Sunteți pe pagina 1din 45

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH.

ASACHI” IAŞI
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ȘI
INFORMATICĂ APLICATĂ

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Disciplina: MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI ELECTRICE


Profesor coordonator: Pîslaru Marius
CUPRINS:

1. Analiza funcțională
2. Stabilirea importanței relative a funcțiilor
3. Dimensionarea tehnică a funcțiilor
4. Dimensionarea economică a funcțiilor
5. Analiza sistematică a funcțiilor
OL S LIM
H IR L PO
O NA T W
D I ȚI
AT DE A ER CO N
ER P L U S TE
APA R NV E R T OMPO NE N
5 I E C
AMD 05 NARE ȘI ELEM
E NT

E FUNCȚIO
I NCIP IUL D
PR
PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL AERULUI CONDIȚIONAT AVÂND
ÎN VEDERE UN SISTEM SPLIT.

Pentru a înțelege cum funcționează un aparat de aer condiționat, trebuie înlăturate


încă de la început două idei preconcepute și, evident, greșite:

1. Aerul rece generat de unitatea interioară nu provine din exterior; cu alte cuvinte, nu
există niciun transfer de aer între unitatea exterioară și unitatea interioară prin
intermediul tuburilor care conectează respectivele unități. Singurul transfer care are loc
între cele două unități este un transfer de căldură, care este cu totul altceva;

2. Unitatea interioară nu produce aer rece; unitatea interioară recirculă aerul cald din
interior pe care îl răcește și îl retransmite răcit înapoi în interior.
PE SCURT, INSTALAȚIA FUNCȚIONEAZĂ
ASTFEL:
În rezervorul situat în unitatea exterioară, agentul refrigerent este rece și se
găsește în stare lichidă. Acest lichid rece ajunge în vaporizatorul situat în unitatea
interioară (vaporizatorul este un dispozitiv construit din țevi prin care circulă
agentul refrigerent). Datorită mișcării ventilatorului din unitatea interioară, aerul
cald intră în unitatea interioară, este filtrat, răcit în contact cu vaporizatorul și apoi
eliberat din nou în interior ca aer rece. Astfel, la nivelul vaporizatorului are loc
transferul de căldură de la aerul din interior către agentul refrigerent

Agentul frigorific este comprimat în compresor, răcit în condensator, apoi, prin


ventilul de laminare i se micșorează presiunea, după care se destinde în vaporizator
și ajunge iarăși în compresor, de unde ciclul se reia.
ANALIZA FUNCȚIONALĂ

 În mod normal, funcţiile produsului reprezintă însuşirea elementară,


care conferă în mod direct sau indirect utilitate şi valoare
produsului.

 Pentru conceperea produsului este necesară găsirea principalelor


funcţii ale produsului, pe care utilizatorul trebuie să le regăsească în
produs. În continuare, vom prezenta funcţiile identificate în urma
analizării produsului : APARAT DE AER CONDIȚIONAT.
FUNCȚII:
1. Este fiabil;
2. Este mentenabil;
3. Rezistă la agenți mecanici;
4. Rezistă la agenți atmosferici;
5. Prezintă informații inscripționate pe carcasă;
6. Permite conectarea la o rețea uzuală: 230V/ 50Hz;
7. Are aspect estetic;
8. Asigură condiții ergonomice de lucru;
9. Prezintă funcții automate;
10.Filtrează aerul;
11.Afișează informații;
12.Prezintă funcția de răcire;
13.Prezintă funcția de încălzire;
14.Prezintă funcția de temporizare;
15.Ventilează aerul;
16.Asigură electrosecuritatea;
STABILIREA IMPORTANȚEI RELATIVE A FUNCȚIILOR

Rezultatele investigației statistice


 Se observă,așadar, că o utilitate ridicată o prezintă
funcțiile F12 și F2 (funcția de răcire și
mentenabilitatea), având utilități ce ating valori de 0,82,
respectiv 0,75, exceptând cele 3 funcții care au utilitatea
egală cu unitatea, fiind de la sine înțeles că au o
importanță ridicată la proiectarea aparatului.
DIMENSIONAREA TEHNICĂ A FUNCȚIILOR
FIABILITATEA

