Sunteți pe pagina 1din 40

POLUAREA AERULUI

Conf.Dr. MARIA NIŢESCU


Definiţii
• Mediul înconjurător: totalitatea factorilor
din afara organismului uman, prezenţi la un
moment dat şi care acţionează asupra
omului şi activităţii sale.
• Mediul este compus din 4 componente:
atmosfera, litosfera, hidrosfera si
biosfera.
• Exista : mediu natural si mediu artificial
Definiţii
• Clasificare factori mediu :
- naturali: aer, apa, alimente, sol, radiatii,
paduri, flora si fauna.
-artificiali:îmbrăcăminte, locuinţe, aşezări
umane etc.

• Sanatatea mediului: se refera la acei factori


de mediu care produc imbolnaviri, fiind inclusi
aici factori ai mediului natural, social, cultural,
tehnologic.
Aerul (atmosfera)
• Compozitie: 79% azot, 20% O2, 1% CO2, H2O, alte
gaze.
• Este formata din 3 straturi:
- troposfera (cel mai apropiat strat de Pamant),
- ionosfera (compusa din gaze ionizate)
- stratosfera (cel mai indepartat strat).
• Este un amestec de gaze, particule lichide si solide
in proportii variate, ce variaza in functie de timp si
loc.
Sources of aerosols and particulate matter in the environment
Source: Kemp, (2004)
Functiile atmosferei
• Furnizeaza si mentine oxigenul necesar
vietii.
• Controleaza bugetul energetic al
pamantului prin stratul de ozon, efectul
de sera, distributia caldurii si umiditatii
la suprafata pamantului.
• Are capacitatea de a dispune deseurile si
poluantii rezultati in mod natural sau din
activitatea umana.
Poluarea aerului
• Definitie: prezența în atmosfera a unor substanțe străine de
compoziția normală a aerului, care în funcție de concentrație
și/sau timpul de acțiune pot fi nocive pentru sănătatea omului,
creează disconfort populației dintr-un teritoriu, afectează
flora și fauna sau alterează mediul de viață al omului.

• Definitia OMS: se vorbeşte despre poluare atmosferică atunci


când “una sau mai multe substanţe sau amestecuri de substanţe
poluante sunt prezente în atmosferă, în cantităţi sau pentru o
anumită perioadă, pot fi periculoase pentru om, animale sau plante
şi contribuie la punerea în pericol sau vătămarea activitătii sau
bunăstării persoanelor” .

- Apare cand este depasita capacitatea de autopurificare a


atmosferei
• Poluarea inseamna distrugerea neintentionata a
mediului natural de catre evenimente naturale sau
de catre om.
• Se accepta ideea ca poluarea este o problema pt
orice individ, nu doar pt grupuri specifice.
• Poluarea mediului inseamna poluarea apei, aerului
si solului.
• Poluarea se poate separa în două categorii și
anume în poluarea exterioară și poluarea
interioară.
Poluarea exterioară presupune expunerea ce are loc în afara
mediului construit și include prezența particulelor rezultate din
arderea combustibililor fosili, a diferitelor gaze cum ar fi
dioxidul de sulf, oxizii de azot, monoxidul de carbon, ozonul ca și
component al smogului urban, fumul de tutun, etc.

Poluarea interioară presupune expunerea în spații închise la


gaze cum ar fi monoxidul de carbon, radon, oxizi de azot, dioxid
de sulf, substanțe chimice folosite pentru curățenie, materiale
utilizate în construcția clădirii cum ar fi azbestul, plumbul,
formaldehida, alergenii (substanțe alergizante provenite din
exterior, gândaci de bucătărie, rozătoare), fumul de tutun,
polenul și mucegaiul. Nici un interior nu este sigilat, existând un
schimb permanent de aer între interior și exterior.
Poluant
• substanţă din aer care poate dăuna omului
si mediului înconjurător (plante, animale,
sol, apa).
• Pt a determina daca o substanta dauneaza
sanatatii omului, se fac studii clinice,
epidemiologice sau pe animale.
• Aceste studii demonstreaza ca expunerea
la acea substanta este asociata cu efecte
pe sanatate.
Clasificarea surselor de
poluare
1. naturale si artificiale (antropogene)
2. primare si secundare
3. fixe (arderea combustibililor fosili
in termocentrale sau industrie,
arderea biomasei) si mobile
(mijloacele de transport)
Surse de poluare artificiale
- Surse staţionare : centrale electrice, fabrici, incineratoare de
deşeuri, alte cuptoare şi centrale termice
- Surse mobile :
- Trafic rutier, marin, aviatic
- Chimicale, praf, particule rezultate din arderea controlată a
pădurilor şi terenurilor agricole
- Particule rezultate la vopsit, lăcuit, folosirea fixativului pentru păr
- Activităţile militare ( folosirea armelor nucleare, gazelor toxice,
bioterorismul ).
Poluanti naturali

