Sunteți pe pagina 1din 35

ÎNGRIJIRILE DE SĂNĂTATE –

CADRU CONCEPTUAL

Dr. Liliana Iliescu


Sistem de sănătate
• În „Raportul asupra sănătăţii în lume –
2000”, Organizaţia Mondială a Sănătăţii
defineşte sistemul de sănătate prin
„totalitatea organizaţiilor, instituţiilor şi
resurselor consacrate ameliorării
sănătăţii”.
• acesta cuprinde "toate activităţile al
căror scop principal este de a promova,
restabili sau menţine sănătatea."
Sistem de sănătate
Rezultatele finale ale oricărui sistem de
sănătate sunt:
• starea de sănătate a populaţiei
• protecţia financiară contra riscurilor
• gradul de satisfacţie a consumatorilor de
servicii.
Sistem de sănătate- evaluarea realizării următoarelor
obiective

1. Asigurarea sănătăţii este considerată a fi un


obiectiv esenţial al politicilor de sănătate
2. Distribuirea echitabilă a serviciilor de asistenţă
medicală
3. Să corespundă aşteptărilor populaţiei, ceea ce
implică respectul pentru individ (autonomie şi
confidenţialitate)
4. Satisfacţia clientului (servicii prompte şi calitate a
dotărilor)
5. Finanţarea echitabilă, cheltuielile reflectând
capacitatea de plată, şi nu neapărat riscul de
îmbolnăvire.
Îngrijirile primare de sănătate
• “Piramida” acordării îngrijirilor de sănătate

Centre
specializate

Spital

Medicul de familie

Autoîngrijire – pacient şi familia acestuia


Medicul de familie este „medicul din prima linie”.
Dânsul este cel care face trecerea de la dimensiunea
individuală la dimensiunea colectivă a sănătăţii şi bolii.
Legat fiind prin construcţia sa profesională de
conceptul şi practica sănătăţii publice, este placa turnantă
a sistemului de sănătate, chiar dacă deseori este
desconsiderat.
Cu toate acestea, în cadrul sistemelor de sănătate care
doresc a fi „moderne” şi acceptă reforma ca pe o condiţie
obligatorie a funcţionării optime – aşa cum se întâmplă în
ţările centrale şi est europene, medicului de familie i se
recunoaşte rolul benefic pe care îl are asupra stării de
sănătate, asigurând asistenţa medicală primară de prim
contact pentru pacienţi.
Timpul lucrează în favoarea lui !
Sursele care au condus la definirea îngrijirilor primare de

sănătate au fost:

• modificarea teoriilor asupra dezvoltării societăţii, care au


condus la realizarea unor legături între sănătate şi alte
sectoare, subliniind necesitatea echitaţii accesului şi
furnizării serviciilor de sănătate
• problemele ridicate de creşterea volumului populaţiei,
care au susţinut necesitatea dezvoltării serviciilor
destinate mamei si copilului - vârstnici
• noua abordare tehnologică a bolilor şi a serviciilor
medicale, abordare care nu ia suficient în considerare
aspectele sociale, economice şi politice ale vieţii
• succesele înregistrate în domeniul sanitar în unele ţări,
în special China, ca urmare a implicării comunităţii în
acţiunile medicale
Istoricul îngrijirilor primare de
sănătate

• 1977 � Adunarea generala OMS a stabilit ca în perioada


următoare scopul principal până în anul 2000 este ca toţi
oamenii lumii sa aibă o stare de sănătate care să le permită
să beneficieze de o viaţă productivă din punct de vedere
social şi economic.
• 1978 � Consfătuirea de la Alma-Ata. 1981 � Adunarea
generală OMS. Strategia “Sănătăţii pentru toţi” pentru fiecare
din cele 6 regiuni (România este inclusa in regiunea Europa).
•        Socializarea stării de sănătate (Canada): comunitatea te
obligă să plăteşti pentru asigurări de sănătate.
• 1984 � Fiecare regiune şi-a stabilit un număr de obiective:
38 de obiective pentru Europa.
• 1991 � Lisabona, s-au revizuit obiectivele.
Istoricul îngrijirilor primare de sănătate

