Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu”

Mărășești

CONSILIERE SI
ORIENTARE
• Tema – Formele violenței
• Scenetă
• Grup de elevi de la clasele a IX-a – a XII-a

• Dezbatere
• Instrument metodic de caracterizare a elevului (diagnostic
pedagogic), structurat ca o listă selectivă de dimensiuni variabile
și indicatori.
• Oferă o imagine sintetică, globală, asupra personalității de
ansamblu.
• Structura
• Primele secțiuni vizează determinări obiective ale statutului și
personalității elevului, așa cum pot rezulta din caracterizarea
mediului familiei și din coordonatele medicale.
• Secțiunea trei vizează conduita elevului , ca suită de secvențe
participative la lecții/activități, mod de relaționare cu grupul în
plan comunicațional, ocupațional, afectiv și valoric.
• Secțiunea psihologică – propune cinci mari domenii ale
personalității:
• temperament
• emotivitate
• dispoziții afective predominante
Microsoft Word
• însușiri aptitudinale Document

• trăsături caracteristice
• caracterizarea în urma experienței zilnice
• analiza lucrărilor realizate de elev în cadrul activităților
școlare/extrașcolare
• conversația cu elevul
• autobiografia
• autocaracterizările
• ancheta
• chestionarele
• testul sociometric de personalitate