Sunteți pe pagina 1din 94

| Istoria nu este o ştiinţă şi nu are prea multe de aşteptat

de la ştiinţe; ea nu explică şi nu are metodă, mai mult


încă istoria despre care se vorbeşte mult de două secole
încoace nu există. Atunci, ce este istoria? Ce fac de fapt
istoricii de la Tucidide la Max Weber sau Marc Bloch
după ce-şi scot capul din documente şi trec la
³sinteză´?...De 2200 de ani de când urmaşii lui Aristotel
au găsit răspunsul la întrebare, el nu s-a schimbat deloc:
istoricii povestesc evenimente adevărate, în care actor
este omul, istoria este un roman adevărat

Cum se scrie istoria? 
| Ce este istoriografia? Nimic altceva decât istoria
discursului unor oameni despre trecutul lor, un discurs
scris şi care se pretinde veridic. Căci istoriografia este
dovada cea mai bună a existenţei unor culturi azi
dispărute, a existenţei propriei noastre culturi,
presupunând că ea continuă să fiinţeze şi că amnezia
parţială de care pare atinsă nu e semnul unei dispariţii
totale şi definitive. O societate nu se pune niciodată mai
bine în lumină ca atunci când e însoţită de proiecţia în
trecut a propriei sale imagini  
  !"" 
| #
$$ %"& '()
° Š 
| *+$ , - %'.& %"% $ $ // 
 / / 0 /  / /   /
| $ /&  
| / $* **
|  *& + *+ $ /0 / 
  
| $ +  1 * $2  / 
| +  0 +* $*1 /$$  / /
 
|  $ $ $ / 0 &  $    
| */  $ 
| -/ $ *& $ 3 * 4 $   /
*1 &  & *0/ 0  '


| $ $ / / * / 
 5 *$  $5& $ $ 0 $ +*/0
1 &/ ***
? ? ???

| $  *0  02 0 $ 


 * $* * $   
| &   $ $/ 0*/  
 $ / 0 /  51  0* $*/ 0*
/ 0  / 0 0 
| * +*/ /   0 / 
Šeprezentanţi2
| A %")& ''"1 & Istorii- - istorie universală
|  ersica Indica
| °   Apitome $ 6 $ Xellenica 
$ $* *07
| ° ° ,')"& !"1 & Istoria Siciliei $ 
 / / 4 *1 !8(9!88 Šăzboaiele lui hyrrus *+ 
:/ Cronologie; * 1 / *  $0 
$ 0$   5 $ 4 0 :/ 
´/  *2:  / 1 / 
, $ / / $  $ ; +5+ 
 $ 1 $ *$ *!8. ´
/5 
 /

   

 2Istoria universală Viaţa lui hilopoimen Tratat de tactică militară


Istoria universală:

 : /< ://  1 $)'$ =:/ 1 !.>9!.& .%%
1 
istorie universală- & $ 1 /   &$  
  0 &/  0   
/ 5 * **$  & 1 +* 
/ *
  2& $ 1 +*&  ? 1  1 *2/= $ $ 1 =
/&4  /  =
& $ *  * +*    
  & $ $ istorie pragmatică- */ +* 
? 0 * /*1 
& 1  * / *   & 1 0 $ ? 0  *
  *1  5$  $ *$ $ $   
 $ /
& , & //*  &1 ?/  *0
 2$ / $  *0 1 & 11 0* / /*
 $   ?/  ? 0 
2&  $  5$ $ 1   /
*$  <$ * 1  1 $  0 ? *5
$ * ?* 
?  

