Sunteți pe pagina 1din 14

CLASIFICAREA LUMII VII

(REGNUL MONERA ŞI REGNUL PROTISTA)


I. REGNUL MONERA
 Cuprinde organisme procariote (nu au nucleu
individualizat).
 Sunt răspândite pe tot Globul (apă, aer, sol,
organisme vii şi moarte).
 Sunt primele organisme apărute pe Terra

 ex: bacteriile şi cianobacteriile

vibrion Oscillatoria

bacil spirili coci

Cleiul
pămâtului

bacterii cianobacterii
ALCĂTUIREA BACTERIEI
citoplasmă

masă nucleară

perete celular
membrană celulară

flagel
HRĂNIREA BACTERIILOR
 Hrănirea este heterotrofă, deoarece folosesc substanţele organice
preparate de alte organisme.
- saprofită (se hrănesc cu substanţe organice din organismele moarte);
- parazită (se hrănesc cu substanţe organice din organisme vii ).
ÎNMULŢIREA BACTERIILOR
 În condiţii favorabile se înmulţesc prin diviziune.

 În condiţii nefavorabile se transformă în spori de rezistenţă,


care au atât rol de răspândire cât şi de înmulţire. În condiţii
favorabile sporii germinează şi dau naştere unei bacterii care
începe să se dividă.
 Participă la realizarea fermentaţiei unor alimente (bacterii
fermentative);
 Bacteriile nefolositoare omului produc boli numite bacterioze
la plante, animale şi oameni.
II. REGNUL PROTISTA
ALGELE
 Sunt cele mai simple plante verzi de pe Glob;
 Cuprinde organisme eucarite (au nucleu bine individualizat)

 Corpul lor se numeşte tal;

 Pot fi - unicelulare (ex: verzeala zidurilor)

- pluricelulare - verzi
- roşii
- brune
TIPURI DE ALGE
alge brune

alge verzi

alge roşii
HRĂNIREA ALGELOR
 Este autotrofă, deoarece prin fotosinteză îşi prepară singure
substanţele organice.
ÎNMULŢIREA ALGELOR
 În condiţii favorabile se face prin diviziune;
 În condiţii nefavorabile se face prin conjugare, între două
filamente vecine se formează canale de comunicare prin care
conţinutul unei celule (gametul masculin) trece în cealaltă
celulă (gametul feminin), astfel încât o primul filament
rămâne gol.
 În urma unirii celor doi gameţi se formează celula ou
(zigotul).
IMPORTANŢA ALGELOR

 Produc oxigen ;

 Sunt hrană pentru animale acvatice;


 Pot fi folosite ca îngrăşământ natural(ex: cenuşa algelor);

 Sunt materii prime pentru industria alimentară (ex: salata


de mare), chimică (din ele se extrag substanţe ca iod,
brom sau alcool) şi farmaceutică (ex: Spirulina);