Sunteți pe pagina 1din 25

METEOROLOGIE

AERONAUTICĂ
NORII
Norii sunt sisteme coloidale de produse de condensare (picături de
apă la temperaturi pozitive sau negative) ori sublimare (cristale sau
asociaţii de cristale de gheaţă) ori mixte (picături şi cristale) aflate
în suspensie în atmosferă şi care, în general, nu ating solul.
NEBULOZITATEA
– gradul de acoperire cu nori a bolţii cereşti;
– nebulozitate totală - fracţiune din bolta cerului acoperită de toţi norii
prezenţi la un moment dat pe cer;
–nebulozitate parţială – a norilor inferiori sau, în lipsa acestora, a norilor
mijlocii;
– se măsoară în optimi;

PLAFONUL NORILOR
– înălţimea bazei norilor (distanţa verticală între nivelul la care se află
baza norului şi nivelul locului de observaţie)
CLASIFICAREA NORILOR DUPĂ ASPECT
STRATIFORMI – pânze cu
dezvoltare orizontală mare,
cu aspect de strat uniform
sau cu forme distincte

CIRRIFORMI – cu aspect
fibros sau de pene

CUMULIFORMI
(CONVECTIVI)– cu
dezvoltare verticală mare
CLASIFICAREA NORILOR DUPĂ
STRUCTURA MICROFIZICĂ

1. Nori constituiţi din picături de apă (şi picături de apă suprarăcită): Stratus,
Stratocumulus, Cumulus humilis, Altocumulus-vara;

2. Nori constituiţi din cristale de gheaţă: Cirrus, Cirrostratus, Cirrocumulus,


Altostratus (iarna), parte superioară a norilor Altocumulus, Nimbostratus,
Cumulonimbus;

3. Nori micşti (picături de apă suprarăcită şi cristale de gheaţă): Altostratus,


Nimbostratus, Cumulonimbus.
CLASIFICAREA NORILOR DUPĂ PROCESELE CARE
CONDUC LA FORMAREA LOR
1. Nori ondulaţi -formaţi în urma turbulenţei atmosferice – mişcări ondulatorii ce
se produc în straturile de aer cu stabilitate atmosferică mare (inversiuni,
izotermii); (la limita de separaţie între doi curenţi de aer cu proprietăţi
diferite iau naştere mişcări ondulatorii – mişcările ascendente det. Formarea
norilor iar mişc cdescendente det destrămarea lor) – Sc, Ac, St;
2. Nori orografici – nori formaţi în urma ascensiunii orografice a aerului pe
pantele montane expuse vântului sau în urma traversării de către o masă de
aer a unui obstacol orografic major – Cu, Cb, Ac lent, Sc lent;
3. Nori convectivi – nori formaţi în urma convecţiei termice, cu o evoluţie diurnă
caracteristică (Cu humilis, de timp frumos, Cu cong, Cb)
4. Nori frontali – se formează în urma ascensiunii aerului cald deasupra aerului
rece în zonele frontale; se formează sisteme nororase specifice frontului cald,
rece, oclus;
5. Nori formaţi în urma convergenţei atmosferice – zonele depresionare sau zonele
talvegurilor depresionare permit convergenţa curenţilor de aer în plan
orizontal, ascendenţă în plan vertical, urmată de condensarea vaporilor de
apă şi formarea norilor (Cu, Cb)
CLASIFICAREA NORILOR
DUPĂ ÎNĂLŢIME - GENURI

NORII

SUPERIORI MIJLOCII INFERIORI

CIRRUS ALTOCUMULUS STRATOCUMULUS


(CI) (AC) (SC)

CIRROCUMULUS ALTOSTRATUS* STRATUS


(CC) (AS) (ST)

CIRROSTRATUS NIMBOSTRATUS* CUMULUS*


(CS) (NS) (CU)

CUMULONIMBUS*
(CB)
CIRRUS - Ci

Aspect: Nori separaţi sau în benzi înguste, în formă de filamente


albe; au aspect fibros cu strălucire mătăsoasă;
Înălţime: 5 (6) – (12)13 km;
Alcătuire: cristale de gheaţă.
CIRROCUMULUS -Cc

Banc, pânză sau strat subţire de nori albi, constituiţi din elemente foarte
mici în formă de granule, riduri sau blană de miel, situate toate la
acelaşi nivel; nu au umbre proprii;
Plafon: 5 – 13 km;
Alcătuire: cristale de gheaţă;
Fenomene: turbulenţă slabă – Cc cast.
CIRROSTRATUS - Cs

Aspect: văl noros transparent şi albicios, cu aspect fibros, rar neted, care
acoperă în întregime sau parţial cerul; halo.
Plafon: 5 (6) – (12)13 km;
Alcătuire: cristale de gheaţă;
Fenomene: halo.
ALTOCUMULUS - Ac

Aspect: banc, pânză sau strat de nori albi sau cenuşii (alb-cenuşii) constituiţi
din rulouri, dale sau lamele cu aspect parţial fibros sau difuz; se deosebesc de
norii Cc prin nuanţele lor cenuşii;
Plafon: 2 – (6)7 km;
Alcătuire: cristale de gheaţă şi picături de apă;
Fenomene: turbulenţă: slabă-moderată; givraj: slab-moderat,
posibil intens în Ac Cast; virga; gloria
ALTOSTRATUS - As

