Sunteți pe pagina 1din 17

1.

Caracteristici psihologice ale copiilor


cu aptitudini speciale și supradotați.
Evaluarea psihologică a copiilor cu
aptitudini speciale.
Cuprins:

Titlu Numărul slide-ului

Ce reprezintă Supradotarea? 4

Caracteristici 7

Evaluarea psihologică 10

Caz practic 14

Recomandări 17
Ce reprezintă supradotarea?
Definiția pedagogică: Definiția psihologică:
existența unei capacități consideră că
peste medie de a învăța supradotarea o întâlnim
rapid și cu ușurință la persoana care are
volumul de cunoștințe vârsta mentală
propus grupului de copii superioară celei
de aceeași vârstă din care cronologice
el face parte.
Definiția socială: Definiția biologică:
presupune obținerea presupune existența la
unor rezultate speciale , persoana considerată a fi
deosebite, utile social pe supradotată a unui
care persoana le poate sistem nervos central ale
obține în urma unei cărei structură și
educații speciale funcționare să fie astfel
dezvoltate încât să îl facă
apt pe individul respectiv
să memoreze, să învețe,
să raționeze peste media
populației.
Supradotarea a fost detaliată pe
mai multe ramuri : domeniul
tehnic (mecanic), literar sau
Domeniile abstract, și cel practic.
supradotării Domeniile de manifestare a
acesteia sunt: aptitudini
intelectuale, academice specifice,
gândire creativă, aptitudini de
lider, pentru arte vizuale,
psihomotorii.
Din punct de vedere al educației,
avem domeniile: simbolic, empiric,
estetic, sinoetic, etic.
Caracteristici psihologice ale copiilor
cu aptitudini speciale și supradotați
FOLOSEȘTE UN VOCABULAR ADECVAT;
ESTE EFICIENT ÎN COMUNICAREA VORBITĂ SAU
SCRISĂ;
ARE UN DEOSEBIT INTERES PENTRU CEVA ÎN CARE
EL GĂSEȘTE MOTIVAȚIE ȘI PASIUNE;
ARE REZULTATE FOARTE BUNE ÎN ORICE DOMENIU;
ÎNȚELEGE CE ESTE BINE ȘI RĂU ÎNTR-O
ACTIVITATE;
ARE O MEMORIE DEOSEBIT DE BUNĂ;
ÎI PLAC STRUCTURILE, ORDINEA ȘI CONSISTENȚA;
GÂNDEȘTE CRITIC;
ARE MULTE HOBBY-URI;
EVALUEAZĂ PRIN TESTE;
ARE UN UMOR EXTRAORDINAR;
GÂNEȘTE ÎN AFARA EULUI PROPRIU;
ÎNVAȚĂ FOARTE RAPID;
ESTE PERFECȚIONIST;
 Își concentrează atenția foarte mult  Poate atinge nivele înalte de gândire
abstractă;
timp;
 Adună o mare cantitate de informaţii în
 Este sensibil;
domeniile de interes;
 Este perfecționist;  Îşi aminteşte rapid fapte;
 Este hiperenergic;  Este frecvent perceput de alţii ca lider;
 Preferă compania celor mari;  Este cooperant în grupuri;
 Este foarte creativ;  Acceptă responsabilităţi;
 Citeşte devreme;  Se adaptează cu uşurinţă la situaţii noi;
 Este avid de cunoştinţe;  Este încrezător în colegi şi în opiniile
 Are tendinţa de a contesta despre oameni;
autoritatea;  Îi plac schimbările;
 Are abilităţi în folosirea numerelor;  Cere puţină direcţionare din partea
 Raţionează bine fiind un bun profesorilor;
gânditor;
 Sunt mai interesaţi de răspunsuri la
întrebări de tip „cum” şi „de ce” decât la
 Are multe idei de împărţit cu alţii; alte tipuri de întrebări;
 Este un strălucit gânditor;  Pot lucra independent mult mai
 Este distrat şi neatent la detaliile devreme decât alţii;
neimportante;  Sunt adesea diagnosticaţi ca
 Deosebeşte cu uşurinţă detaliile hiperactivi;
importante şi relevante de celelălalte;  Sunt interesaţi de lucruri neobişnuite
 Oferă răspunsuri neobişnuite şi sau stranii;
neaşteptate la probleme;  ETC
Wallace a detașat trei modalități psihocomportamentale specifice
într-un studiu de sinteză centrat pe specificul predăriiîn școală:

1. Sentimentul de a fi 2. Povara înaltei


diferit de colegii de senzitivității- sesizând un
vârstă, prin ideile emise pericol specific numai
într-un domeniu acestei populații școlare,
pericol care ar justifica prin
oarecare, prin interesele
el însuși dreptul la asistența
devoltate mai profund, psihopedagogică specială di
mai variat, mai nuanțat. partea societății, autorul
3. Aptitudine excepțională afirmând: copiii
pentru învățare, în supradotați au probleme
general, ritmul rapid de supraviețuire în plus,
tocmai pentru că sunt
conducând copilul la
excepționali
plictiseală, la o involuție.
Evaluare psihologică

