Sunteți pe pagina 1din 181

AFF – CERONAV

1
2020
09/28/2020 AFF - CERONAV 2
09/28/2020 AFF - CERONAV 3
Scopului cursului AFF:

De a introduce cursantii in sfera


reglementarilor si regimurilor de
siguranta, relevante instalatiilor de
stins incendiu si de a-i echipa cu
toate cunostintele si abilitatile
necesare pentru raspuns in cazuri de
urgenta, la nivel avansat,la bordul
navei.

09/28/2020 AFF - CERONAV 4


OBIECTIVUL CURSULUI

Cursantii vor fi capabili de a demonstra ca pot:

- folosi echipamentul de baza

- ca detin cunostinte teoretice si abilitati practice


privind aplicarea de tehnici, tactici si proceduri in
conformitate cu planul de contingenta in caz de
incendiu la bordul navei.

09/28/2020 AFF - CERONAV 5


La finalul sesiunii de instruire, cursantii vor detine
cunostinte in ceea ce priveste:

Competenta 1: Operatiuni de control al focului la bordul navei

Competenta 2: Organizarea si instruirea echipelor de stins


incendiu

Competenta 3. Inspectia si service-ul la sistemele si echipamentul


de detectare si stingere a incendiului

Competenta 4: Investigatii si intocmirea rapoartelor in caz de


incidente care implica incendiu
A437(XI) - TRAINING FOR CREW IN FIRE-FIGHTING- ANNEX 2
09/28/2020 AFF - CERONAV 6
CRITERII DE EVALUARE
Cursantii vor demonstra:
1. Proceduri de stingerea incendiului pe mare și în port cu accent pe
organizare, tactică și comandă

2. Tactici și proceduri de control al incendiului in timp ce nava este în


marș

3. Tactici și proceduri de control al incendiului în timp ce nava se află în


port

4. Tactici și proceduri de control al incendiului în timp ce nava


transportă mărfuri periculoase

09/28/2020 AFF - CERONAV 7


5. Folosirea apei pentru stingerea incendiului, efectul sau asupra
stabilitatii, precautii si masuri corrective

6. Comunicarea și coordonarea în timpul operațiunilor de stingere a unui


incendiu

7. Controlul ventilației inclusiv al extractorului de fum

8. Controlul combustibilului și a sistemelor electrice

9.Pericolele în procesul de stingere a incendiului

10. Managementul şi controlul persoanelor vătămate

11. Proceduri pentru coordonarea cu echipa de stins incendiu de la uscat

09/28/2020 AFF - CERONAV 8


12.Organizarea și atribuțiile echipelor de interventie
13.Plan de contingenta
14. Training si Drill
(Organizarea exercițiilor de stins incendiu și abandon)
15. Fire plan
16.Operarea si mentenanta echipamentelor/
instalatiilor de detectare si stingere a inceniului.
17. Explicarea cerintelor impuse echipamentelor
individuale de protectie (PPE) pentru interventie in
caz de incendiu
18. Explicarea aparatelor de respirat ( BA) si EEBD
19.Explicarea echipamentului de comunicare
20. Investigarea si intocmirea raportului in caz de
09/28/2020 incendiu AFF - CERONAV 9
Cursantii vor demonstra practic

09/28/2020 AFF - CERONAV 10


09/28/2020 AFF - CERONAV 11
09/28/2020 AFF - CERONAV 12
EVALUARE
Test scris grila la finalul cursului durata : 30 min
Procentajul minim obtinut pentru promovare : 70%.

Toti cursantii vor fi evaluati din punct de vedere al performantelor


practice prin metoda Observarii Directe.

09/28/2020 AFF - CERONAV 13


http://www.imo.org/en/Publications/Documents/Newsletters%20and
%20Mailers/Mailers/IB155E.pdf
09/28/2020 AFF - CERONAV 14
COMPETENȚA 1

Operațiuni de control al
incendiului la bordul navei

09/28/2020 AFF - CERONAV 15


1.Proceduri de stingerea incendiului pe
mare și în port cu accent pe organizare,
tactică și comandă

STRUCTURA REZISTENTA LA FOC

09/28/2020 AFF - CERONAV 16


CONSTRUCŢII DE TIP A
(A CLASS DIVISIONS)
- sunt acele construcţii formate din pereţi şi punţi care îndeplinesc următoarele criterii:

• Sunt din oţel sau dintr-un alt material echivalent suficient de rigide

• Sunt astfel executate incât să nu permită trecerea flăcării sau fumului până la terminarea
incercării standard la foc timp de 60 minute,
• Sunt izolate cu materiale incombustibile astfel incât temperatura medie pe suprafaţa neexpusă
să nu crească mai mult de 140 C peste temperatura iniţială în timpul specificat mai jos :

• A-60; A-30; A15; A-0

09/28/2020 AFF - CERONAV 17


CONSTRUCŢII DE TIP B
(B CLASS DIVISIONS)
Sunt acele construcţii formate din pereţi, punţi, plafoane, sau
căptuşeli care îndeplinesc următoarele criterii:

• Sunt executate din materiale incombustibile aprobate,

• Au un grad de izolare adecvat, astfel încât temperatura medie de


pe suprafaţa neexpusă să nu crească mai mult de 140C în timpul
specificat mai jos :

• B-15; B-0
09/28/2020 AFF - CERONAV 18
CONSTRUCŢII DE TIP C
(C CLASS DIVISIONS)
• - Sunt realizate din materiale incombustibile aprobate.
• Ele nu sunt obligate să satisfacă nici cerinţele privind trecerea fumului
şi a flăcarii, şi nici pe cele privind limitele de creştere a temperaturii.
•C

09/28/2020 AFF - CERONAV 19


TACTICI ȘI PROCEDURI DE CONTROL AL
INCENDIULUI

09/28/2020 AFF - CERONAV 20


2. NAVA IN MARS

ALARM

INCE ECHI ECHI


NDI
PO SE PELE PAJU
U IN MP MOD DE L SE
IFICĂ STIN ADU
COM ELE CURS S NĂ
PART
IME DE UL ȘI INCE LA
VITE NDIU LOCU
NTU INC ZA SE L DE
L EN NAVE CON ADU
MAS I STIT NAR
INI DIU UE E

09/28/2020 AFF - CERONAV 21


PREGATIRI PENTRU
LANSAREA BĂRCILOR
DE SALVARE

09/28/2020 AFF - CERONAV 22


CÂND INCENDIUL ESTE STINS,
SE MENȚINE SUPRAVEGHEREA
INCENDIULUI, ȘI SE ÎNCEPE
INVESTIGAREA.

09/28/2020 AFF - CERONAV 23


3.NAVA SE AFLĂ ÎN PORT

ALARMA BRIGADA DE POMPIERI DIN PORT

INFORMEAZĂ AUTORITATEA COMPETENTĂ

VERIFICĂ PREZENȚA ECHIPAJULUI LA NAVĂ

AUTORITATEA INFORMEAZĂ NAVA DESPRE EVENTUALELE PERICOLE


EXISTENTE ÎN JURUL NAVEI,

PREGĂTIRI PENTRU CA NAVA SĂ PARĂSEASCĂ PORTUL


09/28/2020 DACĂ
AFF -ICERONAV
SE SOLICITĂ 24
FILM

Fire Fighting Procedures at Sea and Port


https://www.youtube.com/watch?v=iJ3l04bYFkc

09/28/2020 AFF - CERONAV 25


4.NAVA TRANSPORTĂ MĂRFURI
PERICULOASE
PLANUL DE ÎNCĂRCARE/STIVUIRE TREBUIE SĂ FIE MARCAT PENTRU A INDICA POZIȚIA ȘI CLASA MĂRFURILOR
PERICULOASE,

PLANUL DE STINS INCENDIU TREBUIE SĂ FIE PREGĂTIT

ALARM : SE APLICA PROCEDURA ÎN CAZ DE INCENDIU CÂT ȘI PROCEDURILE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,

09/28/2020 AFF - CERONAV 26


CÂND INCENDIUL ESTE STINS,
SE MENȚINE SUPRAVEGHEREA
INCENDIULUI, ȘI SE ÎNCEPE
INVESTIGAREA.

