Sunteți pe pagina 1din 19

Îmbunătățirea procesului

motivațional la nivel
organizațional

Prezentare
pentru
Master MOE
Anul I
Conf. univ.dr.
Bălănescu
Ramona
Powerpoint Templates
Page 1
Motivarea temei
Întrebare „de ce sunt oamenii motivaţi să facă ceva?”

• dorinţa intrinsecă de a obţine ceva,


• comparaţia socială,
• presiunea socială,
• aspiraţiile personale,
• probabilitatea de obţine succese,
• obişnuinţa,
• creşterea stimei de sine etc.
……

Powerpoint Templates
Page 2
Motivarea temei
În context organizațional:

Scopurile organizaţiilor = atinse prin efort comun al membrilor ei


→ importanța resursei umane

Eficiența şi productivitatea sunt date de:


• calitatea resursei umane
• calitatea şi cantitatea eforturilor depuse de angajaţii,
eforturi care sunt legate de motivaţie

Pentru a lucra bine, oamenii trebuie să fie puternic implicaţi în munca lor
şi motivați să-și atingă anumite scopuri:
- simple (ex. dorinţa de a face rost de bani)
- complexe şi utile organizaţiei (ex. a găsi metode noi
eficiente, a face ceea ce le face plăcere).

Powerpoint Templates
Page 3
Motivația
Psihologia muncii:

Motivaţia = sumă a energiilor interne şi externe care iniţiază,


dirijează şi susţin un efort orientat spre un obiectiv al
organizaţiei, care va satisface simultan şi trebuinţele individuale

Powerpoint Templates
Page 4
Motivația

Motivaţia trebuie analizată şi ca un proces de


satisfacere a trebuinţelor.

Trebuinţa = stare internă de necesitate care face ca


anumite scopuri să fie atractive.

Powerpoint Templates
Page 5
Motivația în muncă

Important!

Pentru ca un individ să fie motivat la locul de muncă,


el trebuie să aibă certitudinea că efectuând o anumită
activitate, aceasta îi va satisface şi propriile trebuinţe.

Powerpoint Templates
Page 6
Motivația în muncă
Motivaţia pentru muncă a unui individ este determinată de o
serie de factori motivaţionali: 

intrinseci (individuali) şi extrinseci (organizaţionali).

Powerpoint Templates
Page 7
Motivația în muncă

Important!
Conotaţiile manageriale ale procesului:

1. Motivarea constituie una dintre responsabilităţile cele mai


importante ale managerilor.

2. Angajatul singur este capabil a se motiva pentru că procesele


motivaţionale sunt declanşate şi coordonate din interiorul fiinţei
umane, rolul managerulului este de a identifica şi a preciza în ce
mod atingerea obiectivelor organizaţiei asigură şi satisfacerea
propriilor nevoi ale angajaţilor.

Powerpoint Templates
Page 8
Cercetare
Cadru:
Necesitatea motivării resurselor umane + Context economico-social + Oportunitate

Scop: îmbunătățirea procesului motivațional

Obiective:
1. stabilirea gradului de motivație
2. identificarea factorilor motivaționali
3. identificarea posibilelor cauze ale scăderii motivației / randamentului
4. identificarea strategiilor de motivare și de îmbunătățire a procesului
motivațional

Ipoteze:
1. gradul de motivare al angajaților este scăzut
2. principalele cauze ale scăderii gradului motivațional sunt
nesatisfacerea nevoilor fiziologice (salariu) și ale nevoilor de stimă si
de autorealizare / autoactualizare

Powerpoint Templates
Page 9
Cercetare
Instrumente folosite:

Chestionar cu 29 de itemi, majoritatea având 4-5 variante de


răspuns pentru a da o imagine de ansamblu mai cuprinzătoare
(30 de subiecți).

Interviuri semi-structurare:

- individuale cu personal managerial (6 persoane),


- de grup cu personal non-managerial (10 persoane).

Powerpoint Templates
Page 10
Cercetare - concluzii
Confirmarea ipotezelor.

