Sunteți pe pagina 1din 27

Master Managementul Proiectelor

Pregătirea si implementarea proiectelor de


cercetare

Sistem expert de asistare adaptată a activităților de perfecționare


educațională folosind mediul on-line (e-learning)
Profesor coordonator: Echipa:
prof. univ. dr. Adrian CURAJ Arhip Andrei-Zaharia
cda. Mircea POPESCU Mircică Maria Mirela
Moruzi Andreea
Cuprins:

1. Date generale proiect (bazat pe Capitolele 1-3 din curs)


1.1 Denumire
1.2 Scop
1.3 Obiective
1.4 Scurtă descriere a proiectului de CD ale cărui rezultate urmează a fi aplicate
1.5 Rezultate așteptate în urma aplicării proiectului
2. Prezentarea entității aplicatoare
2.1 Prezentarea firmei și a condițiilor preexistente pentru aplicarea proiectului
2.2 Prezentarea echipei de realizare a planului de afaceri: competențe, responsabilități, contribuția individuală și participarea la activitățile de grup
3. Analiza pieței – valorificarea rezultatelor proiectului de cercetare
3.1 Piața țintă
3.2 Clienți (pe termen scurt, de perspectivă)
3.3 Concurenții (identificați, care pot să apară, alte abordări dinspre CD)
3.4 Proiecția vânzărilor fizice și estimarea valorii (prețului) de intrare pe piață
3.5 Riscurile proiectului. Analiză SWOT
4. Planificarea proiectului de cercetare (activități, grafic Gantt)
4.1 Activități de CD
4.2 Activități de transfer
4.3 Activități de punere în fabricație
5. Costurile proiectului
5.1 Costurile proiectului de cercetare
5.2 Valoarea investiției pentru valorificarea rezultatelor proiectelor de cercetare
5.3 Costurile de operare
6. Analiza financiară
7. Concluzii. Recomandări
Surse bibliografice utilizate
1. Date generale proiect

1.1 Denumire
Sistem expert de asistare adaptată a activităților de perfecționare educațională folosind mediul on-line (e-
learning)

1.2 Scop
Dezvoltarea capacității de asistare individualizată a procesului educațional

1.3 Obiective
 Realizarea unui studiu relevant privind modalitățile de aplicare a inteligenței artificiale în sistemele de
e-learning
 Realizarea aplicației / platformei web care să ofere conținut personalizat folosind inteligența artificială
pentru personalizarea conținutului livrat
 Analiza progresului academic prin creșterea calității procesului educațional
 Identificarea factorilor care duc la crearea sistemului expert de asistare
 Asigurarea compatibilităţii cu sisteme de e-learning la nivel național şi european, prin evaluarea şi
adoptarea unor standarde dedicate domeniului e-learning
1.4 Scurtă descriere a proiectului de CD ale cărui rezultate urmează a fi aplicate

Proiectul “Sistem expert de asistare adaptată a activităților de perfecționare educațională folosind mediul on-
line “ își propune proiectarea și implementarea unui mediu de e-learning care să utilizeze inteligența artificială
în procesul de livrare de conținut către cursant.

Conținutul trebuie să fie relevant și să depindă de capacitatea cursantului de a parcurge materialele primite și
să fie adaptat pentru preferințele cursantului (elemente preponderent vizuale, text, audio sau video)
Sistemul în formă finală va fi accesibil pe web sub forma unui portal de instruire, platforma propriu-zisă
putând fi adaptată conform caracteristicilor dorite de furnizorul de training.
Aplicația va fi disponibilă sub forma unor abonamente plătite pe fiecare utilizator de către furnizorii de
training, conținutul livrat adaptat fiecărui cursant fiind un serviciu integrat.
 
Gradul de complexitate al proiectului derivă din:
interdisciplinaritatea cercetării, atât cu privire la noile concepte şi metode pedagogice, cât şi la noile
tehnologii şi standarde din domeniul e-learning, care se intenționează a se utiliza;
multitudinea de actori / utilizatori potenţiali cu care trebuie dialogat pentru definirea cerinţelor şi evaluarea
sistemului în fazele de experimentare
1.5 Rezultate așteptate în urma aplicării proiectului

 Modele adaptate de e-learning


 Seturi de reguli adaptate clar definite de sistem ca urmare a separării cunoștințelor
ce țin de stilurile de învățare;
 Reprezentarea explicita a modulelor pedagogice care să permită înțelegerea,
mentenanță, reutilizarea și aplicarea conceptelor învățate.
 Eficientizarea procesului de învățare.
 Micșorarea timpului de studiu, prin reducerea resurselor educaționale accesate
aleator.
2. Prezentarea entității aplicatoare

2.1 Prezentarea firmei și a condițiilor preexistente pentru aplicarea proiectului


Proiectul se realizează printr-un parteneriat încheiat între Facultatea de Matematică-Informatică
a Universității din București cu o firmă privată cu experiență în domeniul IT. Sistemul urmărește
o îmbunătățire a metodelor didactice clasice din sistemul academic, oferind utilizatorilor
acestuia beneficii precum: flexibilitate, personalizare și adaptare a procesului de învățare.
 
