Sunteți pe pagina 1din 10

Măsurarea inteligenţei

Matricile progresive RAVEN


(MPR)
Matricile progresive RAVEN
 J.C. Raven, descrie MPR ca “teste de percepţie şi gândire
clară”

 publicat prima dată în anul 1938

 fundamentare teoretică: teoria lui Ch. Spearman (factorul G)

 Scop MPS : probă potrivită pentru compararea oamenilor, sau


sesizarea diferenţelor individuale cu privire la capacitatea de
observare şi claritatea gândirii

 J.C. Raven precizează că testul său nu măsoară pur şi simplu o


performanţă intelectuală, ci o capacitate generală de organizare a
‘Gestalt-ului’şi de integrare a relaţiilor.
Matricile progresive RAVEN

Există trei forme ale Matricilor Progresive


(MP).

1. Matricilor Progresive Standard (MPS)


2. Matricilor Progresive Color (MPC) (copii,
persoane retardate mintal
3. Matricilor Progresive Avansate (MPA)
(subiecţi cu nivel educaţional superior)
Matricilor Progresive Standard
(MPS)
 Testul conţine 60 de itemi, fiecare constând dintr-un desen abstract,
o matrice, din care lipseşte o porţiune.
 Subiectului i se cere să examineze figura şi să selecteze din cele 6
sau 8 figuri de sub matrice pe aceea care completează elementul
absent.

 MPS este grupată în 5 serii formate din câte 12 itemi, A, B, C, D şi E.


Fiecărei serii îi corespunde o anumită categorie sau tip de itemi-
problemă:
 Seria A – stabilirea de relaţii în structura matricii.
 Seria B – analogii între perechile de figuri ale matricii.
 Seria C – schimbări progresive în figurile matricii.
 Seria D – permutări, regrupări de figuri în interiorul matricii.
 Seria E – descompuneri în elemente ale figurilor matricii.
Administrare

 MPS poate fi administrat de la 8 ani, ca probă individuală


sau colectivă, cu timp nelimitat sau limitat.

 Când se urmăreşte efectuarea unei diagnoze în scop clinic,


se recomandă administrarea probei fără limită de timp

 În scopuri de selecţie profesională sau avizare pe post


etc., examinarea cu limită de timp este recomandată

 În general MPS este rezolvat într-un timp mediu de 40-50


minute – 60 de minute. Sub 30 de ani ritmul de rezolvare
este mai rapid (30-35 minute).
COTAREA

 Cotarea răspunsurilor se face după o grilă


acordându-se 1 punct pentru fiecare răspuns
corect.

 Punctajul teoretic maxim poate fi de 60 puncte.

 În cazul probelor cu caracter clinic se preferă


cotarea şi apoi interpretarea datelor pe separat
pentru cele 5 serii care compun testul.
Cotarea răspunsurilor RAVEN
Răspunsurile corecte sunt prezentate în tabelul următor:

Itemi/Seria A B C D E

1 4 2 8 3 7

2 5 6 2 4 6

3 1 1 3 3 8

4 2 2 8 7 2

5 6 1 7 8 1

6 3 3 4 6 5

7 6 5 5 5 1

8 2 6 1 4 6

9 1 4 7 1 3

10 3 3 6 2 2

11 4 4 1 5 4

12 5 5 2 6 5
Interpretarea rezultatelor in QI – cote pentru
vârsta cronologică peste 16 ani

10-55 26-76 42- 98 58-128


11-57 27-78 43- 99 59-130
12-58 28-79 44-100 60-130
13-59 29-80 45-102
14-61 30-82 46-104
15-62 31-83 47-106
16-65 32-84 48-108
17-65 33-86 49-110
18-66 34-87 50-112
19-67 35-88 51-114
20-69 36-90 52-116
21-70 37-91 53-118
22-71 38-92 54-120
23-72 39-94 55-122
24-74 40-95 56-124
25-75 41-96 57- 126
Calculare QI
cota x 100
QI=
% tabel
Tabel procente vârstă
16-30 ani 100%
31-35 ani 97%
36-40ani 93 %
41-45 ani 88%
46-50 ani 82%
51-55 ani 76%
56-60 ani 70%
Clasificare intelectuală Raven
IQ Nivel de inteligenţă

120-140 Inteligenţă superioară

110-119 Inteligenţă deasupra nivelului mediu

100-109 Inteligenţă de nivel mediu (bună)

90-99 Inteligenţă de nivel mediu (slabă)

80-89 Inteligenţă sub medie

70-79 Inteligenţă de limită

50-69 Deficienţă mintală uşoară (debilitate mintală)

20-49 Deficienţă mintală medie (imbecilitate)

0-19 Deficienţă mintală gravă (idioţie)