Sunteți pe pagina 1din 26

‫‪ISLAMUL‬‬

‫‪As-Salāmu `Alaykum‬‬

‫السالم عليكوم و رحمة هللا و بركاتة‬


Originea islamicilor
AGAR AVRAAM
SARRA
Ismael CHETURA ISAAC
6 neamuri de
arabi
12 neamuri de IACOV ESAU
arabi

Cele 12 seminții
evreiești
Apariția Islamului
Islamul este o religie avraamică, monoteistă,
fondată în sec. al VII-lea pe teritoriul actual al
Arabiei Saudite.
 Centrul religios se
află în orașele Mecca
și Medina.
• Islam –(‫ اسالم‬islam) și musulman (ar.:
‫ مسلم‬muslim) sunt două derivate de la
verbul ‫ أسلم‬aslama "a se supune“;
• Un cuvânt derivat de la aceeași
rădăcină ‫ سالم‬salām "pace", "tihnă",
"mântuire" este folosit de musulmani în
formula de salut ‫ السالم عليك‬as-salāmu
'alaikum (pacea fie asupra ta).
TEOLOGIA
•Conceptul fundamental este reprezentat de
unicitatea lui Dumnezeu;
•Este un monoteism absolut.
•În arabă, Dumnezeu se numește
Allah = al`illah=Unicul Dumnezeul;
•Nu există imagine sau reprezentare
grafică a lui Allah în islam.
CORANUL
‫ قرآن‬- Qur’an – ”recitare”
•Cartea sfântă a Islamului;
•Are 114 capitole (sura);
•Revelat, conform tradiției islamice, de arhanghelul
Gabriel în mai multe ocazii între 610 și 632 profetului
Mohamed.
SUNNA
‫– سنة‬sunna –”conduită”
•Conduita profetului Mahomed;
•Constituită din spusele și faptele profetului așa cum
sunt ele cuprinse în hadīth-uri (tradiții);
•Prin Sunna se explică legea islamică
”Cei cinci stâlpi”
(Obligațiile musulmanului)
1. Mărturisirea de credință;
2. Rugăciunea;
3. Postul;
4. Dania;
5. Pelerinajul.
6. (al șaselea stâlp- Războiul Sfânt-doar
la kharigiți).
1. Mărturisirea de credință - shahada;
Mărturisirea de credință -marea shahada;
”Nu este Dumnezeu în afară de Allah și Mahomed este
profetul Său”

La illaha ill’Allah wa Muhammadu rasulu`Allah.


Cele 6 puncte ale Shahadei (”Crezul”
musulmanului):

1. Credința în Allah singurul demn de


venerație;
2. Credința în profeții lui Allah;
3. Credința în carțile trimise de Allah;
4. Credința în îngerii lui Allah;
5. Credința viața de apoi;
6. Credința în destin.
2. Rugaciunea - salat;
• Rugăciunea se spune de cinci ori pe zi
• Precedată de spălarea feței;
• Cu fața spre Mecca.
3. Postul - sawm;

• Abținere de la mâncare, băutură, relații trupești


în timpul zilei;
• 30 de zile în timpul lunii Ramadan;
• Sunt interzise permanent
alcoolul și carnea de porc.
4. Dania - zakat

• Reprezinta 2,5 % (a 40-a parte) din economiile


ținute mai mult de un an;
• Banii se distribuie săracilor.
5. Pelerinajul - hagg
• Fiecare musulman este obligat să ajungă la Mecca
(‫ مكة ا لمكرّ مة‬Makka al-Mukarrama) măcar o dată în
viaţă;
• Pelerinajul se face în primele două saptămâni ale
lunii dhū-l-hiğğa (a XII-a lună a anului islamic);
Sărbătorile:

1. Sărbătoarea Sacrificiului
2. Sărbătoarea ruperii postului –Marele
Bairam
Locașuri de cult islamice
1. Geamia
2. Mesgidiul
3. Moscheea
Marea Moschee din
Paris
Moscheea sultanului Omar-Ali din Brunei
Moscheea albastră din Istambul
Moscheea lui Omar din Ierusalim
Al-kaba’ir - Marile păcate
•facerea de părtași lui Dumnezeu ;
•uciderea unui om;
•vrăjitoria;
•neîmplinirea rugăciunii;
•sodomia
•neachitarea daniei;
•neascultarea și supărarea părinților;
•luarea de camătă;
•întreruperea postului în Ramadan fără justificare și fără
îngăduință;
•mărturia mincinoasă;
•sinuciderea;
•consumarea cărnii de mortăciune, a sângelui și a cărnii de
porc;
•și încă multe altele.
Ramurile Islamului
Marea schismă islamică din anii 655-661 pricinuită de
luptele pentru conducerea califatului, numită în izvoarele
islamice “Marea discordie”, stă la originea împărțirii
musulmanilor în: sunniți (90%), kharigiți (0,2%) și șiiți
(9,8%), dintre care 80% se află în Iran.
Răspândirea Islamului
Islamul este o religie
monoteistă, copiată în cea mai
mare parte după iudaism, ale
cărei origini divine dar și
intenții sunt îndoielnice atât
după practici cât și după
învățături.

S-ar putea să vă placă și