•       In anul 1975, Directorul general al OMS, Dr.Halfdan


Mahler, care, cu un an înainte subliniase ca “starea de
sănătate a populaţiei influenţează dezvoltarea economică
şi este influenţată la rândul ei de către aceasta, este în
sine un element de condiţionare a dezvoltării”, a lansat
conceptul Sănătatea pentru toţi până în anul 2000,
propunând “O acţiune urgentă pentru a realiza în
cei 25 ani ai unei generaţii, ceea ce nu s-a realizat deloc
până acum.”
•        In acelaşi an, după publicarea cărţii “Soluţii
alternative în satisfacerea nevoilor de sănătate de bază”
(Djukonovic si Mach, 1975), s-a adoptat prima rezoluţie
referitoare la îngrijirile primare de sănătate, ele
reprezentând o strategie pentru atingerea obiectivului
sănătăţii pentru toţi până în anul 2000.
DECLARAŢIA DE LA ALMA-ATA –
1978 -
• Organizarea unei întâlniri internaţionale
de către UNICEF şi OMS la Alma-Ata, în
12 sept. 1978, la care au participat
reprezentanţi ai 134 guverne şi 67
organizaţii internaţionale. Documentul
fundamental al conferinţei a fost
Declaraţia de la Alma-Ata.
Politica „Sănătate pentru toţi în
secolul 21”
• pentru Regiunea Europeană a OMS
evidenţiază faptul că sunt necesare
eforturi susţinute pentru creşterea
nivelului de sănătate, în vederea
uniformizării sociale între ţările din
regiune, precum şi între grupurile
populaţionale din cadrul aceleaşi ţări.
În acest sens, realizarea unui potenţial de sănătate complet
pentru cei care locuiesc în Regiunea Europeană a OMS s-
ar putea obţine prin:

• promovarea şi
protejarea sănătăţii
oamenilor de-a
lungul întregii vieţi.
• Reducerea
suferinţelor
consecutive
principalelor cauze
de morbiditate.
ÎNGRIJIRILE PRIMARE DE SĂNĂTATE - DEFINIŢIE

•  Îngrijirile primare de sănătate sunt


îngrijiri sanitare esenţiale, bazate pe
metode şi tehnologii practice, pertinente
din punct de vedere ştiinţific şi
acceptabile din punct de vedere social,
făcute sa fie accesibile în mod universal
indivizilor şi familiilor din comunitate, prin
totala lor participare, şi la un cost pe care
comunitatea şi ţara poate să îşi permită să
îl menţină în fiecare stadiu al dezvoltării
lor, în spiritul încrederii în sine şi al
autodeterminării.
ÎNGRIJIRILE PRIMARE DE SĂNĂTATE -
CARACTERISTICI
1.Formează o parte integrantă a
sistemului de sănătate al ţării, pentru
care reprezintă atât funcţia centrală cât
şi problema principală, dar şi a
dezvoltării globale sociale şi
economice a comunităţii.
2. Reprezintă primul nivel al contactului
dintre indivizi, familie şi comunitate cu
sistemul de sănătate naţional,
încercând să apropie, cât mai mult
posibil, activitatea din domeniul
sănătăţii de mediul de viaţă şi de
muncă al oamenilor, constituind
primul element al unui proces
continuu de îngrijire a sănătăţii
ÎNGRIJIRILE PRIMARE DE SĂNĂTATE -
CARACTERISTICI
3.  reflectă şi rezultă din condiţiile
economice şi din caracteristicile
socio-culturale şi politice ale ţării şi
comunităţilor sale, şi se bazează pe
aplicarea rezultatelor relevante ale
serviciilor de cercetare socială,
biomedicală şi sanitară, cât şi pe
experienţa din domeniul sănătăţii
publice
4.cuprind principalele probleme legate
de sănătate în cadrul comunităţii,
furnizând servicii de promovare,
preventive, curative şi de recuperare
corespunzătoare
 
ÎNGRIJIRILE PRIMARE DE SĂNĂTATE -
CARACTERISTICI
5.cer şi promovează din partea
indivizilor şi a comunităţii, o
autodeterminare şi participare la
planificarea, organizarea, conducerea
şi controlul îngrijirilor de sănătate
primare, utilizând la maximum
resursele locale naţionale, precum şi
alte resurse disponibile; în acest
scop dezvoltă, printr-o educaţie
corespunzătoare, capacitatea de
participare a comunităţilor
ÎNGRIJIRILE PRIMARE DE SĂNĂTATE -
CARACTERISTICI
6. ar trebui sa fie susţinute de sisteme de
referinţă integrate, funcţionale, ducând
la o îmbunătăţire progresivă a unor
îngrijiri de sănătate cât mai
cuprinzătoare, dând prioritate celor ce
au cea mai mare nevoie de aceste
îngrijiri
7. se bazează la nivel local pe lucrătorii
sanitari (medici, infirmiere, moaşe,
personal auxiliar) pregătiţi adecvat din
punct de vedere tehnic şi social pentru
a lucra în echipă şi pentru a răspunde
nevoilor de sănătate exprimate de
către comunitate.
Îngrijirile primare de sănătate: componente
1. educaţia privind problemele de sănătate
predominante şi metodele de prevenire şi control
ale acestora
2. promovarea unei alimentaţii corecte
3. asigurarea cu apă potabilă în cantitate adecvată şi o
sanitaţie de bază
4. îngrijirile acordate mamei şi copilului, inclusiv
planning familial
5. imunizarea împotriva bolilor infecţioase majore
6. prevenirea şi controlul bolilor endemice cu caracter
zonal
7. tratamentul adecvat pentru bolile curente şi
vătămări
8. asigurarea cu medicamente esenţiale
ÎNGRIJIRILE PRIMARE DE SĂNĂTATE - PRINCIPII DE BAZĂ

  1.Distributia echitabilă: ţările ar trebui sa găsească căi de


a permite tuturor accesul la servicii

  2.Implicarea comunităţii: implicarea indivizilor în


promovarea propriei lor îngrijiri este esenţială pentru
viitoarea bunăstare a comunităţii

  3.Concentrarea asupra activităţii de prevenire:


dobândirea unor cunoştinţe prin educaţie pentru
sănătate şi / sau mobilizarea comunităţii pentru
imunizare şi rolul comunităţii în luarea deciziilor legate
de alocarea resurselor spre priorităţile sanitare
• Deoarece prevenirea este vitală pentru rezolvarea
problemelor pe termen lung, dar nu este întotdeauna
răspunsul la probleme individuale, serviciile preventive
trebuie să existe împreună cu cele curative.
ÎNGRIJIRILE PRIMARE DE SĂNĂTATE - PRINCIPII DE BAZĂ

•   4. Tehnologie corespunzătoare: ea trebuie


să fie acceptată, eficientă din punct de
vedere al costului, ieftină şi disponibilă pe
plan local.

•   5. Abordarea multisectorială: starea de


sănătate este influenţată atât pozitiv cât şi
negativ de o serie de factori cum sunt:
condiţiile de locuit, transportul, producţia de
alimente, irigaţiile şi rezerva de apă. Toate
acestea ţin de diferite sectoare
guvernamentale, dar toate pot afecta
bunăstarea globală a comunităţii.
Îndatoririle  medicului de familie în cadrul sistemului de îngrijiri de
sănătate şi influenţa sistemului de sănătate asupra medicinei de familie -

Principiile disciplinei, sugerate de către Gay

1.   Abordarea centrată pe pacient


2.   Orientarea către contextul familial si comunitar
3.   Aria de activităţi, determinate de necesităţile şi cererile
pacientului
4.   Problemele de sănătate neselectate şi complexe
5.   Incidenţa scăzută a bolilor grave
6.   Boli în stadii precoce
7.   Managementul simultan al tuturor afecţiunilor bolnavului
8.   Managementul continuu
9.    Îngrijire coordonată
10.  Eficienţă
Îndatoririle  medicului de familie în cadrul sistemului de îngrijiri de
sănătate şi influenţa sistemului de sănătate asupra medicinei de
familie – caracteristicile activităţii, conform OMS

A.   Generală
B.   Continuă
C.    Comprehensivă
D.    Coordonată
E.    În colaborare
F.     Orientată pe familie
G.     Orientată pe
comunitate
Îndatoririle  medicului de familie în cadrul sistemului de îngrijiri de
sănătate şi influenţa sistemului de sănătate asupra medicinei de
familie – caracteristicile activităţii, conform OMS

Caracter general:
•         Probleme de sănătate neselectate ale
întregii populaţii
•          Nu exclude categorii  datorită vârstei,
sexului, clasei sociale, rasei, religiei şi nici o
categorie de probleme de sănătate.
•          Acces facil, nelimitat de bariere
geografice, culturale, administrative sau
financiare
Îndatoririle  medicului de familie în cadrul sistemului de îngrijiri de
sănătate şi influenţa sistemului de sănătate asupra medicinei de
familie – caracteristicile activităţii, conform OMS

