Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE LITERE
SPECIALIZAREA: LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
DEPARTAMENTUL DE STUDII ANGLO-AMERICANE ȘI
GERMANISTICE

LUCRARE DE LICENȚĂ

PERSONAJELE FEMININE ÎN
DRAMELE LUI LESSING

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:
Lector univ. dr. Lăcrămioara-Marilena Popa
 
 
STUDENTĂ:
Malear (Pătru) Irina
 
SIBIU
2020
Obiectivul lucrării a fost evidențierea trăsăturilor primelor femei emancipate,
îndeosebi a personajelor feminine din dramele lui Lessing.
Ca și structură, lucrarea este compusă din introducere, trei capitole și concluziile.
În introducere, am încercat să explic epoca iluminismului în care s-au descoperit
însemnările primelor femei curajoase, prin procesul de emancipare.
În primul capitol, am cuprins trei subcapitole și anume Iluminismul în literatura
germană, Drama burgheză și Viața și opera literară a lui Lessing.
În cel de-al doilea capitol, ce cuprinde două subcapitole, am vorbit despre
imaginea generală a femeilor în societatea secolului al XVIII-lea și am făcut o
scurtă prezentare a celor două piese pe care le-am selectat și le-am analizat și
anume, Minna von Barnhelm, respectiv Emilia Galotti.
În cel de-al treilea și ultim capitol, ce cuprinde cinci subcapitole, am analizat
personajele feminine din dramele lui Lessing, precum și relațiile interpersonale
ale acestora.
În concluzie, piesele Emilia Galotti și Minna von Barnhelm
sunt opere clasice ale literaturii mondiale, remarcându-se prin
începutul promovării feminismului în societatea burgheză.
Fiecare epocă s-a făcut remarcată prin lupta dintre sexe,
procesul fiecărei civilizații contribuind la reliefarea și
îmbogățirea modelului feminin în societate.
Dramele personale ale femeilor devin subiecte globale de
discuție atunci când vine vorba despre drepturile omului și
respectarea acestora în societate.
Obținerea independenței statutului social al femeii, a durat
secole și s-au sacrificat destule destine devotate cauzei. Puterea
de decizie a personajelor feminine din operele lui Lessing poate
fi descrisă pe scurt și anume: femeia este cea care decide
momentul și transformarea acesteia în societate.