Sunteți pe pagina 1din 40

Prelucrarea mecanica a canalelor

radiculare. Instrumentarul rotativ si


manual si tehnicile de lucru cu
acestea. Tehnicile Step Back, Crown
Down.
 
Prepararea mecanică a canalului
radicular este o etapă a tratamentului
endodontic, care se efectuează cu ajutorul
instrumentelor endodontice, prin care canalul
radicular este curăţit de resturile pulpare sau a
produselor rezultate din descompunerea pulpei, a
dentinei infectate rămolite, microorganismelor,
resturilor alimentare,apoi este lărgit şi i se
planează pereţii pentru îmbunătăţirea contactului
medicamentelor cu suprafaţa dentinei şi asigurarea
unei adeziuni strînse a materialului de obtruaţie.
Etapele prelucrării:

 Deschiderea cavităţii dintelui şi crearea


unui acces bun către orificiul de intrare în
canal;
 Deschiderea orificiului de intrare în
canal(e);
 Permeabilizarea canalului (canalelor);
 Lărgirea canalului (canalelor)
ETAPA I
DESHIDEREA CAVITĂŢII DINTELUI ŞI CREAREA
ACCESULUI CĂTRE ORIFICIUL DE INTRARE ÎN
CANAL:

- Se efectuează cu ajutorul frezelor sferice (de obicei


fisurată);
- Se înlătură ţesuturile afectate ale dintelui din interior
spre afară;
- Se acţionează cu freza dirijată în axul lung al
dintelui, străbătînd dentina pînă la senzaţia de „cădere
în gol” pătrunzînd în camera pulpară;
Cu sonda „se va palpa” orificiul de deschidere al
camerei pulpare
- Cu o freză globulară, fixată de piesa contra
unghi, prin mişcări uşoare de retragere, se va lărgi
orificiul de deschidere al camerei pulpare (vizual
observat sub formă unui triunghi de smalţ şi
dentină, în care este proiectat unul sau mai multe,
în dependenţă de dinte, unul sau mai multe orificii
sub formă de pîlnie, spre canalul radicular).
ETAPA II

LĂRGIREA ORIFICIULUI (ORIFICIILOR)


DE INTRĂRE ÎN CANAL (CANALE)

Se efectează cu instrumente pentru lărgirea


orificiului de intrare a canalului:
•Freza Gates-Glidden;
•Reamer de tipul Peeso
•Profile-uri
•K-reamer
GATES-GLIDDEN- (freza reamer) „G”
- are partea activă lanceolată (în lance) sau gutată (în picătură)
cu vîrf neagresiv amplasat pe o tijă fină lungă.
- lungimea părţii active constituie 15-19 mm.
- se lucrează manual sau mecanic-cu piesa contraunghi la
turaţii mici (viteza recomandată este de 450-800 rotaţii pe
minut)
- instrumentul este produs de 6 mărimi,care sunt marcate pe
mîner.
- instrumentul este indicat pentru lărgirea orificiului de intrare
şi a treimii superioare a canalului radicular.
Gates-Gliden
„Largo” („Peeso Reamer”)
- are partea activă alungită, care trece într-o tijă rigidă. Este un
instrument rotativ.
- se lucrează mecanic, acţionînd-ul cu piesa contraunghi la
turaţii mici (viteza recomandată este de 800-1200 rotaţii pe
minut)
- este indicat pentru permeabilizarea canalelor radiculare drepte
ale dinţilor monoradiculari, precum şi a canalului palatinal al
molarilor superiori şi a canalului distal al molarilor inferiori,
pentru instrumentarea a unei porţiuni drepte de canal radicular,
lărgirea orificiului de intrare şi la prepararea canalelor pentru
restaurări cu pivoturi.
- lungimea părţii active este 15-19 mm.
- are vîrful neagresiv.
- instrumentul are 6 mărimi.
Peeso Reamer (Largo)
ETAPA III
PERMIABILIZAREA ŞI LĂRGIREA
CANALULUI (CANALELOR)

Se efectuiază cu:
- îndepărtarea totală a țesutului necrotic ,
- menținerea formei, direcției si curburii
canalului ,
- oferirii formei de con cavității endodontice ,
- deschiderea minimă a foramenului apical.
Instrumente pentru permeabilizarea (A) şi lărgirea (B)
canalului radicular

A.Pentru permeabilizarea canalului radicular:


K-reamer
K-flexoreamer
K-flexoreamer Golden Premium
Profile-uri
B. Pentru lărgirea canalului radicular:
K-file
K-flexofile
K-flexofile Golden Medium
File Hedstrom
File Endosonoree
Profile-uri
K-reamer(reamer, tipul K, drill Kerr)

În secțiunea transversală este triunghiulară.


Unghiul maxim admis de răsucire este de 180°.