09/28/2020 AFF - CERONAV 27


5.TK PETROLIERE, TANCURI
CHIMICE ŞI LNG

SISTEM FIX DE STINS INCENDIU ÎN CAMERA


POMPELOR

SISTEM DE GAZ INERT PENTRU TANCURILE DE MARFĂ

MONITOARE CU SPUMĂ CONTROLATE DE LA DISTANŢĂ


PE PUNTE

CONTROLUL ALIMENTARII CU APĂ CĂTRE


MONITOARELE CU SPUMĂ
09/28/2020 AFF - CERONAV 28
CÂND INCENDIUL ESTE STINS,
SE MENȚINE SUPRAVEGHEREA
INCENDIULUI, ȘI SE ÎNCEPE
INVESTIGAREA.

09/28/2020 AFF - CERONAV 29


6.PRECAUTII SI MASURI
CORECTIVE
Controlul APEI Controlul ventilației Controlul combustibilului

1.Introducerea apei in 1. Sistemul de ventilație 1.Oprirea transferului de


cantitati mari,, creaza trebuie să fie ținut sub combustibil din tancurile de
probleme de stabilitate control astfel încât focul să decantare este esențială în
nu se propage cazul incendiilor în
datorită efectului de compartimentul mașină,
suprafata liberă. 2. Damperele, sistemele de
ventilație,jaluzele 2. Oprirea alimentării cu
2. Drenarea CM,aerisiri trebuie sa fie combustibil către motorul
în poziția inchis, principal și motoarele auxiliare
se face din exteriorul
3. Trombele de ventilație la compartimentului mașină
magaziile de marfă trebuie (stop de la distanță)
să fie închise
3. Pompele de transfer
4. Ventilația la magaziile de combustibil și separatoarele
marfă oprită, în cazul unui trebuie să fie oprite
incendiu în
compartimentul mașină, 4. Sistemele electrice trebuie
să fie deconectate

09/28/2020 AFF - CERONAV 30


7.COMUNICAREA ȘI COORDONAREA
ÎN TIMPUL OPERAȚIUNILOR DE
STINGERE A UNUI INCENDIU

COMUNICARE ●
COMANDANT- CHIEF MATE
INTERNĂ ●
COMANDANT – CHEF ENGINEER


ARMATORUL,
COMUNICARE ●
SOCIETATEA DE CLASIFICARE
EXTERNĂ ●
AUTORITATILE STATELE DIN VECINĂTATE

09/28/2020 AFF - CERONAV 31


8.ZONE CU PERICOL DE INCENDIU
• COMPARTIMENTUL MAȘINĂ
• SPAŢIUL DE CAZARE
• BUCĂTĂRIE
• CAMERA RADIO
• CAMERA CU ACUMULATORI
• MAGAZII
• SPAŢII DE DEPOZITARE APROBATE

09/28/2020 AFF - CERONAV 32


33
09/28/2020 AFF - CERONAV 33
9.MANAGEMENTUL ŞI CONTROLUL
PERSOANELOR VĂTĂMATE
 

1.Principalele pericole pentru sănătatea personalului ca urmare


a unui incendiu :
• asfixiere
• otrăvire
• ţesuturi deteriorate
• piele arsă
• durere
• şoc secundar

09/28/2020 AFF - CERONAV 34


Tipuri de leziuni (hemoragii / răni)
• Hemoragia - prin hemoragie se înţelege revărsarea sângelui în
afara vaselor sanguine, ca urmare a ruperii, tăierii, înţepării sau
zdrobirii țesuturilor.
Tipuri de hemoragii ce necesită intervenție imediată:
• Hemoragia arterială: sângele este de culoare roşu-aprins,
caracterul sângerării este pulsatil, ţâşnind din plagă la fiecare
contracţie a inimii.
• Hemoragia venoasă: sângele are culoare roşu-închis şi curge în
jet continuu  
• Hemoragia capilară: sângele este de culoare roşu-închis,
sângerarea este difuză, în suprafaţă, nu în jet.

09/28/2020 AFF - CERONAV 35 35


Hemoragii – semne și simptome
• Piele lividă (paloare), rece şi transpiraţie
• Puls rapid (100 -140 bătăi/minut) ce slăbeşte treptat, slab batut
• Ameţeli, dureri de cap, vertij (vâjâieli în urechi )
• Sete, greaţă
• Anxietate
• Respiraţie întretăiată, care îl face pe pacient să caşte, să ofteze sau să
se înece
• Leşin

09/28/2020 AFF - CERONAV 8 36


Hemoragii – acțiuni imediate

• Controlul hemoragiei prin:


a. presiune directă şi ridicarea membrului lezat
b. pansament compresiv

• Prevenirea suprainfecţiei plăgii

• Stabilizarea părţii lezate

• Imobilizarea oricărui corp penetrant

09/28/2020 AFF - CERONAV 37 37


ARSURI
Arsura - Arsura este un tip de leziune a părţilor
moi ce poate fi cauzată de un agent termic, chimic sau electric.
Clasificare:
- superficiale (gr.I)
- parţiale (gr.II)
- totale (gr.III)
Semne și simptome:
• Piele roșie , dureri minore- moderate ( gr.I)
• Vezicule, dureri moderate – severe (gr.II)
• Distrugerea terminaţiilor nervoase (lipsește durerea) (gr.III)
• Pierdere de fluide în cantităţi mari – șoc (gr.III),

38
09/28/2020 AFF - CERONAV 38
Tratament/Acțiune imediată:

• Reducerea temperaturii prin răcire/spălare cu apă rece


cel putin 10 min. Răcirea ameliorează durerea şi
împiedică propagarea în adâncime a arsurii.
• Aplicare de pansamente sterile, dacă este posibil, sau
se poate folosi folia pentru arsuri.
• Nu se înţeapă flictenele
• Hidratare cu înghiţituri mici de apă

09/28/2020 AFF - CERONAV 39 39


ARSURI CHIMICE
 Semne și simptome:
• Durere severă
• Înroșirea pielii
• Șoc
 Tratament/Acțiune imediată:
• Îndepărtarea agentului chimic prin spălare cu apă › 20 min
• Scoaterea îmbrăcămintei prea strânsă, ceas, bijuterii
• Aplicare de pansamente sterile, dacă este posibil, sau se poate folosi folie de
plastic
• Hidratare cu înghițituri mici de apă
• Nu se înțeapă flictenele
• Nu se aplică unguente/loțiuni
• Evaluarea ABC – eventual acordarea primului ajutor

09/28/2020 AFF - CERONAV 40


Victima nu răspunde (Strigați după ajutor)
Algoritmul de Bază al
Suportului Vital
Eliberarea căilor respiratorii ridicarea bărbiei,
luxarea mandibulei

Verificați respirația, ascultați, simțiți, vedeti Respirație prezentă -


(10 sec) Poziție de siguranță

• Asigurați-vă că ajutoarele vor veni,


Nu respiră normal? Chemați ajutoare* înainte să începeți resuscitarea!

Masaj cardiac extern – 30 de compresiuni Adult


Basic Life Support
2 respirații artificiale +
30 compresiuni cardiace
09/28/2020 AFF - CERONAV 41
• “ABC” –ul RESUSCITĂRII CARDIO-RESPIARTORII
• A is for AIRWAY/Căile respiratorii
• Prin apăsarea frunții victimei și luxarea mandibulei se eliberează căile
respiratorii – această poziție ridică baza limbii de la nivelul faringelui; ca
urmare se deblochează căile respiratorii.

42
09/28/2020 AFF - CERONAV 42
B is for BREATHING/
respirația artificială

C is for CIRCULATION/
Circulația sângelui;
masajul cardiac

09/28/2020 AFF - CERONAV 43


POZIȚIA LATERALĂ DE SIGURANȚĂ

09/28/2020 AFF - CERONAV 44


10. Proceduri pentru coordonarea cu echipa de stins incendiu de la
uscat

POMPIERII DE LA USCAT TREBUIE SĂ FIE INFORMAŢI

1.


