Sunteți pe pagina 1din 15

Definiţie

Mişcarea circulară uniformă –


este mişcarea punctului material pe un
cerc, iar viteza lui este constantă în
modul, adică punctul material descrie
arce egale în intervale de timp egale.
Mărimi caracteristice
Raza vectoare( r ) – vectorul de
C A poziţie al punctului material dus din
centrul cercului
r

Perioada(T) – timpul în care punctul material


parcurge cicumferinţa cercului
Mărimi caracteristice
Frecvenţa() – numărul de rotaţii complete efectuate de punctul
material în unitatea de timp

1   SI  1  rot 
 s s 
T
B
v
Viteza liniară( v ) – viteza punctului v
material pe traiectorie, având modulul egal cu A
lungimea arcului de cerc parcurs în unitatea
C
de timp
AB
v
t
Mărimi caracteristice
B
A
Viteza unghiulară(ω) – unghiul la centru Δθ
descris de raza vectoare în unitatea de timp
C O
 rad
   SI 
t s
Acceleraţia normală(centripetă) – variaţa vitezei punctului
material în unitatea de timp
v2
vB a   2r
B r
Δv
v
vA a
C r A t
a   r 2
Legea mişcării circulare uniforme:    0    t  t0 

Legătura dintre viteza unghiulară 2


(ω), perioada (T), frecvenţa ():
  2
T

Legătura dintre viteza liniară(v) şi viteza unghiulară(ω):


ω

v  r C
r
v
v r
Forţa centripetă
- Este forţa care aplicată punctului material determină
mişcarea circulară uniformă
v
2 m
v
F  m 2 r  m C r F  m r2
r Fcp

Forţa centripetă poate fi:

* Forţa de atracţie exercitată asupra


Pământului de către Soare, sau forţa
exercitată asupra Lunii de către
Pământ
Ff * Forţa de frecare aplicată pneurilor
de către pista circulară

* Forţa electrică exercitată de


nucleul atomului asupra electronilor
B
* Forţa exercitată de câmpul magnetic v
asupra unei sarcini electrice aflată în C +
q
mişcare în câmp (forţa Lorentz) F
F
+
q
v

F
* Forţa de tensiune elastică
dintr-un fir legat de un corp
Forţa centrifugă
- Forţă centrifugă ca reacţie a forţei centripete şi apare în sisteme de
referinţă inerţiale

forţa centripetă – forţa exercitată de Soare asupra Pământului


Exemplu:
forţa centrifugă – forţa exercitată de Pământ asupra Soarelui

- Forţă centrifugă de inerţie ce apare în sisteme de referinţă neinerţiale

Exemplu: la curbe corpurile aflate în mişcare accelerată au


tendinţa de a se deplasa spre exteriorul curbei
Efectele şi aplicaţiile forţei
centrifuge

Centrifugă pentru scoaterea


mierii de albine

Maşină de spălat cu centrifugă


La viraje, bicicliştii şi motocicliştii se înclină spre centrul
curbei pentru a nu cădea

v2
tg 
gR
La curbe, şina exterioară este
supraînălţată pentru a evita
solicitarea inegală a şinelor,
respectiv răsturnarea
vagoanelor

Pentru a evita deraparea


automobilelor şoseaua este
înclinată faţă de orizontală

v2
tg 
gR
Separator centrifugal

Ventilator centrifugal

Regulator centrifugal
Efectul forţei centrifuge este turtirea Pămâtului la poli