Sunteți pe pagina 1din 9

PROFESOR GEORGE MARCU

APARIŢIA ISLAMULUI

 ÎNTEMEIETORUL: MUHAMMAD;
 DIVINITATEA: ALLAH;
 ISLAM: SUPUNERE;
 MUSULMAN (ADEPTUL ISLAMULUI): SUPUS AL
LUI ALLAH;
 CARTEA SFÂNTĂ: CORANUL;
 ANUL HEGIREI (FUGA LUI MUHAMMAD DE LA
MECCA LA MEDINA): 622
EXPANSIUNEA ISLAMULUI

 EXPANSIUNEA ISLAMULUI S-A DATORAT


HAZARDULUI: EPUIZAREA CELOR DOUĂ IMPERII
VECINE:
 BIZANTIN;
 PERSAN;

 CUCERIREA ARABĂ A FOST FULGERĂTOARE: ÎN


PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL VII - LEA SUNT
CUCERITE:
 SIRIA,
 PALESTINA,
 EGIPTUL,
 IRAKUL.
ARABII ÎN EUROPA

 711: ARABII SUB CONDUCEREA LUI TARIQ AU


TRECUT GIBRALTARUL ŞI AU CUCERIT
PENINSULA IBERICĂ;
 VOR ATACA IMPERIUL BIZANTIN, DAR SUNT
ÎNFRÂNŢI DATORITĂ FOCULUI GRECESC;
 AU FOST ÎNFRÂNŢI DE FRANCI (732 - POITIERS),
DE BIZANTINI PENTRU INSULA CRETA ŞI DE
NORMANZI PENTRU SICILIA.
CRUCIADELE CLASICE

 CRUCIADA: EXPEDIŢIE MILITARĂ


ORGANIZATĂ DE PAPALITATE PENTRU
APĂRAREA CREŞTINĂTĂŢII ÎMPOTRIVA
ISLAMULUI.
 CAUZE:
MISIONARISMUL;
EXTINDEREA TERITORIALĂ;
NOI DRUMURI COMERCIALE;
SPIRITUL DE AVENTURĂ.
CRUCIADELE
 1095- CONCILIUL DE LA CLERMONT: APELUL
PAPEI URBAN AL II-LEA LA CRUCIADĂ;
 CRUCIADA I (1096-1099): ARE DOUĂ FAZE:
 CRUCIADA SĂRĂCIMII (1096)CONDUSĂ DE PETRU
PUSTNICUL ŞI WALTER CEL SĂRAC. ESTE ÎNFRÂNTĂ
DE CĂTRE TURCII SELGIUCIZI.
 CRUCIADA CAVALERILOR (1096-1099) A FOST UN
MARE CÂŞTIG: SUNT CUCERITE MAI MULTE CETĂŢI
DIN ASIA. A FOST CREAT REGATUL IERUSALIMULUI
DUPĂ MODELUL IERARHIEI FEUDALE DIN OCCIDENTUL
EUROPEAN.
 CRUCIADA II (1147-1148): SELGIUCIZII CUCERESC
O SERIE DE TERITORII. PARTICIPĂ REGELE
FRANŢEI ŞI ÎMPĂRATUL ROMANO GERMAN.
 CRUCIADA A III-A (1189-1192): SELGIUCIZII
CUCERISERĂ IERUSALIMUL (1187).
PARTICIPĂ REGELE ANGLIEI, RICHARD
INIMĂ DE LEU, REGELE FRANŢEI, FILIP ALII-
LEA, ÎMPĂRATUL GERMAN FREDERIC
BARBAROSSA.
 CRUCIADA A IV-A (1202-1204): ÎN LOC DE A
MERGE ÎN PALESTINA, CRUCIAŢII AU
CUCERIT CONSTANTINOPOLUL.
 ULTIMELE PATRU CRUCIADE (1217-1270):
EŞECURI. IERUSALIMUL A FOST PIERDUT
DEFINITIV DE CREŞTINI ÎN ANUL 1244.
CONSECINŢE
 ECONOMICE: ACAPARAREA DRUMURILOR
COMERCIALE DIN MEDITERANA DE CĂTRE
NEGUSTORII APUSENI;
 RELIGIOASE: CREŞTINAREA UNOR
POPULAŢII; ADÂNCIREA SCHISMEI DINTRE
ORTODOCŞI ŞI CATOLICI;
 CIVILIZAŢIONALE: CONTACTE ÎNTRE
CREŞTINI ŞI MUSULMANI.
CRUCIADA TÂRZIE
 LUPTA CREŞTINILOR ÎMPOTRIVA
MUSULMANILOR (TURCII OTOMANI);
 SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIV-LEA
PĂTRUND ÎN EUROPA;
 ÎN SECOLELE AL XIV-LEA AL XV-LEA
CUCERESC TOATĂ PENINSULA
BALCANICĂ:
 SERBIA,
 BULGARIA,
 GRECIA ETC.

 1453: ESTE CUCERIT CONSTANTNOPOLUL.