Sunteți pe pagina 1din 8

PROBLEME CU SUPRAFEȚE ȘI CORPURI DE ROTAȚII

Prof. Dumitru N. Buta (pensionar)


din Câmpulung, Argeș
1). Să se calculeze aria si volumul corpului rezultat din rotirea unui triungh dreptunghic în jurul dreptei care contine ipotenuza.
Catetele triunghiului sunt de lungimi b, c .

Rezolvare.
a) Suprafața corpului este formată din supradețele laterale a două conuri;
Scorp  S con ABA   S con ACA     S corp     S con ABA      S con ACA  
         

  Scorp    OA  AB   OA  AC   OA  AB  AC    OA  b  c  
 BC  b 2  c 2 
 
 2 c2  
 c  OB b  c  OB 
2 2
  bc
 dar  b2  c2  bc2 2
  b  c
  AO  OB  OC 
2
  b c
2

 b 2  OC b 2  c 2  OC  b2  b2  c2 
 b2  c2  
  
 bc  b  c 
  S corp  
b2  c
a) Corpul este format din două conuri,rezultă că volumul corpului este egal cu suma volumelor celor două
conuri:
 OA2  OB  OA2  OC
vol  corpului   vol con  ABA    vol con  ACA     
3 3
b2c2
 2 2
 OA2  OA2 b  c  b 2c 2 b 2  c 2  b 2c 2 b 2  c 2
  OB  OC   BC  b c 
2 2
. vol  corp  
3 3 3 3 b  c  3 b  c 

2). Un trapez dreptunghic are lungimea bazei mari  a  b, lungimea bazei mici  a si înaltimea  b.

a) . Sa se calculeze aria suprafetei si volumul corpului obtinut prin rotirea trapezului în jurul bazei mari.

b) . La fel pentru corpul obț inut prin rotirea trapezului în jurul bazei mici.
Rezolvare.

Suprafața corpului este formată din suprafața totală a cilindru ABBA și


suprafața laterală a conului BCB.
  Scorpului     Stot .cil .     Slat .con.   2 AD  AB  BC    CO  BC  2 b  a  b  b    b  b 2 

  b(2a  4b  b 2); 
  S corpului    b 2a  4b  b 2 
- Volumul corpului este format din volumul cilindrului și volumul conului.
 AD 2  OB  b3
vol  corpului   vol  cilindruluiABB    vol  conuluiBOB     AD AB  2
 b  a  b 
2

3 3
 b  2b   2b 
 b 2  a  b     b 2  a   ; vol  corpului    b 2  a  
 3  3   3 

3) . Un trapez isoscel are baza mare de lungime 2a, baza mică de lungime a și latueile neparalele de lungime a
fiecare.
a) . Sa se aria si volumul corpului obtinut prin rotirea trapazului în jurul bazei mari..

b) . I dem pentru corpul obtinut prin rotirea trapezului în jurul bazei mici.
Rezolvare.

a).Suprafața corpuluiu este formată din:suprafața laterală a cilindrului DCC D și două suprafețe laterale ale
conurilor egale ABB si CDC .
AB  CD 2a  a a
AO1  DO2   
2 2 2
2
a a2 3a 2 a
O1 B  O2C  a     a 
2 2
  3.
2 4 4 2
O1O2  a
-
  Scorp.     Slat .cil .   2  Slat .con.   2 O1 B  BC  2 O1 B  AB 
a 3 a 3
 2 O1 B  BC  AB   2  a  a   2  2a  2 a 2 3.
2 2
  Scoep.   2 a 2 3.
Corpul este format din cilindru DCC D și două conuri egale ABB si CDC .

 O1 B 2  O1 A  2 
vol  corp.  vol  Vcil .   2vol  Vcon.    O1B  O1O2  2
2
  O1B 2  O1O2  O1 A  
3  3 
2
a 3  a  3a 2 4a
     a        a 3
. vol  corp. = a 3 .
 2   3 4 3

b). Suprafața corpului este formată din: suprafața laterală a cilindrului ABBA ș două suprafețe laterale ale celor
două conuri egale ADA si BCB.
a a 3
O1 D  O2C  ; O1 A  O2 B .
2 2
  S corp     Slat . cil .   2  S lat .con   2 O1 A  AB  2 O1 A  AD 
a 3 a 3
 2  O1 A  AB  AD   2  2a  a   2  3a  3 a 2 3
2 2
  S corp   3 a 2 3

  O1 A2  O1 D  2 
vol  corp   vol  cil .  2vol  con     O1 A 2  AB  2    O1 A 2  AB  O1D  
3  3 
- 2
a 3  a  3a 2 5a 5a 3 5a 3
 
 2 
  2 a       . vol  corp   .
   3  4 3 4 4

4). Un triunghi isoscel are lungimea bazei mari  2b ș i a uneia dintre laturile egale  a.

Să se afle aria ș i volumul corpului obținut prin rotirea triunghiului în jurul uneia dintre laturile egale.
Rezolvare.
Trebuie găsit OB.

 p  a   a  b   2b  a  b
a  a  2b 
p  ab  pb  aba  b 
2 
 pc  aba b
  ABC   p  p  a   p  b   pic    a  b  a  b b b 

 a 2
 b2  b2  b a 2  b 2 .

2  ABC  2b a 2  b 2
2b a 2  b 2 OB 
OB   . a
Ac a

Suprafața corpului este formată din:Suprafața laterală a conului  ABB si a conului  BBC  .
2
  OB  AO   OB  OC 
2
2
2
   2b a2  b2 
vol  corp  =vol  Vcon 1   vol  Vcon 2     OB  AO
  OC
   3   a
3 3 3  AC  a  a 
 
 4b
 
2
a 2
 b2 
a 
4b 2  a 2  b 2 
. vol  corp  
4b2  a 2  b2 

3 a2 3a 3a

5). Se da un hexagon regulat cu ltura  4. Sa se calculeze aria si volumul corpului, rezultat prin rotirea suprafetei
hexagonale în jurul axei de simetrie care trece prin mijlocul unei laturi.
Rezolvare.

ED R 4
Avem : OC  R  4; O1 D    2
2 2 2
OO1  DP  16  4  12  2 3

Suprafața corpului este formată din:Suprafrțrlr lateral a două trunchiuri de con


congruente, două discuri congruente.

  Scot p .   2  Slat .Tr .con   2  D  O1 , 2    2  4  4  2   2  4 

 48  8  56 .   Scot p.   56 .

h 2 2 3 2 3 112 3
vol  corp   2vol  VTr .con   2
3
 R  r 2  Rr   2
3
 16  4  8  2
3
 28 
3

112 3
vol  corp   
3
6). O suprafată trapezoidaLă dreptunghică  ABCD  cu BC  AB , se roteste în jurul unei axe paralele cu BC

La distanta = 3 de BC , axa fiind în afara trapezului. Dacă AB  5; AD  5; CD  2, să se afle aria si volumul


corpului de rotație.
Rezolvare.

  corp.    Stot .Tr .con mare     Slat .cil .   2  Sbazei cil .  


   AD  AO2  DO1     AO2 2    DO12  2 BO2  BC 
2  BO2 2    5  8  5     64    25  2  3  4  2  9 
 65  64  25  24  18  160 .   corp.  160 .

  O1O2
vol  corpului   vol  Tr .con   vol  Cil .   AO2 2  DO12  AO2  DO1    BO2 2  BC 
3
 4 4
  64  25  40     9  4  129  256  172  36  136 ; vol  corpului   136
3 3

S-ar putea să vă placă și