10° - 30°
K-file (universal, folosit pentru
permeabilizarea canalelor radiculare, cît şi pentru
îndepărtarea ţesuturilor dure dentare de pe pereţii acestora)
Se confecţionează prin răsucire:
a) Pînă la nr.25 după ISO din fir metalic cu secţiune pătrată;
b) Începînd cu 30- semifabricate cu secţiune trifaţetată,
 faţeta tăietoare este agresivă (unghiul între axul
longitudinal şi faţetă este de 40º)
 Numărul de spire tăietoare este mare:
-mărimi mici-33 de spire
-mărimi mari-cel mult 8 spire.
 Mişcări rotative similare mişcărilor de pornire a
ceasului de mînă
 Lărgirea canalului se face prin mişcări de pilire,
avansînd repetat,de mai multe ori instrumentul în
direcţia orificiului apical.
 În momentul retracţiei file-ul este apăsat lateral
spre peretele canalului, răzuind dentina parietală.
 Poate fi folosit cu succes în canale înguste (fine) şi
sinusoase (curbe)
K-file la exterior seamănă cu K-
reamerul, dar se deosebește de el prin forma părții active,
care reprezintă o spirală mai fină (numarul de spire mai
mare pe o unitate de lungime).

Lărgirea canalului cu ajutorul K-fileului sunt


executate prin mișcări de pilire în direcția orificiului apical
și scoaterea lui din canal.

25° - 40°
K-flexofile

• Reprezintă un instrument K-file modificat,


• Fabricat dintr-un fir de oţel de calitate superioară,
• Mult mai flexibil,
• Dotat cu un vîrf fin, ascuţit.
• Se efectuează mişcări de pilire.
• Simbolul geometric-pătratul.
Hedstrom file (H-file, burghiul Hedstrom)

Se confecţionează din fir metalic cu secţiune rotundă (prin


metoda de strunjire),
Are faţete tăietoare (de la 31 la 14) cu traiect spiralat, cu
unghiul între axul longitudinal şi faţetă-60º,
Se permite de a se lucra numai prin mişcări verticale, de pilire,
Sunt menite pentru planarea pereţilor canalului radicular, mai
ales dacă pereţii formează un lumen oval sau „în fantă”,
În asociere cu K-reamere sau K-file-uri, se recomandă un H-
file de o mărime mai mică decît instrumentul utilizat anterior.
Hedström file (H-file)

Se permite de a lucra cu Hedstromul file-urile


nimai prin mișcări de pilire.

60° - 65°
Rasp (Raşpa, Rat Tail File)

• Este un instrument, confecţionat din oţel extradur şi


seamănă cu „coadă de şoarece”
• Are 30 sau 50 de dinţişori ascuţiţi, care sunt amplasaţi sub
un unghi de 90º faţă de axul instrumentului. Ei sunt foarte
rezistenţi; nu se îndoaie şi nu se fracturează
• Vîrful este rotunjit şi nu are dinţişori –uşor pătrunde în
canalul radicular
• Setul conţine 7 instrumente cu lungimea de lucru-25mm
• Lungimea dinţişorilor este egală cu 1/3 din diametru
• Sunt fabricate instrumente cu lungimea de lucru variabilă
a părţii active, au un mîner de măsurat cu gradaţie în
milimetri şi cu un dispozitiv de fixare pentru stabilirea
lungimii de lucru,
• Este indicată pentru prelucrarea şi lărgirea canalelor
radiculare, inclusiv la molari, pentru înlăturarea
conţinutului moale şi a dentinei ramolite,
• Lărgirea canalului se efectuează prin mişcări rotative şi
de pilire (raclare),
• În procesul de lucru canalul trebuie irigat,
• După finalizarea lucrului cu raşpa pereţii canalelor
trebuie planaţi cu K-file sau Hedstrom-File.
Rasp (rașp,coadă de șoarece)
Metode şi tehnici de prelucrare a
canal.radiculare:
1. Metoda apicalo-coroară:
Tehnica standartă
Tehnica ,,Step-back’’ (un pas înapoi)

2. Metoda corono-apicală:
Tehnica standartă
Tehnica ”Crown-Down”
Tehnica ”Step-Down” (un pas în jos)
Metodele de preparare instrumentală a
canalelor radiculare se bazează pe două
tehnici:

Step-back (un pas înapoi)-lărgirea canalului de


la orificiul apical pînă la orificiul de intrare,
folosind instrumente cu diametrul crescînd.