COMANDANTUL ŞI ECHIPAJUL NAVEI TREBUIE SĂ IA
MĂSURI IMEDIATE


SĂ OBŢII SFATURI BUNE DIN PARTEA REPREZENTANŢILOR

2. ●
MANAGEMENTULUI, ARMATORILOR, SOCIETĂŢII DE CLASIFICARE
ŞI ŢĂRILOR VECINE ÎN CAZ DE INCENDIU PE MARE (Rada)
SISTEMUL DE COMUNICARE PRIN SATELIT


AJUTORUL DE LA USCAT FOLOSEŞTE UN ELICOPTER CU EXPERŢI ÎN STINS

09/28/2020 3. ●
INCENDIUL
INFORMAŢIILE LEGATE DE STABILITATE ŞI ETAPELE DE INUNDARE/POMPARE
AFFFI- OBŢINUTE
POT CERONAV DE LA SOCIETĂŢILE DE CLASIFICARE 45
ECHIPAMENTUL ȘI SISTEMELE DE
STINS INCENDIU

09/28/2020 AFF - CERONAV 46


Obiectivele siguranţei contra incendiilor conform SOLAS
(Cap. III – 2 Reg. 2)
• Prevenirea apariţiei incendiului şi a exploziei

• Reducerea pericolului pentru viaţă

• Reducerea pericolului de avarie pentru marfă şi mediu

• Localizarea, controlul şi suprimarea incendiului

• Asigurarea căilor de evacuare rapidă în caz de urgenţă pentru


pasageri şi echipaj

09/28/2020 AFF - CERONAV 47


INSTALAŢII DE STINS INCENDIUL CU JET DE APĂ
( EFECT RACIRE)

1.1.POMPE DE INCENDIU

1.2 INSTALAŢII DE STINS INCENDIUL CU


SPRINKLERE

09/28/2020 AFF - CERONAV 48


1.1.POMPE DE INCENDIU:

• ELECTRO-POMPE CENTRIFUGALE VERTICALE,


CAPACITATEA INTRE 40 M3/H SI 200 M3/H,
FORŢĂ DE IMPINGERE PÂNA LA 6 KGF/CM2

LA NAVELE DE PASAGERI ŞI SIMILARE LOR ( CERINTA SOLAS):


- TONAJ BRUT MAI MARE SAU EGAL CU 4000 TDW: 3 POMPE;
- TONAJ BRUT MAI MIC DE 4000 TDW : 2 POMPE

09/28/2020 AFF - CERONAV 49


MENTENANTA
POMPE DE INCENDIU
• Nava e în marş:
- Testare saptamanala: program de mentenanta;
- Drill fire

Testul include:
- verificarea comenzilor locale şi de la distanţă,
- presiunea de refulare

La navele de peste 6000 tdw: pres. min> 2,8 bar


cu 2 furtunuri cu ajutajele montate şi o pompă în funcţiune
09/28/2020 AFF - CERONAV 50
Hidranţi.
• Numărul şi amplasarea hidranţilor de incendiu sunt stabilite astfel incât să
asigure:

- furnizarea a cel puţin 2 jeturi de apă ce nu pleacă din acelaşi hidrant, unul din
jeturi fiind furnizat de un furtun dintr-o singura bucată

09/28/2020 AFF - CERONAV 51


Furtunuri.
• Furtunurile de incendiu sunt fabricate din materiale nedegradabile

• Fiecare furtun este prevăzut cu o ţeavă de refulare de mâna şi


cuplajele necesare.

• Furtunurile de incendiu vor avea o lungime de cel puţin 10 m dar


nu mai mult de :

• 15m în încăperile de maşini,


• 20m în alte încăperi sau punţi deschise,
• 25m pentru punţile deschise de pe navele cu o lăţime de peste
30m.

09/28/2020 AFF - CERONAV 52


Ajutajele
• În funcţie de tipul jetului care poate fi refulat se deosebesc trei tipuri de ajutaje :

• jet compact, care se folosesc pe punţile exterioare,

• jet pulverizat, ce se folosesc la punţile interioare şi C.M. în combinatie cu cel cu


jet compact

• jet combinat, folosite la interioare şi în C.M.

09/28/2020 AFF - CERONAV 53


JET COMPACT

09/28/2020 AFF - CERONAV 54


JET COMBINAT

Source: https://www.noah.com.sg/index.php?
route=product/product&product_id=715

09/28/2020 AFF - CERONAV 55


09/28/2020 AFF - CERONAV 56
09/28/2020 AFF - CERONAV 57
WATER MIST
LANCE
(CONTAINER
SHIPS)

Source: https://www.youtube.com/watch?v=M7Z8urp_9pY
09/28/2020 AFF - CERONAV 58
WATER MONITOR
(CONTAINER SHIPS)

Source:http://www.allaboutshipping.co.uk/2015/06/03/unitor-xflow-mobile-water-
mistproducts-promise-quick-fire-response-to-container-blaze-ris

09/28/2020 AFF - CERONAV 59


RACORD INTERNAŢIONAL.
• Navele cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500 tdw trebuie să
dispună la bord de cel puţin un racord internaţional de legătură cu
uscatul, corespunzător FSS

09/28/2020 AFF - CERONAV 60


09/28/2020 AFF - CERONAV 61
Source:http://www.tunashipping.com/product-category/firefightingequipments/
page/2/?lang=en

09/28/2020 AFF - CERONAV 62


1.2 INSTALAŢII DE STINS INCENDIUL CU SPRINKLERE
• Detectează, localizează, semnalizează incendiul şi intră automat în
funcţiune

• Sprinklerele se declanşează individual şi acţionează numai asupra ariei incendiate

• Instalaţia se montează în cabine birouri, saloane, sufragerii precum şi în coridoarele


care comunică cu aceste incăperi

Elemente pricipale:
• hidrofoare
• reţele de conducte ramificate sau inelare,
• capete sprinkler (duze de refulare) care se deschid la o temperatură definită,
• aparate de control şi semnalizare,
• racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de incendiu

09/28/2020 AFF - CERONAV 63


Cap/seal

Glass bulb

Deflector

Cap sprinkler

09/28/2020 AFF - CERONAV 64


SISTEME DE SPRINKLER
3 sisteme

• SISTEME CONVENTIONALE CU PRESIUNE SCĂZUTĂ


(watersprinkler system)
unde presiunea de lucru este sub 10 bar
(un sprinkler acoperă cca 9 m2 suprafaţă podea).

• SISTEME CU PRESIUNE MEDIE


(watermist system).
Presiunea de lucru este cuprinsă între 10 si 40 bar iar consumul de
apă reprezintă cel mult 50-70% din cel al sistemelor convenţionale
(suprafaţa acoperită de un cap sprinkler 16 m2)
09/28/2020 AFF - CERONAV 65
Source: https://www.marineinsight.com/tech/how-high-pressure-water-mist-
firefightingsystem-for-ships-works/

09/28/2020 AFF - CERONAV 66


• SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE
(hi - fog system)
• Sunt cele mai eficiente sisteme de sprinklere şi în comparaţie cu
sistemele clasice

• AVANTAJE:
• * Particulele de apă sunt emise sub forma de ceaţă, fiind
nonconductive electric.
• * Cantitatea de apă utilizată este mult mai mică,
• * Pericolul acumularii de apă în spaţiile interioare este scăzut,
• * Puterea de penetrare mult mai mare,
• * Eficacitate sporită,
• * Efect de răcire extrem de ridicat,
• * Suprafaţa de podea acoperită de o duză, 25 m2,
• Presiunea= 125 bar
• * Diametrul tubulaturilor de drenaj şi cel al tubulaturilor instalaţiei
este mult mai mic
09/28/2020 AFF - CERONAV 67
•Source: https://www.marineinsight.com/tech/how-high-pressure-
water-mist-firefightingsystem-for-ships-works/

09/28/2020 AFF - CERONAV 68


09/28/2020 AFF - CERONAV 69
Pre-Action Fire Protection System: Elevator Technical Room
FILM
• https://www.youtube.com/watch?v=Gmi1dTP4DMo

09/28/2020 AFF - CERONAV 70


How deluge system work
FILM
https://www.youtube.com/watch?v=ZDwRlcFl2Qo

09/28/2020 AFF - CERONAV 71


SISTEME DE STINGERE A
INCENDIILOR
EFECT INĂBUŞIRE
1.1. INSTALAŢII DE STINGERE CU DIOXID DE CARBON.

1.2. INSTALAŢII DE STINGERE CU SPUMĂ

1.3. PATURA DE INCENDIU

09/28/2020 AFF - CERONAV 72


1.1.INSTALAŢII DE STINGERE CU BIOXID
DE CARBON.
• Instalaţiile de stingere cu CO2 se împart în două categorii :

• Instalaţii de înaltă presiune, unde CO2 este stocat în butelii în


stare lichidă la temperatura mediului ambiant. La o
temperatură de 21°C, presiunea în butelii este de cca 58 bar.

• Instalaţii de joasă presiune, unde CO2 este stocat în


rezervoare mari la temperatura de cca - 20°C şi la o presiune
de cca 20 bar.

• Atunci când CO2 este lansat dintr-un stingător, temperatura lui poate atinge
valori chiar mai mici de - 78°C.
• În ciuda acestui lucru, CO2 nu are efect de răcire.

