Sunteți pe pagina 1din 9

Europa

la începutul Epocii Moderne

Cl. a VII-a
Profesor: Știrschi Olga
Obiectivele lecției:
 să explice semnificația termenilor epocă modernă,urbanizare,
bursă supremație cu ajutorul dicționarelor explicative;

  să localizeze pe hartă principalele sfere de influență ale marilor


puteri europene la începutul epocii moderne;

 să identifice schimbările care au avut loc în statele europene la


începutul epocii moderne utilizând informația din manual;

 să compare spațiul rural și cel urban utilizând textul din manual;

 să caracterizeze succind viața cotidiană a unui țăran la începutul


epocii moderne în baza informațiilor din temă;
Noțiuni:
 Epocă modernă- perioada de la sfârșitul evului mediu,
de la revoluția engleză și până la începutul
primului război mondial;
 Urbanizare- proces istoric de creștere a orașelor și a rolului lor
în dezvoltarea societății;
 Bursă- instituție unde se negociază rente de stat, acțiuni, valute
străine, efecte comerciale sau mărfuri foarte căutate;
 Supremație- superioritate absolută unită cu autoritate și putere;
poziție dominantă; preponderență;
 Ca urmare a războiului de 30 de ani,puterile biruitoare, Franța și
Suedia au făcut importante anexiuni teritoriale și și-au
asigurat pentru o jumătate de secol supremația europeană;
 De pe urma războiului au profitat și Provinciile Unite (Olanda),
cărora li s-a recunoscut independența;
 Germania,care a suferit cel mai mult din cauza operațiilor militare,
rămâne fărâmițată politic în peste 300 de state;
 Polonia,strâmtorată la vest de germani,și-a extins hotarele la est;
 Imperiul Otoman se afla în perioada de apogeu al puterii sale,
stăpânind Peninsula Balcanică în Europa,o parte din Ungaria,regiuni
din nordul Mării Negre,exercita dominație în Țara Românească și în
Moldova;
 Habsburgii au cucerit Cehia,Moravia și Silezia;
 În secolele XVII-XVIII,80-90% din populația Europei locuia la sate;

 Principala ocupație era agricultura;

 Țăranii pe lângă cultivarea pământului și creșterea animalelor,


practicau vânatul,pescuitul și culesul pomușoarelor;

 Aceste ocupații nu asigurau un nivel de viață decent,erau frecvente


perioadele cu epidemii,secete și foamete;

 În secolele XVII-XVIII în majoritatea statelor occidentale


țăranii erau liberi,însă nu erau proprietari de pământ;
 Țăranii lucrau pământul seniorului,fiindu-i datori cu censul,
corvoada și impozitele;

 Lotul de pământ prelucrat se transmitea prin ereditate;

 Locuitorii de la sate erau uniți în comunități pe lângă parohii;

 Sarcina primordială a oricărei comunități era asigurarea


existenței ei,plata impozitelor regelui,seniorului,bisericii;
 Populația orășenească era în minoritate în Europa în secolele
XVII-XVIII,ca și în epoca precedentă;

 În unele state și regiuni din Occident are loc un activ proces de


urbanizare,datorită dezvoltării economice mai dinamice;

 Majoritatea orașelor numărau 10.000-30.000 de locuitori.


Parisul,la sfârșitul sec.al XVIII-lea,avea 600.000,iar cel mai mare
oraș european,Londra – 1 mil.de locuitori;

 Orașele erau centre politico-administrative,economice și de


cultură;
 Activitatea comercială sporită a condus la deschiderea primelor
prăvălii,magazine;

 Dezvoltarea producției manufacturilor și a comerțului a determinat


unirea proprietarilor și a negustorilor în asociații și companii;

 În mai multe state se formează și mari companii comerciale


(exemplu: cele ale Indiilor de Vest și de Est);

 Companiile aveau mai mulți acționari și erau patronate de regi;


 Fiecare mare oraș avea Bursa sa,unde se adunau proprietarii,
bancherii,negustorii și încheiau tranzacții și afaceri;

 Orașele se modifică treptat,se contruiesc clădiri cu mai multe etaje,


palate,edificii publice,biserici;

 Străzile se lărgesc și se pavează cu piatră,se amenajează piețe,


se construiesc poduri,se iluminează străzile (sfâr.sec.al
XVIII-lea);