Sunteți pe pagina 1din 11

BATERIA DE TESTE

PSIHOLOGICE DE
APTITUDINI COGNITIVE
(BTPAC)
CONTINUT
Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC) cuprinde 23 de teste şi
reprezintă concretizarea unei noi generaţii de teste psihologice. Bateria a fost elaborată de o echipă de
experţi în psihologie şi informatică, reuniţi în grupul COGNITROM.
În trecut, testele psihologice au fost produse, fără întemeiere teoretico-experimentală foarte
riguroasă. Nevoia practică de a avea instrumente de măsurare a aptitudinilor psihice a presat asupra
psihologilor care au elaborat instrumente de masură încă înainte de a avea suficiente date teoretico-
experimentale despre procesele psihice. Spre exemplu, testul de inteligenţă Simon - Binet se bazează pe
o teorie rudimentară despre inteligenţă, cea existentă în momentul constructiei sale, la începutul
secolului. Când Binet a fost întrebat ce este totuşi inteligenţa el a răspuns că "inteligenţa este ceea ce
măsoară testul meu de inteligenţă". Dând astfel o explicaţie tautologică, explicând constructul prin test şi
apoi testul prin construct. În mod similar, testele ulterioare de atenţie, memorie, inteligenţă, etc. au fost
construite pe baza unor teorii deja depaşite.
Între timp, psihologia cognitivă, prin cercetarile teoretico-experimentale întreprinse, a
dezvoltat noi modele şi teorii despre funcţionarea mintală, mult mai valide decât cele care au stat la baza
testelor clasice. Spus pe scurt, testele existente pe piaţă au un decalaj de cel putin 20 de ani faţă de
ultimele cercetări teoretico-experimentale.
Instrumentele de măsură au rămas mult în urma construcţiilor teoretice. BTPAC-ul reuşeşte să
aducă instrumentele de măsurare la nivelul teoriilor actuale. Principiul pe bază căruia s-a reuşit acest
lucru a fost următorul: cele mai relevante şi mai valide sarcini cognitive au fost standardizate şi etalonate,
devenind teste. În consecinţă, fiecare test are în spate zeci şi sute de cercetări experimentale, ceea ce
garantează validitatea sa de construct. Spre exemplu, pentru măsurarea capacitatilor de concentrare a
atenţiei s-a renunţat la „anticul” test Praga şi s-a construit un test bazat pe datele recente privind relaţia
dintre inhibiţie şi activare în procesualitatea atenţiei. Flexibilitatea categorizării se măsoară prin
operaţionalizarea teoriilor recente despre relaţia dintre funcţional şi taxonomic în clasificare, operaţiile cu
imagini se bazează pe sarcini de rotire mintală, intens studiate în psihologia cognitivă. În fine, ca să luăm
un ultim exemplu, testul de decizie se bazează pe cercetările recente ale lui Amos Tversky şi Daniel
Kahneman, pentru care ultimul dintre ei a obţinut, anul trecut, premiul Nobel în economie. Întemeierea
teoretico-experimentală a fiecarui test, validitatea sa de construct şi de conţinut sunt prezentate detaliat
în manualul adiacent testului respectiv.
Rezumând, BTPAC conţine un set de instrumente de măsurare (teste) a funcţionarii mintale
rezultat din operaţionalizarea cercetărilor de ultimă generaţie. 
BENEFICIILE UTILIZĂRII BTPAC
1. Aptitudinile măsurate de BTPAC sunt cel mai bun predictor pentru
performanţa la locul de muncă.
2. Pe baza celor 23 de teste se poate stabili:
a) tipul de training de care mai are nevoie un angajat pentru dezvoltarea
aptitudinilor sale;
b) cât de mult va beneficia de pe urma trainingului
3. Este cea mai riguros documentată ştiinţific baterie, reprezentând
ultima generaţie de teste psihologice. Dă garanţie utilizatorului că a pus un
diagnostic precis, care nu poate fi contestat ştiinţific sau juridic.
4. Este singura baterie de teste de aptitudini etalonată şi validată pe
populaţia românească.
5. Se poate utiliza în variantă computerizată sau soft , în funcţie de
specificul testării.
6. Este singura baterie de teste care permite compararea computerizată a
aptitudinilor angajatului cu cele necesare profesiei.
7. Fiecare din cele 23 de teste poate fi folosit independent, în funcţie de
scopurile utilizatorului
8. Utilizatorul beneficiază, în costul bateriei, de training gratuit pentru
utilizarea BTPAC.
9. Utilizatorul beneficiază, pe baza unui abonament, de actualizarea
continuă a etaloanelor şi cursuri de reciclare gratuite.
PREZENTARE BTPAC
Aptitudinile evaluate de BTPAC
Aptitudine
Descriere

