Sunteți pe pagina 1din 16

Care șarpe e mai lung?

Ascunde
Arată răspunsul
răspunsul
Care șarpe e mai lung?

De unde știi?
Ascunde
Arată răspunsul
răspunsul
Care copac este mai puțin înalt?

Ascunde
Arată răspunsul
răspunsul
Care animal este mai ușor?

Ascunde
Arată răspunsul
răspunsul
Ce se va întâmpla?

Ce se va întâmpla cu brațele
cântarului dacă ai adăuga încă un
hamster?
Două dintre sticle sunt mai mult de jumătate pline.
Care dintre ele?

Ascunde
Arată răspunsul
răspunsul
O riglă are 30cm. Poți găsi ceva care să fie mai
scurt decât o riglă?
Ce zi a săptămânii este astăzi?

Ce zi va fi mâine?
Ce oră arată ceasul?

Ascunde 9 fix
Arată răspunsul
răspunsul
Ce oră arată ceasul?

Ascunde 12 și jumătate
Arată răspunsul
răspunsul
Eva a plecat de la școală la ora 3. Îi ia o jumătate de
oră pentru a ajunge acasă. La ce oră ajunge Eva acasă?

Ascunde 3 și jumătate
Arată răspunsul
răspunsul
Ce unități de timp sunt mai lungi decât o zi?

1 secundă 1 an 1 minut

1 oră 1 lună 1 săptămână

Ascunde
Arată răspunsul
răspunsul
Toma cumpără o înghețată cu 3 lei.
Plătește pentru ea cu o bancnotă de 5 lei.
Câți lei va primi rest?

2 lei

Ascunde
Arată răspunsul
răspunsul
Maria are 10 lei în poșetă.
Ce bancnote poate avea?

Arată răspunsul