Sunteți pe pagina 1din 11

Sistemul de pozitionare

Moldpos

Chisinau 2017
Scopul ,Obiective :

Acest sistem va permite de a evita greşelile la determinarea hotarelor


loturilor de pămînt, care sînt în proprietate. El va oferi posibilitatea
de a stabili suprafeţele cu exactitate pînă la zeci de centimetri. 
Sistemul Naţional de Poziţionare MOLDPOS reprezintă un sistem
de navigaţie, bazat pe utilizarea sateliţilor, compatibil cu sistemele:
NAVSTAR (GPS) din SUA, şi GLONASS (Rusia). Posibilităţile
extinse ale Sistemelor de Poziţionare asigură informaţii de înaltă
precizie despre poziţie şi timp pentru multiple aplicaţii civile.
Constelaţia de sateliţi se roteşte în continuu în jurul pământului şi
transmite zilnic la frecvenţe înalte informaţia codificată despre
poziţie şi timp. Receptoarele Sistemelor de Poziţionare cu antene
situate pe linia de vizare cu sateliţi recepţionează aceste semnale şi
utilizează informaţia codificată pentru calculul poziţiei în sistemul
de coordonate corespunzător.
Conceptul Sistemului Naţional de Poziţionare MOLDPOS (în
continuare MOLDPOS) include principiile de creare, menţinere,
aspecte de integrare a MOLDPOS în Sistemul European de
Poziţionare EUPOS (European Position Determination System),
mijloacele tehnice şi infrastructura organizaţională. Scopul
principal al Conceptului este determinarea principiilor de creare a
sistemului, componentelor de bază, precum şi menţinerea acestuia.
 În sensul prezentului Concept, se definesc următoarele noţiuni:
- EPN Reţea Permanentă Europeană – European Permanent Network
- EUPOS Sistem de Poziţionare European - European Position
Determination System
- EUREF Reţeaua Europeană de Referinţă - European Reference Frame
- GIS Sistem Informaţional Geografic - Geographic Information System
- GNSS Sistem Satelitar de Navigaţie Globală - Global Navigation Satellite
System
- GPS Sistem de Poziţionare Globală - Global Positioning System, USA
- GSM Sistem Global de Comunicare Mobilă - Global System for Mobile
Communications
- RTK Servicii de poziţionare satelitară în timp real - Real-time Kinematics
• Rețeaua EUREF îndesită
Analizând situația europeană cu privire la îndesirea rețelei EUREF se poate
observa că pe teritoriul Moldovei numărul puncte este destul de mic, în
comparație cu a țărilor vecine.
 Destinaţia Sistemului de Poziţionare MOLDPOS
constă în asigurarea utilizatorilor cu corecţii de precizie
înaltă:
a) în timp real (RTK) – pînă la cm,
b) post-procesare - pînă la mm.
Realizarea MOLDPOS este posibilă prin trecerea de la
determinarea poziţiei obiectului prin metoda postprocesare, la
determinarea poziţiei în timp real, şi necesită realizarea unor
sisteme de poziţionare complementare la nivel regional, naţional
sau local. Sistemele complementare de poziţionare furnizează
utilizatorilor informaţii suplimentare („corecţii diferenţiale”) celor
recepţionate direct de la sateliţii Sistemului de Poziţionare Global,
ceea ce permite precizii de poziţionare în timp real de nivel
decimetric, centimetric şi milimetric.
Centrul de Control MOLDPOS asigură următoare servcii după cum
urmează:

- MOLDPOS DGNSS (3m - 0.1m), pentru Sisteme Informatice


Geografice (SIG), navigaţia vehiculelor, navigaţie aeriană, hidrografie,
sprijinul autorităţilor publice (poliţie, pompieri, salvare, cultură,
patrimoniu cultural ), turism, ş.a. amplasamentul şi distribuţia geografică
a siturilor arheologice şi a monumentelor cultural-istorice, cercetare
ştiinţifică, meteorologie, măsurători batimetrice, s.a.
- MOLDPOS RTK (0.1m – 1 cm), pentru lucrările de cadastru, Sisteme
informaţionale geografice specifice diferitelor domenii de activitate
(administraţie locală, utilităţi publice - apă, canal, gaze naturale),
managementul dezastrelor, măsurători în construcţii şi inginerie, pentru
reţele geodezice de ridicare şi de îndesire,
- MOLDPOS GEO (sub 1 cm), reţele de sprijin pentru trasarea şi
urmărirea în timp a construcţiilor, geodinamică, fotogrammetrie aeriană,
scanare laser, cercetări ştiinţifice, ş. a
MOLDPOS funcţionează în cadrul structurii organizaţionale, care determină
rolul fiecărui participant în crearea, asigurarea funcţionării sistemului şi
utilizarea datelor.
Distanţa medie între staţiile MOLDPOS este stabilit între 70 -80 km.
Pentru realizarea sistemului sunt necesare următoarele activităţi de bază:
- Studierea cerinţelor sub aspectul tehnic,
- Studierea cererii din partea utilizatorilor potenţiali,
- Design-ul reţelei, selectarea locurilor,
- Crearea Centrului de Control MOLDPOS,
- Instalarea şi testarea echipamentului,
- Instruirea personalului,
- Integrarea sistemului,
- Exploatarea sistemului.
MOLDPOS nu are efecte negative asupra mediului. Poluarea mediului nu
are loc, în urmare nu se cer măsuri de control asupra poluării. În general,
crearea MOLDPOS are un grad de risc redus şi unica problemă majoră ar
fi lipsa finanţării.