Sunteți pe pagina 1din 5

Maramureș

Așezare geografică
Maramureșul este o regiune geografică și etno-culturală aflată pe teritoriul  României
și Ucrainei, alcătuită din Depresiunea Maramuresului , aflată pe cursul superior al
văii Tisei, și versanții munților care o înconjoară.
Situat in nord-vestul Romaniei, Maramureșul se întinde pe o suprafață de 6.304
km2si are o populație de 461.000. Ca suprafață, Maramureșul reprezinta 2,65% din
teritoriul țării si este situat pe locul 15 intre județele Romaniei. Se invecineaza cu judetele
Satu Mare (vest), Salaj, Cluj si Bistrița Năsaud (sud) si cu Suceava (est) iar in partea de
nord are granița de stat cu Ucraina..
Relief
Relieful județului este preponderent
muntos (43%), Maramureșul fiind traversat de
3 lanțuri muntoase: Ignis-Gutai-Țibles, Munții
Maramureșului si Munții Rodnei. Dealurile si
colinele ocupă 30% din suprafața iar
depresiunile, campiile si luncile 27% din județ.
Altitudinea minimă este in lunca Someșului,
120 m, langă Seini iar cea maximă 2303, pe
vârful Pietrosul Rodnei.
Hidrografie
Datorita reliefului muntos-deluros,
Maramureșul beneficieaza de un bazin
hidrografic bine dezvoltat, cu numeroase rauri,
cele mai importante fiind Someș, Tisa, Lapuș, Iza,
Mara si Vișeu. Lacurile naturale din Maramures
sunt de mici dimensiuni insa reprezinta
importante repere turistice:
• Lacul Albastru (Baia Sprie) este declarat
rezervatie naturala datorita compozitiei
chimice unice a apelor sale
• lacurile din Ocna Șugatag, formate prin
prabușirea galeriilor de la mină de sare, au stat
la baza activitații balneare de aici
Flora și fauna
Pădurile Maramureșului au fost întodeauna
bogate în animale salbatice: căprioară, cerb, lup,
mistreț, vulpe, jder etc. Și specii protejate sau aflate
în pericol: râsul, capra neagră, marmota, cocosul de
munte si vulturul auriu.
Dintre speciile de plante rare: tisa,
zâmbrul , floarea-de-colț și laleaua pestriță.
 În 2004 a luat ființă și Parcul Natural Munții
Maramureșului pe o suprafață de circa 150.000 de
hectare, fiind, după Delta Dunării, cea mai mare
arie protejată din România.

S-ar putea să vă placă și