• Incendiile padurilor- generate de


fulgere
• Eruptia vulcanilor
• Descompunerea deseurilor
Surse de poluanţi primari
 oxizii de S ( SO2)
- surse : industrie, erupţia vulcanilor,
arderea carbunelui si petrolului
- din SO2, in prezenţa NO2 rezultă
H2SO4 care det. ploi acide
 oxizii de N ( NO2)
- surse : combustie la temperaturi înalte
 CO
- surse : combustia incompletă a gazelor
naturale, cărbunelui şi petrolului, fumatul
 CO2
- surse : arderea combustibililor, industria
cimentului si respiraţie
 compuşi organici volatili
- metan
- hidrocarburi aromatice ( benzen, toluen,
xilen
 pulberi în suspensie ( particule fine solide
sau lichide aflate în suspensie într-un gaz)
 radicali liberi persistenţi
 metale toxice : Pb, Hg, Cu
 clorofluorocarboni – periculoşi pentru stratul
de O3, emişi de produse interzise
 amoniac rezultat din agricultură
 poluanţi radioactivi ( explozii nucleare, război,
descompunere naturală – radon)
 mirosuri : gunoi, canalizare, industrie
Surse de poluanţi secundari

 particule în suspensie rezultate din poluanţii


gazoşi primari şi compuşii chimici din smogul
fotochimic;
- smogul clasic este rezultat din arderea
cărbunelui prin amestecul fumului cu SO2
- smogul modern este rezultat din actiunea
radiaţiilor ultraviolete asupra emisiilor din trafic,
industrie, în acest fel rezultă poluanţi secundari
 smogul fotochimic rezultă din amestecul
poluanţilor primari cu cei secundari
 stratul de ozon – în concentraţie mare este
considerant poluant şi constituent al smogului
Poluanţi minori :
- compuşi organici persistenţi
Clasificarea poluantilor din
aer
• Poluanți iritanți (gazele iritante: bioxidul de sulf,
oxizii de azot, ozonul și substanțele oxidante,
clorul, fluorul, amoniacul și particulele),
• Poluanți asfixianți (CO, CO2, H2S, cianuri),
• Poluanți fibrozanți, (SiO2, azbest, beriliu, oxizi de
fier),
• Poluanți toxici: metale grele (plumb, cadmiu,
mercur, mangan), nitrați, fluor,
Clasificarea poluantilor din
aer
• Poluanți cancerigeni : organici (hidrocarburi policiclice
aromatice, benzen, aldehide, naftilamina nitrozamine,
trihalometani, clorura de vinil, uretan, bifenilpolicloraţi,
etc.), anorganici (azbest, arsen, nichel, antimoniu, crom
(VI), nichel, titan zeolit, cuarț, aluminosilicați etc),
• Poluanți alergizanți (polen, fungi, insecte, praful de
casă (acarieni –Dermatophagoides pteronyssinus, D.
farinae), proteine animale (câine, pisici, hamsteri), etc.
•  
Alta clasificare
1. Poluanti gazosi ( SO2, NO2, CO,O3).Compusi
organici volatili (benzen).
2. Poluanti organici persistenti (dioxina).
3. Metale grele (Pb, Hg)
4. Pulberi in suspensie ( PM 2,5µm PM10 µm
PMfine (1µm ) si PM ultrafine(0,1µm).
Factorii ce conditioneaza poluarea
• Factorii meteorologici:
 Curenții de aer orizontali și verticali,
 Temperatura aerului și inversia termică,
 Umiditatea aerului,
 Precipitațiile,
• Așezarea topografică a localităților și a industriilor
• Suprafețele de apă,
• Vegetația,
• Configurația urbană.
Autopurificarea aerului
Se produce prin:
Precipitații: ploaia și ninsoarea elimină poluanții din aer
Ceața: fenomen nociv cu efect agravant al efectelor poluării asupra
sănătății.
Poluantii produsi in procesele de
combustie
o monoxidul de carbon,
o bioxidul de sulf,
o oxizii de azot,
o pulberile,
o hidrocarburile policiclice aromatice,
• aldehidele
Poluantii produsi de sursele mobile-
trafic
• hidrocarburile policiclice aromatice,
• benzenul,
• aldehidele,
• plumbul,
• azbestul,
• monoxidul de carbon,
• oxizii de azot,
• bioxidul de sulf,
• pulberile.
 