Fiabilitatea a apărut ca efect al importanţei deosebite pe care au


căpătat-o problemele siguranţei în funcţiune a echipamentelor
industriale, dispozitivelor şi componentelor, constituind o tehnică de
vârf, indispensabilă ingineriei. Funcţionarea unui produs este
limitată de apariţia unei abateri sau a unui defect. Din acest punct de
vedere, fiabilitatea poate fi privită şi ca o ştiinţă a defectelor.
MENTENABILITATE
Acest concept se poate aplica la produse complexe, la care elementele defecte
pot fi înlocuite cu altele noi, produsele au caracter reparabil şi sunt denumite cu
funcţie repetată sau sisteme cu reînnoire (restabilire).

Ca şi fiabilitatea, mentenabilitatea se crează încă în procesul de concepţie al


produselor, între problemele care trebuie să-și găsească soluţionarea, cu prilejul
studiilor de model, cele mai importante fiind:
 asigurarea accesibilităţii, adică crearea posibilităţii de montare;
 demontare a oricărui element component şi măsurarea directă, pe produs, a unor
mărimi fizice, în condiţii de timp şi efort minim;
 determinarea defecţiunilor tipice care pot avea loc, modul şi mijloacele de înlăturare
rapidă a acestora;
 asigurarea unui timp minim de remediere a oricărei defecţiuni.
REZISTENȚA LA AGENȚI MECANICI

 Rezistența la zdruncinături este determinată de următorii parametri:


frecvența și accelerația maximă a zdruncinăturilor.

 Proiectarea antiseismică  a componentelor unei instalaţii pentru


ventilare sau climatizare din cadrul unui proiect tehnic se face de
proiectantul de specialitate în colaborare cu specialistul în inginerie civilă,
funcție de cerinţele proiectului tehnic  şi de destinaţia clădirilor.
REZISTENȚA LA AGENȚI ATMOSFERICI

Această funcție este determinate de măsura în care aparatul poate fi utilizat


în condiții de variații de temperatură, umiditate, presiune atmosferică.

Utilitatea funcției poate fi apreciată printr-o corelație multiplă liniară în


raport cu :
 t - temperatura minimă
 T - temperatura maximă
 UM - umiditate maximă
 Um -umiditate minimă
 PM –presiune atmosferică maximă
 Pm-presiune atmosferica mică
 Ca – concentrația substanțelor nocive din atmosferă
FUNCȚIA INFORMATIVĂ .
CONECTAREA LA O REȚEA UZUALĂ (230V; 50HZ)

Funcția informativă
Utilitatea acestei funcții se apreciază prin numărul de
informații înscrise pe aparat, deci este egală cu unitatea.

Conectarea la o rețea uzuală (230V; 50Hz)


Aparatul de aer condiționat este dotat cu un cordon cu
lungimea de 1.5 metri ce ușurează conectarea acestuia la rețea.
În consecință, apreciem utilitatea acestei funcții egală cu
unitatea.
ASPECTUL ESTETIC

 Un aparat de aer condiționat trebuie să fie mai mult


decât un simplu aparat care răcește aerul. Un aparat de
aer condiționat trebuie să fie plăcut din punct de vedere
estetic.
Funcția este subiectivă, iar utilitatea acesteia poate fi
apreciată prin note acordate de cei interesați în
achiziționarea unui aparat de aer condiționat.
FUNCȚIA ERGONOMICĂ DE LUCRU
Alegerea celei mai bune poziții de instalare este unul dintre
principalii factori pentru asigurarea siguranței condițiilor
ergonomice de lucru. De aceea, este important ca unitatea
interioară:

 Să nu se afle în apropierea surselor de căldură sau abur;


 Trebuie instalată într-un loc unde să se realizeze o corectă circulație
a aerului în încăpere;
 Să fie instalată într-un loc unde se poate efectua cu ușurință golirea
țevilor;
 Trebuie să se găsească o poziție convenabilă pentru evitarea
zgomotelor;
 Să nu se instaleze în vecinătatea cadrului ușii, pe când unitatea
exterioară trebuie fixată pe un perete rigid din beton
FUNCȚIA AUTOMATĂ.
FUNCȚIA DE FILTRARE A AERULUI
Funcția automată

Funcția automată - permite atingerea celui mai bun randament, atât în ceea ce
privește consumul, cât și temperatura, indiferent dacă aparatul de aer condiționat
funcționează pe încălzire sau pe răcire. Temperatura şi viteza ventilatorului sunt
reglate automat în baza temperaturii detectate în încăpere.

