Sunteți pe pagina 1din 6

OPERAȚII ÎN EXCEL ASUPRA

STRUCTURII UNUI TABEL ȘI A


FOILOR DE CALCUL.
INTRODUCERE

MICROSOFT EXCEL este un program de calcul tabelar. Astăzi este cel mai utilizat 
software pentru calcul tabelar.
Excel aparține grupei de programe Microsoft Office și este disponibil atât pentru 
Microsoft Windows, cât și pentru Mac OS. Actuala versiune disponibilă este Microsoft
Excel 365 — pentru Windows — și Microsoft Excel 2016 — pentru Mac OS
Extensia principala a software-ului este „.xlsx“, fiind folosită înca de la versiunea Office
2007.
Excel permite anumite operații asupra tabelelor și foilor de calcul. (wikipedia.org)
Excel este un program care poate calcula operații complexe, precum înmultiri, împarțiri, dobânzi etc. prin inter-
mediul anumitor funcții, specifice fiecărei operații. Cele mai comune funcții sunt cele care fac calcule simple,
precum:
• IF-execută o anumită operație, dacă este îndeplinită o anumită condiție;
• SUM-calculează sume simple;
• AVERAGE-calculează media aritmetică a două sau mai multe numere;
• MIN și MAX-calculează minimul respectiv maximul dintre două sau mai multe numere;
• DATE-afișează data curentă;
• FACT-returnează factorialul unui număr citit de la tastatură;
• PRODUCT-returnează produsul a două sau mai multe numere;
• INT-returnează partea întreagă a unui număr.
Insă, desigur, ca în orice program specializat, există si funcții complexe, care fac operații complicate, precum:
• POWER-calculează un număr ridicat la o anumită putere;
• SIN și COS-calculează sinusul respectiv cosinusul unui unghi;
• LOG și LOG10-calculează logaritmul unui numar într-o bază specificată, respectiv în baza 10.
• RATE-returnează dobânda pe o perioadă a unui împrumut sau investiție;
• COLUMN și ROW-returnează numărul coloanei, respectiv rândului al unei anumite referințe;
• HYPERLINK-creează un shortcut care duce către un alt document sau către un site de pe internet.
Deasemenea foaia de calcul din Microsoft Excel poate fi structurată în multe moduri, prin mai multe
instrumente.
Foaia de calcul poate fi orientată Portret sau Peisaj, poate fi redimensionată, i se pot mări sau micșora
marginile, i se pot adăuga teme, toate prin intermediul meniului Page Layout.
În meniul Home se poate edita fontul textului, mărimea acestuia, culoarea, alinierea. Se poate edita, tot în
meniul Home culoarea, stilul, mărimea, si marginile celulei. Deasemenea prin optiunea Merge and Centre se pot
uni două sau mai multe celule, iar prin opțiunea Wrap Text, înalțimea celulei se poate mări, dacă textul depășește
lungimea inițială a celulei.
Totodată, în foile de calcul, prin intermediul meniului Insert se pot introduce tabele, grafice de foarte multe
tipuri, hyperlink-uri, imagini etc.
CONCLUZII

În concluzie, Microsoft Excel este unul din cele mai bune programe de calcul tabelar,
care poate face operații complexe prin intermediul functiilor de orice tip. Cei mai mulți se
rezumă la a tasta niște valori în niște celule și a le scoate la imprimantă, entuziasmându-se
că arată frumos în acel tabel implicit. Excel este însă pentru mai mult decât atât, iar cea mai
importantă componentă a sa ține de exploatarea formulelor. Chiar și dacă te rezumi doar la
formule matematice, mecanismul este unul surprinzător de prietenos și este suficient să-ți
asumi câteva cunoștințe de bază pentru a profita de el.
BIBLIOGRAFIE

• https://playtech.ro/2019/cum-folosesti-formule-in-excel/
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel