Sunteți pe pagina 1din 11

PEDAGOGIE I

Functiile educatiei
Functiile educatiei

După I. Nicola educaţia îndeplineşte următoarele 3 funcţii:

1. Selectarea şi transmiterea valorilor de la societate către individ

2. Dezvoltarea conştientă a potenţialului biopsihic al omului

3. Pregătirea omului pentru integrarea activă în viaţa socială


Functiile educatiei – I. Nicola (1)

1. Selectarea şi transmiterea valorilor de la societate către individ

 se realizeaza pe baza unor principii pedagogice de selectare si transfer in acord cu


particularitatile psihologice ale beneficiarilor de educatie;

 rolul acestei functii creste in conditiile unei societati a cunoasterii si a exploziei


informationale care nu mai permite realizarea facila a distinctiei dintre esential si
neesential, relevant si irelevant;

 menirea educatiei este, in acest context, de asigurare a pachetului cognitiv optim


din punct de vedere formativ.
Functiile educatiei – I. Nicola (2)

2. Dezvoltarea conştientă a potenţialului biopsihic al omului

 presupune asigurarea unei evolutii unitare a personalitatii umane;

 descoperirea disponibilitatilor individuale, cunoasterea si dezvoltarea lor


constienta, indrumarea dezvoltarii personale in sensul obiectivarii acestora in
produse cu valoare individuala si/ sau sociala asigura liantul dintre evolutia
individului si a societatii, calea diminuarii asperitatilor intre ceea ce doreste si are
nevoie societatea si ceea ce doreste si are nevoie individul
Functiile educatiei – i. nicola (3)

3. Pregătirea omului pentru integrarea activă în viaţa socială

 este principiul de baza al intregii activitati de educatie in masura in care societatea


este beneficiarul final al procesului care asigura pregatirea individului ca forta de
munca si ca subiect al vietii sociale.
Functiile educatiei

Dupa alti autori functiile educatiei sunt mai numeroase, fiecare asociindu-
se cu un domeniu de referinta:

1. Functia culturala (cognitiva)

2. Functia economica

3. Functia axiologica

4. Functia psihologica
1. FunctiA culturala (cognitiva)

Presupune:

 enumerarea si analiza elementelor care sunt selectate si transmise de la o


generatie la alta sub forma de experienta social-istorica;

 ingrijirea si cresterea copilului pentru dezvoltarea sa normala;

 experienta de munca;

 relatiile de comunicare;

 convietuirea sociala.
2. FunctiA economica

 Pune accentul pe ipostaza educatiei de a fi semnificativa in procesul de pregatire a


omului in calitatea sa de creator de valori necesare existentei si element stimulator al
progresului economic.

 Continutul si forma de manifestare a acestei functii sunt exprimate de aspecte


precum: contributia educatiei la dezvoltarea economica, relatiile dintre educatie si
piata muncii, relatiile dintre dinamica profesiilor si formarea omului in aceasta
perspectiva etc.

 Reflecta complexitatea educatiei ca proces ce asigura stimularea creativitatii,


formarea morala si atitudinala a individului, modelarea caracterului si a personalitatii
acestuia.
3. FunctiA axiologica

Vizeaza formarea individului pentru integrarea in viata sociala si integreaza


aspecte precum:
 cunoasterea si intelegerea deplina a principiilor, normelor si regulilor vietii sociale;
 asimilarea grilelor axiologice de apreciere a produselor culturale;
 formarea capacitatii de a sesiza aparitia unor noi norme/reguli de conduita, insotita
de capacitatea de adaptare comportamentala;
 formarea unor convingeri corespunzatoare valorilor insusite;
 formarea obisnuintei de a practica atitudini si comportamente convergente d.p.d.v.
axiologic si militante in directia respectarii valorilor si normelor de viata sociala.
4. FunctiA psihologica

 Presupune dezvoltarea potentialului bio-psihic individual.

 Realizeaza o analiza extinsa a factorilor care determina procesul dezvoltarii


umane, respectiv ereditatea, mediul si educatia.
5. FunctiA metacognitiva
(c. cucos)
Reprezinta o functie de sinteza si inglobeaza aspecte precum instrumentarea
individului in directia:

 auto-cunoasterii,

 a identificarii propriilor procese cognitive si disponibilitati de invatare,

 a constituirii unor trasee personalizate de formare si dezvoltare.