Sunteți pe pagina 1din 28

APARATUL URINAR

Format din:
- rinichi
- canale excretoare intra şi extrarenale

RINICHIUL
Organizare semimicroscopică:
- extern: capsulă fibroasă
- intern:
- medulara
- corticala
MEDULARA
- culoarea brun-roşiatică
- aspect striat longitudinal
- canale excretoare şi vase pericanaliculare
- discontinuă
- formaţiuni tronconice – piramidele Malpighi
- separate prin coloane de subst. corticală – piramidele Bertin
Piramida Malpighi:
- baza spre corticală
- vârful – “papila renală” – serveşte pentru inserţia calicelor
- papila renală: perforată de orificiile tubilor excretori
- 10 – 20 pori – conferă aspect ciuruit – lama ciuruită
CORTICALA
- situată subcapsular
- culoare brun-gălbuie
- presărată cu numeroase formaţiuni granulare roşii
- corpusculii renali Malpighi
- acoperă şi desparte piramidele renale
- la baza piramidei este întreruptă de expasiuni ale
medularei:
- formă triunghiulară
- baza pe piramidă
- vârful spre capsulă
- piramidele Ferrein – procesele medulara – formează
labirintul renal
- lobulul renal:
- o piramidă Ferrein şi substanţa corticală din jurul ei
- separaţi de arterele interlobulare
Lobul renal:
- piramidă Malpighi
- piramidele Ferrein aferente
- corticala adiacentă
- delimitat parţial de arterele
interlobare
TUBII RENALI
formaţi din:
- nefron
- tub colector
separaţi:
- vase sangvine
- ţesut conjunctiv interstiţial redus
NEFRONUL
- unitatea morfofuncţională
- porţiunea secretorie a rinichiului
format din:
- corpuscul renal
- tub urinifer
CORPUSCULUL RENAL
MALPIGHI
- localizat în corticală
- structură epitelio-capilară
- formă sferică de 200 µ
Histologic:
glomerul: ghem de capilare
înveliş epitelial: capsula Bawmann
ţesut interstiţial: mezangiu
Prezintă doi poli:
- pol vascular – aparţine glomerulului
- pol urinar – aparţine capsulei
CAPSULA BOWMANN
- invaginaţie proximală
- închisă
- delimitează o cavitate ce adăposteşte glomerulul
Formată din 2 foiţe:
- parietală
- viscerală
aflate în continuitate la nivelul polului vascular
delimitează “spaţiul urinar” care se continuă cu lumenul
tubului urinifer
Foiţa parietală:
- rând de celule turtite sau cubice
- sărace în organite
- nucleu hipercrom
- dispuse pe o MB
- la exterior reţea de fibre de reticulină
- se continuă cu stroma renală
Foiţa viscerală:
- mulată pe peretele capilar
- un rând de celule specializate - podocite
GLOMERULUL RENAL
aparţine sistemului vascular port
- arteriolă aferentă
- glomerul
- arteriolă eferentă
Arteriola aferentă
- calibru mare
- pătrunde prin polul vascular
- emite 5 trunchiuri principale
- fiecare emite 50 de vase preferenţiale
- se unesc în trunchiurile principale ale arteriolei eferente
- părăseşte glomerulul prin polul vascular
- între vasele preferenţiale: - capilare fenestrate
Lobulul glomerular: trunchi principal cu ramificaţiile lui
STRUCTURA PERETELUI CAPILAR
format din:
- endoteliu capilar
- MB comună
- epiteliul foiţei viscerale a capsulei
Bowmann
ENDOTELIUL CAPILAR
- subţire şi fenestrat
- numeroşi pori
- cu diametru de 100 – 500 Å
- între celule şi MB in strat
“subendotelial”
- conţine substanţă amorfă omogenă
slab electronodensă
MB
structură continuă
- reţea de fibre de reticulină
- înglobate într-o matrice amorfă glicoproteică
structură:
- lamina densa
- lamina rara – internă
- lamina rara – externă
EPITELIUL DE ÎNVELIŞ AL CAPILARELOR – FOIŢA