 8"& !(1 & Bibliotheca Xistorica %"$ *0


| 
 &  *21  * /  ;  
 *3  , 
|  & / 0
| */ & $ **   1  *$ 2 / 
 /    /$ $  /  
$$ /*  $ 0$ $   5 $ *1 **1 
1 0 $  2. * * $*  
 $ 4/ !$0*  6 $ #
$$ 

  *0  * 1  ? / /$ $ / / 1 
0 *5 $ * * 1  ? / /  
  Arheologia >16

 2/ / * 1    ? 0  / 
2 2/ 7 ´ - 
M     

 
| Mitul troian-  *& // *$ & 1/ $*/ 
- #+4 $
| Šomulus şi Šemus-  $ $ <* 4 $*1 1 
  
& gens´ şi ³familia2 $$/   +   / /  
/ $ / 5$0  & **
& viaţa colectivităţii- Annales Maximi& * $  ?/?/& 1 / +  
 / 1 0 1 / *$   $  $0 / **  
 5  genului analistic; Cărţile magistraţilor-  / /0
?  
  
! " Bellum punicum- ? //
A!'(& .(1  @ Anale- :/ $  - 1 4 *1 / 
 
#
 / / /$ 7  $ * $  !.1 
/1 / $ /*A  
& -Mnfăptuirile romanilor- 1 / * $ - 4 *1 / 5 2
#/$ #/ 6 
/$ $  / 
  Origini >*0& /  1 / 5 $ * 
1 * *$  $  $ /  1 
ŠŠ / $*$ !(& !16
 $ %    $ & & 1 
 1 
A"&  

| Istoria enciclopedică ( ' þ ntichităţile romane V  


| Istoria ca justificare a omului politic(  þ omentarii despre
războiul cu galii, omentarii despre războiul civil
 
  
 
 
     

       
 

þ Istorie şi oratorie( þ 4e oratore V þ 
 
  
 

   
 
  
  

  ( 

 
 
 

 


  
    
þ Istoria moralizatoare( V þ onjuraţia lui atilina Războiul cu
Jugurtha Istorii
 
 
 ± monografia

 
þ  þ    
    

 þ  
  
 
, 
,
| Šăzboiul cu Iugurtha- Jugurtha&  
 / 1   0 / *
$  $ **/ 2 
  0* /
| / $ 0  1  $ 
 < / B ,  
| Cartagina&  </ +2  
 +  / :/$ $ +  
  *  $ /* * * $1 
/ * *$ /1 $ 
/
| Stilul2 0 $      + 
$ ,1  1 *
° '" )>9)(1 & .( 

& reprezentant al istoriei patriotice


- $ & 1 $  0 *$  
-
& Ab urbe condita (De la întemeierea cetăţii, .%!$ *0$ & *
'))
& subiect- :/ $ 1 /  4 *1 ( 
& genul& 
& scop& :/   /* 0 *0
& 0$?* 2viaţa ? 0 * ** 
obiceiuri /  $*$ bărbaţi (viri)    0 
/ 5aterpatria paterfamilias patres conscripti    &$
$ 0 * $ 0 *$  *0 / $ / / 
 /
& surse&  /  *$ 7   
*4  $ $  1 /  $ *& annales maximi senatus consulti
& cauzalitate& /& $ $  :/  1  0 
/ 1 4 *$ ** 4 /5/ + 0 +* 
 / $/ 5++ & / /
& Adevărul: /   C *$*1 $ 1 
C $ *$*$/ + $  C$ C/ 
#
#&   $. .)(8 $D´ 
 #))9)8&
.!" 
Agricola& $ +*$ &$0 *
Germania (98e.n)& /  *& /  + 0
/$ $ 
Istorii& + ( $/  $ $ 7
Anale @ /  1/ *0$ $ & $
 0*& * * *** *   
$
+ & / & *5 /+ $ 
 / 20 $  / / 
$ 0 
$ (() *))
 +

| þ 

 !


|    "


 
  # 
| 
 $ þ 
| ] ( Res Gestae (
þ 
 %  $  
 þ &% " 
 '  ) 

|  (
       
þ 
    

| V( * +, -
V þ   


. -
 
 
 þ 


|   ( 
    
 V  
 
  (  
 
 

|
    ( 

    
 