09/28/2020 AFF - CERONAV 73


• Daca zonele nu sunt supravegheate de catre
operatori, instalatiile vor fi pe eliberare automata.

• Zonele in care exista personal (camere de comanda)


trebuie sa detina un sistem manual de pornire a
sistemului de stingere

09/28/2020 AFF - CERONAV 74


09/28/2020 AFF - CERONAV 75
09/28/2020 AFF - CERONAV 76
CO2 System Operation General Arrangement
FILM
https://www.youtube.com/watch?v=80Mtc2tSER4

09/28/2020 AFF - CERONAV 77


INLOCUITORI DE HALONI
FM-200 Fire Suppression System Simulation
FILM
https://www.youtube.com/watch?v=QUZ83WcedK0

09/28/2020 AFF - CERONAV 78


Inergen Fire Suppression System Simulation
FILM
https://www.youtube.com/watch?v=M_qEJJHEImI

09/28/2020 AFF - CERONAV 79


1.2. INSTALAŢII DE STINGERE CU
SPUMĂ
1. Tanc de apa + agent spumogen
2. Butelie cu aer comprimat
3. Reductor presiune
4.Ajutaj
5.Furtun flexibil

Source:
https://www.marinein
sight.com/guidelines/
10-precautions-to-
take-after-using-
fixedfoam-
firefighting-system-
on-ships/
09/28/2020 AFF - CERONAV 80
FOAM TANK
FOR FIXED
FOAM FIRE
FIGHTING
SYSTEM

Source: http://www.protech-i.jp/fire/deckfoam_eg.html
09/28/2020 AFF - CERONAV 81
DECK FOAM
SYSTEM

Source: https://www.marineinsight.com/guidelines/10-precautions-to-take-after-
using-fixedfoam-firefighting-system-on-ships/
09/28/2020 AFF - CERONAV 82
Source: https://www.myseatime.com/blog/detail/a-comprehensive-guide-
of-fixed-firefightingfoam-system
09/28/2020 AFF - CERONAV 83
1.3 Instalaţii de stingere în bucătării
Conform Codului FSS, echipamentul pentru gătit trebuie prevăzut
cu următoarele elemente de protecţie:

• O instalaţie automată sau manuală de stingere a incendiului conform


standardelor internaţionale acceptate,

• Un termostat principal şi unul de rezervă cu o alarmă pentru alertarea


utilizatorului în cazul unei defecţiuni ,

• Dispozitiv pentru oprirea automată a alimentării cu energie electrică la


activarea instalaţiei de stingere a incendiului,

• O alarmă pentru indicarea funcţionării instalaţiei de stingere a incendiului,


situată în bucătăria în care este instalat echipamentul,

• Comenzi pentru funcţionarea manuală a instalaţiei de stingere care să fie


vizibil afişate în vederea utilizării imediate de către echipaj.
09/28/2020 AFF - CERONAV 84
09/28/2020 AFF - CERONAV 85
LVT GALLEY FIRE FIGHTING EQUIPMENT
FILM
https://www.youtube.com/watch?v=wp7YkLsIwz4

09/28/2020 AFF - CERONAV 86


1.4.PATURA DE INCENDIU

09/28/2020 AFF - CERONAV 87


STINGĂTOARE DE INCENDIU PORTABILE

Stingătorul este un aparat de stingere acţionat manual,


care conţine o substanţă stingătoare
(apă, spumă, pulbere, CO2), ce poate fi refulată şi dirijată
asupra unui focar de ardere, sub efectul presiunii unui gaz
(Azot sau CO2)

09/28/2020 AFF - CERONAV 88


STINGĂTOARE DE INCENDIU PORTABILE

Stingătorul este un aparat de stingere acţionat manual,


care conţine o substanţă stingătoare
(apă, spumă, pulbere, CO2), ce poate fi refulată şi dirijată
asupra unui focar de ardere, sub efectul presiunii unui gaz
(Azot sau CO2)

09/28/2020 AFF - CERONAV 89


UK COLOR CODES

09/28/2020 AFF - CERONAV 90 90


09/28/2020 AFF - CERONAV 91
Water
Extinguisher
Stored
Pressure
Water Fire
Extinguisher

Solid
09/28/2020
materials
AFF - CERONAV 92
Stingătoarele cu ceaţă de apă
(Water Mist Fire Extinguisher
• Alternativă la stingătoarele cu
halon,

• Particulele de apă cu diametre


de ordinul micronilor şi presiuni
foarte mari, sunt non-conductiv
electric.

Source: https://cultofsea.com/safety/extinguishers/
09/28/2020 AFF - CERONAV 93
Foam
Extinguisher

Solid materials

Liquids

Source: https://www.firesafe.org.uk/history-
of-fire-extinguishers/
09/28/2020 AFF - CERONAV 94
Carbon Dioxide Extinguisher

Solid materials Liquids


(Limited)

• Gaz inert
• Incarcare la 60-75 bar
• Lichid Solid
• - 78,6 grade Celsius
• Se verifica prin cantarire
• Daca pierd 20-25% se
inlocuiesc
09/28/2020 AFF - CERONAV 95
Dry Powder
Extinguisher
Solid materials

Liquids

Gases

Source: https://www.firesafe.org.uk/history-of-fire-
extinguishers/
09/28/2020 AFF - CERONAV 96
Stingatorul cu agenti chimici
lichizi
(Wet Chemical Extinguisher)

Solid materials

Uleiuri alimentare

acetat de potasiu, citrat de potasiu şi


săruri de potasiu cu PH scăzut

09/28/2020 AFF - CERONAV 97


Stigătoare de incendiu
transportabile

SPUMA
CO2
PULBERE

Source: http://reecesafetyfire.co.uk/wheeled_fire_extinguishers.html

09/28/2020 AFF - CERONAV 98


Tip Principiul Efectul asupra Mod utilizare
stingator de stingere focului

Apa Racire Reduce temperatura Proiectarea la baza


focului

Spuma Inabusire, Separa contactul Proiectarea pe un


racire intre oxigen si perete vertical de pe
partiala gazul/vaporii care se poate scurge in
inflamabili zona incendiului

Pulberi Inhibare Inhibarea formarii Miscare de maturare


flacarii

Dioxid de Inabusire Inlocuieste oxigenul Miscare de maturare


carbon cu gaze inerte
09/28/2020 AFF - CERONAV 99
TABEL STINGATOARE
TiP de Capacitate DURATA DE ACTIUNE RAZA DE RAZA DE TIP INCENDIU
stingator ACTIUNE ACTIUNE
EFECTIVA

APA 9 LITRI 60 – 90 SECUNDE MAX 8 MTR 3 MTR CLASA A

SPUMA 9 LITRI 60 – 90 SECUNDE MAX 5 MTR 3 MTR CLASA B

PULBERI 4.5KG – 15 – 45 SECUNDE MAX 3 – 4.5 3 – 4.5 CLASA


13.5KG MTR MTR A–B–C

CO2 1.5 KG – 10 – 30 SECUNDE MAX 2 MTR 2M CLASA


7.5 KG B–C

09/28/2020 AFF - CERONAV 100


NU UITA:

Nr. Numar stingatoare Marimea incendiului m2


Ctr.

1. 1 Mic 1-1,5 mp

2. > 2 ( echipa de atac) Mediu 1- 3-4 mp

3. Instalatie fixa de Fire Mare > 4 mp

09/28/2020 AFF - CERONAV 101


COMPETENȚA 2

Organizarea și instruirea echipelor de


intervenție în caz de incendiu

09/28/2020 AFF - CERONAV 102


ROLUL DRILL SI TRAINING
T
A

TOTI AVEM
ATAC DE
SUCCESUL PANICA
INTERVENTIEI dar ne
comportam
diferit

E
A

09/28/2020 AFF - CERONAV 103


NU UITA:

La inceputul

NU ESTI POMPIER
PROFESIONIST

La finalul

09/28/2020 AFF - CERONAV 104


RECOMANDARE
PERSOANA DESEMNATA CU GRUPA EXECUTA SI
EVALUAREA DRILL-ULUI
ESTE EVALUATA
DEMONSTREAZA PRIMUL
( nu te ascunde in spatele ( metoda observatiei
autoritatii brevetului) directe)

SCOATE IN EVIDENTA
1. PUNCTE POZITIVE
2.PUNCTE NEGATIVE

INTREBARE DE FEED SEFUL ISI LAUDA


BACK ( simpla astfel
09/28/2020
incat ei sa cunoasca AFF - CERONAV PARTICIPANTII LA105
CONDUCI ECHIPE INTR-O SITUATIE
DE URGENTA?