Principalele probleme apărute și scăderea gradului motivațional


țin de:

- comunicarea ineficientă / inexistentă pe verticală și uneori


anevoioasă pe orizontală, lipsa feedback-ului sau oferirea de
feedback ineficient

- salarizare necorespunzătoare (din punctul de vedere al


angajaților),

- lipsa posibilităților de dezvoltare profesională, de creștere și


de avansare.

Powerpoint Templates
Page 11
Cercetare - concluzii
Pricipalele cauze ale demotivării sunt nesatisfacerea:

- trebuinţelor de apreciere şi stimă ceea ce în mediul


organizaţional ar însemna mărirea salariului, lauda,
menționarea numelui în diverse contexte organizaționale, birou
propriu, titlu, premii, recunoașteri de orice fel

- trebuinţelor de auto-actualizare, și anume, posibilităţi de


performanţă, încurajarea creativităţii, responsabilitate,
avansare, autonomie, oportunităţi de lucru mai interesante

Powerpoint Templates
Page 12
Recomandări punctuale
1. Prezentarea către toţi angajaţii a viziunii companiei în ceea ce
priveste pachetul salarial şi de beneficii, oportunităţile de
dezvoltare profesională şi a celor de promovare.

2. Extinderea sistemului de bonus la nivelul întregii firme (în funcţie


de performanţă şi posibilităţile financiare); transparenţa în
acordarea bonusului

3. Introducerea unor stimulente materiale de tipul bonuri de masă,


prime de sărbători, creştere anuală a salariului (în funcţie de
performanţă şi posibilităţile financiare)

Powerpoint Templates
Page 13
Recomandări punctuale
4. Elaborarea unor programe de dezvoltare profesională şi de
promovare pentru persoanele considerate valoroase pentru
companie

5. Stabilirea unor şedinte la intervale regulate pentru exprimarea


deschisă a problemelor (nu doar cele operaţionale)

6. Training-uri în leadership și comunicare pentru team leaderi şi


manageri

Powerpoint Templates
Page 14
Recomandări punctuale
7. Organizarea de evenimente pentru crearea spiritului de echipa,
întărirea coeziunii, facilitatea comunicarii (team building, ieşire la
“iarbă verde”, film etc.)

8. Comunicarea rezultatelor studiului către angajaţi

9. Informarea angajaţilor referitor la schimbările ce se preconizează


a surveni în firmă

10. Implicarea într-un mod proactiv a angajaţilor în proiecte ce ţin de


motivare, comunicare, cultura organizaţională

Powerpoint Templates
Page 15
Alte recomandări
1. Feedback frecvent asupra rezultatelor performante.
2. Crearea oportunității perceperii dezvoltării psihologice (auto-
realizarea).
3. Flexibilitatea în ierarhia managerială (comunicare deschisă).
4. Sarcinile și obiectivele muncii să fie în corelație cu valorile şi
nevoile angajaţilor.
5. Stabilirea unor obiective de lucru clare, atrăgătoare şi
realizabile.
6. Crearea unui climat social suportiv.
7. Reîntărirea performanţei.
8. Evaluarea obiectivă și recompensarea pe măsură.

Powerpoint Templates
Page 16
Bibliografie:
1. Johns G., Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998
2. Pânișoară G., Pânișoară I-O., Motivarea eficientă, Editura Polirom, 2005
3. Lefter V., Deaconu, A., Marinaş C., Puia R., Managementul resurselor
umane: Teorie şi practică, Editura Economică, Bucureşti, 2008
4. Weiner I., Borman W., Ilgen D., Klimoski R. (editori), Handbook of
psychology vol.12. Industrial and organizational psychology, Editura John
Wiley & Sons, New Jersey, 2003
5. Robbins S.P. (1998) - Organizational Behavior. Concepts, Controversies,
Applications, Prentice-Hall, New Jersey
6. ***http://psihologie.tripod.com/motivatia.htm

Powerpoint Templates
Page 17
Mulțumesc!

Întrebări?!

Powerpoint Templates
Page 18
“Motivarea este arta de a face oamenii să facă
ceea ce vrei tu, pentru că ei doresc să o facă.” 

Dwight
Eisenhower

Powerpoint Templates
Page 19