   
þ    

 
 ,  
,

?  

| - +*1 *$  //5 $ 1 


 
| , /* * 0 $  / & /    &
/4 / 
| 3   2. $ 0 $ * !
/ $ ? ' Apologetica #  %
# Despre subterfugiul ereticilor ) /$ 
 / De viris illustribus
| 2cronologia comparată @ , ?- Cronografia )
*0
istoria ecleziastică- ; $   $ 
 5 * $*2.   1 / 
 $ - ? $ :/ -  / ! /
/   *0 /    '
 $ / 4 *6$ % 0$ 
E A 0 
filosofia istoriei- - De civitate Dei)
Istoriografia medievală

Moştenirea istoriografiei creştine(


| 

      
| / 

Istoricul medieval 
 
  (
| 
 V

|  þ   
  
 0##   
   

 
  
 
  
 
 $    þ 
   
 
,
  V  
 
, 
utori de istorie(
| Grégoire de Tours V %þ 
 + 


10 cărţi de istorie
  $ #
  
   V
  
  
 
 
 
| Beda V 1&þ  &  

Historia ecclesiastica gentis
nglorum V#
 
   
   

  " $ &
| Eginhard V&& þ %   

  "  2 
% $ þ   

; $>>)& 8%"


Istoriografia medievală

| illiam of Malmesbury ( % þ þ Gesta regum nglorum V 


  

    $  
   3  
  $ & Historia
Novella   
  %þ 
| Geoffroy of Monmouth ( þ )-   2 , 4 
 
  5/ 

Historia regum Britanniae VIstoria regilor
Britaniei, 1135- 1138)  
þ    


  
   
  ,  
  6  
  2  
 
| Vincent de Beauvais V þ 1   . 
V þ
 
  7 
  6 
#0 
enciclopedii,       
      $ þ
 
 6 
#0þ
 Speculum Maius 

   ( Speculum Naturale Speculum
4octrinale, Speculum Historiale. 5   Speculum Morale 
  

 0#)þ 
-0B/ 
 $** >
/* $ *
B/ 
&   *  $ 
$
´ 3 $ F $ 
7 & / *
´ 3 $ F $ 
7 
Istoriografia umanistă renascentistă

| Etapa anticarilor: 
 
    
   

 
       
Petrarcaþ 
þ 

 
8 V   "
 $

  
 $
  
þ frica- 
   3  
| 4e la colecţionari la istorie
Poggio Bracciolini V%þ  
    
yriac din ncona V%þ %   

Flavio Biondo V%%þ 1

Roma illustrata, Roma instaurata şi Roma
triumphata Italia restaurată V  
   


  

  

,   
  3     
 0)# 
  " " 
VGermania ilustrată  
  
9  " VBritannia
Istoriografia umanistă renascentistă

| Perioada criticismului
Lorenzo Valla V þ &
    
  

   
 

 
 
 
$  
 4onaţiei lui onstantin

conceptul ³vera historia´=    V  þ  
  V   

V 
 
    
 

 +

6

3  Istoria invaziei franceze 


   
 
Scopul istoriei( 
     

$ 
Surse(    
 
 priorista V 
 
      ricordi V
 
Istoriografia umanistă renascentistă
Istoria politică
| Niccolò Machiavelli V1þ &
4iscursuri asupra primelor zece cărţi din Titus Livius
Principele V þ 
 "
 7  

  6 2
Istoriile florentine V þ     
2
| Francesco Guicciardini V%þ 

Istoria florentină
V  %þ  
    
   $   
 
   
 
 
 

  
 
  
Istoria Italiei :  þ 

  / 

       
#          
7 3$ 
Istoriografia umanistă franceză

  (1447- cca. 1511) /


 2  
  
(  

      .   
  
  VV  þ ( Monarhia Franţei     6 
 
 
    
 # 
    
Principele 2 , 
Š Vþ  ! 
 