INSTRUMENTELE PSIHOLOGICE CELE MAI UZUALE CE PERMIT


IDENTIFICAREA COPIILOR SUPRADOTAȚI SUNT TESTELE PSIHOLOGICE. CELE
MAI UZITATE SUNT WECHSLER INTELLIGENCE TEST FOR
CHILDREN VERSIUNEA III (WISC-III) ȘI STANFORD-BINET VERSIUNEA IV (SB-
IV). ACESTE TESTE SUNT FOLOSITE ÎN GENERAL PENTRU COPIII OBIȘNUIȚI ,
DEVIAȚIILE DE LA STANDARD PERMIȚÂND IDENTIFICAREA COPIILOR
S U P R A D O T A Ț I , F ǍR Ǎ A I N D I C A G R A D U L Ș I D I R E C Ț I A S U P R A D O T ǍR I I .
O ALTǍ POSIBILITATE DE A TESTA COPIII SUPRADOTAȚI ESTE DAT Ǎ DE
WOODCOCK JOHNSON ACHIEVEMENT TEST. TESTELE DE ACUMULARE-
ÎNVĂȚARE CELE MAI FOLOSITE SUNT WOODCOCK JOHNSON ȘI WIDE RANGE.
A C E S T E T E S T E N U M ǍS O A R Ǎ A B I L I T ǍȚ I L E Ș I S E F O L O S E S C Î N C O M P L E T A R E A
T E S T E L OR D E I N T E L I G E N Ț ǍD E T I P I Q .
LA ACESTE DOUǍ TIPURI DE TESTE SE MAI ADAUGǍ ȘI TESTELE DE
C R E A T I V I T A T E V I Z U A L Ǎ S A U V E R B A L Ǎ, D E E X E M P L U T O R R A N C E , C O M P L E T I N D
ASTFEL DEFINITIA DATA DE RENZULLI ASUPRA S U P R A D O T ǍR I I ÎN 
T E O R I A C E L O R T R E I I N E L E  ( I N T E L I G E N T Ț Ǎ, CAPACITATE DE ÎNVAȚARE,
CREATIVITATE).
Evaluarea copiilor supradotaţi
cuprinde procedee Observația reprezintă o metodă
de bază, o modalitate de studiu,
multiple, instrumente şi care stă la baza oricarui tip de
metode: experiment. În cadrul observației
 - întrevederi cu părinţii, are loc constatarea și notarea
fidelă a fenomenelor, așa cum se
copiii şi profesorii; desfășoară ele în realitate. În
- observaţii, cadrul experimentului de
- chestionare, laborator, observația este
subordonată scopurilor acestuia
- liste, și va urmări obținerea unor date
 - teste standard, etc. suplimentare care să ne ajute la
explicarea modificărilor
survenite în variabila
dependentă.
 Testul este procedura sistematică pentru
Chestionarul compararea comportamentului a două
este instrumentul sau mai multe persoane.” Este vorba de o
de bază folosit comparare statistică, cantitativă şi
pentru culegerea calitativă a rezultatelor unui individ cu
datelor. cele ale altei persoane plasate în aceeaţi
Elaborarea lui situatie.
are caracter
multidisciplinar,
în sensul că
necesită
cunoștințe din
mai multe
discipline
știintțifice:
economie,
statistică,
matematică,
Caz practic
A.D. ESTE UN COPIL DE 7 ANI, FIIND
FOARTE ENERGIC. TERMINĂ MEREU
PRIMUL DIN SALA DE CLASĂ
SARCINILE DE LUCRU ȘI
DERANJEAZĂ CEILALȚI ELEVI.
ACASĂ, MANIFESTĂ FAPTUL CĂ NU
DOREȘTE SĂ MEARGĂ LA ȘCOALĂ.
ESTE FOARTE PRICEPUT LA
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,
SCRIE FOARTE BINE, ÎNSĂ
RELAȚIONEAZĂ FOARTE PUȚIN CU
COLEGII LUI.
Caracteristici pozitive Caracteristici negative

Ușurință în a rezolva sarcinile de lucru Deranjează mult colegii și cadrul didactic

Fluiditate în citire și scriere Relația părinte- școală

Elevul necesită mai puțină atenție din partea Respinge școala


cadrului didactic

 
Măsuri luate: Ce putem propune?
Cadru didactic: Activtățile ar trebui
Propune mai multe fișe organizate în grupuri,
de lucru decât la restul pentru relaționarea
Trebuie să urce nivelul dintre elev și colegi
activităților pentru a nu Grupuirle să fie mereu
le mai termina atât de formate din alte
repede persoane
Să propună activități de Elevul trebue
dezvoltare a creativității recompensat de fiecare
dată când nu deranjează
colegii
Recomandări instrucționale pentru un elev supradotat