2.2 Prezentarea echipei de realizare a planului de afaceri
Echipa de realizare a planului de afaceri este compusă din specialiști IT cu o bogată experiență
în sistemele e-learning, cercetătorii implicați vor fi din zona de cercetare a Universității
București, Facultatea de informatică.
Baza tehnică a proiectului este o soluție IT bine concepută de specialiștii din cadrul companiei
private participantă la proiect. Toate articolele sunt stocate într-o bază de date, iar o aplicație
web va fi dezvoltată pentru administrarea suporturilor de curs, precum și a întregului proces al
învățării
3. Analiza pieței – valorificarea rezultatelor proiectului de cercetare

3.1 Piața țintă


Sistemul expert de asistare adaptata a activităților de perfecționare academică se concentrează atât pe
cerințele pieții de e-learning din România, cât și pe tendințele în ceea ce privește tehnologiile
multimedia și interacțiunea dintre oameni și mediul online. Astfel, pentru a răspunde acestor cerințe,
proiectul se concentrează inițial pe două etape:

1. -identificarea principalelor sisteme de e-learning la nivel național și global și evaluarea conținutului,


facilităților, dar și limitelor oferite
2. -analizarea cererilor de pe piață a persoanelor interesate cu privire la realizarea unui sistem inovativ
de învățare personalizată

Principalii utilizatori ai acestui sistem vor fi :


Studenții care urmează instruire de tip e-learning : procese de auto-învățare personalizate care permit
selectarea obiectelor de învățare relevant
Furnizorii de servicii de instruire/ centre de instruire : furnizarea de servicii adaptate nivelului de
pregătire în domeniile specifice
Autorii/ furnizorii de conținut: producerea de suporturi de curs/ lecții adaptate cerințelor cursanților
3.2 Clienți
După terminarea proiectului, se intenţionează trecerea în folosință a sistemului în cadrul Universității
București, precum și a societății acesta urmând a fi transferat ulterior și altor organizații interesate.
În Planul de exploatare a rezultatelor vor fi prezentate şi alte variante de valorificare, în colaborare cu
potențialii utilizatori:

 universităţi cu profil economic şi de administrare a afacerilor


 universități cu profil teoretic
 camere de comerţ şi industrie
 centre de formare profesională continuă
 companii interesate de training intern de școlarizare continuă a angajaților
3.3 Concurenții

Pe piața învățământului superior din lume în anul 2018, cele mai importante instituții care
furnizează e-learning au fost Blackboard (31%), Canvas (30%) și Moodle (18%).

În 2017, MarketResearch a lansat un raport intitulat "Tendințe pe piața globală a managementului


învățării, aplicații, analize, creștere și prognoză: 2017-2026", care identifică "actorii cheie" pe
piața globală a managementului învățării adaptat: Blackboard Inc., Cornerstone OnDemand, D2L
Corporation, IBM, McGraw-Hill Education, Netdimensions Ltd., Pearson plc, SABA Software,
Inc., SAP SE și Xerox.
 
 
3.4 Proiecția vânzărilor fizice și estimarea valorii (prețului) de intrare pe piață

Previzionăm o creștere a veniturilor anuale de 20% pe an față de anul anterior, astfel, în primul an de
după implementare considerăm că vom atrage:
- min 1000 abonați studenți din zona universitară, pentru un abonament de 500 lei / abonat / an (plătit
de către universitate)
- 50 companii de training, fiecare cu o medie de 30 cursanți/ firmă de training pentru cursuri de maxim
3 luni, cu o frecvență de 4 cursuri pe an
Previziunile arată astfel:

An N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7


Vanzari/ 500.000 600.000 720000 864.000 1.036.800 1.244.160 1.492.992
Universitate
Vanzari 600.000 720.000 864.000 1.036.800 1.244.160 1.492.992 1.791.590
către
Firma de
training
Total 1.100.000 1.320.000 1.584.000 1.900.800 2.280.960 2.737.152 3.284.582
Venituri
Fig 2- Venituri totale

Fig 1 – Venituri/entitate
3.5 Riscurile proiectului. Analiză SWOT

Puncte tari Puncte slabe


• Volumul mare, standardizat prin curricula, de Lipsa investițiilor în infrastructura e-learning din
date educaționale care crește acuratețea cadrul universităților.
rezultatelor. • Dependența de fondurile guvernamentale.
• Modele precise care facilitează adaptarea și • Interes scăzut spre activitățile extracuriculare.
personalizarea sistemului.
• Descoperirea în timp util a momentelor critice
prezente în procesul de învățare.
• Sistemul de planificare strategică este bine
organizat și eficient.

