Sunteți pe pagina 1din 67

Programe de calcul utilizate

in sistemele de alimentare
cu apa si canalizare

c1 1
Organizare

14 săptămâni
1 ora curs
2 ore aplicaţii

c1 2
Organizare

Finalizare cu predare şi susţinere în


săptămâna 13 a aplicaţiei.

c1 3
Schema unui sistem de alimentare cu apa si canalizare

c1 4
Introducere
Dezvoltarea retelelor de conducte, importanta si raspandirea acestora au condus la
perfectionarea metodelor de calcul, motiv pentru care astazi exista o serie intreaga
de programe automate de calcul cu ajutorul carora pot fi rezolvate aproape orice
problema de calcul si optimizare.

De fapt preocupările sunt mult mai vechi dacă ne gândim că rudimente de reţele au
existat şi în antichitate sau ca prima conductă de fontă a fost construită în secolul al
17-lea la Versailles, în Franţa, şi ea funcţionează şi astăzi. Putem spune că
transportul lichidelor prin conducte a constituit, într-o mare măsură, motorul
dezvoltării hidraulicii.

Reţelele hidraulice cu conducte sub presiune sunt lucrări larg răspândite în diferite
domenii ca: distribuţia apei în localităţi, termoficare, instalaţii de protecţie contra
incendiilor, irigaţii, instalaţii interioare, instalaţii uzinale, colectarea apelor uzate şi
altele.

5
Procesul modelarii retelelor

c1 6
Retele de conducte
 Retele de  Retele de  Retele de
conducte conducte conducte
ramificate inelare mixte

c1 7
Reţea de distribuţie cu rezervor de trecere

Modul de
funcţionare
REŢELE DE DISTRIBUŢIE ALE SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU APĂ

Clasificarea reţelelor

Reţea de distribuţie cu rezervor de capăt

Modul de
funcţionare
REŢELE DE DISTRIBUŢIE ALE SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU APĂ

Clasificarea reţelelor

Reţea de distribuţie cu rezervor în poziţie intermediară

Modul de
funcţionare
Modele matematice de calcul

 Legile fizice care modelează funcţionarea reţelelor:

 Ecuatii de conservare la noduri (continuitate)

Q  q  0
jC
ij i

 Ecuatii ale energiilor pe tronsoane simple (Bernoulli cu pierderi de


sarcina)

H  H  M Q  Q
i j ij ij ij

 Ecuatii ale energiilor cu pompe pe tronson (Bernoulli cu


pierderi de sarcina si pompe)

H  H  H  M Q
i j ij
2

ij

c1 11
Legea energiilor

cota geodezică
z
p înălţimea
ρg piezometrică
cotă
Hp piezometrică

αV 2 termenul
2g cinetic
energia
H specifică
totală
Pierdere de
hr sarcină totală
Relatii utilizate pentru calculul pierderilor de sarcina

c1 13
Relatii utilizate pentru calculul pierderilor de sarcina

c1 14
Relatii utilizate pentru calculul pierderilor de sarcina

c1 15
Relatii utilizate pentru calculul pierderilor de sarcina

c1 16
Debitele de dimensionare pentru un

sistem de alimentare cu apa

Captare ST Aductiune Rezervor


C R Retea de distributie
SPI SPII Ad SPIII SPIV
SPV

QI = Qs zi max QIId = Qs o max + Qii

QIIv = Qs o max + Qie

c1 17
Elemente componente modele numerice de calcul

 Elementele unui model numeric de calcul pentru retele de distributie:

 noduri
 tronsoane conducte
 rezervoare
 statii de pompare
 armaturi (vane, clapeti, hidranti,etc)
 Elementele unui model numeric de calcul pentru retele de canalizare:

 noduri (camine de vizitare)


 tronsoane colectoare
 statii de pompare ape uzate
 conducte sub presiune
 bazine de retentie
 deversoare

c1 18
Programe de calcul pentru retele de distributie a apei

Program SCOP Simulare WQA GUI GIS


“Simulare si modelare sisteme de conducte X X X GIS linkable
AquaNet sub presiune”
“Simularea si verificarea curgerii fluidelor in X - X -
Archimede retele de distributie sub presiune in regim
stationar