Step-down-(un pas înainte)- prelucrarea


canalului de la orificiul de intrare spre apex,
folosind instrumente de la diametrul mai mare
spre un diametru mai mic.
Metoda apicalo-coroară:
Tehnica standartă:
Etapele de lucru:
 Se măsoară lungimea de lucru a canalului;
 Se introduce K-reamerul pînă se întîmpină o
rezistență oarecare, apoi este rotit în sensul
acelor de ceasornic pînă la captarea dentinei,
și este extras din canal , procedura se repetă
pînă se ajunge la lungimea de lucru a canalului
radicular;
 Tehnica standartă de dilatare a canalului radicular.
(schemă)
 Se începe cu numărul 10 după ISO, lungimea de lucru 21mm
Tehnica Step-back(un pas înapoi):

Această tehnică a fost propusă pentru prelucrarea


instrumentală a canalelor curbate.
Condițile efectuării acestei tehnici:
1. În cazul unor canale curbe este necesar de a flexa în
prealabil instrumentul, orientîndu-ne după radiografie,
luînd în considerație lungimea canalului radicular;
2. Înainte de a introduce instrumentul în canalul radicular
este necesar de a-l unge cu lubrifianți (de exemplu,
”Endo Gel”, ”Glyde”,etc.).
Metoda de efectuare:

 Determinarea lungimii de lucru;


 Se introduce în canal K-file Nr. 08 sau 10 pe toată
lungimea de lucru;
 Efectuăm prelucrarea canal. pînă cînd instrumentul nu
trece ușor prin canal, apoi trecem la mărimea urmatoare.
 Consecutivitatea mărimilor instrumentelor: .
10-.15-.10-.20-.15-.25-.20.
 Dacă am finalizat lucrul în partea apicală cu instrumentul
cu Nr. .25, atunci în canal întroducem Nr. .30, al cărui
lungime de lucru trebuie să fie cu 1mm mai mică. După
aceasta folosim mărimea .35 a cărui lungime de lucru este
mai scurtă cu 2 mm, apoi utilizăm .40 – cu 3mm ș.a.m.d.
Partea coronară se prelucrează cu freza ”Gates-Glidden”
 Tehnica standartă de dilatare a canalului radicular.
(schemă)
 Se începe cu numărul 10 după ISO, lungimea de lucru 21mm
Metoda corono-apicală.
Tehnica standartă
Metoda prevede prelucrarea și lărgirea
canalelor de la orificiul de intrare spre orificiul
apical al rădăcinii, fiind folosite instrumente de
la o mărime mai mare spre mai mică. La
început se prepară patea superioară și medie a
canalului radicular. Apoi se determină lungimea
de lucru a canalului, doar după aceasta se
prelucrează partea apicală a canalului
radicular.
Tehnica ”Crown-Down”
Această tehnică prevede prelucrarea pe etape
a canalului de la intrarea în canal – spre apex, cu o
schimbare succesivă a instrumentelor, de la o mărime
mai mare la una mai mică.

Tehnica efectuării:
La început se determină profunzimea pătrunderii în
canalul radicular a K file-ului Nr.35.
Dacă adîncimea este mai mare de 16 mm, atunci
partea coronară trebuie mai întîi preparată.
În caz dacă adîncimea este mai mică de 16 mm, se
solicită o imagine radiologică.
Dacă cauza este îngustarea canalului radicular,
atunci trebuie să efectuăm prepararea pînă la 16 mm cu
ajutorul instrumentelor intraradiculare de mărimi mici
pînă cînd instrumentul Nr. 35 nu va putea ajunge la o
adîncime de 16 mm.
În caz dacă prezența îngustării canalului radicular
se datorează curburii canalului radicular, atunci trebuie
să efectuăm inițial prepararea canalului pînă la punctul
de rezistență.
Apoi este necesar de a determina lungimea
provizorie cu 3mm pînă la apexul radiologic.
După aceasta se introduce un K-file Nr.35 pînă la
prima rezistență, se efectuează două mișcări
După aceasta se introduce un K-file Nr.35 pînă la
prima rezistență, se efectuează două mișcări de rotație
deplină fără presiune apicală.
Aceiași manipulație se repetă cu un instrument de
mărime mai mică pînă la atingerea lungimii provizorii
de lucru a canalului.
Lungimea de lucru definitivă a canalului se
determină după radiografie. După aceasta se repetă
etapele descrise mai sus .
Tehnica ”Crown-Down” (schema 1)
Tehnica ”Crown-Down” (schema 2)
Tehnica ”Step-Down”(un pas în jos)

Această metodă este una modificată.


La prima etapă se efectuează prepararea părții
coronare a canalului radicular cu H-fileuri Nr.
15,20 și 25 pînă la adîncimea de 16 - 18 mm,
sau pînă la începerea curbării canalului.
Instrumentele Nr. 08 și 10 sunt folosite în
primul rînd în canale înguste .
Tehnica ”Step-Down” (schema 1)
Tehnica ”Step-Down” (schema 2)
MULTUMESC
PENTRU
ATENTIE!!!

S-ar putea să vă placă și