ANALIZEAZA

09/28/2020 AFF - CERONAV 106


PROBLEMA INCOMPETENȚEI NE PRIVEȘTE PE TOȚI…

“ÎN ORICE IERARHIE FIECARE ANGAJAT ARE TENDINȚA DE A URCA PANĂ LA NIVELUL
SĂU MAXIM DE INCOMPETENȚĂ. “ PRINCIPIUL LUI PETER

INCOMPETEN
COMPETENȚA
ȚA

Calitatea omului de a se Nepricepere , nevrednicia,

pricepe bine la ceva: a avea prostia, inadaptarea cuiva


cunoștințe, deprinderi, de a face ceva, de a rezolva
experiența necesară o situație, de a judeca
ocupării unui post performanța altuia.
09/28/2020 AFF - CERONAV 107
INCOMPETENTULINCOMPETE
• ÎN NECUNOȘTINȚĂ DE CAUZA Dorința de a se
NȚA ESTE
ÎNSOȚITĂ
afla în vârf

LIPS
N PRESUPUNE
LIP A
Mândria exagerată Lipsa de onestitate

EC SA DE Superioritate Lingușeala

DE VAL
IN PRI ORI Aroganț Bârfa

ST NC COE ă
RE Minciun
E IPII NTE ă Scenarii si
Neîncredere

Trădare jocuri
politice
09/28/2020 AFF - CERONAV 108
• INCOMPETENTUL CARE ÎȘI CUNOAȘTE PROPRIILE LIMITE
Se înconjoară de alți incompetenți cei mai mulți în necunoștință
de cauză.

INSTRUMENTELE CU CARE OPEREAZĂ

MANIPULAREA INȘELĂCIUNEA MINCIUNA TRĂDAREA

09/28/2020 AFF - CERONAV 109


Organizarea și atribuțiile echipelor
FOLOSIREA
OPTIMĂ A
PERSONALULUI

INSTRUIRE
FLEXIBIL ÎN
ECHIPELOR DE
INTERVENTIE
ALEGERE

PERSONALUL DE PERSONALUL SĂ FIE


INSTRUIT ÎN FOLOSIREA
LA BORD / DIFERITELOR TIPURI DE
DISPONIBILITATE ECHIPAMENTE

09/28/2020 AFF - CERONAV 110


ACȚIUNI INIȚIALE / ULTERIOARE ALE ECHIPELOR
DE STINS INCENDIU LA AUZUL ALARMEI

PERICOLELE LA INTRAREA ÎNTR-UN SPAȚIU SUPUS


UNUI INCENDIU

CĂILOR PENTRU REZOLVAREA CONFLICTULUI ÎNTRE


NEVOIA DE A ACȚIONA PROMPT ȘI PREVENIREA
ACȚIUNILOR GREȘITE

RESPECTAREA RESTRICȚIILOR REFERITOARE LA


FOLOSIREA ANUMITOR MIJLOACE DE STINS
INCENDIU,

CUNOAȘTEREA ÎN TOTALITATE A ROLUL

09/28/2020 AFF - CERONAV 111


CUM COMUNI
ALEG DIFERENȚ ALEGE ESTE CAREA
EREA INDICAT ÎNTRE
E ÎNTRE REA LOCUL
LOCU LOCUL DE LOCUL UN
DE
ADUNARE LOCUL
LUI ȘI ZONA UI DE DE
ADUNAR
ADUN E ȘI
DE UNDE ADUNAR COMAND
ADU ESTE ARE E A DE
INCENDIU BB/TB (MUSTER NAVIGAȚI
NARE STATION) E

09/28/2020 AFF - CERONAV 112


FUMAT RESPECTAR EFECTU
CURĂȚ EA ÎNTREȚINER MENȚI
ULUI METODELO EA
NEREA AREA
DOAR ÎN ENIEI R DE
MIJLOACELO
REGULA
SPAȚIILE STINGEREA
R DE STINS UȘILOR TĂ A
LA A
INCENDIU,
GURILOR DE ÎNCHIS
APROBA EXERCIȚ
TE
BORD, INCENDIIL
OR
VENTILAȚIE
E IILOR

09/28/2020 AFF - CERONAV 113


2.1 Pregătirea planurilor de intervenție

1. Stația de control centrală va fi pe puntea de navigație


2. Comandantul va răspunde
3. Ofițerul/ofițerii desemnați cu stingerea incendiului vor raporta
către puntea de navigație și vor primi instrucțiuni
4. Informațiile pe care le solicită stația centrală de control , care
includ:
• ora la care s-a dat alarma de incendiu
• poziția și natura focului
• confirmarea că echipele de stins incendiu sunt la locurile lor de
adunare și că echipamentul de stins incendiu este disponibil
• confirmarea că linia de incendiu este sub presiune

09/28/2020 AFF - CERONAV 114


• raportează încercarile inițiale de a stinge focul în care s-au folosit
stingătoare portabile
• raportează efectul focului asupra serviciilor, de ex., iluminat
• raportează persoanele prezente sau captive în compartimente
sau dispărute
5. Informații care trebuie puse la dispoziție pe puntea de
navigație, care includ:
• schițe de amplasare, de o mărime acceptată, ale navei,
compartimentului mașină și spațiilor de locuit
• detalii referitoare la căile de acces și de evacuare din diferite
zone ale navei
• detalii ale echipamentului de stins incendii, atât fix cât și
portabil, pentru întreaga navă, inclusiv locurile de depozitare ale
rezervelor

09/28/2020 AFF - CERONAV 115


Informații referitoare la stabilitate:
• detalii referitoare la echipamentul de supraviețuire și unde este el
depozitat
• planurile de amarare
• Informații referitoare la mărfurile periculoase

6. Metodele de comunicare pentru coordonare disponibile, care includ:

• telefoane
• megafoane, PA
• vorbire directă, de ex., între puntea de navigație și camera de control
din compartimentul mașină
• radiotelefoane, aparate radio portabile
• mesageri

09/28/2020 AFF - CERONAV 116


7. Metodele de control și de ținere pe loc a focului, care includ:

• închiderea de pe puntea de navigație a ușilor etanșe la apă și


poziționarea ușilor rezistente la foc în poziție închisă
• oprirea ventilatoarelor și închiderea amortizoarelor pe coșul de
fum si în alte locuri
• închiderea tuturor ferestrelor și hublourilor în spațiile de locuit,
bucătărie și în alte spații
• întoarcerea navei în cea mai bună poziție față de direcția vântului
pentru a stinge incendiul
• răcirea vecinătații imediate a pereților despărțitori
• folosirea păturilor de incendiu dacă este necesar
• menținerea sub supraveghere după ce incendiul a fost stins

09/28/2020 AFF - CERONAV 117


8. Stabilitatea navei este monitorizată și controlată, datorită
folosirii apei la stingerea focului:

• calcularea modificării GM cauzată de greutatea apei folosite la


stins incendiul și ca efect de suprafață liberă
• aranjarea instalațiilor de pompare și de drenare a apei cu care s-a
stins incendiul din zonele afectate, inclusiv se fac găuri în
bordurile navei
• pentru incendiul la marfă, se calculează efectul deplasării mărfii
pentru a ataca focul
• se evaluează efectul avariilor în spațiile care au fost inundate cu
apă de mare
• se iau în calcul posibilitățile de a deplasa nava spre ape puțin
adânci sau chiar de a o pune pe uscat

09/28/2020 AFF - CERONAV 118


2.2 Compunerea și alocarea personalului în echipele
de stins incendiu

1. Modul de organizare al echipelor de stins incendiul, care


include:

• modul cum fiecare echipă de stins incendiul este identificată


• cum este identificat fiecare membru al echipei de stins
incendiu
• ce reprezintă patrula care trebuie să mențină contactul cu
fiecare persoană și să-i cunoască poziția

09/28/2020 AFF - CERONAV 119


Indatoririle fiecarei echipe de stins incendiu, care includ:

• echipa de recunoaștere (atac), echipată cu extinctoare portabile

• Echipa suport care se ocupă de manică

• echipa de ajutor, de căutare și de acordare a primului ajutor

• echipa tehnică care verifică lifturile, închide amortizoarele/ dampere


împotriva focului, controlează ventilatoarele și valvulele de oprire a
combustibilului, pornește generatorul de avarie și pompele de stins
incendiu pentru situații de avarie și reumplu stingătoarele folosite
conform cerințelor și pregătește inundarea cu gaz