1. Abilitatea generală de învăţare


Capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera cu ele.
2. Aptitudinea verbală
Capacitatea de utilizare adecvată a lexicului, sintaxei şi de comprehensiune a
textelor.
3. Aptitudinea numerică
Capacitatea de a înţelege şi opera cu conţinuturi numerice.
4. Aptitudinea spaţială
Capacitatea de a reţine şi de a opera cu reprezentări mintale spaţiale.
5. Aptitudinea de percepţie a formei
Capacitatea de percepere a constanţei formei şi a detaliilor obiectelor şi de
discriminare figură-fond.
6. Abilităţi funcţionăreşti
Capacitatea de a identifica şi corecta detalii verbale şi numerice din textele scrise.
7. Rapiditatea în reacţii
Capacitatea de reacţie motorie la stimuli şi rapiditatea procesării informaţiei.
8. Capacitatea decizională
Abilitatea de a lua decizii corecte, cât mai raţionale.
PREZENTARE DETALIATĂ:
TESTELE COMPONENTE ALE ABILITĂŢII GENERALE
DE ÎNVĂŢARE ŞI DESCRIEREA ACESTORA

TESTE DESCRIERE
1. Raţionament analitic 1.Evaluează capacitatea subiectului de a obţine informaţii
noi din combinarea celor deja existente.

2. Transfer analogic 2. Evaluează acele procese care ne oferă posibilitatea


rezolvării de noi probleme pe baza similitudinii cu
probleme deja rezolvate.

3. Flexibilitatea categorizării 3. Evaluează capacitatea de a schimba rapid criteriul de


categorizare şi de a grupa obiectele pe baza noului criteriu

4 Evaluează capacitatea de a ignora fluxurile


4. Inhibiţie cognitivă şi memorie de informaţionale nerelevante în raport cu sarcina de
scurtă durată rezolvat precum şi retenţia, pentru un scurt timp, a
informaţiilor în memorie.

5. Memoria de lucru 5. Evaluează capacitatea sistemului cognitiv de a stoca pe


o durată scurtă de timp informaţii relevante din punct de
vedere al sarcinii şi de a opera în paralel cu aceste
informaţii.

6 Evaluează capacitatea de a rezista la intruziunile altor


6. Interferenţa cognitivă fluxuri informaţionale decât cel relevant pentru sarcină.

7.Evaluează capacitatea de concentrare a atenţiei prin


7. Atenţia concentrată sarcini de amorsaj negativ.
TESTELE COMPONENTE ALE APTITUDINII VERBALE
ŞI DESCRIEREA ACESTORA

TESTE DESCRIERE

1. Evaluează capacitatea de a
1. Vocabular opera cu sensul cuvintelor, pentru
a stabili gradul de apropiere
semantică.

2. Sintaxă 2. Evaluează abilitatea de a


.
construi propoziţii şi fraze

3. Înţelegerea 3. Evaluează capacitatea de a


deriva sensul adecvat al unui text
citit şi de a face inferenţe pe baza
textelor textului.
TESTELE COMPONENTE ALE
APTITUDINII NUMERICE ŞI DESCRIEREA
ACESTORA.
Teste Descriere
1. Imagini mintale 1.Evaluează capacitatea unei persoane
de a transforma reprezentările
imagistice, în particular prin rotire

2. Orientare 2. Evaluează capacitatea unei persoane


spaţială de a analiza un câmp de stimuli dintr-o
perspectivă dată şi de a oferi informaţii
despre acel câmp, pornind de la o nouă
perspectivă cerută

3. Orientare 3. Evaluează capacitatea unei persoane


spaţială de a analiza un câmp de stimuli dintr-o
perspectivă dată şi de a oferi informaţii
despre acel câmp, pornind de la o nouă
perspectivă cerută
TESTELE COMPONENTE ALE APTITUDINII DE
PERCEPŢIE A FORMEI ŞI DESCRIEREA
ACESTORA.
Teste Descriere
1. Constanţa 1. Evaluează abilitatea de percepere
formei a constanţei formei obiectelor.

2. Evaluează abilitatea de percepere


2. Perceperea a detaliilor din materialele grafice şi
detaliilor obiecte.

3. Analiza 3. Evaluează abilitatea de


perceptuală discriminare figură-fond.
complexă
TESTUL COMPONENT AL ABILITĂŢII

FUNCŢIONĂREŞTI ŞI DESCRIEREA ACESTUIA .


Test Descriere

1. - Evaluează perceperea detaliilor din


1. Abilităţi materiale scrise si tabele.
funcţionăreşti - Evaluează identificarea diferenţelor
dintre original şi copie.
- Evaluează identificarea şi
corectarea cuvintelor şi cifrelor în
text.
TESTELE COMPONENTE ALE RAPIDITĂŢII ÎN
REACŢII ŞI DESCRIEREA ACESTORA
Teste Descriere
1. Măsoară rapiditatea reacţiei
1. Timp de reacţie motorii la apariţia unui stimul.
simplu

2. Timp de reacţie 2. Măsoară rapiditatea alegerii între


în alegeri două situaţii-stimul..

3. Măsoară rapiditatea reactualizării


3. Timp de reacţie unei informaţii din memorie.
în accesarea
memoriei
CAPACITATEA DECIZIONALĂ
Testul de capacitate decizională măsoară
raţionalitatea decidentului, abilitatea
sa de a evita indecizia sau posibilele
distorsiuni care pot apărea în procesul
decizional. Fiind vorba de un singur test,
rezultat din operaţionalizarea
constructului, acesta saturează un singur
factor.
Pentru mai multe informaţii despre
această baterie de teste, accesaţi
următorul site:

S-ar putea să vă placă și