Oportunități Amenințări
• Piața produselor de ”adaptive e-learning” în • Încetinirea, stagnarea sau recesiunea pieței;
creștere. • Intrarea unor noi competitori pe piață.
• Posibilități de încheiere a unor alianțe/ acorduri • Modificarea structurii cererii consumatorului.
cu alte companii sau universități. • Vulnerabilitate la fluctuațiile mediului de afaceri.
• Posibilitatea de extindere a disponibilității
sistemului și în străinătate, fapt care ar duce la
creșterea veniturilor.
• Sistemul oferă studenților / cursanților o
modalitate de perfecționare cu costuri reduse.
Pentru etapa de realizare și implementare principalele riscuri care pot duce la pierderi sau întârzieri sunt:

Factori de risc Efecte Prevenire


Riscul de planificare greșită Prelungirea duratei de Asistență tehnică,
a activităților execuție consultanță
     
Faliment client / partener, Pierderi financiare, întârzieri Consultanță economică
furnizor
Costuri financiare mari Reducere marje profit, Consultanță de specialitate
pierdere competitivitate
Resurse insuficiente Întârzieri, Calitate slabă Implementare de sisteme de
  recrutare, angajare, formare,
 
Risc legislativ Costuri suplimentare, Colaborarea cu avocați,
suspendarea activității juriști locali
Abordarea unor măsuri mai
largi, care să acopere evoluții
neașteptate
4. Planificarea activităților
ID Task Task Name DurationStart Finish Predecessors
ResourceHalf
Names
2, 2017 Half 1, 2018 Half 2, 2018 Half 1, 2019 Half 2, 2019 Half 1, 2020
Mode S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J
1 1 Sistem expert de 277 Mon 04 Sep Tue 25 Sep
asistare adaptata a days '17 '18
activităților de
2 perfecționare academică
1.1 Analiza stadiu proiect241 daysMon 04 Sep '17Mon 06 Aug '18
15 1.2 Etapa 1 - Analiza 20 Mon 04 Sep Fri 29 Sep
stadiului actual days '17 '17
16 1.2.1 Analiza stadiului actual
20 days Mon 04 Sep '17Fri 29 Sep '17 Cercetator ;Laptop;Proiector;Tehnician
Cercetator ;Laptop;Proiector;Tehnician cercetare;Hartie[1 Top];Imprimanta
cercetare;Hartie[1 Top];Imprimanta
17 1.2.2 Analiza alternativelor
20 days Mon 04 Sep '17Fri 29 Sep '17 Cercetator
Cercetator ;Laptop;Responsabil ;Laptop;Responsabil
juridic;Birotica[1 juridic;Birotica[1 Contract]
Contract]
18 1.2.3 Cercetare sociala15 days Mon 04 Sep '17Fri 22 Sep '17 Cercetator ;Tehnician cercetare;Laptop
Cercetator ;Tehnician cercetare;Laptop
19 1.2.4 Raport initial 29.09
0 days Fri 29 Sep '17 Fri 29 Sep '17 16;17;18Responsabil financiar;Responsabil juridic;Manager de proiect;Proprietar proiect
20 1.3 Etapa 2 - cercetare 30 Mon 02 Oct Fri 10 Nov
propriuzisa days '17 '17
21 1.3.1 Cercetare 30 days Mon 02 Oct Fri 10 Nov 19 Cercetator Cercetator ;Inginer software;Laptop[200%];Matematician
software pentru '17 '17 ;Inginer
integrare inteligenta software;Laptop[200%];Matematician
22 artificiala
1.3.2 Cercetare 20 days Mon 02 Oct Fri 27 Oct '17 19 Cercetator Cercetator ;Tehnician cercetare;Imprimanta;Laptop
sociologica - grup '17 ;Tehnician
23 tinta cursanti
1.3.3 Cercetare / 20 days Mon 02 Oct Fri 27 Oct '17 19 cercetare;Imprimanta;LaptopCercetator ;Tehnician cercetare;Laptop
Cercetator
sociologica grup tinta '17 ;Tehnician
24 traineri / profesori
1.3.4 Raport cercetare;Laptop
cercetare0 days Fri 10 Nov '17 Fri 10 Nov '17 21;22;23Cercetator 10.11
;Tehnician cercetare;Laptop;Imprimanta;Copiator ;Toner[0 Buc]