 
þ     ;  
  $     ;
 

    
    #
 
     
 
 Gallica
antiquitas V%&
Õ  V þ &
  ,
        
 ,
 
 
 
   
 ,  
  
 
 <colecţie de documente pentru a servi istoriei Franţei 
  V1&þ      <  
  
  "   
  ,  . 
 
    

 
 ommentarii linguae graecae Vomentarii asupra limbii greceşti V   

          $ * =A  V þ 1  

Recherches de la France V 1  þ
 
 
    
 
     
 
 
  
  
     

Õ  V þ 1 
  + 

Methodus ad facilem historiarum cognitionem VMetodă pentru o mai uşoară înţelegere a istorieiþ 


istoria naturală istoria umană /  
   istoria divină
Istoriografia umanistă franceză

| Ö '  V þ 1  V $  /  


  
 
  
 
 * ###þ

Bibliothèque Historiale V    
 þ
( natura
oamenilor, naţiunilor, oraşelor, monarhiilor şi republicilor ca şi natura
religiilor 
 ,   

| ´ '  ´   V þ 1% 
  
    
     , ,
L¶histoire des histoires VIstoria istoriilor, þ  
  
  
 
L¶idée de l¶histoire accomplie (Ideea unei istorii perfecte)
Le dessein de l¶histoire nouvelle des Français (Proiect pentru o nouă istorie a
francezilor)
D $
´ $ $ ´
 
Istoriografia umanistă germană

| onrad eltis V þ % -


  
  >? 
* 3
@ 6

 
 'A 
| Subiecte, genuri cultivate:
 #
  - Jakob impfeling V þ % 
  
*  
 
Epitome rerum Germanicarum : 
   
  
       $  
 #
 
þ Hartman Schedel V 'Aþ 
Liber hronicorum V  2 /  # 
þ Nauclerus V þ 

 

  $  
Istoriografia umanistă germană

#
 
 
| Johannes arion Vþ &
  

 
  
$  
  
 

 
þ  
| Filip Melanchton V&þ 1      " 

 
 
 
 þ   
 
   
 

| Johann Sleidan V 1þ 1   
  4e quatuor summis
imperiis 
   " )þ 
  
 
 
Istoriografia polemică, angajată
| Mathias Flacius # -
V þ &  
 
  $  6 ,
V  2 ,  þ 
  $
 !
 
9 
 ), +
   


  1  !
  B enturiile de la Magdeburg V 
   þ &
þ 
 

þ
  
 
 
  
   
3   istoriografiei catolice- esare Baronius V %þ 1&  ' 
 
 
 


nnales Ecclesiastici V    
 %%    #

$ %
þ
 
 
7
  
 
B7
  * G
Istoriografia umanistă engleză

4irecţii de interes
|    ( =C * þ
Unirea celor două nobile şi ilustre familii de Lancaster şi York
| #
      
illiam Lambarde-    > V &1 

    
  
  
 
John Stow-

 
 
   6
Survey of London (1598)
illiam amden (1551- 1623)- Britanniaþ 
 7 
  nnalesþ 
  = 
 V
  
 $  &  1 
    &   1 
D B
Erudiţia colectivă a secolului al XVII-lea

| Richard Simon V1%þ & $ þ


  
    
/
Istoria critică a versiunilor Noului Testament V1þ

 þ
 
       
| 4aniel van Papenbroch V1%þ &þ  " 7 
cta Sanctorum Bolandistarum
| Jean Mabillon V1þ &&þ   "   2 
 & 
       #
 
6 V D 
#

 7 
6
   
=   #    

 
 $  

  þ 
þ .D
 . 

