Sunteți pe pagina 1din 15

Restabiliți ordinea versurilor pentru a

obține moto-ul lecției.

Pământul Mi-i casă


Să-l apăr mi-i sfânt –
Prin muncă de rele,
Moldova să-l cânt.
Moto-ul lecției

Mi-i casă Moldova


Pământul mi-i sfânt –
Să-l apăr de rele,
Prin muncă să-l cânt.
Explicați moto-ul în
cuvinte proprii.
Termenii – cheie
Țară
Carte
Copilărie
Bătălie
•Argumentați valoarea fiecărui cuvânt – cheie.
•Explicați selecția cuvintelor date.
•Ce legătură există între termenii – cheie și moto-ul
lecției?
Subiectul lecției:

Textul – suport:
Oastea țării, de
Ștefan Tudor
Alcătuiți clusteringul pentru titlul poeziei.

Domnitori •
Medalii •

Oastea
Soldați •
Dușman •

țării Luptă
Lacrimi


Bătălie •
Lectura poeziei
Îmbogățirea vocabularului.
Muniţii – denumire generică dată
cartuşelor pentru armamentul de infanterie;
grenadelor de tot felul, proiectilelor de
artilerie, bombelor de aviaţie;
Izvodită – creată, inventată, descoperită,
alcătuită;
Steag - drapel, fanion
Veghe – ocrotire, pază, strajă;
 Oastea țării Ștefan Tudor
Fiecare clasă e un steag.
Păsările pleacă prin străini, Steagu-și are-n frunte căpitanul.
Rânduind în stoluri puișorii. Steag cu steag, vegheați acest
Vă salut, copii cu flori în mâini, meleag,
Răsăriți din nou în fața școlii. Limba și istoria, și neamul.

Toamna vă sărută pe obraji, Câștigați, prieteni, rând pe rând,


Soarele în brațe vă cuprinde. Bătălie după bătălie.
Umpleți-vă pieptul de curaj Niciodată încă pe pământ
Să vă faceți visele-mplinite! Nimeni n-a învins copilăria.

Folosiți muniția ce-aveți Cum se-ntâmplă toamna, an de


Izvodită din înțelepciune: an,
— Cartea, care este mai de preț Pleacă păsărelele grăbite…
Decât toate armele din lume. Cartea sus, urmași ai lui Ștefan,
Oastea țării – inimă fierbinte!
Asaltul de idei
Cui i se adresează poetul în poezia dată?
Ce aţi simţit în timpul lecturii poeziei?
Ce aţi văzut, auzit dincolo de text?
Ce imagini v-au impresionat?
Care situaţii vă sunt familiare?
Ce sentimente v-a trezit textul?
Ce ai putea promite în urma sfaturilor
propuse?
Reține!

Această poezie exprimă


dragostea de ţară a românilor.
Ea ne îndeamnă să nu ne uităm
ţara, pământul şi limba
strămoşească, să fim uniţi şi să
avem o ţară liberă şi puternică.
Înțelegerea textului.
Strofa I. Numiţi semnele anotimpului descris
în această strofă.
Strofa a II-a.
a) Citiţi îndemnul din această strofă.
Argumentaţi-l.
b) Desprindeţi figurile de stil.
Toamna vă sărută – personificare,
Soarele vă cuprinde - personificare;
Umpleţi-vă şi vă faceţi – enumeraţia.
Strofa a III-a. Desprindeţi ideea
principală din această strofă.
Strofa a IV- a.
a) Identificaţi figurile de stil din
această strofă.
b) Cine stă în fruntea armatei?
c) Cine conduce clasa?
d) Comentaţi ultimele două versuri.
Strofa a V-a.
a) Ce îndemn lansează poetul în această strofă?
b) Despre care bătălie vorbeşte autorul aici?

c) Argumentaţi această maximă: „Rădăcinile


învăţăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci.”
Aristotel

Strofa a VI-a.
a) Determinaţi figurile de stil.
(Inimă fierbinte – epitet)
b) Citiţi şi explicaţi îndemnul strofei date.
Diamantul
I rând constă dintr-un cuvânt care numeşte
subiectul (un substantiv).
 Al II-lea rând este format din două cuvinte ce
descriu subiectul (2 adjective).
 Al III- lea rând este format din 3 cuvinte ce
exprimă acţiuni ale subiectului (verbe).
Al IV- lea rând este format din 4 cuvinte care
exprimă sentimente faţă de subiect ( o propoziţie).
Al V- lea rând este format dintr-un cuvânt care
exprimă esenţa subiectului.
Reflecție!
Poezia este o rugă înălţată Domnului
pentru ocrotirea ţării şi a poporului,
un cântec de slăvire a dragostei de
ţară. „ Arma” noastră cea mai de preţ
este cartea. Dorinţa este să fie pace în
ţară, să veghem acest meleag, aşa cum
au făcut-o strămoşii noştri.