09/28/2020 AFF - CERONAV 120


2.3 Instruirea navigatorilor pentru stingerea incendiilor

1.După ce ajunge la navă, echipajului trebuie să i se dea


instrucțiuni referitoare la procedurile pentru situații de urgență în
uz și să fie instruit în ceea ce privește folosirea mijloacelor de
stins incendiu și echipamentul aferent, acordând atenție
deosebită:

Locului și modului de folosire al extinctoarelor portabile care


conțin:
• apă
• spumă
• pulbere
• dioxid de carbon

09/28/2020 AFF - CERONAV 121


- Locului și modului de folosire al extinctoarelor mobile care conțin:
• spumă
• pulbere
• dioxid de carbon

- Locului și modului de folosire al mijloacelor de stins incendiu fixe


de ex:
• hidranți, furtunuri și duze
• sprinklere cu apă
• jeturi de apă
• sistem cu spumă
• sistem cu dioxid de carbon

09/28/2020 AFF - CERONAV 122


- Locului și modului de folosire al echipamentului de stins incendiu , în
particular:
• cum să îmbrace rapid echipamentul de protecție
• unde se află echipamentul personal și din ce se compune
• să folosească aparatul de respirat autonom
- Verificarea și folosirea saulei călăuze ignifuge și să fie familiarizat cu
codurile de semnalizare:

09/28/2020 AFF - CERONAV 123


2. Strategii și tactici de control al incendiului în diferite părți ale navei
- necesitatea executării exercițiilor de rol în caz de incendiu realiste, și
în condiții de siguranță în diferite zone al navei, care includ:
2.1. funcții generale, care acoperă:
• pornirea generatorului de avarie
• pornirea pompei de avarie pentru stins incendiu și a pompei de
santină
• alegerea corespunzatoare pentru alimentare cu apă în timpul
stingerii incendiului, inundarea magaziilor de marfă sau pomparea
santinelor
• identifică controalele de urgență și funcția lor
2.2. Imbunătățirea siguranței personale prin practică
• deplasarea și găsirea drumului în spații cu vizibilitate redusă
• deplasarea prin deschideri mici
• găsirea și îndepărtarea victimelor
• folosirea aparatelor de respirat cu aer comprimat și a saulei călăuză
ignifugă în aceste condiții
09/28/2020 AFF - CERONAV 124
2.3. Compartimentul mașină, presupunând că există incendiu , de ex:

• Foc la diesel generator datorită stropirii cu combustibil din


conducta de injecție de combustibil care este spartă
• Incendiu în santină datorită faptului că există șansa
combustibilului aprins de scânteile de la operațiunea de sudură din
vecinătate
• Incendiu în partea superioară a compartimentului mașină din
cauza scurgerii uleiului de ungere pe rulmentul
turbocompresorului, dintr-o conductă spartă și care lovește pe
suprafața fierbinte a turbocompresorului
• Incendiu adiacent boilerului datorită refularii din furnal
• Incendiu în tabloul de distribuție cauzat de conexiune slabă
• Incendiu în economizor sau în conducta de evacuare a boilerului
din cauza acumulării de funingine
09/28/2020 AFF - CERONAV 125
2.4. Spații de locuit, presupunând incendiu , de ex:
• incendiu într-o cabină din cauza faptului că așternutul a luat foc de la o
țigare aprinsă
• incendiu în sala de recreere a echipajului din cauza legaturilor electrice
defecte
2.5. Incendiu in bucatarie, care include:
• incendiu pe plită datorită vărsării uleiului comestibil
• incendiu in friteuză
2.6. Incendiu în containerul de pe punte, de ex.
• Incendiu cauzat datorită unei defecțiuni la unitatea integrală de
refrigerare
2.7. Incendiu în spațiile de marfă, luând în calcul marfa de la bordul navei,
de ex.
• în magaziile de marfă, pe punțile intermediare sau în containere
• când sunt implicate mărfuri periculoase
2.8. controlul ventilației și a extractorului de fum
09/28/2020 2.9. controlul combustibilului și aAFF
sistemelor
- CERONAV electrice 126
Membrii echipelor de stins incendiu sunt instruiți, și aceasta include:
• instruire în îndatoririle fiecărei echipe de stins incendiu la care
membru de echipaj este desemnat
• instruire în îndatoririle fiecarui membru al echipei de stins incendiu
• exerciții pentru ca fiecare echipă de stins incendii să devină
eficientă, inclusiv acordarea primului ajutor
Membrii de echipaj vor fi instruiți pentru a se asigura că ei sunt
familiari cu dispunerea pe navă cât și cu locul , modul de operare al
echipamentului:
• puncte de apel operate manual
• sisteme fixe de detectare a focului și de alarmare
• telefoane,extinctoare portabile și limitele lor
• hidranți, furtunuri și duze
Reîncarcă, repară și întreține stingătoarele portabile.

09/28/2020 AFF - CERONAV 127


2.4 PLANURILE DE CONTROL AL FOCULUI
(FIRE PLAN)
1. Planurile de control al focului ( Fire Plan) trebuie să fie
verificate periodic pentru a ne asigura că sunt in vigoare și
actualizate

2. Setul de duplicate al planurilor de control al focului ( Fire Plan)


sau broșura care le include, și care ajută echipa de stins incendii
de la uscat,
• Sunt verificate pentru a se confirma daca sunt în stare bună

3. Verifică semnele de îndrumare din planurile duplicate sunt


intacte și distincte

09/28/2020 AFF - CERONAV 128


Source: https://www.slideshare.net/VasanSelvendranN/firefighting-system-on-ship
09/28/2020 AFF - CERONAV 129
09/28/2020 AFF - CERONAV 130
09/28/2020 AFF - CERONAV 131
2.5 Organizarea exercițiilor de stins incendiu și abandon
SOLAS Ch. III /Reg.19

1. Exercițiile de rol, atât cât se poate, se execută ca și cum ar fi


situație de urgență reală

2. Fiecare membru de echipaj, în fiecare lună, trebuie să participe


la cel puțin un exercițiu de abandon și la un exercițiu de stingere a
incendiului

3. Exercițiile de stingerea incendiului:


• Exercițiile de stins incendiu trebuie să fie planificate astfel încât să
se acorde atenție deosebită exersării regulate în diferite situații de
urgență ce pot apare în funcție de tipul de navă și de marfă

09/28/2020 AFF - CERONAV 132


În timp ce se execută exercițiile de stins incendiu trebuie urmate
procedurile:

• raportare către stații și pregatirea pentru executarea îndatoririlor


descrise în lista de echipaj
• pornirea pompei de stins incendiu folosind cel puțin două jeturi de
apă
• operarea și folosirea mijloacelor de stins incendiu
• verificarea și folosirea echipamentului de stins incendiu și alt
echipament personal de salvare
• testarea echipamentului de comunicare relevant
• operarea ușilor etanșe la apă, a ușilor rezistente la foc, a fire
damperelor, și a sistemului principal de admisie și evacuare în
sistemul de ventilație din zona unde se efectuează exercițiul
09/28/2020 • verificarea amplasării necesare pentru abandonul navei
AFF - CERONAV 133
4. Echipamentul folosit în timpul exerciţiului trebuie adus imediat în
stare optimă de folosire
5. Orice greşeli sau defecte descoperite în timpul exerciţiilor trebuie
remediate imediat
6. Exerciţiile de abandon:
In timpul desfăşurării exerciţiilor de abandon trebuie urmate
următoarele proceduri:
• exerciţiul de abandon se dă dând o anumită alarmă urmată de un
anunţ pe sistemul public de adresare sau prin alte sisteme de
comunicare. Toţi pasagerii şi echipajul trebuie să fie familiarizaţi cu
această alarmă şi acest anunţ
• la auzul alarmei, echipajul va raporta către staţii şi se va pregăti să-
şi exercite îndatoririle conform listei de echipaj
• pasagerii şi echipajul să fie îmbrăcaţi corespunzător
• vestele de salvare să fie puse corect
• pregatirea şi coborârea a cel puţin unei bărci de salvare
09/28/2020
• pornirea şi operarea motorului bărcii de salvare
AFF - CERONAV 134
• metoda de lansare a plutei de salvare este explicată
• se efectuează o căutare cu salvare falsă a unui membru de
echipaj rămas captiv în cabină
• instruirea în folosirea mijloacelor radio de salvare a vieţii
• bărcile de salvare diferite vor fi coborâte în exerciţii succesive
• bărcile de salvare rapide, altele decât bărcile de salvare vor fi
lansate lunar cu echipajul desemnat la bord şi manevrate în
apă
• Iluminatul în situaţii de urgenţă pentru adunare şi abandon
este testat la fiecare exerciţiu de abandon.