Branch / “Costuri reduse de proiectare si calculul - - - -


retelelor de distributie ramificate / inelare”
Loop
“Calcul hidraulic pentru conducte de X - X GIS linkable
Cross alimentare cu apa”
“Simularea hiraulica pe perioada extinsa si X X X -
Epanet comportarea calitatii apei in retelele sub
presiune”
“Sistem modular pentru managementul X - X GIS module DB
Eraclito fluidelor in retele sub presiune si sisteme de module
canale deschise”

H2Onet/ “Analiza, proiectare si optimizare distributia X X X DB-driven GIS-


apei” enabled
H2Omap
“Proiectare & optimizare retele de conducte - - X -
Helix delta-Q pentru fluide compresibile si incompresibile”
“Modelare distributie apa – (EPANET X X X DB-linked GIS-
Mike Net based)” enabled
“Analiza si proiectarea sistemelor de X X - Exp – Imp DB
Netis distributie periodica a apei”

c1 19
Programe de calcul pentru retele de distributie a apei
Program SCOP Simulare WQA GUI GIS
“Optimizarea proiectarii sistemelor de distributie - - - -
OptiDesigner a apei” (EPANET based)
“Soft de modelare hidraulica pentru sisteme de X X X GIS-enabled
Pipe2000 conducte simple sau complexe”
“Soft de modelare hidraulica pentru calcul X X X -
RET&LOB retelelor hidraulice sub presiune”
“Simulare si analiza retele de distributie” X X Exp – Imp
Stanet GIS/DB

“Program de calcul pentru analiza si proiectarea X X X Exp – Imp GIS


Wadiso SA sistemelor de distributie apa potabila”
“Analiza completa si proiectarea distributiei X X GIS integrated
WaterCAD / apei”
WaterGEMS
"Oferă capacități analitice excepționale pentru X X X Exp – Imp
SynerGEE modelatori cu responsabilități de planificare, GIS/DB
Water inginerie, operațiuni sau calitatea apei "
"Solutie software care integreaza planificarea X X X Exp – Imp
InfoWorks activitatilor de mentenanta cu modelarea GIS/DB
WS retelelor de distributie a apei"
"Modelarea retelelor sub presiune (hydraulic X X X -
Piccolo and water quality)"

SARA "Software pentru modelarea distributiei apei " X - X -

"Sistem computerizat pentru analiza si - - - -


SCADRED proiectarea retelelor de distributie a apei"

c1 20
Etapele simularii hidraulice a retelelor

 definirea configuratiei retelelor din punct de vedere al elementelor fizice ( jonctiuni,


diametre, tip material, pierderi de sarcina, cote geodezice, debite in noduri, tipuri de
consumatori, coordonate X, Y pentru reprezentare grafica, etc)

 calcul debitelor (pentru retele nou proiectate) si alocarea consumurilor (pentru retele
existente) in nodurile retelei

 intocmirea modelelor numerice de calcul pe baza datelor obtinute de la beneficiar

 efectuarea calculelor hidraulice preliminarii pe modelul numeric realizat, cu scopul de a


determina diametrele conductelor, cotele piezometrice, debitele pe tronsoane – optimizarea
diametrelor conductelor (pentru retele noi) sau calibrarea calibrarea modelului numeric
intocmit (pentru retele existente) pe baza datelor obtinute din masuratori de debite si presiuni

 intocmirea unor noi modele numerice de calcul pe baza rezultatelor obtinute din modelul
numeric optimizat

 simularea functionarii retelei de distributie pentru diverse scenarii de exploatare folosind


noul modelul numeric de calcul optimizat

 interpretarea rezultatelor/parametrilor de exploatare a retelei (debite, viteze, presiuni, cote


piezometrice, influenta surselor)

c1 21
Programul EPANET

Versiune program: EPANET Version 2.0


Mod de distribuţie: Free web download
(http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wswrd/epanet.html)
Sistem de operare: MS-Windows (95, 98 NT, 2000, XP)
Hardware: • Procesor: PC 486
• Harddisck: 2 Megabytes
• RAM: 16 Megabytes
Relaţii de calcul: Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, Coolebrook-White,
Chezy-Manning
Capacitate model de calcul: Numar nelimitat de noduri, conducte, vane, pompe, rezervoare
Date de intrare: Fişiere txt
Date de ieşire (rezultate): Formă grafică, fişiere txt
Limba: Engleză

