Sunteți pe pagina 1din 15

Analiza SWOT a

sistemului de educație
fizică și sport din
România
Autori ( EFS, IFR, An III):

Kallai Alin
Mireștean Valerian Data:
Marian Răzvan 14-03-2020
PUNCTE TARI
 influența pozitivă majoră a educației fizice si
sportului asupra tuturor categoriilor de persoane
(sănătate fizică și psihică, integrare socială, etc.)

 legislația națională precizează competențele


diferitelor autorități sportive

 numărul relativ mare de instituții de învățământ


superior de specialitate

 educația fizică face parte, în mod obligatoriu, din


programa școlară
PUNCTE TARI
 educația fizică și sportul sunt predate de
persoane calificate

 performanțele răsunătoare obținute de unii


sportivi români de-a lungul timpului

 protectie socială stimulativă a sportivilor de


performanță

 popularizarea intensă a unor sporturi prin


mass-media
PUNCTE TARI
 spațiu geografic și climă variate care permit
practicarea mai multor tipuri de sporturi

 calitatea de membru al UE, care încurajează


dezvoltarea unor proiecte pentru sportul de masă

 prezența în structuri decizionale politice a unor


specialiști în sport

 implicarea unor foști sportivi de performanță în


dezvoltarea unor baze sportive
PUNCTE SLABE
 nerespectarea obligațiilor si responsabilităților
prevăzute de lege

 numărul redus de ore de educație fizică din școli


și universități

 infrastructură sportivă insuficientă sau învechită

 percepția negativă față de educația fizică și


profesorii de educație fizică

 subfinanțarea sistemului
PUNCTE SLABE
 pregătirea precară a unor persoane din domeniu

 management defectuos al organizațiilor sportive


naționale și locale

 acces dificil sau insuficient al persoanelor la


facilitățile sportive existente

 neimplicare în vederea lărgirii bazei de selecție

 existența unor puține programe de educație


fizică special destinate pentru categorii
defavorizate
PUNCTE SLABE

 cercetare limitată în domeniul sportului

 vizibilitate media redusă a beneficiilor


practicării sportului de masă și slaba
conștientizare a acestora de către populație

 acces limitat la informația de ultimă oră

 comportamentul neadecvat al suporterilor în


cadrul unor competiții sportive
OPORTUNITĂȚI
 disponibilitatea tinerilor de a-și schimba stilul de
viață și de a se orienta spre activitatatea fizică

 număr mare de tineri care finalizează studii de


specialitate în domeniul educației fizice

 legislația românească din domeniul sportului, și


nu numai, este armonizată cu cea europeană

 planificarea desfășurării unor activități,


manifestări și competiții sportive internaționale
majore, în România.
OPORTUNITĂȚI
 resursa demografică încă este substanțială

 posibilitatea folosirii în sport a unor


tehnologii dezvoltate

 posibilitatea de a disemina larg informații


legate de sport și activitatea fizică

 disponibilitatea UE de a finanța
nerambursabil programe pentru sportul de
masă
OPORTUNITĂȚI
 posibilitatea reducerii semnificative a
cheltuielilor pentru sănătate prin adoptarea
unui stil de viață activ

 posibilitatea atragerii unor oameni din sport în


domeniul politic, astfel încât deciziile politice să
fie adaptate realității existente

 posibilitatea educării populației încă din clasele


școlare mici în sensul practicării activităților
fizice și al valorilor sportului ( competitivitate,
toleranță, fair-play, cooperare)
AMENINȚĂRI
 condiția economică precară a populației

 perspectiva menținerii subfinanțării cronice


a sportului, a cercetării în domeniu etc.

 emigrarea tinerilor cu potențial în domeniul


sportiv, și nu numai

 lipsa interesului specialiștilor de a se


implica în organisme decizionale la nivel
local și național
AMENINȚĂRI
 degradarea continuă a bazei materiale
existente, și ea, oricum, insuficientă

 discontinuitate în conceperea si aplicarea unor


strategii pe termen lung din cauza schimbărilor
și instabilității politice

 incidența mare a bolilor legate de sedentarism


( boli cardio-vasculare, diabet etc)

 diminuarea numărului sportivilor de performanță


AMENINȚĂRI

 propunerile unora de a elimina sau


diminua numărul de ore de educație
fizică din școli

 creșterea cazurilor de dopaj din sport

 tentația și dependența de tehnologie care


favorizează un comportament sedentar
AMENINȚĂRI
 capacitate redusă a cetățenilor de
practicare independentă a exercițiilor
fizice

 lipsa educației din domeniul sănătății


publice legate de practicarea sportului

 acapararea timpului de către sarcinile de


serviciu
BIBLIOGRAFIE:

 Mts (2016). Strategia națională pentru sport. Preluat pe


martie, 09, 2020 de pe mts.ro: http://mts.ro/wp-
content/uploads/2016/02/Strategia-nationala-pentru-
SPORT-v2016-v2.pdf

S-ar putea să vă placă și