25 1.4 Etapa 3 - Dezvoltare 150 daysMon 13 Nov '17 Fri 08 Jun '18
26 1.4.1 Dezvoltare 120 Mon 13 Nov Fri 27 Apr '18 24 Inginer Inginer software;Cercetator ;Matematician;Laptop[300%];Proiector
aplicatie software cu days '17 software;Cercetator
inteligenta artificiala
27 integrata
1.4.2 Dezvoltare 30 days Mon 13 Nov Fri 22 Dec 24 ;Matematician;Laptop[300%];Proiector
Inginer Inginer software;Laptop;Server
infrastructura tehnica '17 '17 software;Laptop;Server
28 1.4.3 Dezvoltare baze 60 days Mon 13 Nov Fri 02 Feb '18 24 Cercetator Cercetator ;Matematician;Tehnician cercetare;Copiator ;Hartie[1 Top]
de date integrate '17 ;Matematician;Tehnician
conform curriculei si cercetare;Copiator
a cercetarilor ;Hartie[1 Top]
29 sociologice
1.4.4 Realizare 30 days Mon 30 Apr Fri 08 Jun '18 26;27;28Tehnician 08.06
prototip platforma '18 cercetare;Cercetator
30 1.5 Etapa 4 - Testare 30 days Mon 11 Jun '18Fri 20 Jul '18 ;Inginer
31 1.5.1 Testare aplicatie 20 software
days Mon 11 Jun '18Fri 06 Jul '18 29 Inginer software;Laptop Inginer software;Laptop
32 1.5.2 Testare 20 days Mon 11 Jun Fri 06 Jul '18 29 Cercetator Cercetator ;Tehnician cercetare;Imprimanta;Copiator [10%];Laptop
platforma cu experti '18 ;Tehnician
33 / profesori
1.5.3 Testare/ traineri 20 days Mon 11 Jun Fri 06 Jul '18 29 cercetare;Imprimanta;Copiator
Cercetator Cercetator ;Copiator [10%];Imprimanta;Tehnician cercetare;Laptop
platforma cu studenti '18 ;Copiator
34 /1.5.4
aplicanti
Obtinere 10 days Mon 09 Jul [10%];Imprimanta;Tehnician
Fri 20 Jul '18 31;32;33Cercetator 20.07
feedback / realizare '18 ;Inginer
35 1.6modificari
Etapa 5 - 30 Mon 23 Jul Fri 31 Aug software;Matematician;Tehnician
Implementarea days '18 '18
36 sistemului / platformei 15 days Mon 23 Jul
1.6.1 Evaluarea Fri 10 Aug 34 Cercetator Cercetator ;Tehnician cercetare;Matematician;Laptop;Inginer software;Server
functionala '18 '18 ;Tehnician
37 sistemului
1.6.2 Inregistrare 15 days Mon 13 Aug Fri 31 Aug 36 cercetare;Matematician;Laptop;Inginer
Responsabil Responsabil juridic;Laptop
drepturi de autor la '18 '18 juridic;Laptop
38 OSIM
1.6.3 Lansare platforma 1 day
on-lineMon 13 Aug '18Mon 13 Aug '18 36 Server;Inginer software;Laptop 13.08
39 1.7 Etapa 6 - Marketing 31 days Mon 13 Aug '18Mon 24 Sep '18
40 1.7.1 Marketing solutie30 realizata
days Mon 13 Aug '18Fri 21 Sep '18 36 Servicii marketing [1 Contract];Manager de proiect Servicii marketing [1 Contract];Manager de proiect
41 1.7.2 Diseminare 20 days Mon 13 Aug Fri 07 Sep '18 36 Tehnician design Tehnician design web;Laptop;Imprimanta;Proiector;Toner[1 Buc];Copiator
rezultate website '18 web;Laptop;Imprimanta;Proiector;Toner[1
42 1.7.3 Diseminare 30 days Mon 13 Aug Fri 21 Sep '18 36 Buc];Copiator
Cercetator Cercetator ;Tehnician cercetare;Laptop;Imprimanta
rezultate - articole '18 ;Tehnician
43 stiintifice
1.7.4 Lansare in vanzare 1 day Mon 24 Sep '18Mon 24 Sep '18 cercetare;Laptop;Imprimanta
40;41;42Manager de proiect;Proprietar proiect 24.09
44 1.8 Etapa 7 Incheiere 1 day Tue 25 Sep '18 Tue 25 Sep '18
45 1.8.1 Sedinta raport 1 day Tue 25 Sep Tue 25 Sep 43 Manager de Manager de proiect;Proprietar proiect;Responsabil juridic;Tehnician cercetare;Cercetator ;Laptop;Proiector;Imprimanta;Inginer software
incheiere proiect '18 '18 proiect;Proprietar
proiect;Responsabil
Costurile proiectului
Costurile unitare ale resurselor din proiect sunt următoarele

