Sunteți pe pagina 1din 21

NEMETALE

Profesor: Ureche Dumitru


Găsește intrusul!

K H
N
C Cl
2
Găsește intrusul!

Ne Ar
Br
Xe Kr
3
Găsește intrusul!

P Cl
Br
F I
4
Răspuns:

K H Ne Ar
N Br
C Cl Xe Kr

P Cl
Br
F I
5
Definiție:
NEMETAL – element chimic fără luciu
metalic, rău conducător de căldură și
electricitate, de obicei solubil în
dizolvanți organici, formează ioni negativi
prin acceptarea de electroni, iar oxizii lor
formează cu apa acizi. În condiții
normale, nemetalele pot fi gazoase (ex.
hidrogenul, oxigenul, azotul, clorul etc.),
lichide (ex. bromul) și solide (ex. sulful,
fosforul, carbonul etc.). 6
GENERALITĂȚI
Unele elemente ale Sistemului Periodic sunt cunoscute înca din
antichitate ( Carbonul, sulful, fierul etc.)
De-a lungul timpului acest tabel s-a îmbogațit cu noi elemente
descoperite iar modul lor de clasificare s-a diversificat simțitor.
Așadar, elementele din zilele noastre, sunt împarțite în mai multe
categorii:
-Alcaline pamantoase
-Metale alcaline
-Metale de tranzitie
-Metale
-Semimetale
-Metale rare
-NEMETALE
-Halogeni
-Gaze nobile 7
PROPRIETAȚI FIZICE GENERALE
ALE NEMETALELOR
 La temperatura camerei, NEMETALELE pot exista
în două stări de agregare: solide ( C, P, S, Se ) și
gazoase ( H, O, N )
 Nu conduc curentul electric, cu excepția grafitului
(o formă alotropică a C);
 Nemetalele solide sunt sfăramicioase ( casante ) ;
 Nu pot fi trase în foi ( nu sunt ductile) sau în fire
(nu sunt maleabile);
 Nu prezintă luciu metalic și nu reflectă lumina;
 Au culori diverse;

8
Hidrogenul H2
 Gaz incolor, inodor,
insipid;
 p.t.= -259,4°C
 p.f.= -252,8°C
 d = 0,071 g/cm3
 Agent reducător;
 se combină la cald cu
halogenii;
 cu oxigenul reacţionează
violent; amestecul
acestor 2 substanţe se
numeşte gaz detonant;

9
Borul B
 Solid; formează
cristale cenuşii,
opace, cu aspect şi
luciu metalic;
 p.t.= 2030°C
 d = 2,34 g/cm3
 Duritate 9,3:
comparabilă cu cea a
diamantului;

10
Carbonul C
 Atomii de C formează 3
substanţe diferite, numite
stări alotropice : diamantul,
grafitul şi fulerenele.
 Diamantul este incolor,
inodor, insipid; cea mai dură
substanţă naturală;
 Grafitul este negru, inodor,
insipid; moale; conduce
curentul electric.
 Fulerenele sunt varietăţi de
C artificiale, cu o structură
deosebită: atomii legaţi între
ei formează aşa-numitele
nanotuburi şi mingi de fotbal.

11
Azotul (nitrogenul) N2
 Gaz incolor, inodor,
insipid;
 p.t.= -210°C
 p.f.= -195,8°C
 d = 0,81 g/cm3
 Azotul lichefiat este un
bun agent frigorific.
 În condiţii obişnuite nu
arde;
 La temperaturi înalte
se combină cu oxigenul
şi cu hidrogenul.
12
Fosforul P
 Are 4 stări alotropice, solide toate:
fosforul alb (P4), roşu, violet şi negru;
 Fosforul alb: are aspectul cerii; cu
miros de usturoi; p.t.= 44°C; p.f.=
287°C; d = 1,82 g/cm3 ;solubil în unii
solvenţi organici; foarte reactiv;
foarte toxic;
 Fosforul roşu: o masă roşie, amorfă;
inodor; se topeşte pe la 600 °C; d =
2,20 g/cm3 ; mai puţin reactiv;
 Fosforul violet: praf insolubil în apă şi
solvenţi organici; d = 2,32 g/cm3 ; nu
este toxic;
 Fosforul negru: format din macro-
molecule; d = 2,69 g/cm3 ; conduce
curentul electric; nu este toxic.
13
Oxigenul O2 şi ozonul O3
 Oxigenul: gaz incolor, inodor,
insipid, solubil în apă;
 p.t.= -218,9°C
 p.f.= -183°C
 d = 1,43 g/cm3
 O2 : paramagnetică;
 Întreţine viaţa;
 Agent oxidant puternic;
 Ozonul: gaz de culoare slab
albastră, cu miros caracteristic;
 Insolubil în apă;
 Gaz incolor, inodor, insipid;
 p.t.= -251,4°C
 p.f.= -112,5°C
 d = 1,78 g/cm3
 Agent oxidant puternic;
 Foarte toxic.
14
Sulful S8
 Solid galben, cristalizat ;
 Floarea de pucioasă este
un praf galben cu
structură microcristalină;
 p.t.=119°C
 p.f.= 444,6°C
 d = 2,07 g/cm3
 arde cu flacără albastră;
 se combină cu metale şi
nemetale;

15
Seleniul Se
 Solid; gri;
 p.t.= 217°C
 p.f.= 684,9°C
 d = 4,79 g/cm3
 arde;
 se combină la
cald cu
hidrogenul.

16
Clorul, bromul şi iodul
 Cl2, Br2
gazos şi I2 –
vapori şi
cristale

17
Fluorul F2
 Gaz gălbui în strat
mai gros; are miros
înţepător;
 Are o reactivitate
neobişnuit de
mare;
 Reacţionează
energic cu metale,
nemetale şi
combinaţii;

18
Constante fizice ale halogenilor

F2 Cl2 Br2 I2

Densitatea
în fază
1,1 1,65 3,18 3,96
lichidă
(g/cm3)
Punctul de
topire
-223 -101 -7,21 113,6
(°C)

Punctul de
fierbere
-188 -34,05 59,47 185,24
(°C)

19
GAZELE RARE
 Gaze incolore, inodore,
insipide;
 p.t. şi p.f. sunt cu atât
mai joase, cu cât masa
atomică este mai mică;
 Relativ solubile în apă;
 Realizează atmosfere inerte;
 Reactivitatea creşte cu
numărul atomic.
 Sub presiune scăzută, în
tuburi de sticlă vidate
prevăzute cu electrozi, emit
radiaţii colorate.

20
VĂ MULŢUMESC
PENTRU ATENŢIE!

21