Continuitatea îngrijirilor:
•    Centrată pe persoană
•     Îngrijire de sănătate longitudinală, pe
perioade substanţiale ale vieţii, nelimitate
la un episod de boală  
Îndatoririle  medicului de familie în cadrul sistemului de îngrijiri de
sănătate şi influenţa sistemului de sănătate asupra medicinei de
familie – caracteristicile activităţii, conform OMS

Caracter comprehensiv:
•      Implicând îngrijirea integrată
•       Promovarea sănătăţii, prevenirea
îmbolnăvirilor, îngrijirea curativă, de reabilitare şi
suport
•      Perspectivele fizice, psihologice şi sociale
•    Relaţia doctor - pacient din punct de vedere
al aspectelor clinic, umanist şi etic
•     
Îndatoririle  medicului de familie în cadrul sistemului de îngrijiri de
sănătate şi influenţa sistemului de sănătate asupra medicinei de
familie – caracteristicile activităţii, conform OMS

Activitate coordonată:
•   Managementul îngrijirii la primul contact
•  Trimiterea la serviciile de specialitate
•   Oferirea informaţiei către pacient de către
serviciile disponibile
•   Coordonarea şi managementul îngrijirii    
    
Îndatoririle  medicului de familie în cadrul sistemului de îngrijiri de
sănătate şi influenţa sistemului de sănătate asupra medicinei de
familie – caracteristicile activităţii, conform OMS

În colaborare:
•   Lucrul în echipe
multidisciplinare
•   Delegarea îngrijirilor
atunci când este
adecvat
•   Exerciţiul coordonării
echipei      
Îndatoririle  medicului de familie în cadrul sistemului de îngrijiri de
sănătate şi influenţa sistemului de sănătate asupra medicinei de
familie – caracteristicile activităţii, conform OMS

Orientată pe familie:
• Se adresează
problemelor individuale în
contextul:
       - Circumstanţelor
familiale
- Reţelelor sociale şi
culturale
- Condiţiilor de viaţă şi
muncă    
Îndatoririle  medicului de familie în cadrul sistemului de îngrijiri de
sănătate şi influenţa sistemului de sănătate asupra medicinei de
familie – caracteristicile activităţii, conform OMS

Orientată pe comunitate:
•  Doctorul de familie
trebuie să ia în
considerare problemele
individului, în contextul:
- Necesităţilor de sănătate
ale comunităţii
- Altor specialişti şi
organizaţii
    
Finanţare- Congresul Medicilor de Familie, 26 martie
2008
Medicina primară a primit cele mai multe fonduri, de la
încheierea primelor contracte cu CASA.
 în 1999 erau alocate 140,9 milioane de lei asistenţei
primare
 în 2004 - 350.482.000 lei
 în 2005 - 453.677.000 lei (cu 29 la sută mai mult faţă
de 2004)
 în 2006 a fost o nouă creştere de 1,8 la sută, fiind
alocate 462,035 milioane de lei
 în 2007 ajungându-se la 681.013.000 lei (cu 47,4 la
sută mai mult faţă de 2006)
 Pentru 2008 va fi alocat 1.362.000.000 (adică o
creştere cu 216 la sută)
Finanţare
• Valoarea punctului per capita a crescut de la 1,28 lei în
2004 la 2,69 lei în 2007.
• In anul 2008 valoarea punctului per capita estimat va fi
de peste 4,65 lei, dar prin regularizare anuala va depăşi
pragul de 5 lei.
• 2009: 4,1 per capita şi 1,9 pe serviciu
• Ponderea fondurilor în medicina primară este de 80%
per capita şi 20% per serviciu.
La aceste fonduri se adaugă banii alocaţi prin Programul
naţional de evaluare a stării de sănătate.

• În plus, în 2008 şi 2009, medicii de familie vor fi implicaţi


în programele de screening pentru prevenirea şi
depistarea precoce a bolilor.
800
667 666
700
556 574
600
468 438
Nr. medici familie

500
344 371
400
300 228
202 199 203
200
100
0
2005 2006 2007 2008

Iaşi total Iaşi urban Iaşi rural


12000
11487 11606 11694 11567
Nr. medici familie

10000

8000 7039 7250 6993


6902

6000 4574
4585 4567 4444

4000

2000

0
2005 2006 2007 2008

România total România urban România rural


2000
1721,1 1692,2 1859,1
1800 1638,3

1600
1400
Nr. locuitori / un MF

1463,9
1200 1437,5
1235,5 1241,1
1000
800
600
400
200
0
2005 2006 2007 2008

România Iaşi

S-ar putea să vă placă și