Sunteți pe pagina 1din 24

Aletheia

21 septembrie 2008
Lansat – 15 iulie 1972
Pioneer 10 Durata de viaţă – 3 ani
Putere pt operare: 8W
Misiunea: studierea
planetei Jupiter
Altele (neintenţionate):
Neptun, Pluto
Primul obiect
pământean ce
părăseşte sistemul
solar
Ultima transmisie 27
aprilie 2002
Nu contează cine eşti
sau ce ai, ci doar să
te laşi folosit de
Stăpân!
1 Corinteni 6
19 Nu ştiţi că trupul vostru
este Templul Duhului Sfînt,
care locuieşte în voi, şi pe
care L-aţi primit de la
Dumnezeu? Şi că voi nu
sînteţi ai voştri?
20 Căci aţi fost
cumpăraţi cu un preţ.
Proslăviţi dar pe
Dumnezeu în trupul şi
în duhul vostru, care
sînt ale lui Dumnezeu.
Problemele zilei
Supravieţuire
Materialism
Identitate: Cine sunt eu?
Care este locul meu în
lumea asta mare? Are viaţa
un scop?
Să ne uităm ţintă la
Evrei 12:2

Căpetenia şi Desăvîrşirea
credinţei noastre, adică la Isus,
care, pentru bucuria care-I era
pusă înainte, a suferit crucea, a
dispreţuit ruşinea, şi şade la
dreapta scaunului de domnie al
lui Dumnezeu.
Ioan 3:30

Trebuie ca El să
crească, iar eu
să mă micşorez.
Psalmul 63:8
Sufletul meu este lipit de Tine;
dreapta Ta mă sprijineşte.
Lipit = dabaq– a se lipi, a se agăţa,
a sta aproape, a se alătura,
a urma îndeaproape
Gen 2:24 ...se va lipi de nevasta sa...
Matei 4:1-3
Atunci Isus a fost dus de Duhul în
pustie, ca să fie ispitit de diavolul.
Acolo a postit patruzeci de zile şi
patruzeci de nopţi; la urmă a
flămînzit. Ispititorul s-a apropiat
de El, şi i-a zis: ”Dacă eşti Fiul lui
Dumnezeu, porunceşte ca pietrele
acestea să se facă pîni.”
Ispita

Nevoile TALE
Nu mâine ci ACUM
TU mai întâi şi apoi
alţii
Răspunsul tău?
Nesfânta treime:

Eu, mie,
al meu?
Răspunsul
4:4 “Este scris: Omul nu trăieşte numai
cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din
gura lui Dumnezeu.”
Nu trăim în primul rând într-o lume fizică
ci în una spirituală, supravieţuirea fizică
nu are nici un sens dacă se face în
contra propăşirii spirituale!
Ispita #2
4:6“Dacă eşti Fiul lui
Dumnezeu, aruncă-Te jos;
căci este scris: “El va porunci
îngerilor Săi să vegheze
asupra Ta; şi ei Te vor lua pe
mîni, ca nu cumva să Te
loveşti cu piciorul de vreo
piatră.”
Ispita #2
Isus era hotărât să ajungă la cruce
Dumnezeu nu voia de la El spectacol ci
slujire
Diavolul îi propune spectacolul în locul
slujirii, faţada şi aparenţa în locul
substanţei, calea cea uşoară în locul
lepădării de sine
Răspunsul tău?

One man
show!
Răspunsul #2
4:7 “Să nu ispiteşti pe Domnul,
Dumnezeul tău.”
Dumnezeu este mai deştept decât mine,
cunoaşte planurile Sale mai bine decât
mine şi ca urmare:
NU voi alege planurile mele
ci pe ale Sale
Ispita #3
4:8-9I-a arătat toate împărăţiile
lumii şi strălucirea lor, şi I-a zis:
“Toate aceste lucruri Ţi le voi
da Ţie, dacă Te vei arunca cu
faţa la pămînt şi Te vei închina
mie.”
Ispita #3

Nu trebuie să treci pe la cruce


pentru a avea toate sufletele
oamenilor – le poţi primi de la
mine – dar mai întâi trebuie să
recunoşti că sunt mare şi merit
laude şi închinare – la fel ca
Tatăl tău din ceruri
Răspunsul tău?

Care este
preţul
sufletului
tău?
Răspunsul #3

“Pleacă, Satano”, i-a


4:10

răspuns Isus. “Căci este


scris: Domnului,
Dumnezeului tău să te
închini şi numai Lui să-I
slujeşti.”
Răspunsul #3
Există Unul singur care merită
închinarea şi slujirea: Dumnezeu – Tatăl
Meu
Nu există nici un preţ prin care lumea să
cumpere dedicarea şi închinarea mea
Mă îndrept spre cruce şi voi împlini
planul lui Dumnezeu pentru mine şi
întreaga Sa creaţie
Frontul tău?

Timpul tău
Finanţele tale
Templul tău
Mărturia ta
Talentul tău
Răspunsul tău?
El să crească eu să mă micşorez
Este scris...
Luca 9:23 “Dacă voieşte cineva să vină
după Mine, să se lepede de sine, să-şi
ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.”