;

au o largă întrebuinţare în alimentaţia taurinelor la îngrăşat şi a păsărilor;

fânul de sorg este superior calitativ celui de porumb, deoarece conţine


cantităţi mari de săruri de calciu, fosfor şi caroten;

sub formă de siloz sorgul are aceeaşi valoare ca şi porumbul siloz şi se


însilozează foarte uşor datorită conţinutului ridicat de hidraţi de carbon;

în fază tânără plantele de sorg conţin glicozidul cianogen denumit


„durrhina”, care prin hidroliză şi în contact cu enzima emulsină din
stomacul animalelor se descompune şi formează acidul cianhidric.
Această substanţă toxică este favorizată de vârsta plantelor, de secetă,
temperaturi scăzute, îmburuienare, fertilizare excesivă cu azot, irigare.
OBIECTIVUL STUDIULUI

• Extragerea compușilor antioxidanți;


• Evaluarea capacității antioxidante a extractelor de S. bicolor cu ajutorul radicalului liber
1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH);
• Dozarea conținutului total de polifenoli și flavonoide din S. bicolor;
MATERIALE ȘI METODE
• S-a efectuat compararea a două extracte de S. bicolor,
extrase cu solvenți diferiți, pentru a determina metoda cea
mai bună de extragere a compușilor antioxidanți.

metanol/apă/acid filtrare
1. hexan/isopropanol (3/2) reziduu formic (5/4.8/0.2)
2 h ultrasonare 2 h ultrasonare extract brut metanolic

reziduu filtrare
2. acetat de etil etanol/apă (7/3)

2 h ultrasonare 2 h ultrasonare
10 g pudră de boabe
de S. bicolor
extract brut etanolic

Figura 2. Schemă de extracție a compușilor antioxidanți


MATERIALE ȘI METODE

Activitatea antioxidantă s-a determinat cu ajutorul


radicalului DPPH –ului de culoare violet care se inactivează
și devine incolor în reacție cu compușii antioxidanți.
Determinarea compușilor antioxidanți raportați la un compus
puternic antioxidant – trolox (µg/g)

Conținutului total de polifenoli se determină prin formarea


unui complex de culoare albastră cu ajutorul reactivului Folin
Ciocalteau, care se dozează la lungimea de undă de 765 nm

Conținutului total de flavonoide se determină prin formarea


Figura 3. Extracte de S. bicolor de concentrație unui complex de culoare galbenă cu AlCl3 , care se dozează la
100 mg/mL lungimea de undă de 415 nm
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Tabel 1. Determinarea activități antioxidante


SME – extract metanolic de S. bicolor; SEE – extract etanolic de S.
bicolor
Extract Procent de inhibare a Conținutul de compuși
radicalului (%) antioxidanți eprimați în trolox
µg/g probă
SME 60 93
SEE 50 154

Figura 4. Curbă trolox folosită pentru evaluarea


activității antioxidante
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Figura 6. Curbă etalon pentru dozarea conținutului


total de polifenoli

Figura 5. Dozarea conținutului total de polifenoli din


extractele de S. bicolor
SME – extract metanolic de S. bicolor; SEE – extract etanolic de S. bicolor
REZULTATE ȘI DISCUȚII

Figura 8. Curbă etalon pentru dozarea conținutului


total de flavonoide

Figura 7. Dozarea conținutului total de flavonoide din


extractele de S. bicolor
SME – extract metanolic de S. bicolor; SEE – extract etanolic de S.
bicolor
CONCLUZII

• În acest studiu s-a demonstrat că specia studiată de S. bicolor conține compuși antioxidanți;
• Activitatea antioxidantă a extractelor SME și SEE prezintă procente de inhibare a radicalului
liber de 60%, respectiv 50%;
• Extractul SEE prezintă o cantitate mai mare de polifenoli și flavonide decât extractul SME.
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

• Henley E.C., Sorghum: An ancient, healthy and nutritious old world cereal. INTSORMIL Scientific Publications
(Retrieved from http://sorghumcheckoff.com/wp content/uploads/2012/06/SorghumAncientGrainFinal12-8-11.pdf,
retrieved on 9-9-2018);
• de Morais Cardoso L., Pinheiro S.S., Duarte Martino H.S., Pinheiro-Sant`Ana H.M., Sorghum (Sorghum bicolor l.):
Nutrients, Bioactive Compounds, and Potential Impact on Human Health, 2015, Critical Reviews in Food Science and
Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2014.887057;
• Awika J.M., Rooney L.W., Sorghum phytochemicals and their potential impact on human health, 2004,
Phytochemistry, 65:119-1221;
• Anunciacao P.C., de Morais Cardoso L., Gomes J.V.P., Della Lucia C.M., Piler Carvalho C.W. et al., Comparing
sorghum and whole grain breakfast cereals: Sensorial acceptance and bioactive compound content, 2017, Food
Chemistry, 221:984-989.
Vă mulțumim!