Sunteți pe pagina 1din 5

Tema:Crearea unei aplicații pentru calculul

interactiv al soluțiilor și translarea graficilor


ecuațiilor algebrice și trascedente.
Elaborat de studenta:Busuioc Viorica,din grupa 201
Cordonatorul: Schițco Olesea
Metode numerice face parte din disciplinele fundamentale de
pregătire a elevilor și a studenților, avînd ca scop prezentarea principiilor și
relațiilor de calcul matematic numeric care stau astăzi la baza construcției
programelor de calcul profesional utilizate în prezent de orce inginer.

Este stiut faptul că prin metodele analitice cunoscute nu se pot


rezolva orice tip de probleme, dar la baza metodelor numerice stau metode
și modele de calcul analitic specifice algebrei și analizei matematice.
Scopul lucrării
Lucrarea este destinată în primul rînd pregătirii elevilor în clasa XII-a cu profil
real la TEMA: “Rezolvarea pe calculator a ecuațiilor algebrice și transcendente”
,și presupune cunoștințe minime de analiză matematică, algebră și geometrie
analitică.
Scopul este:
 De a descrie demostrativ algoritmii de realizare a metodelor bisecției,
coardelor, Newton –analitic și geometric.
 De a elabora proceduri în baza descrierii analitice a metodelor care realizează
calculul iterativ al soluțiilor algebrice și transcendente prin metodele bisecției,
coardei, Newton.
 De a analiza comparativ soluțiile calculate în dependentă de numărul de iterații
a metodelor:bisecției, coardei, Newton.
 De a rezolva probleme, modelul matematic cărora este descris prin ecuații
algebrice și transcendente.
-În calitate de ecuații algebrice și transcendente am utilizat în
aplicație 20 de funcții matematice:
x*x exp(x)-x*x+4 sin(x)
x*x-13 x^3-3*x-1 cos(x)
ln (x) x^5-x-2 arctan(x)
2*x-4 2*sin(x)-2 sin(x)/cos(x)
2^x-6 6*cos(x)+8*sin(x) cos(x)/sin(x)
x^3+x^2+2 cos(x)*cos(x)-z/4
x*x-2*x-3 3*cos(x)

-Pentru a reprezenta graficul fiecărei funcției am avut necesitatea de a determina


mulțimea de valori pentru care funcția are valoare.
-Pentru descrierea algoritmului de realizare a metodelor bisecției, coardei, Newton am
studiat aceste metode analitic și geometric, demostrind acest lucru în aplicație.
-Am prezentat în lucrare cîteva probleme din diverse domenii, rezolvarea cărora (modelul
matematic) este descrisă prin ecuații algebrice și transcendente.
Concluzie
În urma utilizării acestei aplicații la orele de informatică, elevii îsi vor forma
urmatoarele capacități:
-alegerea metodei de rezolvare a ecuațiilor algebrice și transcendente adecvate
pentru o problemă dată.
-identificarea condițiilor de aplicare a metodelor.
-elaborarea într-un limbaj de programare de nivel înalt a programelor de calcul
iterativ al soluției ecuației algebrice sau transcendente prin metoda: bisecției,
coardei, Newton.
Cu această aplicație se poate realiza o reducere a timpului afectat unor
operațiuni simple în favoarea unor activități de învațarea care să implice procese
cognitive de rang superior. În acelas timp prin prelucrarea pe calculator a datelor
metodelor studiate,elevii învață să iși exerseze competențele din domeniul TIC în
contexte de învățare variate.