Sunteți pe pagina 1din 10

FUNCTIILE

BITCA MADALINA
Ce este o functie?
– În matematică, o funcție este o relație care asociază fiecărui element dintr-o mulțime (domeniul) un
singur element dintr-o altă (posibil din aceeași) mulțime (codomeniul). Noțiunea de funcție este
fundamentală în aproape toate ramurile matematicii și în toate științele exacte.
Unde intilnim functiile?
– Ei bine, nu putem spune că le întîlnim doar în
anumite locuri. Acestea sunt prezente peste tot
mai ales reprezentarea lor grafică.

– Cel mai des sunt întâlnite în domenii cum ar fi:


ingineria, informatica,agricultura sau chiar si în
natură.
Tipuri de functii
– Funcţia f(x)=f(x)=a⋅x+b se numeşte funcţia de gradul I.

– O functie de gradul I este o functie lineara 


Funcţia f(x)=ax²+bx+c  funcţia de gradul II.

 Graficul unei funcții de gradul doi este o parabolă a


cărei axă de simetrie este paralelă cu axa Oy.

.
În domeniul finanţe
cât şi în sistemul
bancar putem urmări
cu ajutorul funcţiilor
progresul sau regresul
unei bănci din punct
de vedere al
economiilor.
 În seismologie experţii se
folosesc de aparate
specializate în monitorizarea
activitaţii tectonice şi pot
măsura gradul unui
cutremur în cazul în care
acesta se produce.
 Astfel obţinem aşa zisa
“Scara Richter” prin care se
măsoară puterea unui
cutremur aceasta fiind o
scară logaritmică.
Balistica
– Cu cât parcurge o
distanţă mai
mare,glonţul îşi va
pierde din energie
astfel traiectoria lui
este alterată
nereuşind să rămâna
pe cea iniţială.
Sfîrşit!
Bîtcă Mădălina