   $ 7 


Vieţile Sfinţilor benedictini V11%
4e re diplomatica V1%  þ 
 " V þ  

    6 0#)þ 
,  ; ( Memoriu pentru a justifica procedeul pe care l-am
urmat în ediţia vieţii sfinţilor noştri Scurte reflecţii asupra câtorva reguli ale
istoriei
 

| ³am în luna decembrie 1690 m-am hotărât să compun un
dicţionar critic care să cuprindă o culegere de greşeli făcute
atât de cei care au alcătuit dicţionare cât şi de alţi autori, care
ar prezenta sub fiecare nume de persoană sau de oraş
greşelile privitoare la acea persoană sau acel oraş´
| ³Nu există minciună, oricât de absurdă, care să nu treacă
dintr-o carte într-alta şi dintr-un veac într-altul. Minte cu
îndrăzneală, tipăreşte tot felul de extravaganţe, i s-ar putea
spune celui mai prăpădit publicist de scandal din Europa, că
vei găsi întotdeauna destui să-ţi copieze poveştile, şi, dacă se
vor lepăda o vreme de dumneata, vor veni de bună seamă
conjuncturi în care lumea va avea interes să te reînvie´
(Dicţionar, art. Capet, litera Y, după . Xazard, Criza
conştiinţei europene, p. 114- 115)
 E
þ2  V) 
V1þ &&%
Voltaire- repere biografice
|    
| !  6 
þ þ     & $ 
  
| &þ
 
  * 
| &þ   ) 
| 
    3,   7 @
| &1þ     3, 
 ,
 7
     
  /  
| &&þ $
  

 Istoria lui arol al XII-lea
| &þ 
  Secolul lui Ludovic al XIV-lea
| &þ 
 , ",$ V  $ &% &1

   .
 
  
 
 7  &  7 þ 
    
##þ  & 
  7     ##þ 
| &þ 
 3- - V 3  6
| & þ  
  
| &1þ 
  
Secolul lui Ludovic al XIV-lea

| ' þ  
  6 0#)þ  
      
  
   

 

 

    $

 
       
   
  /
 
 
 
   /
 $   ( þ 
 $ 

  $ 
 

 $ 
  
/ $  * 6

/ <0 $ - 
Secolul lui Ludovic al XIV-lea
+   
     
   
 

    
þ   ;   $    
 
 
   $ 
  
 
  $
 
  
  
þ 
$  
  
 
 
  /
 
 
. 

  
       / 
 . 
 ;
 
  .  
 
 . /   


þ  ,  
  
    
  
  "  

 
    6  " 
+
6
 )  *  5  )  ) 

 
    "
   2 , ##þ  "   
 
þ   #   
    
  = 
  2 ,  
      
  
# F 
   
 $
   
" þ  
 
  þ  6 0#)þ      
 
 
     F 
      
  $    "þ    
  $  2

 

 /      
þ 
 
 


 þ 
 
  
  

  $  
  3,  $    6 0#)þ 
þ 
  
      
         
   
 V  # 
' 
 
 
 V&

| CDupă ce am citit trei sau patru mii de descrieri de bătălii


şi câteva sute de tratate de pace, mi-am dat seama că,
în fond, nu învăţasem nimic. Nu aflasem decât că se
petrecuseră nişte evenimente. Oare Spania fusese mai
bogată înainte de cucerirea Lumii Noi decât e astăzi? Cu
cât era mai populată pe vremea lui Carol al V-lea decât
sub Filip al IV-lea? Iată lucrurile care îl interesează într-
adevăr pe orice om dornic să citească istoria ca filozof şi
cetăţean. Dar curiozitatea lui nu se va opri aici, el va
încerca să înţeleagă de ce o naţiune a fost puternică sau
slabă ca putere navală; cum şi cât de mult s-a îmbogăţit
ea...Mn sfârşit, obiectivul său suprem vor fi schimbările
produse în materie de moravuri şi de legi. Mn felul acesta
va cunoaşte istoria oamenilor în locul unor crâmpeie din
istoria regilor şi a curţilor regale
?    