Funcția de filtrare a aerului

Filtrele aerului condiționat fac diferența în calitatea aerului filtrat. Acestea au


rolul de a filtra aerul și a opri virușii și microbii să ajungă în aerul ce îl respiri.
Odată trecuți de filtru, aceștia vor ”găsi ” locul ideal pentru dezvoltare datorat
combinației de umezeală, întuneric și aer rece. Mirosul apăsător și deranjul sunt
două semne de luat în calcul pentru a schimba filtrele sau a le curăța.
AFIȘAREA INFORMAȚIILOR
Aparatul de aer condiționat este prevăzut cu ecran care
afișează informații despre modurile de funcționare pe
care le are în dotare. Câteva dintre acestea sunt:

Al 6-lea simț Cold Plasma Generator Power Save

Autocurățare Stand-by
FUNCȚIA DE RĂCIRE
 BTU/h (British Thermal Units per oră) este o masură de
calcul pentru puterea de răcire a aparatului, exprimată, în
general, la alte aparate, în W sau kW. Un BTU este echivalent
cu aproximativ 0,293 W/h. Primul lucru pe care îl vom urmări
la aparatul de aer condiționat va fi, așadar, această putere: în
funcție de suprafața încăperii pe care doriți s-o climatizăm,
vom avea nevoie de un aparat cu o putere de acoperire măcar
suficientă.
FUNCȚIA DE ÎNCĂLZIRE.
TEMPORIZARE

Funcția de încălzire.

  Este una din principalele funcții ale produsului. Aparatul poate


modifica temperatura la minim 16 °C și maxim 28 °C.

Temporizare
 
Funcția de temporizare - permite pornirea sau oprirea unui
aparat de aer condiționat la o oră prestabilită. Funcția este
subiectivă, utilitatea acesteia putând fi apreciată prin notele
acordate de cei investigați.
VENTILARE .
ASIGURĂ ELECTROSECURITATEA

Ventilare
 
Funcția de ventilare - prin care se realizează uniformizarea
temperaturii în încăpere.

Asigură electrosecuritatea

Atâta timp cât este vorba de tensiuni electrice, există cel puțin
teoretic pericolul de electrocutare.
Protecția utilizatorului se poate aprecia prin curentul de
scurtcircuit și rezistență la izolație
DIMENSIONAREA ECONOMICĂ – KIJ - %
Cost Cost Cost
Repartizarea pe funcții în % din total
Nr.Crt. Subansamblu Material Manoperă Total
% % % F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
1 Carcasă interior 6.55 4.56 5.79 5 5 30 10 20 - 20 - - - - - - - - 10
2 Carcasă exterior 6.55 4.56 5.79 5 5 30 40 - - 10 - - - - - - - - 10
3 Filtru de aer 0.65 1.29 0.90 10 - - - - - - - 15 70 - - - - 5 -
4 Panou afișaj 3.74 1.52 2.89 10 10 15 - - - 10 5 10 - 30 - - 10 - -
5 Telecomandă 7.02 11.39 8.68 15 15 10 - 10 - 15 20 5 - - - - 10 - -
6 Filtru de protecție 5.61 5.30 5.49 10 - 10 15 - - - - 5 30 - - - - 30 -
Indicator luminos de
7 3.81 5.32 4.38 30 15 - - - - 15 10 - - - 15 15 - - -
funcționare
8 Receptor de semnal 4.68 3.65 4.28 20 10 - - - - - 30 10 - - 10 10 10 - -
Conducte pentru
9 0.97 1.22 1.07 5 5 15 20 - - 5 - 5 - - 30 10 - - 5
agentul de răcire
10 Tubul de drenaj 0.54 0.30 0.45 5 10 5 20 - - 10 - - - - 20 20 - - 10
11 Cabluri de conectare 1.87 4.56 2.89 5 5 - 10 - 50 - - - - - - - - - 30
12 Suport de bază 0.95 1.67 1.23 10 10 30 10 - - 30 - - - - - - - - 10
13 Condensor 6.55 7.59 6.95 15 15 10 10 - - - - - - - 25 25 - - -
14 Vaporizator 15.90 19.74 17.37 15 15 10 10 - - - - 20 - - 15 15 - - -
15 Compresor 23.39 22.78 23.16 20 20 10 20 - - - - - - - 30 - - - -
16 Ventilator 11.22 4.56 8.68 10 20 10 5 - - 5 - - - - 10 10 - 25 5
 Din acest tabel se observă procentul pe care îl reprezintă
costurile (cu materialele, respectiv manopera) a fiecărei
componente din costul total.