ID Resource Name Type Material Label Initials Group Max. Units Std. Rate Ovt. Rate Cost/Use Accrue At Base Calendar Code
1 Manager de proiect Work M Management 100% 200,00 lei/hr 300,00 lei/hr 0,00 lei Prorated Standard
2 Responsabil financiar Work R Management 100% 100,00 lei/hr 150,00 lei/hr 0,00 lei Prorated Standard
3 Cercetator Work D Executie 500% 120,00 lei/hr 150,00 lei/hr 0,00 lei Prorated Standard
4 Tehnician cercetare Work M Executie 500% 100,00 lei/hr 120,00 lei/hr 0,00 lei Prorated Standard
5 Tehnician design web Work W Executie 100% 80,00 lei/hr 120,00 lei/hr 0,00 lei Prorated Standard
6 Responsabil juridic Work J Executie 100% 90,00 lei/hr 180,00 lei/hr 0,00 lei Prorated Standard
7 Laptop Work L IT 500% 0,80 lei/hr 0,00 lei/hr 0,00 lei End Standard
8 Imprimanta Work I IT 300% 0,20 lei/hr 0,20 lei/hr 0,00 lei End Standard
9 Proiector Work P IT 100% 0,30 lei/hr 0,30 lei/hr 0,00 lei End Standard
10 Server Work S IT 100% 1,00 lei/hr 1,50 lei/hr 0,00 lei End Standard
11 Copiator Work C IT 100% 0,20 lei/hr 0,20 lei/hr 0,00 lei End Standard
12 Hartie Material Top H IT 30,00 lei 0,00 lei Start
13 Toner Material Buc T IT 70,00 lei 0,00 lei Start
14 Birotica Material Contract B IT 500,00 lei 0,00 lei Start
15 Servicii marketing Material Contract SM Furnizori 10.000,00 lei 0,00 lei End
16 Proprietar proiect Work P Management 100% 0,00 lei/hr 0,00 lei/hr 0,00 lei Prorated Standard
17 Matematician Work M Executie 200% 120,00 lei/hr 240,00 lei/hr 0,00 lei Prorated Standard
18 Inginer software Work I Executie 200% 100,00 lei/hr 120,00 lei/hr 0,00 lei Prorated Standard
Costurile totale pentru fiecare resursă