09/28/2020 AFF - CERONAV 135


Shipboard Fire Fighting Drill

• https://www.youtube.com/watch?v=vdic47pIrlU&list=PLnenXBd_LZ
DiSIjLHiMer65x8y2J8hNER&index=12

09/28/2020 AFF - CERONAV 136


FILM
• Response to emergency situations involving fire
• https://www.youtube.com/watch?v=ZjHOZks-z3s

09/28/2020 AFF - CERONAV 137


2.6 Strategii şi tactici de control al focului în diferite
părţi ale navei
1. Focul poate apare în:
• sală maşini

• zonă de cazare ,punte de navigaţie

• bucătărie

• magazii

• spaţii de marfă

09/28/2020 AFF - CERONAV 138


2. Planurile de intervenţie trebuie să fie concepute pentru fiecare tip de situaţie de
urgenţă de la bordul navei în special pentru situaţii de incendiu şi abandon:
• folosirea metodei integrate pentru planul de intervenţie pentru situaţii de urgenţă
la bordul navei
• tacticile şi strategiile de control al focului în sala maşini, spaţii de cazare şi spaţiile
de marfă diferă
• tacticile şi strategiile de control al focului din sală maşini implică tehnici de
management şi de stingere a incendiului cauzat de ulei încins şi gaze de evacuare
• controlul focului din spaţiile de locuit se poate realiza prin încercuirea focului în
interiorul zonelor delimitate de pereţi transversali A-60 şi prin oprirea ventilaţiei
• stingerea incendiilor în spaţiile de marfă este o acţiune complexă şi implică
pregatirea specială în lupta contra incendiilor atunci când sunt implicate mărfuri
vrac, petroliere, chimice şi gaz cât şi mărfuri periculoase
• Codul IMDG, convenţia SOLAS capitolul II-2, IBC şi Codurile IGC si BCH,BLU pentru
mărfuri periculoase conţin date esenţiale
• compunerea şi organizarea echipelor de control al focului asigură implementarea
eficientă a planurilor pentru situaţii de urgenţă

09/28/2020 AFF - CERONAV 139


COMPETENŢA 3

Inspecţia şi service-ul sistemelor şi al


echipamentului de detectare şi
stingere a incendiului

09/28/2020 AFF - CERONAV 140


SISTEME DE DETECŢIE A INCENDIILOR
• Scopul: (SOLAS Cap II – 2 Regula 7).

1.Detectarea focul în spaţiul în care s-a produs


2. Alarma echipajul

Mentenanta planificata: testat săptămânal şi păstrat în condiţii optime de


funcţionare.

• NOTA:
Pentru că există o mare varietate de astfel de echipamente, Comandantul şi
ofiţerii trebuie să fie familiarizaţi cu tipul de echipament din dotarea propriei
nave.

09/28/2020 AFF - CERONAV 141


FAZELE INCENDIULUI :

• Faza I – degajarea de produse de ardere invizibile (fara


fum,flacara,putina caldura)
• Faza II – apare fumul dar nu si flacarile , se degaja putina
caldura
• Faza III – flacara si incendiul este observant
• Faza IV – cantitatea de caldura degajata creste,aerul se
dilata,arderea se intensifica

09/28/2020 AFF - CERONAV 142


Sisteme automate de detectare

-Fum
Detectoare -Temperatură
-Flacără

Convenţionale
Circuite legătură

Centrală semnalizare

Prize fum

Tubulaturi prelevare probe

Extracţie probe
Staţie analiză probe şi semnalizare

09/28/2020 AFF - CERONAV 143


INSTALAŢIA DE DETECTARE A
INCENDIILOR
Centrală
semnalizare

Circuite
CONVENŢIONALE
legătură

Detectoare
-Fum
-Temperatură
-Flacără

09/28/2020 AFF - CERONAV 144


Fire Alarm
Pane
ALIMENTARE ENERGIE
ELECTRICA:
1.TPD
2.TDA
3.ACUMULATORI

TEMPORIZARE: max.2 min

GENERAL
ALARM
09/28/2020 AFF - CERONAV 145
DETECTOR DE CALDURA
Heat detector
Termostatice,cu bimetal,tip Wood,cu
fuzibil,termodiferentiale,termovelocime
trice,cu termistoare

Detectoarele de caldură trebuie să


intre în funcţiune :
• max. 78C
• min. 54C,
• Uscatorii:130C
• Saune 140C

Source: https://www.homesecuritystore.com/60-460-319-
5-lb-wireless-heat-detector-rate-ofrise-and-fixed-
09/28/2020
temperature-135f-sensor AFF - CERONAV 146
DETECTOR DE FUM
Smoke Detector
Prevăzute cu:
camere de ionizare
sau
sisteme de detecţie
optice
• Se bazează pe diminuarea
fluxului luminos emis de o
lampă către o celulă
fotoelectrică, dacă între
acestea se interpune o
atmosferă cu fum.
Source: https://www.homesecuritystore.com/60-460-319-5-lb-wireless-heat-
detector-rate-ofrise-and-fixed-temperature-135f-sensor

09/28/2020 AFF - CERONAV 147


DETECTOR DE FOC
Flame detector
Radiaţiile infraroşii şi ultraviolete emise de
flacără.

Se montează de regulă deasupra:


-caldarinelor,
-turbosuflantelor,
- preâncălzitoarelor,
- separatoarelor de combustibil
-generatoarelor de curent,
-adiţional la alte tipuri de detectoare

Source: https://www.esser-systems.com/en/products/list/detectors-for-
special-applications/flame-andheat-detectors/flame-detectors/
09/28/2020 AFF - CERONAV 148
• SISTEME DE DETECŢIE PRIN EXTRACŢIE DE PROBE

Cerinţe conform SOLAS şi FSS:

• În fiecare spaţiu închis, pentru care se cere detectarea de fum,


trebuie sa fie amplasată cel puţin o priză de fum,

• Tubulatura pentru prelevarea probelor trebuie să fie proiectată


astfel încât locul în care a izbucnit incendiul să poată fi rapid
identificat,

• Detectarea fumului sau a altor produse de ardere trebuie să


declanşeze un semnal optic şi acustic la panoul de comandă cu
supraveghere permanentă

09/28/2020 AFF - CERONAV 149


09/28/2020 AFF - CERONAV 150
ECHIPAMENTUL POMPIERULUI ŞI ALTE
ECHIPAMENTE PERSONALE DE PROTECŢIE

09/28/2020 AFF - CERONAV 151


09/28/2020 AFF - CERONAV 152
09/28/2020 AFF - CERONAV 153
09/28/2020 AFF - CERONAV 154
09/28/2020 AFF - CERONAV 155
NU UITA!!!
% O2 STAREA DE SANATATE
pâna la 17% O2 respiră în mod normal

17% - 15% O2 accidente de respiraţie;

sub 15% nu se pot desfaşura activităţi fizice;

8-9% Omul traieste doar culcat

sub 8% paralizia pierderea conştienţei


DECES.
09/28/2020 AFF - CERONAV 156
Omul nu-si poate da seama de scăderea concentraţiei de oxigen,
deoarece respiraţia nu este reglată de oxigen, ci de bioxidul de
carbon, care este un excitant al centrului nervos respirator.

NU UITA!!!

% CO2 STAREA DE
SANATATE
Pana la 4% suporta bine
4-5% accelerare a respiraţiei.
8% ameţeli şi dureri de cap.

9-10% pierderea conştienţei.