VISCERALĂ A CAPSULEI BOWMANN
> un rând de celule PODOCITE
- celule mari
- formă neregulată / ovalară
- nucleu ovalar
- citoplasmă redusă
Conţine:
- aparat Golgi
- RER
- mitocondrii
- microfilamente grupate
Emite numeroase prelungiri
PRIMARE:
- dispuse paralel cu peretele capilar
SECUNDARE
- desprinse din cele primare
- mai subţiri
- perpendiculare pe MB
TERŢIARE
- desprinse din secundare
- cu direcţie oblică
- numite pedicele
- se întrepătrund cu cele învecinate
- legate de o diafragmă fină
Spaţiul subpodocitar localizat între:
- MB
- prelungirile podocitare
ŢESUTUL MEZANGIAL
- ocupă spaţiul intercapilar din glomerul
- mai abundent în zona buclelor capilare
Format din:
- substanţă fundamentală – mucopolizaharidică
- celule mezangiale
- alungite
- forma neregulata
- nucleu hipercrom
- numeroase miofilamente (asemanatoare
miofilamentelor)
localizate: bifurcaţia capilarelor
trimit prelungiri în:
- spaţiu subendotelial
- lumenul capilar
Celule fagocitare cu rol în a curăţa filtrul glomerular.
TUBII URINIFERI
- rol în formarea urinei definitive
Formaţi din:
- segmentul proximal
- segmentul intermediar
- segmentul distal
SEGEMNTUL PROXIMAL
- lungime 14 mm
- diametru 60µ
Format din:
> tub contort proximal
- localizat în corticală
- continuă polul urinar
- sinuos de 9 mm
>Tub drept proximal
- localizat în medulară
- rectiliniu de 5 mm
Au:
- lumen larg
- delimitat de un rând de nefrocite
NEFROCITUL
- celule piramidale mari
- citoplasma aciofilă, granulară
- nucleu rotund / ovalar nucleolat
- apical: microvili
- bogata activitate enzimatică:
- enzime oxidative
- fosfatază alcalină şi acidă
Ultrastructural:
plasmalema prezintă:
- microvili: lungi şi subţiri
- invaginaţii sub formă de buzunăraş la baza microvililor
- se desprind vezicule implicate în reabsorbţie
La polul bazal:
- labirint bazal
Lateral:
- desmozomi, interdigitaţii
Citoplasma are:
RER
Ap Golgi
ribozomi
mitocondrii în apropierea labirintului bazal
SEGMENTUL INTERMEDIAR
ansa Henle / tubul subţire
- face legătura dintre segmentul
proximal şi distal
- localizat în medulară
- tub îngust 15 µ
- forma de ansă
- tapetat un rând de celule poliedrice
turtite
- nucleii proemină în lumen – aspect
de dinţi de ferăstrău
- citoplasma săracă în organite şi
enzime
Participă la procese de concentraţie şi
diluţie a urinei
SEGMENTUL DISTAL
- lungime 14 mm, format din:
porţiune dreaptă ascendentă – 9 mm – localizată în medulară
porţiune contortă – 5 mm – localizată în corticală
< joncţiunea lor la nivelul polului vascular – macula densa
Au lumen larg 30 µ
Celule dispuse pe un strat
- cubice
- citoplasma clară
- nuclei centrali hipercromi
Ultrastructural
- organite puţine, mitocondrii mici
labirint bazal mai bine dezvoltat
margine in perie lipseşte au puţini microvili puţini şi scurţi
Enzime: FA şi succinildehidrogenaza
TUBII COLECTORI
Piesa intermediară:
- face legătura dintre tubii colectori
distali şi tubii colectori
- localizaţi în piramida Ferrein
- lungime 1 mm, diametru 30 µ
- delimitaţi de celule cubice
- slab eozinofile, sărace în organite
Tubii colectori
- localizaţi în medulară
- diametru 60 µ, lungime 10 mm
- delimitaţi ce celule cubo-cilindrice
- unele au citoplasma clară, altele
întunecată
Tubii excretori sau papilari Bellini
- diametru de 80 – 200 µ
- delimitaţi de celule cilindrice înalte
- cu înălţimi diferite
- membrană celulară evidentă