ID Resource Name Cost Baseline Cost Variance Actual Cost Remaining ID Resource Name Work
1 Manager de proiect 55.040,00 lei 0,00 lei 55.040,00 lei 0,00 lei 55.040,00 lei 1 Manager de proiect 275,2 hrs
2 Responsabil financiar 1.920,00 lei 0,00 lei 1.920,00 lei 0,00 lei 1.920,00 lei 2 Responsabil financiar 19,2 hrs
3 Cercetator 416.064,00 lei 0,00 lei 416.064,00 lei 0,00 lei 416.064,00 lei 3 Cercetator 3.467,2 hrs
4 Tehnician cercetare 210.720,00 lei 0,00 lei 210.720,00 lei 0,00 lei 210.720,00 lei 4 Tehnician cercetare 2.107,2 hrs
5 Tehnician design web 12.800,00 lei 0,00 lei 12.800,00 lei 0,00 lei 12.800,00 lei 5 Tehnician design web 160 hrs
6 Responsabil juridic 25.920,00 lei 0,00 lei 25.920,00 lei 0,00 lei 25.920,00 lei 6 Responsabil juridic 288 hrs
7 Laptop 4.668,16 lei 0,00 lei 4.668,16 lei 0,00 lei 4.668,16 lei 7 Laptop 5.835,2 hrs
8 Imprimanta 213,44 lei 0,00 lei 213,44 lei 0,00 lei 213,44 lei 8 Imprimanta 1.067,2 hrs
9 Proiector 386,40 lei 0,00 lei 386,40 lei 0,00 lei 386,40 lei 9 Proiector 1.288 hrs
10 Server 368,00 lei 0,00 lei 368,00 lei 0,00 lei 368,00 lei 10 Server 368 hrs
11 Copiator 134,40 lei 0,00 lei 134,40 lei 0,00 lei 134,40 lei 11 Copiator 672 hrs
12 Hartie 60,00 lei 0,00 lei 60,00 lei 0,00 lei 60,00 lei 12 Hartie 2 Top
13 Toner 70,00 lei 0,00 lei 70,00 lei 0,00 lei 70,00 lei 13 Toner 1 Buc
14 Birotica 500,00 lei 0,00 lei 500,00 lei 0,00 lei 500,00 lei 14 Birotica 1 Contract
15 Servicii marketing 10.000,00 lei 0,00 lei 10.000,00 lei 0,00 lei 10.000,00 lei 15 Servicii marketing 1 Contract
16 Proprietar proiect 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 16 Proprietar proiect 35,2 hrs
17 Matematician 225.600,00 lei 0,00 lei 225.600,00 lei 0,00 lei 225.600,00 lei 17 Matematician 1.880 hrs
18 Inginer software 207.360,00 lei 0,00 lei 207.360,00 lei 0,00 lei 207.360,00 lei 18 Inginer software 2.073,6 hrs
Costurile previzionate pentru perioada de operare / post-implementare sunt detaliate in tabelul de mai jos
Avem 2 categorii de costuri
- variabile – cu personalul / salarii – fond de salarii care pornește în primul an de la 50.000 lei / lună
- fixe – cele de întreținere și operare platformă e-learning care sunt aproximativ 10.000 lei / lună și rămân
constante pe parcursul perioadei analizate

salarii

600.000 660000 726000 798600 878460 966306 1062937


întreținere

120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000


Total

720.000 780.000 846.000 918.600 998.460 1.086.306 1.182.937


Analiza financiară

DATE DE CALCUL
lei
N0+1 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7
Ictot Valoarea totală a investiţiei 1.171.824 110.000 22.000 26.400 31.680 38.016 45.619 54.743
Iptot Valoarea totală a proiectului 1.171.824
Icap Creşterea nevoii de capital circulant 110.000 22.000 26.400 31.680 38.016 45.619 54.743
Vctot Venituri incrementale din exploatare* 0 1.100.000 1.320.000 1.584.000 1.900.800 2.280.960 2.737.152 3.284.582
Vpro Venituri din exploatare - situaţia cu proiect 1.100.000 1.320.000 1.584.000 1.900.800 2.280.960 2.737.152 3.284.582
Vfpr Venituri din exploatare - situaţia fără proiect
Cctot Cheltuieli incrementale de exploatare** 0 720000 780000 846000 918600 998460 1086306 1182936,6
Cpro Cheltuieli de exploatare - situaţia cu proiect 720.000 780.000 846.000 918.600 998.460 1.086.306 1.182.937
Cfpr Cheltuieli de exploatare - situaţia fără proiect
Vr Valoarea reziduală*** 0 0 0 0 0 0 0 0

a Rata de actualizare 9%
* calculate ca diferenţă între veniturile din exploatare din situaţia cu proiect şi cea fără proiect
** calculate ca diferenţă între cheltuielile de exploatare din situaţia cu proiect şi cea fără proiect
- În situaţia în care proiectul nu este dependent de o situjaţieanterioară, valorile pentru situaţia fără proiect vor fi zero.

REZULTATE
lei; %
N0+1 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7
Fctot Fluxuri totale anuale incrementale -1.171.824 270.000 518.000 711.600 950.520 1.244.484 1.605.227 2.046.903
Indicatori de performanţă financiară
Vact Valoarea actualizată netă a veniturilor totale
incrementale 8.808.464
Cact Valoarea actualizată netă a cheltuielilor totale
incrementale 4.187.939
VNA/C Venitul net actualizat VNA/C 3.321.496
RIRF/C Rata internă de rentabilitate financiară RIRF/C 52%
Vact/Cact Raportul între veniturile şi cheltuielile de exploatare
nete, actualizate 2,10
INVESTIŢIE -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
VNA = 3,71 3,58 3,45 3,32 3,19 3,06 2,93
CHELTUIELI -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
VNA = 4,58 4,16 3,74 3,32 2,90 2,48 2,07
VENITURI -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
VNA = 0,68 1,56 2,44 3,32 4,20 5,08 5,96
Variaţia costurilor
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
-30% 1,94 1,52 1,10 0,68 0,26 -0,16 -0,58
-20% 2,82 2,40 1,98 1,56 1,14 0,72 0,30
-10% 3,70 3,28 2,86 2,44 2,02 1,60 1,18
Variaţia veniturilor