 Astfel, observăm că vaporizatorul, compresorul și ventilatorul


dețin cele mai mari costuri, atât cu materialele, cât și cu
manopera.
DIMENSIONAREA ECONOMICĂ – UNITĂȚI BĂNEȘTI
Cost Cost Cost Repartizarea pe funcții în unități bănești
Nr.Crt. Subansamblu
Material Manoperă Total F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
1 Carcasă interior 70.00 30.00 100.00 5.00 5.00 30.00 10.00 20.00 - 20.00 - - - - - - - - 10.00
2 Carcasă exterior 70.00 30.00 100.00 5.00 5.00 30.00 40.00 - - 10.00 - - - - - - - - 10.00
3 Filtru de aer 7.00 8.52 15.52 1.55 - - - - - - - 2.33 10.86 - - - - 0.78 -
4 Panou afișaj 40.00 10.00 50.00 5.00 5.00 7.50 - - - 5.00 2.50 5.00 - 15.00 - - 5.00 - -
5 Telecomandă 75.00 75.00 150.00 22.50 22.50 15.00 - 15.00 - 22.50 30.00 7.50 - - - - 15.00 - -
6 Filtru de protecție 60.00 34.90 94.90 9.49 - 9.49 14.24 - - - - 4.75 28.47 - - - - 28.47 -
Indicator luminos de
7 40.70 35.00 75.70 22.71 11.36 - - - - 11.36 7.57 - - - 11.36 11.36 - - -
funcționare
8 Receptor de semnal 50.00 24.00 74.00 14.80 7.40 - - - - - 22.20 7.40 - - 7.40 7.40 7.40 - -
Conducte pentru
9 10.41 8.00 18.41 0.92 0.92 2.76 3.68 - - 0.92 - 0.92 - - 5.52 1.84 - - 0.92
agentul de răcire
10 Tubul de drenaj 5.75 2.00 7.75 0.39 0.78 0.39 1.55 - - 0.78 - - - - 1.55 1.55 - - 0.78
11 Cabluri de conectare 20.00 30.00 50.00 2.50 2.50 - 5.00 - 25.00 - - - - - - - - - 15.00
12 Suport de bază 10.20 11.00 21.20 2.12 2.12 6.36 2.12 - - 6.36 - - - - - - - - 2.12
13 Condensor 70.00 50.00 120.00 18.00 18.00 12.00 12.00 - - - - - - - 30.00 30.00 - - -
14 Vaporizator 170.00 130.00 300.00 45.00 45.00 30.00 30.00 - - - - 60.00 - - 45.00 45.00 - - -
15 Compresor 250.00 150.00 400.00 80.00 80.00 40.00 80.00 - - - - - - - 120.00 - - - -
16 Ventilator 120.00 30.00 150.00 15.00 30.00 15.00 7.50 - - 7.50 - - - - 15.00 15.00 - 37.50 7.50
17 Total cost Cj 1069.06 658.42 1727.48 249.98 235.57 198.50 206.09 35.00 25.00 84.41 62.27 87.89 39.33 15.00 235.83 112.15 27.40 66.75 46.32
18 Pondere în cost kj 61.89 38.11 100.00 14.47 13.64 11.49 11.93 2.03 1.45 4.89 3.60 5.09 2.28 0.87 13.65 6.49 1.59 3.86 2.68
DIMENSIONAREA ECONOMICĂ – MATERIALE –
UNITĂȚI BĂNEȘTI
Cost Repartizarea pe funcții
Nr.Crt. Subansamblu
Material F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
1 Carcasă interior 70.00 3.50 3.50 21.00 7.00 14.00 - 14.00 - - - - - - - - 7.00
2 Carcasă exterior 70.00 3.50 3.50 21.00 28.00 - - 7.00 - - - - - - - - 7.00
3 Filtru de aer 7.00 0.70 - - - - - - - 1.05 4.90 - - - - 0.35 -
4 Panou afișaj 40.00 4.00 4.00 6.00 - - - 4.00 2.00 4.00 - 12.00 - - 4.00 - -
5 Telecomandă 75.00 11.25 11.25 7.50 - 7.50 - 11.25 15.00 3.75 - - - - 7.50 - -
6 Filtru de protecție 60.00 6.00 - 6.00 9.00 - - - - 3.00 18.00 - - - - 18.00 -
Indicator luminos de
7 40.70 12.21 6.11 - - - - 6.11 4.07 - - - 6.11 6.11 - - -
funcționare
8 Receptor de semnal 50.00 10.00 5.00 - - - - - 15.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 - -
Conducte pentru
9 10.41 0.52 0.52 1.56 2.08 - - 0.52 - 0.52 - - 3.12 1.04 - - 0.52
agentul de răcire
10 Tubul de drenaj 5.75 0.29 0.58 0.29 1.15 - - 0.58 - - - - 1.15 1.15 - - 0.58
11 Cabluri de conectare 20.00 1.00 1.00 - 2.00 - 10.00 - - - - - - - - - 6.00
12 Suport de bază 10.20 1.02 1.02 3.06 1.02 - - 3.06 - - - - - - - - 1.02