- nucleu intens colorat
- citoplasmă clară
- periferic: stromă conjunctivă
(lipseşte în restul tubului urinifer)
Ultrastructural:
- puţine organite, vacuole,
- plasmalema are puţini microvili şi labirint bazal redus
COMPLEXUL
JUXTAGLOMERULAR
MACULA DENSA
- structură epitelială
- la limita intre porţiunea dreaptă
şi contortă a segmentului distal
- în raport intim cu arteriola
aferentă
Celulele tubulare:
- înalte şi înguste
- dispuse dens
- nucleul: formă de bastonaş /
hipercrom /
- citoplasma bogată în MPZ-acide
- MB adiacentă subţire
APARATUL JUXTAGLOMERULAR
- în peretele arteriolei aferente
- adiacent polului vascular
- limitanta elastică internă şi adventiţia
dispar
- fibrele musculare sunt înlocuite cu celule
ovalare,
- dispuse epiteloid
- de tip mioepitelial
- în contact cu terminaţii amielinice
- secretoare de renină
LACISUL sau PERNIŢA POLARĂ
- cuib celular (citoplasmă clară)
- situate la polul vascular între arteriolele
aferentă şi eferentă
- celule mezangiale migrate din glomerul
STROMA
- săracă
- fibre de reticulină
- dispuse în jurul vaselor / glomerulilor /
tubilor uriniferi
- este evidentă în jurul tubilor Bellini şi
vaselor mari
VASCULARIZAŢIA
- artera renală
- ramuri segmentare
- arterele interlobare (5 – 6 pentru fiecare
piramidă) – în coloanele Bertin
- arterele arcuate (limita medulo – corticală)
- arterele interlobulare
arteriolele aferente / glomerulii / arteriolele
eferente
- Capilare peritubulare
Pentru glomerulii superficiali se
vascularizează numai porţiunea din
medulară a tubilor uriniferi
pentru glomerulii profunzi se
vascularizează şi porţiunea medulară a
tubilor uriniferi
- coboară în medulară “în ploie” – vase
drepte false
- au porţiune descendentă
- porţiune ascendentă (capilare
fenestrate)
- vasele drepte adevărate se desprind
direct din arterele arcuate
- Arterele Ludwig – sunturi arterio-
arteriale după atrofie glomerulară
CĂILE URINARE
Intrarenale:
- calicele
- bazinetul
Extrarenale:
- ureterul
- vezica urinară
- uretra
Calice, bazinet, ureter
Mucoasa
- uroteliu
- MB slab organizată
are mare plasticitate
Corionul:conjunctiv-elastic,
- infiltrat limfocitar şi / sau foliculi limfoizi
Tunica musculară
- fibre musculare netede
- un strat în calice şi bazinet
- două straturi la ureter:
- intern longitudinal
- extern circular
Adventiţia:
- ţesut conjunctiv fibro-elastic
- conţine vase sangvine şi nervi
VEZICA URINARĂ
Musculara
- bine reprezentată
- reţea musculară plexiformă
extern: întâlnim şi seroasă peritoneală
URETRA
LA BARBAT
trei segmente
- prostatică
- membranoasă
- peniană
Mucoasa
- uroteliu în porţiune prostatică cu
- depresiuni – lacunele Morgagni
- se deschid glandele Littre - glandele intraepiteliale
- epiteliu pseudostratificat cilindric neciliat sau cilindric
stratificat (porţiunea membranoasă)
- se deschid glandele bulbouretrale Cowper (tubulo-
alveolare mucoase)
- epiteliu pseudostratificat şi pavimentos stratificat (peniană)
Musculara
- fibre musculare netede
- strat intern – longitudinale
- strat extern – circular
- sfincterul uretral intern
< în porţiunea membranoasă înconjurată de fibre musculare
striate
LA FEMEIE
variabil: uroteliu / ep. Cilindric stratificat sau
pseudostratificat / pavimentos startificat
- formează cute – structuri pseudoglandulare cu celule
mucoase
Corionul
- fibre elastice
- plex venos
Musculara – la fel ca la bărbat