0% 4,58 4,16 3,74 3,32 2,90 2,48 2,07


10% 5,46 5,04 4,62 4,20 3,78 3,36 2,95
20% 6,34 5,92 5,50 5,08 4,66 4,25 3,83
30% 7,22 6,80 6,38 5,96 5,55 5,13 4,71
Calculul indicatorilor incrementali de performanţă financiară

LEI
N0+1 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7
Ictot Valoarea totală a investiţiei 1.171.824 110.000 22.000 26.400 31.680 38.016 45.619 54.743
Iptot Valoarea totală a proiectului 1.171.824 0 0 0 0 0 0 0
Icap Creşterea nevoii de capital circulant 0 110.000 22.000 26.400 31.680 38.016 45.619 54.743
Vctot Venituri incrementale din exploatare* 0 1.100.000 1.320.000 1.584.000 1.900.800 2.280.960 2.737.152 3.284.582
Vpro Venituri din exploatare - situaţia cu proiect 0 1.100.000 1.320.000 1.584.000 1.900.800 2.280.960 2.737.152 3.284.582
Vfpr Venituri din exploatare - situaţia fără proiect 0 0 0 0 0 0 0 0
Cctot Cheltuieli incrementale de exploatare** 0 720000 780000 846000 918600 998460 1086306 1182936,6
Cpro Cheltuieli de exploatare - situaţia cu proiect 0 720.000 780.000 846.000 918.600 998.460 1.086.306 1.182.937
Cfpr Cheltuieli de exploatare - situaţia fără proiect 0 0 0 0 0 0 0 0
Vr Valoarea reziduală*** 0 0 0 0 0 0 0 0
Fctot Fluxuri totale anuale incrementale -1.171.824 270.000 518.000 711.600 950.520 1.244.484 1.605.227 2.046.903
Indicatori de performanţă financiară
a Rata de actualizare 9%
Vact Valoarea actualizată netă a veniturilor totale
incrementale 8.808.464
Cact Valoarea actualizată netă a cheltuielilor totale
incrementale 4.187.939
VNA/C Venitul net actualizat VNA/C 3.321.496
RIRF/C Rata internă de rentabilitate financiară RIRF/C 52%
Vact/Cact Raportul între veniturile şi cheltuielile de exploatare
nete, actualizate 2,10

* calculate ca diferenţă între veniturile din exploatare din situaţia cu proiect şi cea fără proiect
** calculate ca diferenţă între cheltuielile de exploatare din situaţia cu proiect şi cea fără proiect
*** Ca urmare a decontării amortizării pe durata de utilizare ăn proiect şi a utilizării ulterioare în alt scop a mijloacelor fixe, valoarea reziduală se consideră 0.
milioane lei
Anii de evaluare
Poz. Indicatori
N0+1 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7
A. Valoarea totală a investiţiei 1,17 0,11 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05
B. Cheltuieli incrementale de
exploatare** 0,00 0,72 0,78 0,85 0,92 1,00 1,09 1,18
C. Venituri incrementale din
exploatare* 0,00 1,10 1,32 1,58 1,90 2,28 2,74 3,28
C-A-B Fluxuri totale anuale
incrementale -1,17 0,27 0,52 0,71 0,95 1,24 1,61 2,05

Investiţie -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%


VNA = 3,32 3,71 3,58 3,45 3,32 3,19 3,06 2,93

Cheltuieli -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%


VNA = 3,32 4,58 4,16 3,74 3,32 2,90 2,48 2,07

Venituri -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%


VNA = 3,32 0,68 1,56 2,44 3,32 4,20 5,08 5,96

VNA = 3,32 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%


-30% 1,94 1,52 1,10 0,68 0,26 -0,16 -0,58
-20% 2,82 2,40 1,98 1,56 1,14 0,72 0,30
-10% 3,70 3,28 2,86 2,44 2,02 1,60 1,18
0% 4,58 4,16 3,74 3,32 2,90 2,48 2,07
10% 5,46 5,04 4,62 4,20 3,78 3,36 2,95
20% 6,34 5,92 5,50 5,08 4,66 4,25 3,83
30% 7,22 6,80 6,38 5,96 5,55 5,13 4,71
Variaţia costurilor
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
-30% 1,94 1,52 1,10 0,68 0,26 -0,16 -0,58
-20% 2,82 2,40 1,98 1,56 1,14 0,72 0,30
-10% 3,70 3,28 2,86 2,44 2,02 1,60 1,18
0% 4,58 4,16 3,74 3,32 2,90 2,48 2,07
ariaţiaveniturilor