Aspect: pânză sau strat, cenuşiu sau albăstrui cu aspect striat, fibros sau
uniform, care acoperă în întregime sau parţial cerul; Soarele se zăreşte ca
printr-o sticlă mată; diferenţa faţă de Cs. este lipsa halo-ului, şi dispariţia
umbrelor obiectelor de pe sol;
Plafon: 2 – 7 km;
Alcătuire: cristale de gheaţă şi picături de apă;
Fenomene: turbulenţă: slabă-moderată; givraj: slab-moderat.
NIMBOSTRATUS - Ns

Aspect: pătură noroasă cenuşie, adesea întunecată, al cărei aspect devine difuz
datorită căderilor de ploaie sau ninsoare. Este suficient de gros pentru a masca
Soarele. Se deosebesc de As prin plafonul mai coborât şi culoarea mult mai
închisă;
Plafon: câteva sute de m (uneori căteva zeci de m), limita superioară între 2 – 7
km;
Alcătuire: picături de apă dar şi cristale de gheaţă în partea superioară;
Vizibilitate: slabă
Fenomene: turbulenţă: moderată-puternică; givraj: moderat-puternic; sub nori
precipitaţii cu caracter continuu
STRATOCUMULUS - Sc
Banc, pânză sau strat de nori cenuşii sau albicioşi, care prezintă părţi
întunecate, constituiţi din elemente în formă de dale, plăci sau rulouri, unite
între ele, cu aspect fibros. Se deosebesc de Ac. prin înălţime şi dimensiuni;
Plafon: 500-1500 m (cel
mult 2000 m);
Alcătuire: picături de apă (rar cristale de gheaţă sau fulgi de zăpadă);
Vizibilitate: slabă la moderată
Fenomene: turbulenţă: slabă-
moderată; givraj: slab-moderat, rar puternic; virga la temp negative;
STRATUS - St

Strat noros, în general cenuşiu, cu baza destul de uniformă;


Plafon: câteva zeci de m până 500-600 m;
Alcătuire: picături de apă, rar particule de gheaţă;
Vizibilitate: slabă la moderată;
Fenomene: turbulenţă: slabă; givraj: ocazional slab-
moderat; burniţă, zăpadă grăunţoasă sau ace de gheaţă;
CUMULUS - Cu
Aspect: nori separaţi, în general denşi, şi cu contururi bine delimitate, care se
dezvoltă vertical sub formă de domuri sau turnuri;
Plafon: 600-1500 m;
Alcătuire: picături de apă dar şi cristale de gheaţă în partea superioară;
Vizibilitate: slabă
Fenomene: turbulenţă: moderată-puternică; givraj: moderat-puternic;

Cu humilis – nor Cu care are lăţimea Cu mediocris nor Cu cu dezvoltare


este mai mare decât înălţimea. verticală moderată; lăţimea este egală
cu înălţimea.
CUMULUS CONGESTUS – Cu Cong

Aspect: nor Cu puternic dezvoltat cu extindere verticală mare; în faza de


trecere la Cb dau precipitaţii;
Plafon: 300-1500 m, uneori până la 2 km;

Alcătuire: picături de apă; picături suprarăcite dasupra izotermei de 0 ºC şi


cristale de gheaţă în partea superioară;
Vizibilitate: slabă;
Fenomene: turbulenţă:
moderată-puternică; givraj:
moderat-puternic.
CUMULONINBUS CALVUS
CUMULONINBUS CAPPILATUS INCUS
Aspect: nor puternic dezvoltat cu
extindere verticală mare, până la 3-5
km în faza Calvus şi până la 14-15 km
în faza Capillatus;

Plafon: 300-600 (uneori mai jos) până la


1500 m (uneori până la 2 km);

Alcătuire: picături de apă; picături


suprarăcite dasupra izotermei de 0ºC
Vizibilitate: foarte slabă-slabă;
Fenomene: turbulenţă:
şi cristale de gheaţă în partea
superioară;
puternică-foarte puternică; givraj:
puternic- foarte puternic; averse
însoţite de fen orajoase şi vânt în
rafale (vijelii).
SPECII DE NORI
Subdiviziuni ale genurilor de nori, stabilite în funcţie de: forma norilor (bancuri,
văluri, pânze, straturi), dimenisuni (extinderea elementelor constitutive, extinderea
verticală), structura internă, procesele fizice care determină formarea lor.

Calvus; Capillatus; Congestus; Fibratus; Floccus; Fractus; Humilis;


Lenticularis; Mediocris; Nebulosus; Spissatus; Stratiformis; Uncinus.

VARIETĂŢI DE NORI
Subdiviziuni ale genurilor şi speciilor de nori, stabilite în funcţie de: transparenţa
lor şi aranjamentul elementelor macroscopice.

Duplicatus, Intortus; Lacunosus; Undulatus; Vertebratus;


Radiatus; Opacus; Perlucidus; Translucidus
Ac flo ra
Ac str tr pe la
Sc str op ma
Cu med ra
Cb cal vir