13 Condensor 70.00 10.50 10.50 7.00 7.00 - - - - - - - 17.50 17.50 - - -
14 Vaporizator 170.00 25.50 25.50 17.00 17.00 - - - - 34.00 - - 25.50 25.50 - - -
15 Compresor 250.00 50.00 50.00 25.00 50.00 - - - - - - - 75.00 - - - -
16 Ventilator 120.00 12.00 24.00 12.00 6.00 - - 6.00 - - - - 12.00 12.00 - 30.00 6.00
17 Total materiale 1069.06 151.99 146.47 127.41 130.25 21.50 10.00 52.51 36.07 51.32 22.90 12.00 145.38 68.30 16.50 48.35 28.12
18 Pondere materiale 100.00 14.22 13.70 11.92 12.18 2.01 0.94 4.91 3.37 4.80 2.14 1.12 13.60 6.39 1.54 4.52 2.63
19 Pondere cost 61.88 8.80 8.48 7.37 7.54 1.24 0.58 3.04 2.09 2.97 1.33 0.69 8.41 3.95 0.96 2.80 1.63
20 Pondere în utilitate 100 5.19 5.63 6.85 6.07 7.22 6.89 5.73 5.22 6.82 5.32 6.61 8.58 5.43 5.15 7.36 5.8
 În ceea ce privește funcțiile, o pondere ridicată de
materiale este deținută de primele patru funcții, dar și
funcția F12, și anume: este fiabil, este mentenabil,
prezintă rezistență la agenți mecanici, prezintă rezistență
la agenți atmosferici respectiv, prezintă funcția de răcire.
De aceea, aceste cinci funcții prezintă și cele mai mari
ponderi în cost.
DIMENSIONARE ECONOMICĂ – MANOPERĂ –
UNITĂȚI BĂNEȘTI
Cost Repartizarea pe funcții
Nr.Crt. Subansamblu
Manoperă F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
1 Carcasă interior 30.00 1.50 1.50 9.00 3.00 6.00 - 6.00 - - - - - - - - 3.00
2 Carcasă exterior 30.00 1.50 1.50 9.00 12.00 - - 3.00 - - - - - - - - 3.00
3 Filtru de aer 8.52 0.85 - - - - - - - 1.28 5.96 - - - - 0.43 -
4 Panou afișaj 10.00 1.00 1.00 1.50 - - - 1.00 0.50 1.00 - 3.00 - - 1.00 - -
5 Telecomandă 75.00 11.25 11.25 7.50 - 7.50 - 11.25 15.00 3.75 - - - - 7.50 - -
6 Filtru de protecție 34.90 3.49 - 3.49 5.24 - - - - 1.75 10.47 - - - - 10.47 -
Indicator luminos de
7 35.00 10.50 5.25 - - - - 5.25 3.50 - - - 5.25 5.25 - - -
funcționare
8 Receptor de semnal 24.00 4.80 2.40 - - - - - 7.20 2.40 - - 2.40 2.40 2.40 - -
Conducte pentru
9 8.00 0.40 0.40 1.20 1.60 - - 0.40 - 0.40 - - 2.40 0.80 - - 0.40
agentul de răcire
10 Tubul de drenaj 2.00 0.10 0.20 0.10 0.40 - - 0.20 - - - - 0.40 0.40 - - 0.20
11 Cabluri de conectare 30.00 1.50 1.50 - 3.00 - 15.00 - - - - - - - - - 9.00
12 Suport de bază 11.00 1.10 1.10 3.30 1.10 - - 3.30 - - - - - - - - 1.10
13 Condensor 50.00 7.50 7.50 5.00 5.00 - - - - - - - 12.50 12.50 - - -
14 Vaporizator 130.00 19.50 19.50 13.00 13.00 - - - - 26.00 - - 19.50 19.50 - - -
15 Compresor 150.00 30.00 30.00 15.00 30.00 - - - - - - - 45.00 - - - -
16 Ventilator 30.00 3.00 6.00 3.00 1.50 - - 1.50 - - - - 3.00 3.00 - 7.50 1.50
17 Total manoperă 658.42 97.99 89.10 71.09 75.84 13.50 15.00 31.90 26.20 36.57 16.43 3.00 90.45 43.85 10.90 18.40 18.20
18 Pondere manoperă 100.00 14.88 13.53 10.80 11.52 2.05 2.28 4.84 3.98 5.55 2.50 0.46 13.74 6.66 1.66 2.79 2.76
19 Pondere în cost 38.11 5.67 5.16 4.11 4.39 0.78 0.87 1.85 1.52 2.12 0.95 0.17 5.24 2.54 0.63 1.06 1.05
20 Pondere în utilitate 100.00 5.19 5.63 6.85 6.07 7.22 6.89 5.73 5.22 6.82 5.32 6.61 8.58 5.43 5.15 7.36 5.80
 La fel ca și în cazul costurilor cu materialele, cele cinci funcții
au ponderile în cost cele mai mari, în timp ce ceea mai ridicată
pondere în utilitate este deținută chiar de către funcția de
răcire.