Poluantii produsi de industrie
• Industria siderurgică produce poluare cu: pulberi, oxizi de
fier, mangan, arsen, funingine, bioxid de sulf, oxizi de azot,
CO, hidrogen sulfurat,
• Industria neferoasă produce poluare cu: suspensii, oxizi
metalici de Pb, Zn, Cd, gaze ca bioxidul de sulf,
• Industria de aluminiu produce poluare cu fluor,
• Industria materialelor de construcție produce poluare cu
pulberi,
• Industria de extragere și prelucrare a azbestului
produce poluare cu azbest,
• Industria chimică ce produce îngrășăminte produce
poluare cu: fluor, nitrați, plumb, bioxid de sulf, acid sulfuric,
Poluantii produsi de industrie
• Industria de celuloză, de vâscoză, de hârtie, mătase
artificială, pesticide, cauciuc sintetic produce poluare cu
hidrogen sulfurat,
• Industria petrochimică și de cauciuc sintetic, de polimeri
produce poluare cu: hidrocarburi policiclice aromatice,
aldehide, cetone, fenoli,
• Fabrici de îngrășăminte superfosfatice, fabrici de acid
sulfuric, fabrici de hârtie, industria textilă, industria
farmaceutică produc poluare cu: bioxid de sulf și acid sulfuric,
• Fabrici de acid azotic, de acid sulfuric, de îngrășăminte
azotoase produc poluare cu oxizi de azot,
• Fabrici de clor, acid clorhidric, ierbicide, insecticide produc
poluare cu clor.
Surse de poluare

2. Surse naturale :
- praful din sol, în zonele cu puţină vegetaţie
- fumul şi CO rezultate din incendii
- activitatea vulcanică ( S, Cl, pulberi)
- radonul, rezultă din descomp. radiumului
- metanul rezultat ca urmare a digestiei la
anumite animale.
Studiul efectelor poluarii

• Actiune directa (efect patogen in


functie de natura, concentratia si timpul
de actiune al poluantului) : efecte acute,
cronice, tardive.
• Actiune indirecta (efect daunator
asupra mediului)
Caile de expunere la poluanti
aerieni
1. Inhalare
2. Ingestie
3. Contact direct (dermocontact)
4. Contaminarea apei si alimentelor

Absorbtia: respirator sau digestiv

Eliminarea din organism: excretie renala


Poluarea atmosferică

 4.2 milioane decese premature la nivel mondial sunt datorate poluării aerului atmosferic (PM
2,5, PM 10, NO2, SO2, Ozon, metale grele, POPs, HPA, etc).
 PM 2,5 contribuie cu 3,3 mil decese.

 29% din totalitatea deceselor si cazurilor


de cancer
 17% din decesele și afecțiunile cauzate de
infecțiile acute ale căilor respiratorii
inferioare
 24% din decesele datorate accidentelor
vasculare cerebrale
 25% din decesele prin boala cardiacă
ischemică și cazurile de boală cardiacă
ischemică
 43% din decesele și cazurile de BPOC
Poluarea aerului din locuințe

 3.8 milioane decese la nivel


global sunt atribuite anual poluarii
aerului din locuințe
 3 miliarde de persoane sunt
expuse la surse de poluare în
timpul preparării hranei
 50% din decesele înregistrate la
copiii cu vârsta sub 5 ani care
dezvoltă pneumonie sunt datorate
poluării aerului din locuințe
Efectele pe sanatate
1. Aparatul respirator
- la conc mari sau la concentratii
scazute dar la o expunere
indelungata, toti poluantii afecteaza
ap.respirator: astm, infectii
respiratorii, cancer.
2.Aparatul cardiovascular
• CO- afecteaza sistemul nervos si cardiovascular
• Pulberile in suspensie, afecteaza coagularea
sangelui
• Poluantii ce produc afectiuni respiratorii si
perturba coagularea sangelui pot determina
aparitia infarctului miocardic.
• Metalele grele pot determina tahicardie, HTA,
anemie
• Dioxina produce afectiuni cardiace ischemice
3. Sistemul nervos
- afectat de metale grele, dioxina.
4. Aparatul urinar- afectat in special
de metale grele.
5. Aparatul digestiv-dioxina
6. Dezvoltarea fatului- afectata de
metale grele, dioxina.
POLUAREA FACTORILOR
DE MEDIU
FACTORII DE MEDIU

SOL AER APA ALIMENTE

Praf Aer atmosferic Poluare int. Apa subterna Apa de supraf. Alim. de orig. Alim. de orig.
animala vegetala
Bauturi

Inhalare, ingestie sau Inhalare sau contact Ingestie, inhalare sau Ingestia alim. si
contact dermic dermic cu poluantii contact dermic cu bauturilor
sol/praf aerului puanti hidrici contaminate

DOZA INTERNA LA OM
Mecanismele carcinogenezei