Sunteți pe pagina 1din 17

SUNT UN UTILIZATOR DE COMPUTER RESPONSABIL

ELEVI: PURCĂREANU IULIA MARIA


TRAȘCĂ ANA MARIA
PROF. COORDONATOR CONSTANTIN MARIUS-NICOLAE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE CANTEMIR”FETEȘTI, IALOMIȚA
2019
ISTORIA CALCULATORULUI

Calculatorul e doar o bucata de metal, ar zice unii, dar nu e chiar asa, e o


bucata de metal, cu alte bucati de metal in el.Ei bine, asa il vedem noi, de
dupa carcasa, dar sub capota e o alta lume, o lume care ne tine conectati
cu toti cei dragi, care ne ajuta si care me amuza.Tehnologia din el ne face
sa profitam din plin de lumea virtuala, lucru la care stramosii nostri doar
visau.
ABACUL – primul sistem de calcul

PASCALINA – prima mașină de calcul

BABY– primul computer 1948 Manchester, England

HP LAPTOP – computerul anului 2019


UTILIZAREA RESPOSABILĂ A CALCULATORULUI ÎN MEDIUL
EDUCAȚIONAL

PLATFORME EDUCAȚIONALE

E-LEARNING DIGITALIADA LEARNINGON AEL

Platforme pentru lecții


interactive

MyKoolio ȘcoalaIntuitext.ro SmartStudy.ro


UTIZAREA
CALCULATORULUI CA
METODĂ DE ÎNVĂȚARE
PRIN SIMULARE

APLICAȚII DE
TIP CAD
MATEMATICĂ INFORMATICĂ LIMBI STRĂINE
(desenare și
modelare)

BIBLIOTECA
VIRTUALĂ

Consultarea acestora impune condiții


special prin accesul, on-line” la O astfel de bibliotecă
Biblioteca virtualǎ s-ar defini
catalogul informatizat printr-o  mai este cunoscută
ca un concept asemănător
minima descriere de identificare şi găsită şi sub
bibliotecii, fǎrǎ delimitare
urmatǎ de un link către sursa termenii de
spaţio-temporală în care găsim
respectivǎ. Timpul de acces este bibliotecă
documente care răspund
relativ foarte scurt, atât la electronică,
scopului nostru de căutare:
documentul respectiv cat și la bibliotecă digitală
informativ, educativ, creativ. În
documente colaterale [ex. sau bibliotecă online.
acest context chiar spațiul
Internet ar putea reprezenta o Bibliografii], deoarece mai multe
bibliotecǎ virtualǎ. biblioteci virtuale sunt interconectate
între ele.
IERARHIA AVANTAJELOR UTILIZĂRII CALCULATORULUI

Realizarea de progrese în domeniul informaticii, al calculatoarelor şi al tehnologiilor de


comunicare.

 Calculatorul este un mijloc mai eficient decât tabla sau foaia de hârtie de înregistrare a
unor expresii, prin linii, forme, culori. 

Calculatorul este un mijloc de construcţie şi de modernizare care combină mai multe


feluri de raportare la cunoaştere: poate stoca idei şi teorii variate, poate simula fenomene
sau realităţi fizice altfel imperceptibile( creşterea firului de iarbă, reproducerea celulelor
etc.).
 Calculatorul integrat într-o reţea este un mijloc excelent de comunicare şi exteriorizare
a copilului, mai ales a celui cu inteligenţă intrapersonală, timid şi retras, de relaţionare cu
cei din mediul proxim sau îndepărtat.

Calculatorul este un mijloc excelent de experimentare la vârsta infantilă: în faţa


monitorului, copilul descoperă mai uşor universul, experimentează reacţii în faţa lui,
chiar reordonează datele existenţei, în acord cu nevoile şi aspiraţiile sale.

Calculatorul este un dispozitiv excelent de programare; prin intermediul lui, se pot


executa operaţii proiective, se poate stabili o anumită succesiune de secvenţe cu caracter
operaţional, care facilitează inclusiv dobândirea şi exersarea de abilităţi tehnice.
UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ACTIVITĂȚI DIDACTICE OBIȘNUITE

desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel

simularea unor procese şi fenomene  în mişcare prin imagini animate şi


suplinirea unor demonstraţii experimentale

desfăşurarea de activităţi de autoinstruire

desfăşurarea de activităţi de autotestare

desfăşurarea de activităţi recapitulative

organizaea de jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi


abilităţilor sau în scopul îmbogăţirii acestora.
IERARHIA DEZAVANTAJELOR UTILIZĂRII
CALCULATORULUI

o posibilă dependență de calculator,


scăderea interesului pentru consultarea surselor de informare în format fizic
scăderea interesului pentru lectură și pentru maniera ”clasică” de predare și învățare a
unui anumit conținut.
impresia de pasivitate în gândire,
multe informații pot fi eronate, de aceea trebuie verificate.
în majoritatea cazurilor, elevii nu folosesc calculatorul pentru îndeplinirea unor sarcini
şcolare, ci pentru distracție (în special jocuri, vizionarea unor site-uri periculoase, discuții
inutile, lipsite de substanță)
folosirea calculatorului scade interesul pentru cititul cărților
folosirea îndelungată a calculatorului poate avea ca rezultat ruperea de realitate.
tentatia de a da copy-paste pe un material (fara a-l citi macar).
prezentare de referate luate astfel de pe net, fără a fi citite sau interpretate.
reducerea abilităților de comunicare. Elevii comunică tot mai greu atunci când sunt față
în față, preferând comunicarea prin intermediul calculatorului, care are şi dezavantajul de
a stâlci limbajul.
accentuarea conflictului dintre generații. De cele mai multe ori, valorile promovate de
părinți vin în contradicție cu valorile promovate în lumea virtuală (a televizorului şi
internetului) şi de aici apar neînțelegeri, angoase, frustrări şi chiar agresiuni verbale şi
fizice.
COPYRIGHT-ul sau DREPTUL DE AUTOR

Drepturile de autor sau copyright (anglicism care se pronunță [ pron. copiraĭt ] )


reprezintă ansamblul prerogativelor de care se bucură autorii cu referire la
operele create; instituția dreptului de autor este instrumentul de protecție a
creatorilor și a operelor lor.