10% 5,46 5,04 4,62 4,20 3,78 3,36 2,95


20% 6,34 5,92 5,50 5,08 4,66 4,25 3,83
30% 7,22 6,80 6,38 5,96 5,55 5,13 4,71
V

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%


Variaţia valorii investiţiei 3,71 3,58 3,45 3,32 3,19 3,06 2,93
Variaţia costurilor 4,58 4,16 3,74 3,32 2,90 2,48 2,07
Variaţia veniturilor 0,68 1,56 2,44 3,32 4,20 5,08 5,96
Explicații analiza financiară

Scenariul care stă la baza analizei financiare se bazează pe ipoteza ca proiectul dezvoltă în mod semnificativ
industria de e-learning din Romania, ca urmare am prognozat o cerere susținută pentru produs, de peste 20% pe an.
Efectele implementării pe piața a proiectului sunt în primul rând de creștere a calității actului educațional ceea ce
permite un preț de vânzare relativ ridicat față de situația inițială. Pentru perioada analizată am estimat o creștere
anuală a vânzărilor de cca 20% raportată la anul anterior fiind o ipoteză plauzibilă dată fiind mărimea pieței de
servicii educaționale din Romania.
În ceea ce privește costurile unitare, acestea sunt rezonabile și sunt datorate în primul rând cheltuielilor cu resursele
umane, cele fixe rămânând constante pentru perioada analizată. Creșterea costurilor în fiecare an raportată la anul
anterior este de 10% doar din cota cheltuielilor cu resursele umane, celelalte costuri rămânând constante.
Indicatorii financiari ai proiectului VNA/C și RIRF/C sunt într-o zona confortabilă permițând ajustări atât ale
volumului vânzărilor sau al nivelului prețurilor în sens negativ (permite o marjă confortabilă de negociere cu
clienții sau un eventul război comercial cu un competitor). O eventuală strategie în sensul reducerii costurilor se
poate raționa în sensul reducerii costurilor cu întreținerea sistemului prin automatizări și achziția de echipamente
proprii (servere).
Concluzie:

În concluzie, proiectul reprezintă cu siguranță o provocare tehnică prin prisma soluției tehnice alese dar
și din punct de vedere al lansării pe piață, datorită caracterului de noutate pe piața de e-learning. Cu
siguranță are potențialul de a dezvolta piața de e-learning prin crearea unei noi ramuri cea a
platformelor inteligente.

Avantajele economice și potențialul de dezvoltare al furnizorilor de servicii educaționale este și el


foarte mare datorită posibilităților de automatizare a procesului educațional, acest potențial nemaifiind
limitat de numărul profesorilor disponibili.

Un aspect care trebuie luat în considerare este cel al calității si eticii informațiilor transmise prin mediul
on-line fiind necesare cât mai rapid, de norme de etica și standarde de calitate care să fie implementate
de către toți furnizorii de conținut educațional. Fără îndoială viitorul educației va avea o componentă
livrată cu ajutorul tutorilor inteligenți
Bibliografie:

1. Vincent Aleven, Bruce M. McLaren, Jonathan Sewall, Kenneth R. Koedinger, A New Paradigm for
Intelligent Tutoring Systems: Example Tracing Tutors, International Journal of Artificial Intelligence in
Education 19(2009)105-154 IOS Press
2. Ileana TRANDAFIR, Alexandra GĂLĂTESCU, Ana-Maria BOROZAN Innovative System for
Personalized and User-centered Learning with Application to Project Management Revista Informatica
Economică, nr. 4 (36)/2005
3. Artificial Intelligence Market in the US Education Sector 2018-2022 - Key Vendors are Cogni, IBM,
Microsoft, Nuance Communications, Pixatel & Quantum Adaptive Learning - ResearchAndMarkets.com
4. Dr. Neelu Jyothi Ahuja and Roohi Sille A Critical Review of Development of Intelligent Tutoring
Systems: Retrospect, Present and Prospect IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol.
10, Issue 4, No 2, July 2013 ISSN (Print): 1694-0814 | ISSN (Online): 1694-07
5. Balakrishnan, G., Coetzee, D.: Predicting student retention in massive open online courses using hidden
markov models. In: Technical report No. UCB/EECS-2013-109. EECS, University of California,
Berkeley (2013) 
6. Adrian CURAJ, Mircea POPESCU, PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE
CERCETARE – PIPC – Note de curs

S-ar putea să vă placă și