   


| Õ   V&&þ &þ
þ 
   
 
'A
  *   / (   
 
þ     
  / 
Istoria lumii V&( 
,     ,  
   %  
   ' ,


   
   
|
´ V  V& þ %þ
þ 
    

 

  
   
  &1þ&1
  3
 
 = ##þ 
þ 

 
 3

þ 
 
     '   
  
 
5( Istoria Rusiei V&1 ronica lui Nestor V 
 þ 

  Istoria lumii þ Studiul istoriei lumii înseamnă să gândeşti în termenii
conexiunilor dintre cele mai importante schimbări ale pământului şi rasei umane 
 
 
  
  
  V
 
  
  
D 3 $6 $ .>%%& .8"'
B þ B 8 
3

 V&þ &&%
#  / /
| Õ , &    
  5 H $     
$ * 0 *$   
$ +* 
-$ +$  $1 0/ 2. + 
/ // & *1 4   / ! + 
 +* 0 5  + *  +* ' 
 /*0 4 $ 
| Õ Õ -Š 
| , 
  rincipiile ştiinţei noi
| A%. Šeflecţii asupra revoluţiei franceze .>(.& 
0  0*    
 +* 5 0 +$ 
  
?    

|
  V& þ % 1
5 ( Istoria cuceririi ngliei de către normanzi V% þ

  9   
   
  

    
 

 
  
    
 
 
 

 
  
  
10 ani de studii istorice V%þ  / 
  
| A  V%þ %& 
5 ( reştinismul şi revoluţia franceză V% þ 
    
  

Revoluţia V%1 þ  
    
  &%
| o 
  V&1þ %%þ    / . 

þ 
     / . 
  
  +,
  
 
 
 
   
5 ( Istoria revoluţiei franceze din 1789 până în 1814 ± 
   
Istoria Mariei Stuart V% " G V% 
| ´ 
  V&&þ %&&þ    
 ( %þ 
 
 
    %þ 
   6 
þ .,  %þ % 

  
    %&þ  3 
5 ( Istoria revoluţiei franceze ±  V%þ %&
Istoria consulatului şi a Imperiului-  V%þ %1

      $ $ 

 V 
 

  
  
?    

| $/°-".8")& .8)(&  $ &/ / *1 


0 *5**  $ B + -/  //
 B  / /  + & *
´$G&  / ? 
 2Democraţia în America .8')@ $* $*0 / 
 / *1 & $*
| Õ  
$ A / $ - E0 
 I E/ , .8'%& .8' J $ 7 
.8'>& .8).
Introducere în istoria universală .8'.& ?  0$  
 * *  1   *+1 
  
oporul .8%
Istoria Franţei ± . *1 .8''5  7 0  * 
 
Istoria revoluţiei franceze .8%& .8)'
D B 
| - * **$ ?/%"$  *$ & 
$ &* $ K  + / / / / * * +*
7 0;  $ *0 / 0$ */ $ 
 $ $  E  * 1  $ $ +*$ 
 *0   /  E  &
 1   /     &;
 / *$   *
0/ 1 * 1 - /  / A
 *$ $     =   
*$ / $ / $  *&=;  $ /
/ E  4$ ? 4$ $ /$ 1 *  *
 $ B  1  &  
* +4 $ $ 1 //1/ 1 /  4 $
 / / *$ $  + +*/$ +  
 $  / *1 * ;  =
; *=- +*  &/$  $/*&
 */- * 1 / 1 //$ 4
  / /& ;  - &**
o  
7 L3+
Istoriografia germană- de la romantism la istoria
critică
| ' "Š .& Istoria popoarelor romanice şi germanice
.8!%&  *  / +$  0 2
A/ +   0*1   / 
 5 *$ / * / +* *$ 
$ &    0  
  : M  ? 0* *5  
*0  $ +/ 
°  Istoria romană- ** 1 
 $ 1    1   
- & * $ +  $1  Corpus
inscriptionum latinarum
ß *$ 

