Sunteți pe pagina 1din 10

Documente solicitate la controlul

in domeniul sanatatii si securitati in munca

 Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu


anexele aferente
 Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei
muncii

Decizii interne pentru:


 personalul cu atributii in domeniul SSM
 periodicitatea instruirii in domeniul SSM
 componenta serviciului de SSM
 conducatorii locurilor de munca
 personalul cu responsabilitati prim ajutor
Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):

 decizia de infiintare;
 raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM
cu privire la situatia securitatii si sanatatii in
munca;
 raportul medicului care asigura pravegherea
starii de sanatate a salariatilor;
 planul anual de masuri in domaniul SSM si
fondul de cheltuieli necesar;
 P.v. de la intalnirile CSSM
 Dovada transmiterii la ITM a PV
Documente
 Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnavire
profesionala la locurile de munca
 Fisa de aptitudini
 Inscrierea in fisa de instructaj "Apt pentru lucru la
inaltime“
 Foaia de parcurs ,dupa caz
 Raport de sedinta siguranta circulatiei, dupa caz
 Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
 Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare,
intreventie, evacuare si prim ajutor
Documente
 Tematici de instruire

 Diploma de absolvire a cursurilor de securitate sanatate in munca


 Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
 Fisele individuale de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 Foaie de prezenta

 Lista de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) , corespunzator


riscurilor activitatii

 Certificate de conformitate pentru EIPFise de magazie pentru dotarea cu EIP

 Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate de


organismele competente, potrivit legii
Documente
 Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune


Regulamentul Intern

Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii
prin atingere directa si indirecta

Buletine de verificari PRAM

Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în
vederea stabilirii masurilor specifice de securitate sanatate in munca)

Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim
admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)
Documente
 Instructiuni proprii de securitate sanatate in munca ,corespunzator conditiilor în care se
desfasoara activitatea la locurile de munca

Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce
trebuie autorizate

Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase

Certificate medicale cu diagnostic "accident"

Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in
munca

Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie

Buletine de verificare metrological a AMC-urilor din dotare

Verificarile ISCIR

Fisa postului
Documente
 Permisul de lucru cu foc
 Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise
unde exista pericol de explozie
 Documentul privind protectia la explozie
 Autorizatie de lucru in zone Ex
 Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
 Plan tehnic de exploatare
 Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a
sarcinilor, dupa caz
 Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice
(ET)(ex.compresoare)
Documente
 Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
 Plan de evacuare in caz de urgenta
 Registre de evidenta a accidentatilor in munca
 Registre de evidenta a accidentelor usoare
 Registre de evidenta a incidentelor periculoase
 Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
 Raportare semestriala a accidentelor de munca
 Registrul de serviciu la bordul navelor
 Registrul pentru substante toxice
 Registrul de evidenta a materialelor explozive
 Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru
utilizarea materialelor explozive
Documente
 Cartea tehnica a utilajului
 Instructiuni de lucru
 Proces verbal de punere in functiune a schelei
 Conventiile de lucru
 Proiectele de executie a constructurilor, ET
 Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de
angajator
 Proces verbal de control propriu din punct de vedere al
securitatii si sanatatii in munca
 Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
Documente

 Fisele tehnice de securitate pentru substante


toxice
 Contractele de lucrari
 Modul de acorare a materialelor igienico sanitare
 Fisa de expunere la riscuri profesionale
 Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a
celor cu varsta sub 18 ani
 Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
 Registrul unic de control