 De asemenea, este de observat faptul că fiabilitatea și


mentenabilitatea au ponerile în utilitate relativ mici.
ANALIZA SISTEMICĂ GENERALĂ
CAZUL ÎN CARE SE REALIZEAZĂ PONDEREA PRIN NOTAREA DE LA
1 LA 16

a1 = 0.78
S1 = 0.05
CAZUL CÂND SE UTILIZEAZĂ PONDEREA REALIZATĂ ÎN
URMA SONDAJULUI STATISTIC

a2 = 0.99
S2 = 0.037
 În cele două cazuri, sumele abaterii pătratice, S1, respectiv S2
depășesc norma (0.01), iar ca urmare, produsul nu este bine
echilibrat sub aspectul proporționalității celor două dimensiuni.

 Totuși, cele două valori ale pantei dreptei de regresie sunt atât de
apropiate de 1, astfel că se poate analiza cu aproximație foarte bună
proporționalitatea față de prima bisectoare.
ANALIZA SISTEMICĂ A FUNCȚIILOR
APARATULUI DE AER CONDIȚIONAT
Repartizarea pe funcții - %
Nr.Crt. Indicator Total
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
Pondere în cost
1 100.00 14.47 13.64 11.49 11.93 2.03 1.45 4.89 3.60 5.09 2.28 0.87 13.65 6.49 1.59 3.86 2.68
Kj = CFj/C*100
Pondere în
2 utilitate 100.00 5.19 5.63 6.85 6.07 7.22 6.89 5.73 5.22 6.82 5.32 6.61 8.58 5.43 5.15 7.36 5.8
Pj = %
Pondere cu note
3 de la 1 la 16 100.00 1.47 4.41 8.82 6.61 10.29 9.55 5.14 2.2 8.08 2.94 7.35 11.76 3.67 0.73 11.02 5.88
Pj' = %
4 Utilitatea Uj 68.48 2.60 4.22 4.32 3.34 7.22 6.89 2.98 2.45 4.23 3.46 6.61 7.04 2.66 2.47 4.93 3.07
5 Utilitatea Uj' 73.34 0.74 3.31 5.56 3.64 10.29 9.55 2.67 1.03 5.01 1.91 7.35 9.64 1.80 0.35 7.38 3.12
6 Kj - Pj % 9.28 8.01 4.64 5.86 -5.19 -5.44 -0.84 -1.62 -1.73 -3.04 -5.74 5.07 1.06 -3.56 -3.50 -3.12
7 Kj - Pj' % 13.00 9.23 2.67 5.32 -8.26 -8.10 -0.25 1.40 -2.99 -0.66 -6.48 1.89 2.82 0.86 -7.16 -3.20
CONCLUZIILE ACESTEI ANALIZE SUNT:

o Indiferent de modul de apreciere a utilităților funcțiilor,


proporționalitatea se încadrează în limite relativ bune, suma
disproporțiilor fiind acceptabilă.

o Ordinea descrescătoare a supradimensionării, următoarele funcții:


F1 – este fiabil – kj-a pj = 9.33;
F2 – este mentenabil - kj-a pj = 8.06;
F4 – rezistă la agenți atmosferici - k j-a pj = 5.92;
F12 – prezintă funcția de răcire - kj-a pj = 5.16;
F3 – rezistă la agenți mecanici - kj-a pj = 4.71;
F13 – prezintă funcția de încălzire - kj-a pj = 1.12.
În cazul nostru, am putea considera funcția F7 (are aspect estetic) ca fiind o funcție
bine dimensionată. Chiar dacă diferența ki-a pi ≠ 0, totuși se găsește în apropierea
acestei valori.

Funcții subdimensionate:
 F11 – afișează informații - kj-a pj = -5.67;
 F6 – permite conectarea la o rețea uzuală (230V, 50Hz) - kj-a pj = -5.37;
 F5 – prezintă informații inscripționate pe carcasă - kj-a pj = -5.12;
 F14 – prezintă opțiunea de temporizare - kj-a pj = -3.51;
 F15 – ventilează aerul - kj-a pj = -3.42;
 F16 – asigură electrosecuritatea - kj-a pj = -3.06;
 F10 – filtrează aerul - kj-a pj = -2.99;
 F9 – prezintă funcții automate - kj-a pj = -1.66;
 F8 – asigură condiții ergonomice de lucru - kj-a pj = -1.56.
ANALIZA SISTEMICĂ UTILIZÂND COSTURILE CU MATERIALE

a3 = 0.991574
S3 = 0.037781 > 0.01
ANALIZA SISTEMICĂ A FUNCȚIILOR UTILIZÂND COSTURILE CU
MANOPERA

a4 = 0.986894
S4 = 0.036971 > 0.01
HISTOGRAMA ANALIZEI SISTEMICE

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00 cost- Kj
utilitate - Pj

6.00

4.00

2.00

0.00
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
CONCLUZII:
 În urma cercetărilor efectuate în domeniul fabricaţiei de aparate de aer
condiționat, prin intermediul analizei valorii, ajungem la următoarele
concluzii:

1. Cercetările efectuate ne-au arătat faptul că 5 funcții (fiabilitatea,


mentenabilitatea, rezistența la agenți mecanici, atmosferici și funcția
de răcire) din 16, potrivit Histogramei analizei sistemice, sunt
supradimensionate. Necesitatea apropierii acestor funcții de dreapta
de regresie sugerează adoptarea unor căi de reconcepere a produsului:
a) Creșterea utilității, adică a valorii de întrebuințare mai repede decât a

costului;

b) Creșterea utilității și păstrarea constantă a costului;

c) Creșterea utilității concomitent cu reducerea costului funcției;

d) Reducerea utilității mai încet decât a costului.

2. Prin definiţie, metoda analizei valorii presupune analiza, concomitent, a valorii

de

întrebuinţare (utilizare) a produsului şi a costului, obiectivul metodei, fiind

optimizarea şi nu maximizarea raportului dintre valoarea de întrebuinţare şi cost.


Proiect realizat de studenții grupei 6307:

 Antoche Daniel
 Gherasim Laurențiu Costel
 Crăciun Alin
 Luca Catalin

Vă mulțumim!