Prin "opera de creaţie" se inţelege orice creaţie intelectuală, incluzând aici


atât lucrările ştiinţifice si tehnice, cât si cele datorate imaginaţiei: literatură,
pictură, muzică, arhitectură, coregrafie etc.

O altă accepţiune a conceptului de copyright este


– Drept rezervat numai autorului sau editorului de a reproduce şi de a vinde
operele literare, artistice si ştiinţifice
Termenul “publicaţie electronică” este asemănător cu “proprietate intelectuală”,
un cuvânt care are mai multe sensuri.

Publicaţia electronică include nu numai publicarea pe Internet ci şi pe CD-ROM şi


alte tehnologii asemănătoare.

Licenţele sunt documentele care probează că reproducerea, folosirea, difuzarea etc. a unui
program de calculator de către o anumită persoană s-a realizat cu consimţământul autorului

Freesoftware-ul (Licenta Open Source ) e caracterizat de libertatea acordată utilizatorilor


săi de a-l utiliza, copia, distribui, studia, modifica si imbunătăţi.

Mai exact, e vorba de patru forme de libertate a utilizatorilor săi:

libertatea de a utiliza programul

libertatea de a studia modul de funcţionare a programului

libertatea de a redistribui copii, în scopul ajutorării aproapelui tău

libertatea de a îmbunătăţi programul, şi de a pune îmbunătăţirile la dispoziţia publicului


PIRTERIA SOFTWARE

Pirateria software constă în copierea neautorizată de software. Majoritatea


programelor sunt licenţiate pentru a fi instalate pe un singur calculator sau pentru a fi
folosite de către un singur utilizator la un moment dat. În cazul programelor, ceea ce se
achiziţionează de fapt este dreptul de utilizare nu programul însuşi. Copiile permise
sunt numai copiile de siguranţă, distribuirea copiilor către terţi, indiferent în ce
condiţii, fiind interzisă. Cele mai comune metode utilizate împotriva pirateriei software
sunt protejarea la copiere şi înregistrare.

România este cotată cu o rată de piraterie printre cele mai ridicate din lume, ocupând a
treia pozitie in Europa de Est, după Ucraina si Rusia.

Reducerea cu doar 10 procente a ratei pirateriei software poate duce la


crearea de noi locuri de muncă şi la o creştere economică importantă

FILE SHARING-UL

File Sharing-ul nu este acelaşi lucru cu pirateria.


• Prin file sharing însă împrumuţi un film cuiva sau de la cineva, nu l-ai
furat şi nici nu obţii vreun profit.
• Este ca şi cum ai împrumuta o carte.
Consecinţele utilizării software-ului copiat sau contrafăcut

Documentație neadecvată; Expunere la viruși;

Lipsa garanției Incălcarea legii;

Lipsa asistenței tehnice Lipsa posibilității de


actualizări
ERGONOMIA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN FAŢA CALCULATORULUI

Reg Reg Reg Reg


ula ula ula ula
1 2 3 4

Staţi într-o Folosiţi


poziţie periferice Învăţaţi să Faceţi
corectă în ergonomice, dactilografiaţi pauze la
faţa conform cu toate fiecare 50
computerului! standardelor degetele de minute
în vigoare !
SONDAJ PRIVIND UTILIZAREA CALCULATORULUI

Întrebările selectate în chestionar au fost elaborate sub îndrumarea profesorului coordonator

Rezultate sondaj

AI CALCULATOR ACASĂ?

DA NU
70,45% 29,55%

CEL MAI DES UTILIZEZ CALCULATORUL

Acasă Alte locaţii Jocuri Şcoală


68,57% 23,33% 4,76% 3,33%
CÂTE ORE PETRECI PE SĂPTĂMÂNĂ ÎN FAŢA PC ?

Teme Jocuri Total


Instruire
4ore 8 ore 14 ore
2 ore

CÂT DE DES UTILIZEZI INTERNETUL?

Mai rar de o dată pe lună 64%


Zilnic 32%
Aplic reguli Îmi organizez
de bine timpul
ergonomie la computer
Îmi
Respect dreptul protejez
de autor datele
personale

SUNT

UTILIZATOR RESPONSABIL
BIBLIOGRAFIE
Mioara Gheorghe – Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, manual clasa
a IX-a, Ed. Corint, Bucuresti 2008

https://www.slideshare.net/elailiesi/ghid-pentru-utilizarea-calculatorului-si
-a-internetului

https://ro.wikipedia.org/wiki/

http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaD/

https://www.daciccool.ro/blogurile-brandurilor-dacic-cool/blog-hansen-offi
ce-design/

https://edict.ro/avantaje-si-dezavantaje-ale-utilizarii-calculatorului-in-proce
sul-de-invatamant/

http://www.tribunainvatamantului.ro/calculatorul-si-elevii/

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturi_de_autor