Õ 
 þ V1  %% +C . þ  %%
| Formaţie, carieră(
|  
 !
 7 
| %  
> 
    ,  7 
| %þ 
 
 >
| %%þ .     @    
 
þ 
 .  
  , 9 , #)þ .
   %  
| % þ  !
  7 
] (
| % 7 þ Istoria lui lexandru cel Mare
| %1þ % *  þ Istoria elenismului
| % þ %%1 7 þ Istoria politicii prusace
   (
  
    
 
   
 
 
  

  
 
  '   
  
    

$ #
  
 
 
   / , 2 

    
    ( , 
   

    
,  
  
 
 

       
  
 
$      
 
 þ 
  

 <
 
 
  $ " 
   ,
   
  

  
 
  
  
 #   
  
  
 
 þ 
   
 
 
 
  Grundriss der Xistorik ´ + .88;?* / $   2
. ** *  0 $* *
! / /& +* / ** ? 
' *  0 $*1 0 *
6  ,
 
# $B// '" / .8.>& .("'
?   

|   V%þ % þ


   
 .   
V  " "  % 
     
 
  whig
Istoria ngliei- 
 
   
  
 
 2 ",    
  
 


   istoricul perfect este cel în a cărui operă sunt expuse în esenţă caracterul
şi spiritul unei vârste
|  V& þ %%þ  
  þ  , ,
*  þ   

þ   
 
  


   


 
 
 
     

 
  
        
 
 
  
 $( ³...nu doresc bumbac mai ieftin, nici căi ferate mai
ieftine, eu vreau:...4umnezeu, libertate, nemurire
Revoluţia franceză V%&þ 
   þ 
    
  
    
    
  
 
     
 
 
 

  
 
 
       
  
       
 
  
?   
| V%þ %þ
  * ? V
  .  ' 
+
    þ  
 
  % 7 
  
  2

,

 
   7  þ 
  7
 @ 
 
  $ ',  3C  G - 3C
Istoria Statelor Unite de la descoperirea continentului american V   % þ  %% 
     
 
      
          '  
 
     
 
$
    

 
  
  
      
   
   
     
   

| Š   V%&þ %1  þ Istoria Statelor Unite V$ %    
 %   
  %  
 
 
 7  
 
 
  
 
      
 
 
 

 
  
       
  þ 
 

 
| o   V% 7
 2

,

þ % ! %  =   / 
  
  )   3  %1  
 
 $
$   / 
  
  
 
   
 
  
 $  /        
  
 
       

 
|
|
ß  ß  

|   V V%& ;A
 þ % þ  
 
 3 @ 
 7 2A, , 


  
 
    
  Historische Zeitschrift V3
 

Istoria perioadei revoluţionare V  % þ %&
Întemeierea Imperiului german de ilhelm I V&    
%%   %þ 

    


  þ 
  
 
     
 
   
  
| Õ " V%%þ %%  
 !
 
7  ! B 
 
  

  .

Istoria politicii prusace
" 
: 
 
   / 


Naturalismul istoriografic francez

  V%%þ %


| % þ      Eseu despre fabulele lui La
Fontaine
| 
   
 
  H I
| F %1 
  
 
 
 J  

 . 

þ  
 
   
|   
    
 
 

| Introducere la studiul istoriei experimentale V%%1þ 
  
  

   
 / 
| =
  
 (  $    /   
   
        
   
 /  
, 
, 2
  

(   
     
V 
   
 
 / ,
 þ 
/  /
 
    
* - + V%%þ %

|
Naturalismul istoriografic francez

AŠ V%þ %


|       
 
| Viaţa lui Isus-    
    
   
| "    þ 
    
  
   
Ö " o V. 
 %þ %%
| 
  H '  D   % J  
 

 ",

|    (  " )


 
 
     . -

   V% %
| %1þ%& 
 
 
   6 
 
| etatea antică-    

  

    
 0#0þ 
; : 
|
E/A 7 $  .8'"&
.88(
|