Peste 10%
DECES.
09/28/2020 AFF - CERONAV 157
CE ESTE MONOXIDUL DE CARBON?
(CO)
Gaz inodor (fără miros), incolor şi insipid (fără gust), ce nu
poate fi detectat cu simţurile noastre normale.
O2 < 14% apare CO MAJORITAR
( in zona de ardere)
CO este un gaz asfixiant foarte toxic, care se fixează pe 
hemoglobină şi pe enzimele din lanţul respirator la nivel
celular.
Intoxicarea cu CO apare când se inhalează destul
monoxid de carbon, încât acesta începe să înlocuiască
oxigenul transportat de sânge, deoarece moleculele de
monoxid de carbon se ataşează de celulele roşii din sânge
09/28/2020
de 250 de ori mai puternic decât cele de oxigen. 
AFF - CERONAV 158
Simptome ale intoxicaţiei cu MONOXID
DE CARBON
• la expunere redusă: dureri de cap, ameţeli;
• la expunere medie: dureri de cap persistente cu senzaţia de zvâcnire,
ameţeli, somnolenţă, vomă, puls rapid, reflexe şi judecată încetinite,
scăderea forţei musculare, tulburări de vedere;
• la expunere ridicată: tentă vişinie a pielii, convulsii, comă, deces

09/28/2020 AFF - CERONAV 159


Timpul în care omul moare ( ASFIXIERE) este
determinat de concentrația de monoxid de carbon
din oxigen:

• 0.1% — omul moare într-o oră


• 1% — omul moare în 15 minute
• 10% — omul moare imediat

NU UITA!!!
09/28/2020 AFF - CERONAV 160
SCBA

09/28/2020 AFF - CERONAV 161


09/28/2020 AFF - CERONAV 162
09/28/2020 AFF - CERONAV 163
ALERT!!!
1.07.2019
Fire-Fighter’s Outfits (audible alarm device to notify low air pressure in SC BA
cylinders)
MSC 91 adopted amendments to regulation II-2/10.1, to clarify that Self Contained
Self-contained compressed air breathing apparatus of fire-fighter's outfits shall be fitted
with an audible alarm and a visual or other device which will alert the user before the
volume of the air in the cylinder has been reduced to no less than 200 litres, as required
by amendments introduced to with paragraph 2.1.2.2 of chapter 3 of the Fire Safety
Systems Code.
Application: This requirement will apply to all ships (not just tankers) and they all shall
comply with this requirement by 1 July 2019

requirement by 1 July 2019

09/28/2020 AFF - CERONAV 164


EEBD HOOD

09/28/2020 AFF - CERONAV 165


EEBD MASK

09/28/2020 AFF - CERONAV 166


SMOKE HOOD

MSA Smoke Hood


Duram HOOD

MSA S-CAP -
Smoke Hood

09/28/2020 AFF - CERONAV 167


FILM

5.Fire-Fighting Equipment and its Location On Board

09/28/2020 AFF - CERONAV 168


AIR COMPRESSOR TO CHARGE SCBA
BOTTLES

Source: http://www.directindustry.com/prod/draeger-safety/product-20351-
573412.html
09/28/2020 AFF - CERONAV 169
ECHIPAMENTUL DE COMUNICARE  

Echipamentul de comunicare folosit la stingerea incendiului este de


două tipuri: comunicare internă şi externă

1. Comunicarea internă:
•comunicare folosind vocea, mesagerul şi megafonul
•comunicare emisie-recepţie folosind seturi radio de mână
•radiouri portabile ce fac parte din echipamentul radio al şalupelor de
salvare şi a bărcilor de salvare
•sistemele de adresare publică
•intercom-ul şi sitemul de telefonie fixă

2. Comunicare externă:
•DSC în VHF, MF şi HF
•Inmarsat-A/-C
•toate celelalte sisteme terestre şi sistemul GMDSS

09/28/2020 AFF - CERONAV 170


09/28/2020 AFF - CERONAV 171
INTRINSICALLY SAFE FIRE
FIGHTING RADIOS ( 2018)
Radio-communication equipment for fire fighters
MSC 91 adopted amendments to SOLAS Regulation II-2/10.4, to clarify that a minimum
of two two-way
portable radiotelephone apparatus for each fire party for fire-fighter's communication shall
be carried on board.
These radio devices shall be of an explosion proof type or intrinsically safe.
Application: This requirement will apply to all SOLAS ships constructed on or
after 1 July 2014.
Existing ships should comply with this requirement, not later than the first survey
after 1 July 2018.

Source: https://www.fcmarine.co.uk/product/mcmurdo-rf8-
sku-498-2050101a
09/28/2020 AFF - CERONAV 172
Competenţa 4

Investigaţii şi întocmirea
rapoartelor în caz de incidente
care implică incendiu

09/28/2020 AFF - CERONAV 173


4.1 Investigarea incendiului şi raportarea

1. Investigarea incendiului trebuie să includă date referitoare la:

- cum a fost descoperit incendiul


- ora la care s-a dat alarma
- cum s-a dat alarma
- ora la care comandantul şi alt ofiţer a fost informat
- poziţia şi natura focului
- cine a fost primul la locul incendiului
- ce acţiuni s-au luat pentru încercările iniţiale de a stinge focul
- câte costume de pompier cu aparat de respirat cu aer
comprimat (SCBA) au fost folosite
- ce mijloace de stins incendiu, fie fixe sau mobile, s-au folosit
- câte persoane s-au folosit
- la ce oră a fost stins incendiul

09/28/2020 AFF - CERONAV 174


- numărul victimelor, cu detalii referitoare la cei răniţi şi natura
rănilor
- ce avarii au fost cauzate, inclusiv avarii la structura şi zonele
de pe navă
- o estimare a proporţiei pagubelor cauzate de mijloacele de
stins incendiu, de ex. apă sau spumă, comparată cu pagubele
datorate incendiului
- cât timp s-a menţinut veghea asupra locului incendiului după
ce focul a fost stins
- în ce masură nava, sau orice parte a ei, de ex.
compartimentul maşină, a fost imobilizată din cauza focului
- o analiză a incendiului, a materialelor care au ars, sursa de
aprindere şi cauză cunoscută sau probabilă
- concluzii referitoare la cauza incendiului şi recomandări
pentru evitarea producerii unui alt incendiu

09/28/2020 AFF - CERONAV 175


2. Raportul investigaţiei va include detalii referitoare la procedurile de
stins incendiu:
- apariţia şi desfăşurarea focului minut cu minut
- acţiunile întreprinse în fiecare moment
- fapte legate de foc, inclusiv locul, materialele şi cum a ars
- mijloacele de stins incendiu necesare pentru stingerea focului ,
numărul şi tipul folosit
- numărul membrilor de echipaj şi a pompierilor de la uscat (dacă
este cazul) angajaţi în stingerea incendiului
- numărul echipamentelor de pompieri şi de SCBA-uri (aparate de
respirat autonom ) folosite
- pagubele cauzate de incendiu
- pagubele cauzate de materialele folosite pentru stingerea
incendiului
- măsură în care nava sau serviciile ei au fost afectate de foc
09/28/2020 AFF - CERONAV 176
3. Raportul trebuie să conţină concluziile din faptele prezentate,
adică:

- o analiză şi discutare a faptelor


- concluzia la care s-a ajuns din analiză şi discuţie
- recomandări referitoare la acţiunile ce trebuie efectuate
pentru a evita un astfel de incident
- recomandări, dacă există, pentru îmbunătăţirea procedurilor
de prevenire şi stingere a incendiului

09/28/2020 AFF - CERONAV 177


4.2 Experienţa cursantului în lupta contra incendiilor pe nava

Detalii privind incendiilor la care cursantul a fost martor:

- cauzele

- procedurile de stins incendiu

- rezultate

09/28/2020 AFF - CERONAV 178


4.3 Rapoarte documentate ale incendiilor la navă şi lecţii de
învăţat
1. După primirea caracteristicilor unei nave şi a mărfii ce o
transporta, şi cum a fost descoperit focul pe navă, descrierea
primelor acţiunile ce trebuie efectuate

2. După primirea rezultatelor acţiunii respective, descrierea


măsurilor ce trebuie luate, dacă este cazul  

3. După primirea informaţiilor referitoare la întregul incident,


compararea acţiunilor cursantului cu cele efectuate la bordul
navei în cauză

09/28/2020 AFF - CERONAV 179


ROLLS-ROYCE | FUTURE SHORE
CONTROL CENTRE

• https://www.youtube.com/watch?
v=vg0A9Ve7SxE&list=PLnenXBd_LZDiSIjLHiMer65x8y2J8hNER&index=
16&t=0s

09/28/2020 AFF - CERONAV 180


Stimate cursant,
Va multumesc pentru rabdarea de a parcurge
întreg materialul.
Scopul si obiectivele cursului sper sa le fi
atins astfel încât sa îmi aduc un mic aport la
pregatirea dumneavoastra privind situatiile
de urgenta ce pot apare la bordul navei.
Va doresc voiaj bun !
09/28/2020 AFF - CERONAV 181