c1 22
Programul KYPIPE

Versiune program: PIPE 2000 , version 1.2


Mod de distribuţie: Comercial, Evaluare web download (http:\\www.kypipe.com)
Sistem de operare: MS-Windows (95, 98 NT, 2000)
Hardware: • Procesor: minimum PENTIUM
• Harddisck: 20 Megabytes
• RAM: 128 Megabytes
• Monitor: VGA, 15”
Relaţii de calcul: Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, Manning
Capacitate model de calcul: Maxim 2000 conducte
Date de intrare: Fişiere txt, Autocad, GIS, Excel, ASCI
Date de ieşire (rezultate): Fişiere txt, Autocad, GIS, Excel, ASCI
Limba: Engleză

 KYCAD
MODULE
 KYDATA
KYPIPE
 KY-AIMS

c1 23
Programul PICCOLO
Versiune program: PICCOLO 4.0
Mod de distribuţie: Comercial, Evaluare web download( http:\\www.safege.fr)
Sistem de operare: MS-Windows (95, 98 NT, 2000)
Hardware: • Procesor: minimum PENTIUM
• Harddisck: 20 Megabytes
• RAM: 128 Megabytes
• Monitor: VGA, 15”
Relaţii de calcul: Hazen-Williams, Darcy-Weisbach
Capacitate model de calcul: Maxim 60000 conducte
Date de intrare: Fişiere ASCI, DXF, GIF
Date de ieşire (rezultate): Fişiere ASCI, DXF, WMF
Limba: Franceza
 Modulul de calitate a apei
 Modulul pentru calculul costurilor de exploatare
MODULE
 Modulul de dimensionare
OPTIONALE
 Modulul pentru calculul loviturii de berbec
 Modulul pentru reprezentare grafica

c1 24
Pachetul de programe RET&LOB

Versiune program: RET&LOB 2001


Mod de distribuţie: Carte şi CD
Sistem de operare: Windows (95, 98 NT, 2000, XP)
Hardware: • Procesor: PC 486
• Harddisck: 10 Megabytes
• RAM: 16 Megabytes
Metoda de calcul: Metoda ciclurilor
Relaţii de calcul: Coolebrook-White
Capacitate model de calcul: 3000 noduri, 3500 conducte, 200 rezervoare, 200
staţii de pompare
Date de intrare: Fişiere ASCI
Date de ieşire (rezultate): Forma grafică, fişiere *.txt
Limba: Română

c1 25
Pachetul de programe RET&LOB

c1 26
Ce este EPANET?
EPANET este un program care permite modelarea distributiei apei in retele de
conducte sub presiune.
EPANET efectuează atât calculul de verificare hidraulică al acestor rețele de
conducte, cât și calculul evoluției calității apei în rețea
EPANET este setat implicit pentru vehicularea apei reci prin rețea, însă
permite alegerea unui alt lichid
EPANET permite modelarea oricărui tip de rețea hidraulică sub presiune
(ramificată, inelară, sau mixtă), de orice mărime
EPANET urmareşte debitul pe fiecare conductă, presiunea în fiecare nod,
cantitatea de apă în fiecare rezervor şi concentraţiile chimice pe intreaga
suprafaţă a reţelei, pe tot parcursul unei simulari fiind incluşi o multitudine de
paşi de timp
EPANET este proiectat să fie un instrument de cercetare pentru corectarea
neinţelegerilor cu privire la mişcarea apei în reţeaua de distribuţie. Poate fi
folosit pentru diferite aplicaţii în analiză sistemelor de distribuţie. Calibrarea
unui sistem hidraulic, proiectarea unei retele de distributie, calculul si
dimensionarea unui front de captare reprezinta aplicatii ce pot fi rezolvate cu
ajutorul Epanet.
Ce este EPANET?

• este free software  utilizatorii au libertatea de a-l descărca, copia, utiliza și


distribui;
• este pus la dispoziția utilizatorilor sub formă compilată, care rulează sub
Windows;
• are o interfață grafică cu utilizatorul (Graphical User Interface) simplu de folosit;
• este open source  codul sursă, cu toate funcțiile aferente calculului numeric,
este disponibil în limbaj C (în arhiva epanet2.zip), si limbaj Borland Delphi (în
arhiva epanet2w.zip),care cuprinde interfata grafica cu utilizatorul
• necesită resurse hardware modeste
• este pus la dispoziția utilizatorilor un manual de utilizare în format pdf [34],
manual de 200 pagini în limba engleză, bine conceput
• este pusă la dispoziția utilizatorilor experimentați o librărie de funcții (Dynamic
Link Library  DLL), în cadrul EPANET Programmer's Toolkit, ce permite
programatorilor să își personalizeze EPANET după necesitățile proprii,
adăugând capabilități de analiză bazate pe: proiectarea asistată de calculator
(CAD), sistemul informațional geografic (GIS) și pachete de baze de date
Capabilitatea software-ului EPANET

În EPANET sunt luate în considerare două categorii de componente ale rețelei de conducte:

componente ”concrete”
• noduri (Nodes),
• legături (Links) .

componente ”abstracte”:
• curbe de funcționare (Curves),
• grafice/tipare de variație în timp (Patterns)
• controlul funcționarii rețelei (Controls), care pot implementa algoritmul de
funcționare al nodurilor și legăturilor prin structuri de control, mai exact prin
atribuirea directă a unor valori anumitor parametri din rețea sau prin structuri
alternative de tip if-then (Simple Controls)  denumite reguli simple, sau prin
structuri alternative de tip if-then-else (Rule-Based Controls)  denumite reguli
compuse.
Capabilitatea software-ului EPANET

Prin interfața grafică cu utilizatorul, EPANET oferă un mediu integrat pentru:

preprocesare  prin intermediul unui editor al rețelei, care permite desenarea


schemei/hărții rețelei hidraulice, editarea proprietăților componentelor rețelei
(introducerea/modificarea datelor), introducerea diferitelor curbe de funcționare sau
grafice/tipare de variație în timp a parametrilor, precum și setarea opțiunilor de
analiză și control;

rularea simulărilor  prin activarea butoanelor Run sau Run Analysis;

postprocesare  vizualizarea rezultatelor și salvarea acestora.


Capabilitatea software-ului EPANET

După rulare (deci după soluționarea sistemului de ecuații neliniare care descrie funcționarea
rețelei hidraulice), pentru fiecare pas de timp, EPANET furnizează:
• în fiecare nod (joncțiune/ bazin/ rezervor)  debitul consumat; cota piezometrică;
presiunea și parametrul de calitate analizat (concentrația
dezinfectantului/poluantului, sau vârsta apei);
• pentru fiecare conductă  debitul tranzitat; viteza apei; pierderea de sarcină
hidraulică uniform distribuită raportată la unitatea de lungime a conductei;
coeficientul de pierdere de sarcină hidraulică uniform distribuită (friction factor); rata
de reacție și parametrul de calitate analizat (concentrația
dezinfectantului/poluantului, sau vârsta apei);
• pentru fiecare pompă  debitul pompat și înălțimea de pompare în punctul de
funcționare energetică;
• pentru fiecare vană  debitul tranzitat; viteza apei; pierderea de sarcină hidraulică; alți
parametri disponibili în funcție de tipul vanei și parametrul de calitate analizat
Capabilitatea software-ului EPANET

EPANET permite postprocesarea datelor calculate, prin:


• hărți ale rețelei, colorate codificat (în funcție de preferințele utilizatorului), cu
indicarea sensurilor de curgere a apei;
• afișarea valorilor parametrilor calculați pe legăturile și în nodurile rețelei,
colorate codificat (în funcție de preferințele utilizatorului) pe diferite intervale de
variație specificate în legende;
• diferite tipuri de grafice de variație aferente parametrilor calculați;
• tabele cu valorile parametrilor introduși inițial și/sau calculați;
• raport energetic (Energy Report) care conține randamentul și puterea fiecărei
pompe, respectiv energia consumată pentru pompare pe perioada de timp
analizată și costul aferent; un raport de calibrare (Calibration Report); un
raport de calitate (Reaction Report) atașat analizei de calitate a lichidului
vehiculat; respectiv un raport general (Full Report) aferent întregii simulări
numerice
Interfata grafica - EPANET
Menu de lucru - EPANET
Pasi de lucru - EPANET

La utilizarea EPANET pentru modelarea unui sistem de distribuţie a apei, trebuie


urmaţi câţiva paşi importanţi:

1. setarea în prelabil a opțiunilor de calcul hidraulic;

2. desenarea schemei/hărții reţelei

3. editarea proprietăţilor componentelor rețelei și introducerea/modificarea


datelor;

4. setarea opţiunilor de analiză temporală, energetică şi/sau de


calitate/reacție;

5. rularea calculului hidraulic și de analiză a calității a apei (dacă aceasta


din urmă face obiectul studiului);

6. vizualizarea rezultatelor simulării numerice;


Setari initiale - EPANET

sistemul metric de unități de măsură


Setari initiale - EPANET

Setarea formulei pentru calculul pierderilor de sarcină hidraulică uniform


distibuite (Headloss Formula în Hydraulics Options)
Simboluri grafice - EPANET

Bara de instrumente cu simbolurile grafice ale componentelor rețelei


Editor de proprietati pentru noduri - EPANET
Editor de proprietati pentru bazine - EPANET
Editor de proprietati pentru rezervoare - EPANET
Editor de proprietati pentru conducte - EPANET
Editor de proprietati pentru pompe - EPANET
Editor de proprietati pentru vane - EPANET
Curbele de functionare - EPANET

4 tipuri de curbe de funcționare (Curve Type)


• curba de capacitate (Volume Curve)
• curba caracteristică energetică a pompei (Pump Curve)
• curba caracteristică de randament a pompei (Efficiency Curve)
• curba de pierdere de sarcină hidraulică în funcție de debit (Headloss Curve)
Curbele de functionare - EPANET
Curbele /tiparele de variatie in timp - EPANET

In EPANET pot fi create curbe/tipare de variație în timp pentru: debitele consumate în


joncțiuni  Demand Pattern; cotele piezometrice în bazine  Head Pattern; turația
pompelor  (Speed) Pattern; costul energiei  Price Pattern, sursa de contaminant din
joncțiune sau din rezervor (Source Quality) Time Pattern.
Coeficienti de variatie orara a debitului consumat functie de marimea localitatii

Ora Sat Oraș mic Oraș mediu Oraș mare Ora Sat Oraș mic Oraș mediu Oraș mare

0-1 0.24 0.48 0.36 0.62 12-13 2.40 2.28 1.32 1.25
1-2 0.12 0.36 0.36 0.58 13-14 2.16 2.40 1.32 1.22
2-3 0.12 0.24 0.36 0.53 14-15 0.36 2.04 1.32 1.18
3-4 0.12 0.12 0.36 0.50 15-16 0.36 1.20 1.44 1.08
4-5 0.12 0.12 0.48 0.53 16-17 0.48 0.84 1.32 1.01
5-6 1.56 0.36 0.72 1.01 17-18 0.48 0.72 1.44 1.13
6-7 2.88 0.60 1.08 1.27 18-19 0.72 1.20 1.32 1.20
7-8 2.04 0.72 1.32 1.37 19-20 1.32 1.92 1.20 1.20
8-9 0.84 0.84 1.44 1.34 20-21 2.16 1.44 0.96 1.01
9-10 0.72 0.96 1.32 1.30 21-22 2.04 0.96 0.72 0.79
10-11 0.72 1.20 1.44 1.27 22-23 0.72 0.72 0.48 0.70
11-12 1.08 1.68 1.44 1.27 23-24 0.24 0.60 0.48 0.65
Comenzi pentru controlul functionarii retelei - EPANET

Prin controlul funcționării rețelei se înțelege:

• modificarea stării legăturilor;


• modificarea nivelului apei în funcție de timp în rezervoare;
• modificarea parametrului de control al vanelor în funcție de timp (a valorilor
precizate în câmpul Setting al vanelor);
• modificarea valorii unui anumit parametru obținut în rețea;
• stabilirea unor condiții de presiune în anumite puncte din rețea, care determină
pornirea/oprirea pompelor, sau modificarea turației acestora.
Comenzi pentru controlul functionarii retelei - EPANET

Regulile simple (Simple Controls) pot schimba starea sau setarea unei legături sau unui nod,
precum: nivelul apei din rezervor; durata unei simulări; ora de start a ceasului. Aceste reguli
sunt prezentate într-una din următoarele forme:
LINK linkID stare IF NODE nodeID ABOVE valoare
LINK linkID stare IF NODE nodeID BELOW valoare
LINK linkID stare AT TIME timp
LINK linkID stare AT CLOCKTIME timp_ceas AM/PM

 Exemple de reguli simple


link 2 closed if node 3 above 5
(legătura 2 închisă dacă în rezervorul 3 cota piezometrică depășește 5 m);
link 1 open if node 17 below 20
(legătura 1 deschisă dacă în joncțiunea 17 înălțimea dată de presiunea relativă < 20 m);
link 4 0.95 at time 6
(pompa 4 funcționează cu raportul turațiilor egal cu 0.95  adică cu 95% din turația nominală, la al 6-lea
moment de timp al modelării/simulării);
link 6 open at clocktime 8 am
link 6 closed at clocktime 9 pm
(legătura 6 deschisă dimineața, la ora 8 am și apoi închisă seara, la ora 9 pm).
Comenzi pentru controlul functionarii retelei - EPANET

Regulile compuse (Rule-Based Controls) permit schimbarea statutului şi a setărilor


componentelor rețelei, în funcție de diferite condiţii complexe ce pot apărea pe durata
modelării.
RULE ruleID
IF condiție_1 AND condiție_2 OR condiție_3
THEN acțiune_1 AND acțiune_2 OR acțiune_3
ELSE acțiune_4 AND acțiune_5 OR acțiune_6

unde ruleID este numărul de identificare al regulii. O condiție are următorul format:
• obiect ID atribut relație valoare

O acțiune are următorul format:


obiect ID STATUS IS valoare
obiect ID SETTING IS valoare
unde
• obiect = componentă a rețelei, desemnată printr-unul din următoarele cuvinte cheie:
link, pipe, pump sau valve;
• ID = ID-ul obiectului (componentei rețelei);
• valoare = starea (status)  deschisă open, sau închisă closed; pentru setting  speed
(raportul turațiilor pentru pompe), sau parametrul de control al funcționării vanelor
Exemplu simularea functionarii unei statii de pompare

rule 1 rule 3
if junction 2 pressure < 50 if junction 2 pressure > 55
and pump 2 status is open and pump 2 status is open
and pump 3 status is closed and pump 3 status is closed
then pump 3 status is open then pump 2 status is closed
   
rule 2 rule 4
if junction 2 pressure < 50 if junction 2 pressure > 55
and pump 2 status is closed and pump 2 status is open
and pump 3 status is closed and pump 3 status is open
then pump 2 status is open then pump 3 status is closed
   
Dacă presiunea în joncțiunea 2 scade sub 50 Dacă presiunea în joncțiunea 2 depășește 55
m.c.a., cele două reguli vor deschide: m.c.a., cele două reguli vor închide:
Pompa 2  dacă ambele pompe sunt inițial Pompa 3  dacă ambele pompe erau inițial
închise; deschise;
Pompa 3  dacă inițial Pompa 2 era deschisă Pompa 2  dacă Pompa 3 era inițial închisă
Editoare de optiuni de analiza
Editorul de Opțiuni de calcul hidraulic (Hydraulic Options)
Editoare de optiuni de analiza
Editorul de Opțiuni de analiză aferente calității apei (Quality Options)
accesabil pe calea Browser/ Data/ Options/ Quality,
Editoare de optiuni de analiza
Editorul de Opțiuni de analiză aferente calității apei (Quality Options)
accesabil pe calea Browser/ Data/ Options/ Reactions
Editoare de optiuni de analiza
Editorul de Opțiuni de analiză temporală (Times Options)
Pentru a implementa un grafic/tipar de variație în timp (Pattern) în calculul hidraulic și de
analiză a calității apei, trebuie selectate anumite opțiuni de calcul temporal, pe următoarea
cale: Browser/ Data/ Options/ Times, unde se face click pe Edit și se deschide tabelul Times
Options
Editoare de optiuni de analiza

Editorul de Opțiuni de analiză energetică (Energy Options)

Tabelul corespunzător opțiunilor de analiză energetică (Energy Options), accesabil pe calea


Browser/ Data/ Options/ Energy
Vizualizarea fisierelor grafice in EPANET

Pentru a reprezenta grafic variația în timp a unui parametru hidraulic într-un nod sau în mai
multe noduri, respectiv pe una sau pe mai multe legături
Etape de parcurs pentru realizarea modelului hidraulic al retelei
de distributie
Configurare retea de distributie
Numerotare noduri - retea de distributie
Numerotare conducte - retea de distributie
Numerotare conducte - retea de distributie

Date pentru nodurile retelei Date pentru conductele retelei


ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness
ID Elev Demand Pattern
[m] [mm] [mm]
[m] [l/s]
1 16 2 493 150 1
2 332 1.5 1
2 2 3 386 100 1
3 331 1.8 1
3 3 4 300 75 1
4 331 0.38 1
4 4 5 434 75 1
5 330 0.38 1
5 5 6 600 75 1
6 330 0.45 1
6 6 7 938 75 1
7 330.2 0.45 1
7 7 8 680 63 1
8 330 0.75 1
8 8 9 328 75 1
9 330 0.75 1
9 9 10 248 90 1
10 330.1 0.75 1
10 11 10 660 100 1
11 332 0.75 1
11 16 11 1412 100 1
12 331 1.5 1
12 11 12 500 75 1
13 331.5 1.8 1
13 9 12 602 63 1
14 331 1.8 1
14 13 12 960 75 1
15 331 1.95 1
15 13 2 356 75 1
16 333 0
16 13 14 438 75 1
17 3 14 328 75 1
18 14 6 468 63 1
19 14 15 784 75 1
20 7 15 328 63 1
21 8 15 662 63 1
22 12 15 520 75 1
Model hidraulic construit in EPANET
Rezultate calcule hidraulice in EPANET
Rezultate pentru nodurile retelei Rezultate pentru arterele retelei
Elevation Demand Head Pressure Length Diameter Roughness Flow Velocity Friction Factor
Node ID Link ID
m LPS m mCA m mm mm LPS m/s
Pipe 1
Junc 2
493 150 1 10.73 0.61 0.034
332.00 1.50 360.87 28.87
Pipe 2
Junc 3 386 100 1 5.76 0.73 0.039
331.00 1.80 356.74 25.74 Pipe 3
Junc 4 300 75 1 1.62 0.37 0.044
331.00 0.38 355.52 24.52 Pipe 4
Junc 5 434 75 1 1.24 0.28 0.045
330.00 0.38 354.48 24.48 Pipe 5
Junc 6 600 75 1 0.86 0.19 0.046
330.00 0.45 353.77 23.77 Pipe 6
938 75 1 0.76 0.17 0.046
Junc 7
Pipe 7
330.20 0.45 352.90 22.70
680 63 1 0.11 0.04 0.03
Junc 8 Pipe 8
330.00 0.75 352.88 22.88 328 75 1 -0.77 0.17 0.046
Junc 9 Pipe 9
330.00 0.75 353.20 23.20 248 90 1 -1.45 0.23 0.043
Junc 10 Pipe 10
330.10 0.75 353.51 23.41 660 100 1 2.2 0.28 0.041
Junc 11 Pipe 11
332.00 0.75 354.58 22.58 1412 100 1 4.28 0.54 0.039
Pipe 12
Junc 12
500 75 1 1.33 0.3 0.045
331.00 1.50 353.21 22.21
Pipe 13
Junc 13 602 63 1 -0.07 0.02 0.047
331.50 1.80 354.44 22.94 Pipe 14
Junc 14 960 75 1 0.9 0.2 0.046
331.00 1.80 354.01 23.01 Pipe 15
Junc 15 356 75 1 -3.47 0.79 0.043
331.00 1.95 352.85 21.85 Pipe 16
438 75 1 0.77 0.18 0.046
Rapoarte grafice rezultate din calcule hidraulice in
EPANET
Rapoarte grafice rezultate din calcule hidraulice in
EPANET

Consumurile energetice si cheltuielile energetice


inregistrate de statiile de pompare