Sunteți pe pagina 1din 25

 TOXICUL: orice substanţă exogenă care, prin

proprietăţile sale fizice şi chimice, doză şi mod


de administrare, după pătrunderea în organism,
induce alterări funcţionale şi / sau lezionale.

 TOXICITATEA: rezultatul interacţiunii dintre


toxic (cu toate proprietăţile sale) şi organism.
 Se apreciaza prin Doza Minima Letala (DML):
(doza minima de toxic care duce la moartea unui adult)

 Depinde de:
Toxic: - structura chimică (hidro sau liposolubilitatea)
- proprietăţile fizice (starea de agregare) - cele mai
toxice sunt gazele şi lichidele volatile.
Organism:- varstele extreme (copii, batrani)
- sexul (femeile - menstruaţie, sarcină, lactaţie)
- tarele organice (afectiuni hepatice, renale)
Intoxicaţie:
Acută (atunci când efectele mortale apar după o singură doză
minimă letală); pentru medicamente, există o marjă de
siguranţă suficient de mare între doza minimă letală şi doza
terapeutică;
Subacută în care efectele toxice se pot cumula, apărând la
câteva ore de la administrare, după care poate surveni decesul.

Reacţii deviate la toxice şi medicamente


constituie un mod de răspuns neobişnuit al organismului la
doze la care indivizii normali nu prezintă tulburări.
Indiferenţa:
Substantele actioneaza independent

Sinergia (aditia/sumaţia):
Efectul combinat al celor doua toxice este egal cu suma
efectelor luate separat

Potenţarea:
Efectul combinat este mai mare decat suma efectelor toxicelor
luate separat

Antagonismul:
Efectul combinat este mai mic, anulat/absent sau inversat
Toxice lezionale : produc leziuni specifice
la poarta de intrare (substanţe caustice)
în organele în care se metabolizează (ficatul etanolic)
la poarta de ieşire (mucoasa bucală şi rinichii)

Toxice funcţionale : nu produc leziuni locale


produc modificări minime şi nespecifice (stază
generalizată, hemoragii punctiforme subseroase)
Ex: barbituricele, opiaceele, cocaina, CO, etc.
1. Calea respiratorie:
gazele şi lichidele cu tensiune mare de vapori (ex.
anestezicele generale)
Periculozitatea căii: -particularităţilor suprafeţei de
contact cu toxicul (pereţi alveolo-capilari subţiri,
irigaţia bogată a pulmonilor, suprafaţă alveolară
mare);
- ocolirea barierei hepatice de catre
toxicele pătrunse pe cale respiratorie, care ajung astfel
direct la organul-ţintă integral, fără a fi metabolizate
(neutralizate)
2. Calea digestivă:
- Absorbţia toxicelor se poate face la diferite niveluri ale TD:

mucoasa bucală - se absorb substanţele hidrosolubile şi cu


tensiune mare de vapori (nicotină, HCN)
mucoasa gastrică - absorbţia este influenţată de: starea
mucoasei, plenitudinea gastrică, dinamica pilorului, mucina
gastrică, HCl gastric, etc.
mucoasa intestinală - toxicele care au depăşit pilorul
mucoasa anală - periculoasă, datorită drenajului venos în
vena cavă inferioară, cu ocolirea barierei hepatice.
3. Calea cutanată (transdermică) - se absorb
toxicele liposolubile (de ex: toxicele
organofosforice)
4. Calea conjunctivală - se absorb substanţe
lichide sau pulberi
5. Calea injectabilă - intravenos, subcutanat,
intramuscular, infiltraţii
- periculozitate: substanţele administrate
pătrund rapid, se absorb complet şi imediat,
fără să întâlnească nici o barieră detoxifiantă.
1. Biotransformarea (metabolizarea)
transformarea toxicului în compuşi, de regulă, mai
puţin toxici (excepţii: alcool metilic- aldehidă formică,
parathion - paraoxon etc.).
sediul principal – FICATUL.
2. Depozitarea
substanţele toxice sunt sustrase temporar de la
acţiunea lor toxică asupra celorlalte organe.
depozite: ţesutul adipos (substanţe liposolubile),
tegumente şi fanere (arsenicul), oase (plumbul).
3. Eliminarea.
calea digestivă: mucoasa bucală (se elimină Pb, Hg,
As, P, Bi, cu leziuni la poarta de ieşire: lizereu
gingival, căderea dinţilor, necroza maxilarului);
calea respiratorie - se elimină toxicele gazoase şi
volatile, imprimând halena specifică
calea renală - se elimină As şi Hg, cu leziuni la poarta
de ieşire (nefrita arsenicală şi nefroza mercurială);
Secreţia lactată - se elimină morfina, As şi etanolul